Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 25 maj 2021

Predikan: Människans underläge under Gud

Predikan 30 aug 2020. Predikaren 6:8-7:1.

tisdag 18 maj 2021

Predikan: Den rikes osäkerhet

Predikan 9 aug 2020. Predikaren 5:12-6:7

tisdag 11 maj 2021

Sermon: No Satisfaction For The Greedy

Sermon 28 Jun 2020. Ecclesiastes 5:10-12.

tisdag 4 maj 2021

Predikan: Makthavares skada och nytta

Predikan 31 maj 2020. Predikaren 5:7-8.

lördag 1 maj 2021