Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 30 november 2011

Bara ett sken men ingen kraft2 Timoteusbrevet 3:1-5 SFB 1 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. 2Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, 3kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, 4falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud 5och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Denna sorts religiösa hyckleri kan hända för oss. Vi har bara ett "sken" men ingen kraft av gudsfruktan, även om vi är sanna kristna som fallit i världslighet. Vi har alla svårt ibland att hålla världen ute och Kristus inne. Man gör inte en engångshandling där man "släpper in" eller "tar emot" Jesus utan man ska även förbli i Honom [Joh 15:4.]

Men om du tror att du inte behöver denna info så kan ditt fall vara mycket illa. Du kan ha fallit i hyckleri. Även om du tror att ditt andaktsliv är bra, var mycket försiktig. Du kan vara som de i Laodicea som trodde de var rika medan du inte inser att du är fattig och eländig. Att du är ljummen, varken varm eller kall.

måndag 28 november 2011

10 ateister

Ateismen har funnits så länge att det även omtalas i Bibeln (Ps 14) och kan inte sägas egentligen ha gjort mycket för den filosofiska och vetenskapliga utvecklingen, eller mänskligheten i stort. Tvärt om. Eftersom ateismen varken har någon egen, verklig kunskapsteoretisk eller moralisk grund är det lätt att se hur ateismen är benägen att påverka, och har påverkat, människors beteende till det sämre. Men oavsett vilken filosofi eller religion (kristendomen inkluderad) människor bekänner sig till så kommer människor alltid att göra fel, om det är i deras tros namn eller ej. Alla människor är onda syndare, benägna till synd och med en böjelse till synd och ondska. Bland dem var även vi, fram tills dess att vi blev födda av Gud. I många sammanhang tas det gärna upp dåliga exempel på kristendom (mer om det nedan). Här följer tio bra exempel på ateism.Alfred Kinsey
Alfred Kinsey var en ökänd amerikansk biolog och professor i entomologi och zoologi, som bedrev banbrytande forskning i människans sexualitet. Utan tvekan så hjälpte han den sexuella omoralen i samhället framåt. Och i alla fall så hade han sadistiskt nöje i sin forskning och gjorde en hel del hemska saker, och utnyttjade även barn.


Napoleon Bonaparte
Många håller med om att Napoleon Bonaparte, som var tungt inblandad i den anti-prästeliga franska revolutionen, var ateist - han påstod att "alla religioner har blivit påhittade av människor." Han erövrade en stor del av Europa och gjorde en kupp och utropade sig själv som kejsare. Även om han fick slut på anarkin i ett post-revolutionens frankrike, såg många honom som en tyrann och inkräktare. Han struntade i avtal och konventioner, och sökte oinskränkt styre i hela Europa. Han plundrade erövrade territorier. Hans 17 år vid makten resulterade i konkurs för Frankrike, förlust av många av dess territorier, sex miljoner döda européer och ekonomiska bakslag på bara en generation.


Than Shwe
Than Shwe är en gammal diktator i Myanmar/Burma, chefen för den styrande militärjuntan. Han har förestått bildandet av ett av de mest slutna samhällen i världen. Begreppet fri press existerar ej och journalister som motsatt sig hans regim hålls fängslade. Aung Suu Kyi, ledare för det största oppositionspartiet, har sedan 1989 i omgångar suttit i husarrest, men frigavs den 13 november 2010. Burma har den högsta andelen barnsoldater i världen, och använder tvångsarbete på byggprojekt. Than Shwe håller som diktator en relativt låg, och även butter, profil men lever en extravagant livsstil, medan hans folk fortsätter att lida extrem fattigdom och drabbade av naturkatastrofer. I efterdyningarna av cyklonen Nargis, vägrade han att ge många utländska hjälporganisationer inträde i landet.


Kim Jong Il
Kim Jong Il är Nordkoreas de facto-ledare och ansvarig för fyra miljoner koreaners död. De som t ex stjäl mat i detta svältdrabbade land, eller försöker ta sig över gränserna, straffas med offentlig avrättning. Kim fortsätter sin lyxiga livsstil och militärfascination trots den sönderfallande ekonomin. I Nordkorea blir han och hans far avgudade, sedda som hela universums frälsare. Oliktänkande skickas till läger för "omskolning" (se videoklipp). Han har fört krig mot Sydkorea vilket bl a involverat lönnmord på sydkoreanska ledare och att spränga sydkoreanska plan i luften. Han utgör ett stort hot mot världen när det gäller kärnvapenkrig, sedan han 1984 övertalat Sovjetunionen att belöna honom med en kärnreaktor.


Jeffrey Dahmer
Jeffrey Dahmer var en ökänd seriemördare, en av USA:s värsta genom tiderna, dömd till 900 års fängelse men misshandlades till döds av en medfånge. Han begick 17 brutala mord på män och pojkar, lemlästade dem och förvarade deras kroppsdelar för att hänge sig åt kannibalism och nekrofili. 1991 blev han fångad av polisen när ett av hans blivande offer flydde. Domstolen fann honom frisk och fullt ansvarig.

Senare blev han en pånyttfödd kristen. Han berättar i en intervju att hans pappa hade skickat material från Creation Science till fängelset. Den låga syn han hade på människolivet som kunde få honom att begå dessa brott berodde enligt honom på "evolutionslögnen," och frånvaro av gudstro "Om man inte tror att det finns någon Gud att stå till svars för, varför ska man ändra sitt beteende och hålla det inom acceptabla gränser? Så var vad jag tänkte. Men jag har senare kommit till tro på att Jesus är Gud. Fadern, Sonen och den Helige Ande är Gud."


Jim Jones
Jim Jones drog in folk i ateismen genom Folkets Tempel, en sekt som påstod sig vara kristen, med bas i Kalifornien. Jones framställde sig utåt som en kristen ledare, men detta var för att locka medlemmar. Han sa att han "tog kyrkan och använde den för att föra människor till ateismen." 1978 begick 909 människor "revolutionssjälvmord" på hans befallning, i "kommunisthelgedomen" som han stod över i Jonestown, Guyana. Detta skedde efter att en amerikansk delegation anlänt, som han hävdade var en konspiration mot Folkets Tempel. Män, kvinnor och barn tog en flaska cyanid och dog inom fem minuter. Bara ett fåtal kom undan. Händelsen var den som tagit mest amerikanska medborgares liv förutom naturkatastrofer fram till 11/9.


Benito Mussolini
Mussolini är känd för sina krigsförbrytelser som fascistdiktator under Andra världskriget. Som ung deklarerade han öppet sin ateism och i sin tidiga karriär som politiker var han öppet emot prästerskapet. Han var ledare för det Nationella fascistpartiet, blev premiärminister 1922 och blev till slut en diktator som grovt inskränkte yttrandefriheten. Mussolini stödde Hitlers erövring av Österrike. 1935 invaderade han Etiopien med hjälp av giftgas och bombade Röda korsets sjukhus och koncentrationsläger för att döda civila och förstöra "underlägsna" kulturer. Han beordrade avrättning av fångar utan rättegång och att man skulle skjuta "häxdoktorer." Italienska trupper använde offentliga avrättningar, tog gisslan och brände byar för att krossa Jugoslaviens slaviska befolkning. Dessa handlingar är numera vitt sedda som försök till folkmord. Men senare försökte han associera fascism med katolicism för att få mer stöd (hans änka var tydlig med att han fortfarande då var stark ateist.) Mussolini var även djupt antisemitisk.


Mao Tse Tung
Mao Tse Tung/Zedong ledde Kinas kommunistparti till seger i det kinesiska inbördeskriget och hjälpte till att etablera Folkrepubliken Kina. Han är ansvarig för mellan 20 och 67 miljoner av sina "kamraters" död. Under sitt vanvettiga välde fanns en kultur besläktad med anarki som ödelade ekonomin och den industriella produktionen. Detta "Stora Kliv Framåt" satte igång en katastrofal och massiv svält. I hans "Kulturrevolution" förstördes antikviteter, historiska platser, artefakter, uråldriga dokument, kinesiska traditionella kläder, m m för att de förknippades med det "gamla sättet att tänka." Röda armén förstörde stabiliteten för politik och undervisning runt om i landet och kritiserade alla som såg sig som bra, och förstörde rykten och liv. Privat levde Mao ett avvikande och överflödigt liv. Han tog även hämnd på alla, främst intellektuella och professionella, som vanärat Mao i hans tidiga karriär. Han siktade sig också in på alla som hade kopplingar till det kinesiska nationalistpartiet såväl som alla som utgjorde ett hot för honom. Fem miljoner avrättades i dödsläger. 36 miljoner förföljdes och torterades.


Pol Pot
Pol Pot var ledare för Röda Khmererna och premiärminister i Kambodja 1976-79, men var de-facto ledare sedan mitten på 75. Under sin tid vid makten införde Pol Pot en extrem jordbrukarkommunism, där alla stadsbor omlokaliserades till landet för att arbeta i lantbrukskollektiv och tvångsarbetsprojekt. Den kombinerade effekten av slavarbete, undernäring, dålig sjukvård och avrättningar beräknas ha dödat omkr 2 milj kambodjaner (ca en tredjedel av befolkningen.) Hans regim blev särskilt känd för att de pekade ut alla intellektuella och andra "borgare", för mord. Röda khmererna begick massavrättningar på platser kända som "Dödens fält," och de avrättade begravdes i massgravar. För att spara på ammunition utfördes ofta avrättningar med hjälp av hammare, yxhandtag, spadar eller vässade bambupinnar. Polpot hatade alla som verkade intelligenta, som t ex hade glasögon eller talade andra språk.


Josef Stalin
Stalin var generalsekreterare för Sovjetunionens kommunistiska parti från 1922 fram till sin död 53. Under Stalins ledarskap led Ukraina en så stor hungersnöd att det anses av många vara en folkmordshandling från Stalins regerings sida. Dödssiffrorna uppskattas till mellan 2,5-10 miljoner. Svälten orsakades genom direkta politiska och administrativa beslut. Förutom svälten, beordrade Stalin att man rensade Sovjetunionen från alla statens fiender (dvs kapitalister och gudstroende.) Den uppskattade summan av alla människor mördade under Stalins välde är mellan 10-60 miljoner. Hans regering gjorde reklam för ateism med masspropaganda i skolor och höll en terrorkampanj mot de religiösa. Han krossade den rysk-ortodoxa kyrkan, jämnade tusentals kyrkor med marken och sköt mer än 100 000 präster, munkar och nunnor mellan 1937-38. I ateismens namn eftersom de trodde på Gud och det var fel.Det här är saker vi inte får veta i skolorna i vårt ateistiska land Sverige. Under min skolgång ägnade vi en hel termin åt Hitler och förintelsen medan vi inte fick höra ett ljud om vad Stalin & C:o ovan gjort. Förutom en elev som påpekade just detta men snabbt blev nertystad. Svaret blev att det är frivilligt att vara troende och ha vissa åsikter, medan man föds till jude och det inte är frivilligt. De som blev dödade i ateismens och kommunismens namn fick alltså skylla sig själva om de hade sin gudstro och åsikter... Visst ska vi inte glömma förintelsen men ska vi samtidigt blunda för alla andra förintelser? Är det inte lite ateist- och socialistpropaganda som pågår här? Istället heter det gärna att kristendomen varit ansvarig för så mycket krig och död och gärna att Hitler var kristen (det var han inte.)

Det här får även ett eko när vi talar med våra ateistiska vänner. Vad som oftast tas upp är Spanska inkvisitionen, korstågen och häxbränningarna. Spanska inkvisitionens avkunnade åren 1478-1834 mellan 3 000 och 5 000 dödsdomar. Vid korstågen, beräknas högst 9 miljoner, snarare kanske 1 milj, ha dött. Och i häxjakterna är de bästa beräkningarna att mellan 30 och 60 tusen "häxor" brändes på bål. Men de siffrorna kommer det inte ens i närheten av vad ateismen hunnit med sista århundradet. 259 000 000 döda runt världen kan hänföras till ateistiska regeringar. 41% av 1900-talets dödsfall beror på ateistiska regeringar - under fredstider och mot den egna befolkningen.Tack till Listverse (icke-kristen sajt) från vilken listan med de 10 ateisterna kommer, fritt översatt/återgiven med rättningar och förbättringar, samt med ytterligare kompletterande info ifrån bl a "For the glory of God" Stark 2003, och Wikipedia.

söndag 27 november 2011

Hennes livs läxa bestod av fyra ord! (James Smith, 1802-1862)

En kristen pastor var döende. Han hade en ung syster som han älskade mycket och han hade djupt intresse av att det skulle gå bra för henne. Hon kom för att besöka honom en sista gång och få från hans läppar några sista råd. Orden från en döende pastor som förstår själens värde och evighetens allvar, är viktiga ord. Han tog henne vid handen och fäste sina ögon på henne med en kärleksfull blick, han sa: "Håll dig nära Kristus!"

Vad kunde han säga som skulle vara viktigare? Hennes livs läxa bestod av fyra ord: "Håll dig nära Kristus!" Hon hade kommit till Jesus, hon älskade Jesus, hon fann glädje i Jesus; men den döende brodern visste...
  människohjärtats svekfullhet
  kraften i världens fascinationer
  och Satans list och subtilitet
därför uppmanar han: "Håll dig nära Kristus!"

Må Herren ge oss nåd att komma nära Honom; och sedan ge oss mer nåd, att hålla oss nära Honom; för ack! hur många av oss följer Honom på avstånd, som Petrus gjorde!

Vad måste vi göra för att hålla oss nära Jesus?

Vi måste hålla oss nära Hans Ord. Här . . .
  uppenbarar Han Sitt sinne,
  visar Han upp Sin kärlek, och
  ställer ut Sin skönhet!
Det är en uppenbarelse av Hans djupaste, ljuvaste, snällaste tankar!

Det är en utställning för Hans oändliga, eviga, odödliga kärlek!

Det är en spegel där vi kan få se Hans oöverträffade skönhet och excellens!

Ingen kan hålla sig nära Jesus om hon inte dagligen, allvarligt och andäktigt läser Hans ord. Det Ordet, när det blivit . . .
  mottaget i hjärtat genom tron,
  smält genom begrundande, och
  nedtaget i praktik i livet,
kommer det att sammanföra själen och Kristus.

För ju mer vi vet om Kristus - desto mer kommer vi älska Honom, desto mer kommer vi att värdesätta, längta efter, och söka åtnjuta Hans närvaro!

Välsignade Ande, hjälp oss att läsa Ordet på det sättet, så att vi alltid finner Kristus i det; och genom det gör Honom mer och mer omtyckt för oss, och för oss in i närmare gemenskap med Honom!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 23 november 2011

Varför modern "evangelieförkunnelse" inte alls är evangelieförkunnelse!

Detta videoklipp är ett klipp ur dokumentären Amazing Grace som jag har länkat till tidigare (del 1, 2, 3.) En del av detta klipp har även tidigare lagts upp för att besvara frågan om varför man ska evangelisera om läran om utkorelse stämmer. (Eller: Varför predikade apostlarna när de som kom till tro ändå redan var bestämda till evigt liv? - Apg 13:48)

Han som har lagt upp videoklippen på YouTube lade till denna med 4 extra minuter eftersom det ger en riktigt bra kommentar till det nuvarande tillståndet i den populära "evangelisationen" och vad verklig evangelisation egentligen är.Istället för att uppsöka de utvalda genom att lägga fram mat för fåren, dvs det predikade Guds Ord som den Helige Ande använder för att överbevisa de utvalda, så söker många den nedersta raden: siffror. Eftersom siffror ofta blivit utgångspunkten för att bedöma en verksamhets 'framgång' och för att man inte vill förolämpa eller stöta bort människor, predikar mycket av den moderna 'kyrkan' inte längre människans synd eller korsets blodiga anstöt. Som resultat, erbjuder 'kyrkan' fel sorts mat. Istället för fårmat, är mycket av dagens 'predikan och evangelisation' get-mat, och nu är det getter överallt!
-Eric Holmberg

söndag 20 november 2011

Mina fötters lykta (J.R. Miller, 1840-1912)

Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.
(Psaltaren 119:105 SFB)

Guds ord framställs som fötternas lykta.

Det är en "lykta" - inte en bländande sol, eller ens en fyr - utan en helt vanlig lykta eller lampa som man kan bära runt i handen.

Det är en lykta "för fötterna," den kastar inte strålar långt bort, den lyser inte upp en hemisfär, utan den lyser bara på den lilla vägbit som pilgrimens fötter går på.

Den gudomliga vägledningens lag är "steg för steg." Den som bär en lykta på en landsväg om natten, ser bara ett steg framför sig. Om han tar det steget, bär han sin lykta framåt och gör ett nytt steg synligt. I längden så når han sin destination på ett säkert sätt, utan att någonsin kliva in i mörker. Hela vägen har gjorts synlig för honom, men bara ett steg åt gången. Detta illustrerar den vanliga sättet Gud leder oss på.

Om det är såhär Gud vägleder oss, borde det aldrig vara svårt för oss att finna vår uppgift. Den ligger aldrig långt borta, oåtkomlig för oss - utan är alltid i närheten. Den ligger aldrig utom synhåll, i mörkret, för Gud ger oss aldrig en uppgift där vi inte kan se den. Vad vi tror kan vara vår uppgift, men som fortfarande ligger gömt och osäkert, är inte ännu vår uppgift, vad det än må vara en liten bit längre fram. Uppgiften för stunden är alltid klar och det är så långt som vi behöver tänka; för när vi gör det lilla som är tydligt, kommer vi bära fram ljuset, och det kommer lysa upp nästa steg för nästa stund.

Jesus sa "Den som följer mig kommer inte vandra i mörker." Prompt, oifrågasättande, tvivellöst, efterföljande av Kristus - tar bort all rådlöshet ur det kristna livet och ger oavbruten frid. Det finns inte ett ögonblick utan dess plikt; och om vi lever nära Kristus och följer Honom noga, kommer vi aldrig lämnas ovetande om vad Han vill att vi ska göra.

Vår dagliga bön bör vara: Gör mina steg fasta genom ditt tal, låt ingen synd bli mig övermäktig. (Psaltaren 119:133 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 18 november 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #30

Trettionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29)Frågan: Varför är en begränsad människa (Adam)s handlingar mer kraftfulla än en oändlig Guds handlingar?

Adams synd förde med sig elände i hela eftervärlden, vi har arvssynd och är syndare på väg till Helvetet, p g a Adams synd. Men när Jesus, som är Gud, dog på korset så fick det inte lika stora effekter. Det påverkar inte alla människor. Alla blir inte frälsta. Man måste tro på det för att det ska påverka en.

Svar: Jag blir frestad att citera Romarbrevet 5:12ff direkt. Men faktum är ju att Jesu verk inte tillräknas alla människor liksom Adams tillräknats alla. Men det är ändå en parallell som görs i Rom 5 att Liksom de många stod som syndare på grund av en enda människas olydnad, så skulle också de många stå som rättfärdiga på grund av den endes lydnad. Men inte alla, utan "många." I Adams fall är det exakt alla människor som existerat (förutom Jesus) men för Jesus är det "de många" - de som mottar den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva.

Det är inte det att Adams handling är mer kraftfull än Kristi handling. Det är det att fler människor tillhör Adam än Kristus, och därför har det påverkan på fler människor. Alla människor ärver Adams synd eftersom vi är hans ättlingar. Vi härstammar ifrån honom. Jesus är inte förfader till alla människor och därför ärver inte alla människor automatiskt det som Han "skaffat." Däremot så blir vi som blir födda på nytt, troende, adopterade in i Guds familj, Guds barn, Guds arvingar, medarvingar med Kristus (Rom 8:16-17). Som sagt finns bilden där.

Det är också Guds beslut att Jesu verk ska få inverkan på färre människor än vilka Adams verk får inverkan för. Så det är inte fråga om svaghet i något annat avseende utan handlar om Guds frihet att utvälja vilka Han vill, till Hans eget syfte.
Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss.
(Romarbrevet 8:29-34 SFB)
Och det som Jesus gjort och skaffat för oss även om vi är färre, är ännu mycket större än vad Adam gjorde "för" alla.
Dock är det inte med nåden som med syndafallet. Ty om de många har dött genom en endas fall, så har ännu mycket mer Guds nåd och gåva överflödat till de många genom en enda människas nåd, Jesu Kristi nåd.
(Romarbrevet 5:15 SFB)

onsdag 16 november 2011

Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädselVi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar.
(Jesaja 64:6 SFB)

Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.
(1 Moseboken 6:5 SFB)

Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte. De har inte gudsfruktan inför sina ögon.
(Romarbrevet 3:10-18 SFB)

I grund och botten är människan genomrutten. Vår synd har gjort oss vidriga för Gud.

Ta en bibel, sätt dig ensam någonstans i stillhet och läs själv vad Gud säger i Sitt eget Ord om vad Han tycker om människans hjärta i hennes naturliga tillstånd.

(Förutom ovanstående:)
Första Moseboken 8:21
Psalm 14:2-3
Job 4:17-19
Job 15:15-16
Job 25:4-6
Jesaja 59:2-15
Jeremia 13:23
Jeremia 17:9
Markus 7:20-23
Johannes 2:24-25
Romarbrevet 7:18

Om synd och ondska i nyheterna: D, GP, DN

söndag 13 november 2011

Några få slag från detta värkande hjärta (John MacDuff, 1818-1895)

Dina sorgedagar skall upphöra!
(Jesaja 60:20 SFB)

Kristi folk är en gråtande skara - fastän det finns mycket i denna fina värld som kan göra dem glada och nöjda. Men när de tänker på synden - deras egen synd och världens oblyga synder där deras Gud vanäras - behöver vi undra varför de gråter? Är det överraskande att de ska kallas "sörjare," och att deras pilgrimsfärd är en "tåredal?" Sjukdom, förlust, fattigdom och död som följer i syndens spår, lägger till deras sorgupplevelse! och med många av Guds mest älskade barn, hinner knappt en tår torkas förrän en ny är redo att rinna ut!

Sörjare! gläds!

När skördetiden kommer, är sorgetiden över!

När de vita kläderna och den gyllene harpan fåtts - är alla spår av säckkläder borta. Den stunden som pilgrimen, vars panna här är rynkad av bedrövelse, badar den i livets klara flod - den stunden blir smärtan från en livstid av sorg för evigt bortglömd!

Läsare! Om du är en av dessa tärda stackare, var vid gott mod - dina sorgedagar är räknade! Några få slag från detta värkande hjärta kvar - och sedan kommer sorg, suckande och sörjande, vara evigt förbi!

Han skall torka alla tårar från deras ögon! Döden skall inte finnas mer och ingen sorg och ingen gråt och ingen plåga!
(Uppenbarelseboken 21:4 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 12 november 2011

Nytt utseende

Till allas stora förskräckelse har bloggen fått nytt utseende. Det ska ju inte vara utseendet som räknas, varken åt ena eller andra hållet, fult eller fint, utan innehållet. (Innehållet kommer inte att ändras!)

Jag har funderat på att ändra utseendet under en tid och även rannsakat om det var nödvändigt eller endast "fåfänga." Det finns många tjusiga bloggar och sidor där ute och min egen är inte så vacker eller omtyckt. Nu kanske det här inte blev så fint i alla fall. Utan främst ändrade jag för att jag faktiskt behövde det, praktiskt sett. Jag hade en gammal mall till bloggen, som inte kommer ifrån Blogspot/Blogger, dvs, den bloggplattform som låter oss "bloggare" ha bloggar här. Så det var en del som inte fungerade och som buggade. Jag hade inte heller någon större förkärlek till den gamla mallen utan främst så var det att den gav möjlighet att ha två sidospalter, en på vardera sidan om själva mittspalten eller huvudspalten där inläggen står. Blogspot kunde inte erbjuda en sådan mall tidigare. Men nu har de det och ger även större möjlighet att själv utforma sin sida, bredd, spalter, teckensnitt, m m. Det är ungefär som jag önskat att det vore från början. Jag kan också nu ha knapparna som är där uppe till olika sidor jag ser som viktigast och särskilt vill uppmärksamma, nu syns de bättre än innan, och det här ger också utrymme på sidospalterna. Sedan var det också en del fördelar som underlättar för mitt arbete "bakom kulisserna" på bloggen... m m.

Så när jag ändå gjorde det så passade jag på att ändra på utseendet. Som sagt är inte utseendet det viktiga och jag ville inte lägga ner för mycket på det och överdriva så jag ändrade inte så mycket, iallafall så krävdes det inte speciellt mycket att ändra på det. Hoppas att det blev lagom. Jag försökte få ett lite mer "maskigt" tema i överensstämmelse med titeln.

torsdag 10 november 2011

Sann evangelisation har GUD - INTE människan - i centrum!Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.
(Filipperbrevet 2:13 SFB)

Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, amen.
(Romarbrevet 11:36 SFB)

Vi måste förstå Bibeln, Gud och saker i våra liv som lidanden eller framgång utifrån att Gud gjorde allt för Sig själv. Gud måste bli centrum i allt för oss som kristna.

Om man är människocentrerad så är synden hemsk främst eftersom den skadar människor och leder dem till Helvetet. Och frälsningen är underbar eftersom människor kan undvika Helvetet och får komma till Himlen. Himlen är underbar eftersom det inte finns något lidande för människor, och Helvetet hemskt eftersom det är massor av lidande människor. Även om det är sant så är dessa saker ändå inte de FRÄMSTA angelägenheterna.

Om man är gudscentrerad så är synden hemsk främst eftersom den skymfar Gud. Frälsningen är underbar eftersom den ger ära åt Gud. Jesus dog för att ära Gud. Hans nåd, barmhärtighet och kärlek visas upp, och Han blir ärad. Himlen är Himlen eftersom Gud är där, och Helvetet är platsen där Gud uppenbarar sin fullkomliga och rättfärdiga vrede, och även där blir Gud ärad. (Rom 9:22-23)

Vår främsta angelägenhet ska vara Gud Själv. Att känna Honom, spegla Honom och se Honom ärad. Vi ska visst evangelisera och göra goda gärningar, men inte främst för människors skull utan slutmålet är att Gud ska bli ärad, vi ska lyda Honom och göra Hans gärningar kända. Det faktum att Gud befaller oss till de sakerna visar även Hans godhet och välvilja mot människorna, och det ärar Honom.

måndag 7 november 2011

En vacker sköka (Thomas Brooks, 1608–1680)

Jag sade i mitt hjärta: "Nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen. Gör dig nu goda dagar." Men se, också detta var förgängligt. Jag sade om skrattet: "Det är dårskap", och om glädjen: "Vad tjänar den till?"
(Predikaren 2:1-2 SFB)

Salomos fråga bjuder en utmaning till alla munterhetens härskare, att skapa någon tillfredsställande frukt som den kan erbjuda, om de kan.

Unga människors hjärtan är mycket överlåtna åt nöjen. Sensuella nöjen är bara skenbara och synliga nöjen - men de bekymmer som följer med dem är verkliga och riktiga. Den som har sin glädje i sensuella nöjen, kommer finna att hans största nöjen blir hans bittraste bekymmer. Nöjen försvinner så fort de tröttat ut kroppen, och lämnar den som en klase druvor vars saft pressats ut.

Xerxes, när han blivit trött på alla nöjen, utlyste belöningar till de som kunde uppfinna nya nöjen, och när dessa uppfunnits, förblev han ändå missnöjd.

Som ett bi flyger från blomma till blomma och inte blir belåtet, och som en sjuk man flyttar från en säng till en annan för att få lindring; så går människor som är överlåtna åt nöjen, från det ena nöjet till det andra, men blir aldrig nöjda, får ingen tillfredsställelse i sina nöjen. Allting är fullt av möda, människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se, örat blir inte fullt av att höra. (Predikaren 1:8 SFB)

Det finns en förbannelse om att inte kunna bli nöjd, som ligger över skapelsen. Äror kan inte nöja den ambitiöse människan, inte heller rikedomar den girige människan, eller nöjen den nöjeslystne människan. Människan kan inte få bort tröttheten från ett nöje, genom att börja ägna sig åt ett annat nöje.

Nöjen ser fasta ut när man jagar efter dem; men är endast som ånga när de ska åtnjutas.

Nöjen är en vacker sköka som sitter i sin droska:
De fyra hjulen är stolthet, frosseri, begär och dårskap.
De två hästarna är framgång och överflöd.
De två förarna är sysslolöshet och säkerhet.
Hennes tjänare och följeslagare är skuld, grämelse, skam,
och ofta död och fördömelse!

Många stora män, och många starka män, och många rika män, och många hoppfulla män, och många unga män - har fått sin dom genom henne; men har aldrig fått någon fullständig tillfredsställelse och förnöjsamhet i henne.

Ah! Se upp för denna sköka - "nöjet", och närma dig inte dörren till hennes hus.

Augustinus, innan sin omvändelse, kunde inte leva utan de nöjen som han hade sin glädje i. Men efter att hans natur blev förändrad, och hans hjärta av nåd vändes till Herren, sa han: "Åh! hur ljuvligt det är - att vara utan de där ljuvliga läckerheterna!"

Och när det gäller tillåtna nöjen, låt mig bara säga detta - det är vist av er att endast vidröra dem, att smaka dem, och att använda dem som man använder mediciner - för att tillfälligt förstärka er mot sjukdomar.

Det finns inga nöjen så glädjande, så tillfredsställande, så hänförande, så engagerande, och så beständiga - som de som kommer ifrån föreningen och gemenskapen med Gud - som de som flödar ifrån att ödmjukt och heligt vandra med Gud.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Relaterat

lördag 5 november 2011

Film om Hudson Taylor

James Hudson Taylor (21 maj 1832 - 3 juni 1905) banade väg för missionen till Kinas inland.fredag 4 november 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #29

Tjugonionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28)Frågan: Vem "designade" den fallna världen?

Sjukdomar, bakterier, virus, rovdjur med huggtänder och klor, getingar som sticks. Kristna förklarar livets alla otrevligheter med att det är Adams fel. Vi lever i en fallen skapelse. Men hur kunde Adam göra det? Han åt en frukt. Han omskapade inte djuren? Vem gjorde det?

Mycket bra fråga. Det förväntade svaret är ju Gud. Därmed antar jag att azsuperman01 vill få det till att allting egentligen är Guds fel ändå.

Jag har också funderat över saken. Djuren och bakterierna måste alla ha varit goda och haft goda funktioner innan syndafallet. Det finns ju kvar av sådana än idag. Men varför har de blivit så nu, speciellt bara man ser på djur, varför har vissa huggtänder, klor, taggar, osv, som verkar gjorda för att döda och äta kött? Var det en del av skapelsen från början, som hade "fredliga" funktioner men som förvrängdes när ondskan kom? Eller blev de så efter syndafallet? Det är två alternativ som jag kan tänka mig.

Svaret som jag lutar åt är att Gud gjorde dem så efter syndafallet! Men att i varje fall det ju inte är Guds fel, utan människans.

Relevant bibelställe är:

Skapelsen har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den därunder. (Romarbrevet 8:20 SFB)

Men det svarar ändå inte på vem som lade skapelsen under förgängelsen. Gud? Eller Adam? Båda är möjliga, Gud lade skapelsen under Adam (1 Mos 1:28) och Adams synd påverkade därmed skapelsen eftersom den lades under Adam. Adam är huvudet och "drar med" sig övriga skapelsen som en svans. På så sätt kan det vara Adam som lade den under förgängelsen genom sin synd. På ett annat sätt kan det vara Gud som lade den under förgängelsen, om, som jag skrev att jag tror ovan, Gud gjorde den sådan efter syndafallet. Men det står klart att det ändå var Adams fel.

Man kan därför säga att det var båda samtidigt, var och en på sitt sätt. Matthew Henry säger det bra. Adam lade skapelsen under förgängelsen, genom förtjänst. Gud lade skapelsen under förgängelsen genom dom. Dvs, det är Adams förtjänst och fel, att skapelsen lagts under förgängelsen. Och det är Guds (rättvisa) dom och förbannelse att skapelsen lagts under förgängelsen.

Ett till mycket relevant bibelställe är ju själva stället där det står att det händer:

Till Adam sade [Gud]: "Du lyssnade på din hustru och åt av det träd om vilket jag befallt dig: Du skall inte äta av det. Därför skall marken vara förbannad för din skull. Med möda skall du livnära dig av den så länge du lever. Törne och tistel skall den bära åt dig och du skall äta av markens örter. I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli."
(1 Moseboken 3:17-19 SFB)

Så detta är faktiskt vad vi kan läsa. Gud förklarar en förbannelse över skapelsen, för Adams skull. Det är alltså Adams fel och förtjänst, och Gud som förbannar den för detta.

Man ser också att genom den förbannelse Gud uttalar så börjar marken bära törne och tistel. Det är Guds "design." Åtminstone så står det alltså att växterna börjar få skadliga funktioner/taggar efter detta. Då är det inte så svårt att tänka sig att även andra livsformer blir skadliga på andra sätt, genom vassa tänder, klor, etc. efter detta.

Men det kan också vara så att det bara gäller växterna, eftersom bara växterna nämns, och att djuren hade de kroppsdelarna innan men att de hade "fredliga" funktioner.

onsdag 2 november 2011