Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 16 juli 2011

Haken med Helandet

Del 3 av Justin PetersA call for discernment – en biblisk recension av word of faith/trosrörelsen

Session 3 of 3 - The Hurt of Healing - Justin Peters (Fixed) from Ner Rad on Vimeo.


Missa ej de andra två: 1, 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar