Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 29 december 2009

David Wilkerson: "ett evangelium från Helvetet"

Detta inlägg kan ses som fortsättning på 90-årig norsk kvinnas syn från 60-talet om nutiden. Där skrev jag att jag läste den profetian för ca 2,5 år sedan och det var bland de saker som först fick mig att upptäcka att allting inte ligger så bra till med bl a nutidens "gudstjänster" (särskilt de "sökarvänliga") och förkunnelsen i allmänhet. Det var nog som kejsarens nya kläder. Jag hade varit på en underhållnings- och skämt-"gudstjänst" riktad till att locka ungdomar, några år tidigare, och tyckte det var dåligt. Verkliga bönesvar som folk vittnade om, och vittnesbörd, blandades med dåliga vitsar. Men ingen annan verkar tycka nåt är konstigt så... det är väl OK?

Tillbaka fram, till för 2,5 år sedan igen alltså, kände jag inte till någon bra amerikansk förkunnare, förutom David Wilkerson. Bara hans historia med "Korset och stiletten" visade att han var en sann gudsman. Vad han predikade var ju äkta och återfanns i Bibeln! Bland alla guldindränkta "televangelister", framgångsteologer, folk som skrattar och ramlar och rullar runt på golvet, hycklare, osv osv, var det minst sagt trevligt att se någon som han. Han stod upp och talade emot dessa ovan nämnda, men inte bara det, utan också de för mig väl bekanta underhållnings-"gudstjänsterna", "sökarvänliga" (t ex Bill Hybels, willow creek), "purpose driven"(Rick Warrens varumärke). Det som smugit in och jäst församlingar i Sverige som annars tagit avstånd från de övriga kategorierna. Klippet nedan ur en predikan David Wilkerson höll om detta såg jag i samma veva som jag läste den norska damens profetia, Gud öppnade mina ögon vid den tiden och visade mig den mörka verkligheten på olika sätt. Det var som att vakna i en mardröm. Detta är viktigt att varna för. I predikan säger David Wilkerson att han inte vill nämna några namn men tillåt mig (jag gjorde det redan). Det är så viktigt att vara tydlig med vad detta är frågan om och vilka personer man bör se upp för! Video nedan, lyssna och titta på bilderna, har även skrivit upp det han säger på svenska under.Ackommodationens evangelium
Att ackommodera betyder att anpassa, göra passande, eller godtagbart. Det betyder också att justera, att ge efter för andras önskningar för att behaga dem.

Koppla detta. Jag talar om ett evangelium som uppfunnits i Helvetet, och som nu sprids över hela USA. Det är ett passande, godtagbart, bekvämt evangelium som gett efter för andras önskningar och syndiga människors svaghet. Jag kallar det ackommodationens evangelium för att det anpassar och justerar Evangeliet för att behaga och attrahera syndare.

Detta ackommodationens evangelium är främst ett påfund av amerikansk kultur, för att underlätta vår livsstil, det lockar främst det vita amerika, rika och framgångsrika, det uppfanns i självaste Helvetet! Detta nya evangelium sveper in över USA och påverkar pastorer i alla samfund. Det föder megakyrkor, några av de största kyrkorna i USA är inblandade i detta evangelium. Det är ett icke-konfronterande, bekvämt evangelium som anpassats, och matar församlingen med sked genom roliga sketcher; draman; korta, lena predikningar på 20 minuter, och allt kallas "sökarvänligt." De "sökarvänliga" kyrkorna. Och en vacker dag kommer någon flytta in i den här stan och ta in dessa kyrkor i New York! De växer nu fram över en natt och har plötsligt tusentals besökare. Detta nya evangelium sprids av skärpta, unga, intelligenta, begåvade pastorer.

De kom på en formel, med vilken man kan gå in i vilken stad som helst och nästan över en natt bygga en megakyrka. Och som jag förstått denna formel, börjar man med att gå in i samhället med medarbetarna och göra undersökningar för att se vad syndaren inte gillar med att gå till kyrkan. "Varför går du inte till kyrkan, och vad är det du inte gillar med det?" Och "Vad ska vi göra för att få dig tillbaka till kyrkan, vad skulle få dig att tycka om det? Vad vill du se? Gillar du inte körer, tar vi bort körer, gillar du inte kostym i kyrkan, kom som du vill, bara säg vad du vill ha." De gör undersökningar i samhället och sedan sitter de med sina datorer i sina konferensrum och tar fram ett program som kommer göra det bekvämt för syndaren och vänligt, de kallar det "syndarvänligt" eller "sökarvänligt" och försöker locka dem att komma till Guds hus. Den har blivit den mest framgångsrika, blomstrande av alla religiösa rörelser i USA:s historia.

Församlingarna drivs som företag, pastorn är VD, Verkställande Direktör, och de är storföretag, duktigt paketerade, och drivs på i seminarier över hela USA. Det låter bra, vad de säger, målen låter andliga och det låter som att Jesus är det centrala.

Jag kommer inte nämna några namn för jag talar inte om dessa människors karaktär utan om evangeliet de predikar. Jag är här för att påminna er om att aposteln Paulus varnade att det skulle komma ett annat evangelium än "det vi predikat." Han sa att det kommer ett annat evangelium som predikar en annan Jesus. Du kommer höra Hans namn, det kommer låta ljuvligt, men det är inte den Jesus jag predikar, sa Paulus. Det är inte den sanne Jesus. Paulus var förvånad, han sa "att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd och vänder er till ett annat evangelium." [Gal 1:6] Lyssna på mig, det finns just nu i landet med tusentals människor under, ett annat evangelium, en annan Jesus. Predikad av pastorer som förlorat Guds beröring, som förvandlats till ljusets änglar, som kommer för att förleda, om möjligt även Guds utvalda!
Paulus fortsätter varna kyrkan, det är egentligen inte ett annat evangelium utan en förvrängning om Kristi Evangelium. Men några kommer att bekymra er och förvränga och ändra Kristi Evangelium! De kommer ändra på det och behaga syndaren! Rymma deras nöjen! Tillfredsställa alla deras behov och utforma ett evangelium med sin egen kristus, sin egen lära! Och så denna ohyggliga varning från Paulus: "Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse." [Gal 1:8] Må han vara under förbannelse! Jag sa inte det, aposteln Paulus sa det. Om någon predikar ett annat evangelium, om någon predikar något annat än den korsfäste Kristus, om något som behagar människan i sin synd, är det inte det Evangelium ni hörde från mig, utan ett annat - förbannelse över honom! Och det kommer vara farligt för det kommer komma från till synes fromma, uppriktiga pastorer. Det är det som gjorde läran "antinomianism" så farlig. För den var i händerna på några väldigt fina renlevnadsmän som Dr. Chris [?], som var en av grundarna till "Antilagrörelsen" på puritanernas tid. Anti-Lag, de kastar åt sidan Lagens börda och anledningen till att den mottogs så väl var att männen som skapade den tycktes så fromma.

Jag skälver när jag hör Paulus varna oss att Satan kommer in i kyrkan, förklädd till en ljusets ängel. Han kommer infiltrera kyrkan med sina egna pastorer. Det kommer en ängel som predikar ett falskt evangelium om rättfärdighet. Såna falska profeter, falska apostlar, bedrägliga arbetare som gör sig själva till Kristi apostlar. Och alla kommer förundras, för Satan själv gör sig till en ljusets ängel. Därför är det ingen stor grej om även hans pastorer kan göra sig till rättfärdighetens tjänare, vars slut bör bli enligt deras gärningar. Paulus sa att de kommer att komma och berömma sig i köttet, berömma sig av sin egen styrka, sin storhet, sitt antal, och med det faktum att de är så moderna. De kommer berömma sig av hur de tagits emot av Världen. Jesus varnade, "Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får" fromma som lamm, "men i sitt inre är rovlystna vargar." [Matt 7:15] Jesus gav det i sitt budskaps sammanhang, Han sa "den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den." [Matt 7:14] och just i nästa vers "Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar." Kristus själv varnar oss! Falska profeter, falska pastorer, falska evangelister, som låtsas vara underdåniga får. Och de kommer och säger att vägen inte är så smal, inte så trång! Och de kommer att ackommodera, de kommer ändra Evangeliet till att passa folkets behov.

Jesus sätter fingret på deras motiv: ambition. Ordet för rovlysten i grekiskan betyder utsvulten efter erkännande och tillfredsställelse. Människor kommer som är utsvultna efter att lyckas väl. Man ser det i affärsvärlden, du ser det på ditt jobb! Folk försöker klättra uppåt och få snabbt erkännande och har även kommit in för fullt i kristen verksamhet! Unga män som är så ambitiösa att bli en av de stora killarna. De har de största kyrkorna, största antalen, största folkskarorna. Han sa att de är rovlystna vargar! Jesus lämnade inget tvivel om vad Han menade. Han menade helt enkelt detta: det kommer finnas kämpande pastorer i landet, och de kommer titta ut och se allt strävande och tävlande efter siffror och erkännande. Det kommer finnas en större, växande passion för att utvidga sig och bli framgångsrik. De ser måttet på framgång nu i hur stora byggnaderna är, och hur många som kommer till kyrkan på söndag morgon. De kämpande pastorerna som varit trogna hittills, ser skärpta, unga män nedför gatan i närheten, som plötsligt över en natt är pastor för tusentals människor, i en sökarvänlig kyrka! En ung, mindre erfaren man. En man som inte genom hårt arbete förtjänat det han fått, så vitt han kan se. [Den kämpande pastorn] predikar fortfarande ett gammalmodigt, troget Evangelium om korset och dess anspråk. Och han kämpar! För inte många vill höra om korset! Jesus sa "det är få som finner den." "den väg är bred som leder till fördärvet!"

Se även:
Talar om pingstförsamlingarnas avfall: Vi är för människocentrerade och denna sida jag såg idag där det talas om att "tillväxt" är måttet på att "din församling" "lyckas."
David Wilkersons hela predikan renskriven (på engelska)
Den moderna evangelieförkunnelsens offer
Paul Washer - Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan (Svensk Text)
David Wilkerson profeterar om katastrof den näst mest "klickade" artikeln i Dagen under 2009

Dagen:
Kyrkans "Ladies night" en succé
Minoritet bakom beslutet om samkönad vigsel
Pastorn friade på estraden - och fick "ja"

måndag 28 december 2009

Minoritetsgrupp kränks i ateisternas TV-underhållning

I fredags fick man ju bl a lära sig att 13% undkommit att indoktrineras till den icke underbyggda föreställningen om att molekyler utvecklats till människor. Vilken minoritet av denna minoritet som renodlat är kreationister har jag ännu inte forskat i.
Jag har aldrig varit en större anhängare till detta simpsonsplagierande program där hädelserna tätt följer efter varandra, vid namn Family Guy. Avsnittet i fråga har undertecknad dessvärre sett, under en tid då jag var i den självinducerade vanföreställningen att programmet och mycket annat på TV var roligt; vad som är på bilden är alltså en lista över olika dumhetsgrader, där, förstås, personer som drar den logiska slutsatsen att skapelsen måste ha skapats (bl a även judar och muslimer), bakvänt nog fått hamna längst ner, som dummast.

Detta är bara ett exempel av många. Och inte för att jag bryr mig särskilt mycket, jag kan bjuda på det. Det är ett skämt som blir roligt för mig för det är så fånigt och inte särskilt fantasifullt och nytt heller, man har väl hört det förut, från hjärntvättande lärare och hjärntvättade "kamrater" i skolan. Den med det ateistiska TV-utbudet bortskämda majoritetsbefolkningen av ateister får ha det så roligt efter skämtets verkliga uppsåt, och känna bekräftelsen i sin världsbild. I lydnad till Jesu ord i bergspredikan, Matteus kap 5, gläder jag mig istället, för egen del, och jublar, ty min lön är stor i himlen (v 11, 12). Det är inte jag som kommer att komma till Helvetet.

Och det är väl därför man bryr sig över huvud taget. Tänk att de som hånar och förföljer (detta är emellertid inte värt att kallas förföljelse), ljuger och säger allt ont om oss, och för många andra synder (t ex stöld, begär, hat - som är mord i hjärtat, hädelse) kommer fara ut i det svarta mörkret och förtvivlan, till sjön av eld, där de kommer plågas i svavel, gråta och skära tänder, evigt förtappade. Vilket fasligt, obeskrivligt, obegripligt djup av elände! Dessa är våra älskade medmänniskor! Jesu befallning lite senare i samma kapitel som ovan nämnts, vers 43 blir då högst begriplig och det finns inga bättre ord med vilka man kan avsluta en text som denna.

Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.

Att komma in genom den Trånga Porten


Text ur: Arthur Pink, "The Narrow Way"
Översättning av: mig

"Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det." Luk 13:24

Att komma in genom den Trånga Porten visar hur hjärtat tar emot Kristi heliga undervisning. Ah, min vän, att verkligen och faktiskt komma in genom denna "trånga port" är inte lätt! Dessa ord målar inte upp frälsningen som något man enkelt och lätt uppnår. Att Jesus skulle yttra detta, innebär tydligt att det finns skräckinjagande svårigheter och hinder att komma över, och att lata namnbekännare ytterst säkert inte kommer in.

Varför är sån kamp nödvändig för att "komma in" genom den trånga porten?

För det första, för att SATAN kämpar för att förgöra din själ. "Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka." 1 Pet 5:8

För det andra, för att KÖTTETS naturliga lust kämpar för att förgöra dig: "Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen." 1 Pet 2:11

För det tredje, för att hela VÄRLDEN ställt sig emot dig. Den kommer försöka dra dig med sina lockande löften, sina Delila-aktiga svek, och dödliga lockelser. Om du inte övervinner världen, kommer världen övervinna dig till din själs eviga fördärv.

Av det som varit innan oss, kan vi tydligt upptäcka varför den största majoriteten av våra medmänniskor, ja, och av bekännande kristna också, kommer misslyckas nå Himlen--det är för att de föredrar . . .
synd, framför helgelse;
att hänge sig åt köttets lustar, framför att vandra efter Bibeln;
sig själv, framför Kristus;
världen, framför Gud.

Man vägrar att . . .
förneka sig själv,
överge sina avgudar, och
underordna sig Kristus som Herre
--och utan detta, kan ingen ta det första steget mot Himlen och komma in genom den trånga porten!

söndag 27 december 2009

Ray Comfort firar annandag jul

Ray Comfort vid Huntington Beach i California predikar Evangeliets Sanning för en grupp åhörare annandag jul.

fredag 25 december 2009

Stoppa ateistpropagandan, SVT

SVT sänder ständigt ateistiska program. Gudlösa program där Gud inte inräknas. Vad som talar för detta är att "religiösa" program sändes knappt var tredje dag 2008 enligt SVT:s public serviceredovisning – bara 103 timmar av årets 8760. Gudstjänster och andakter sändes varje söndag klockan 10.00 och ”Helgmålsringning” runt 18.00 varje lördag, sammanlagt blir det ungefär 104 program på ett år.

Men det är inte mängden program som är det väsentliga, utan principen. Radio- och tv-lagen (RTVL) förbjuder SVT att sända ”reklam eller andra annonser”. De gudlösa programmen är inget annat än propaganda för ateism.

Resultatet: ateister gapar som små bortskämda barn efter ännu mindre "religiösa" TV-program, och visar samtidigt pinsam okunskap om främst Bibeln och kristen tro. Vi har hört humanisterna länge, och Christer Sturmark som stolt hade sitt gudlösa TV-program, som om inte alla andra TV-program redan är det! Mikael Nilsson, 33, Stockholm, historiker som forskar om amerikansk propagandaverksamhet i Sverige under 1950- och 1960-talet, skriver bl a följande:
De monoteistiska religionerna bygger i stället på skrifter som legitimerar
etnisk rensning, bigotteri [troligen av det engelska ordet "bigotry" som betyder
trångsynthet], (kvinno)hat och förtryck, slaveri och folkmord.
Detta är inget han fått ifrån Bibeln, utan från Dawkins & C:O (därav det engelska ordet) och den ateistiska indoktrineringen i SVT och skolor. Han skämmer ut sig med mer okunskap:
De antar vidare att vi förvisats ur ett ursprungligt tillstånd av lycka,
okunskap och enhet med Gud genom att äta av kunskapens frukt, det vill säga
kunskap är av ondo.
Kunskapen i kunskapens träd var ju kunskap om gott och ont, inte kunskap i sig, samt att synden var att de trotsade Gud.

87 procent av befolkningen tror på den icke underbyggda föreställningen om att molekyler utvecklats till människor, och 9 av 10 svenskar förnekar att vi samexisterat med dinosaurierna, trots överväldigande bevis. Det visar SVT och statens lyckade hjärntvätt av befolkningen.

Se:
De har gått på sin egen propaganda
Är kristendom bara dåligt?
Bibeln och slaveri: vad de inte vill att du ska veta

Mer i etiketten SVT och statens indoktrinering
Om Mikael Nilssons debattartikel i Aftonbladet i Dagen

onsdag 23 december 2009

Alla människor är födda onda utom Jesus

Se detta klipp (hela predikan finns här) och tänk på, när vi firar Hans födelse, som föddes utan synd för att dö för våra synder!För övrigt:
Bra julmusik Go Fish - It's About The Cross inte min musiksmak men så bra text det kan bli. Finns på spotify också.

Tänk också på och be för alla som inte har en god jul. Ny attack mot Irak-kristna Tvååring omkom efter påbackning (Dagen, GP) (och missa inte om detta Tröst för förkrossade föräldrar)
Var glad och tacksam till Gud om du har en god jul.

Han som låg i krubban är människa och Gud, Han är inte ond! Men du är det! Se själv. 80 procent tror på Gud i USA. Det är bra, men det hjälper inte att bara tro på Hans existens. Om du skulle hoppa ut ur ett flygplan skulle du inte bara tro på fallskärmen, utan ta på dig den! Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Lägg bort mörkrets gärningar och ta på dig ljusets vapenrustning. Lev värdigt! Inte i supande och fester; inte i sex utanför äktenskapet; inte i strid och avund. Ta på dig Herren Jesus Kristus! (se Romarbrevet 13:12-14)

Har du omvänt dig från din synd och lagt din förtröstan på Jesus än!? Du kan inte garantera att du lever imorgon! Eller att Jesus inte kommer tillbaka om en sekund!

Förresten kommer ordet "Jul" från ett av avguden Odens namn. God Kristi födelse!

tisdag 22 december 2009

90-årig norsk kvinnas syn från 60-talet om nutiden

Nedan kommer bakgrund till och ett stycke ur 90-årig norsk kvinnas syn om tiden före Jesu återkomst (hela texten finns här. Jag har inte sett hela den sidan än och vet inte om jag håller med om allt.)

Jag läste denna profetia för ca 2,5 år sedan och det var bland de saker som först fick mig att upptäcka att allting inte ligger så bra till med bl a nutidens "gudstjänster" (särskilt de "sökarvänliga") och förkunnelsen i allmänhet. Jag förstod inte så mycket av orden då, men gör det nu! Jag kom att tänka på profetian häromdagen, men kunde inte hitta sidan jag läst det på, så jag tror inte att det är en slump när någon skickade den till mig via e-mail. Om nån tycker jag skrivit mycket emot sökarvänlighet, "Jesus kommer ge dig ett bra liv"-förkunnelse m m, förut, så kan jag säga att jag inte ens börjat. Så jag börjar från början, och försöker minnas hur jag själv leddes fram av Herren ("uppföljare" kommer alltså).

Bakgrund till profetian, sammanfattad
En 90-årig kvinna från Valdres i Norge fick 1968 en syn från Gud. Dr Emanuel Minos (en välkänd konferenstalare från Norge) hade evangelistiska möten där hon bodde. Han besökte henne och hon sa vad hon sagt. Han skrev då ner allt i ett anteckningsblock men tyckte det lät så otroligt, att han inte villa tala om det för någon. Efter mer än 30 år insåg han att han borde dela synen. Kvinnan var en pålitlig kristen med andligt förstånd. Hon ansågs inte svärmisk eller överandlig, utan var välaktad av alla som kände henne. Hon sa till Emanuel Minos: "Jag har aldrig sett en syn förut, detta är den enda syn jag fått och det enda budskap jag har fått på det här sättet"

Del ur profetian

Jag såg att det kommer en ljumhet utan motstycke bland kristna. Ett avfall från
sann och levande (äkta) kristendom. De kristna kommer inte att vara öppna för
rannsakande förkunnelse tiden före Jesu återkomst. De kommer inte att lyssna om
synd och nåd, lag och evangelium, bot och bättring. I stället kommer en annan
slags förkunnelse, en slags lyckokristendom. Det gäller att bli framgångsrik och
nå fram. Det handlar om materiella saker, på ett sätt Gud aldrig hade lovat det.
Kyrkor, frikyrkor och bönehus blir mer och mer tomma. I stället för en
förkunnelse om att ta sitt kors och följa Jesus, blir det underhållning, konst
och kultur, där det skulle vara väckelse, nöd och omvändelsemöten. Detta kommer
att ske i stor utsträckning strax innan Jesus kommer tillbaka och olyckan bryter
lös över oss.


I lördags kväll fick jag se denna profetia uppfyllas mitt framför mina ögon. Jag var på en sorts "show" för ungdomar i en pingstkyrka. Jag gick dit, visste att jag skulle bli bedrövad i anden, men samtidigt för att verkligen se, och inte bara sitta hemma med fördomar. Många hade kommit dit för att titta. Det var underhållning, skämt, ordvitsar, flams och trams. Ett av inslagen involverade en massa ketchup, som medgavs var stulet från McDonald's (om det nu var så eller bara del av "berättelsen") och öppningen av en burk surströmming. Surströmmingen var nog det bästa för då var det inte bara jag som var ensam om att vilja gå ut, en del gick ut då!

Vad har detta för plats i en kyrka? "Det är så lite ungdomar i kyrkan" säger man. Så, locka dit dem med något de kan stanna hemma och se på TV, och få ut exakt samma sak från TV? Kristna ungdomar får sälja ut sin helgelse och fromhet för att behaga och attrahera världens syndare! Fyll bänkarna för bänkfyllnadens skull. Inte för att man verkligen bryr sig om deras själar. Kan tänka mig att folk som inte är kristna och går på såna möten kommer och undrar "Jag trodde det skulle vara något andligt, intressant, men en massa underhållning. Konstigt!"
Folk hamnar ju inte i Helvetet bara för de inte går till kyrkan och ser på shower, de kommer till Helvetet för de är syndare och behöver höra Evangeliet för att bli frälsta ifrån det! Men å andra sidan, om det var ett möte där man tydligt annonserade att man skulle predika Evangeliet, hade ingen kommit! Men ändå! Vilket bra betyg det blir på domens dag! Jesus kommer säga "Ja, ni fyllde massa folk i kyrkan, och de hade det roligt medan ni sålde era själar och misshagade Mig och besudlade Mitt hus, men titta där åker de till Helvetet ändå! Är det nu jag ska säga 'Bra, du gode och trogne tjänare?'"

Jag hade redan svårt att sova, ibland med tårar. Man vill bara flytta hem till Herren alltså..

Detta är inte en gammal gnällig dömande tant. Profetian ovan var en profetia från en kvinna som såg in i framtiden och inte nu. Det är alltså ett ord från Gud själv, jämställt med Bibeln, eller varför inte högre. Så behandlar man ju profetia i pingst/karismatiska kyrkor och sammanhang, utan vidare urskiljning eller ifrågasättande i vanliga fall nuförtiden. Han antyder iallafall inte direkt Sitt gillande! Och jag är inte heller en gammal gnällig tant. Jag är ♂ 22.
Men så är det ju också "Du är för ung." Vilket är lustigt av två anledningar, är man gammal så är man en gammal grinig gnällgubbe/kärring, är man ung, så är man för ung och behöver växa upp. Jesus sa om denna attityd "Vad skall jag likna detta släkte vid? De liknar barn, som sitter på torgen och ropar till andra barn: Vi har spelat flöjt för er, men ni dansade inte. Vi har sjungit sorgesånger, men ni grät inte." (Matt 11:16-17)
Sa inte Paulus också "Ingen får förakta dig för att du är ung" (1 Tim 4:12)

Se inte till personer nu, se om det stämmer. Gå till Bibeln! Pröva, pröva!

"UPPFÖLJAREN" ÄR NU HÄR! MISSA INTE David Wilkerson: "ett evangelium från Helvetet"

Om sann/falsk tro, underhållning, kyrka i Dagen:
Bob Dylan apropå att Jesus föddes till jorden: Jag är sant troende
Carola bjuder med fansen till Betlehem
Vi betonar tro, frihet och gemenskap
Kyrkorna ger inte upp - trots klimatbesvikelse

Se även:
Vi är för människocentrerade (talande om pingströrelsens avfall)
Den moderna evangelieförkunnelsens offer
Tio Anledningar Till Att Inte Be Jesus Komma In I Ditt Hjärta
Paul Washer - Predikan För Unga (Svensk Text)
Paul Washer - Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan (Svensk Text)

måndag 21 december 2009

Det trasiga på jorden


Text av: J. R. Miller
Översättning av: mig

"Den mannen tar emot syndare och äter tillsammans med dem." Luk 15:2
"Amen säger jag er: Publikaner och horor skall gå in i Guds rike men inte ni." Matt 21:31

Kristus bygger Sitt rike med det trasiga på jorden.

Människor vill bara ha de starka, framgångsrika, segrande, hela--när de bygger sina riken. Men Gud är de trasigas, de otillräckligas de misslyckades Gud. Himlen fylls med jordens trasiga liv, och det finns inget "brutet strå" som Kristus inte kan ta och återställa till härlig salighet och skönhet. Han kan ta livet som krossats av smärta och sorg--och göra det till en harpa vars musik bara ska bestå av lovprisning. Han kan lyfta jordens sorgligaste misslyckande--upp till himlens ära!

lördag 19 december 2009

Evangelisation 18 Dec

Det var först bara jag och Jakob ute kvällen ifråga, sedan kom en tredje efter en stund vi stått där. Det var mycket folk i julhandel, butikerna var öppna lite längre, och traktaterna gick åt. Ganska tidigt in på kvällen fick jag vittna för en äldre man. Han tog först en traktat, och en ville han ge till en vän. Han förstod Evangeliet och brukade gå till kyrkan ibland. Jag hoppas han förstod det ännu tydligare nu på det här sättet. Jag hann gå igenom det mesta med honom, men hann inte komma till återuppståndelsen och omvändelse, han skulle gå och knyta skorna, sedan uppstod en viss förvirring och han kom inte tillbaka. Men han fick som sagt, traktat, och kan läsa om det där.

En kille fick traktat, och kom tillbaka efter en stund med ett inbjudningskort till Jehovas vittnens bibelstudier. "Det står ju om missbruka Guds namn här," sa han. "Och det kan vara intressant vad Guds namn egentligen är." Vet de inte att det inte är Jehova? Det är יהוה (JHVH) Jehova är när man lagt på vokalerna till hebreiskans adonai "herre" på konsonanterna JHVH. Jahve säger de flesta att det ska vara nu. Han ville inte prata mer med mig än att ge mig en inbjudan.

Två andra killar fick traktater, och jag såg dem stå en bit bort och läsa. De såg roade ut. En annan gav mig långfingret när jag höll fram en traktat till hans kompis.

Jakob pratade med en muslim som verkade mycket intresserad av Jesus, sa han. Den andre som var med oss hade pratat med några katoliker, hans fru är f.d. katolik och nu frälst, och han önskade att hon varit med för hon vet bättre hur man pratar med dem.

Det är många från olika länder som Gud tagit hit genom invandring. Dels för att döma denna gudlösa nation och lägga den och hela Europa i islams hand, dels för att de ska nås med Evangeliet av de kristna som ännu finns kvar. Tacka Gud och be att församlingarna inser sitt ansvar, och predikar det sanna Evangeliet till alla och slutar rikta sig till svensk medelklass med ett anpassat evangelium. Det är en skam.

Mer utsäde att be för!

onsdag 16 december 2009

Äktenskapsbryterskan: sann eller falsk historia?

Ibland får man som kristen höra att man inte får tro på en del av Bibeln. Förutom att man får höra att man inte får tro på Bibeln, finns alltså en särskild del av Bibeln man särskilt inte får tro på. Johannesevangeliet 7:53-8:11 om äktenskapsbryterskan.

Motiveringen till detta är att berättelsen inte finns med i de äldsta handskrifterna, och därför är en falsk historia. Men för dem som är överkritiska mot det mest pålitliga existerande historiska verket, är väl hela Bibeln falsk? Varför skulle man lyssna på dem? Vad säger Bibeln? Att det hände, förstås, det står ju där, det avgör saken! ;)

Jag har tittat i olika noter och kommentarer bl a Folkbibeln, som har en not till detta bibelställe, och MacArthur Study Bible som har en lite längre kommentar (som med de flesta kommentarerna i den studiebibeln.) Det står ungefär likadant: De flesta menar att texten inte är skriven av Johannes, och att den inte ursprungligen hör hemma i Johannesevangeliet. Den har placerats på olika ställen, som efter 21:25 eller Luk 21:38. Men de flesta menar att det ändå är en sann historia, att den har alla kännetecken på historisk trovärdighet och kanske är en del av en muntlig tradition. Alltså, stämmer påståendet att den är inte med i de tidigaste handskrifterna, men slutsatsen, att det för den sakens skull är en falsk historia, stämmer inte.

Mer intressant; MacArthur Study Bible skriver att Många handskrifter markerar passagen, vilket tyder på tvivel om att ha med det. Det talar väl för hur pålitlig Bibeln är, att den bevarats väl av människor som skrivit av varken velat eller vågat ändra någonting och vid tvivel haft markeringar!

Citat ur denna berättelse används även av många liberala, nådmissbrukare, etc för att visa hur förlåtande Jesus är: "Den som är utan synd må kasta första stenen på henne." (v7) och "Inte heller jag dömer dig..." (v11). Dels används dessa citat även för att säga att det är en falsk historia för att Jesus är för mesig här. Men båda dessa lägren missar ju slutet av v11 där Jesus säger "Gå, och synda inte mer!" Dvs, Han säger till henne att omvända sig! Så slipper man bli dömd av Honom. Precis som i resten av Bibeln. Ingen konstig historia.

måndag 14 december 2009

Rick Warren blåljuger i TV

Rick Warren är tyvärr en populär "pastor" som har inflytande i svenska frikyrkoförsamlingar, tillsammans med Bill Hybels (Willow Creek) med deras obibliska köttsliga metoder för att "föra människor till Kristus" och "växa" sina "församlingar". Är viktigt att peka ut många av dessa som är roten till mycket problem som, sammanfattningsvis, hindrar människor att höra hela Evangeliet tydligt och klart och därmed stänger Himmelriket för människor. Nu lite grann bara.

Här blåljuger Rick Warren i TV. Klippet visar ett klipp där han i TV säger att han aldrig gått ut och stött proposition 8 (om en lag emot homoäktenskap) sedan visas ett tidigare klipp där han går ut och stödjer proposition 8. Vågar inte stå upp för Bibeln i TV eller stå för det han sagt. En bra förebild för pastorer?Läs även om Rick Warren i Dagen (undrar vad han tycker om GT straffet för homosexuella handlingar då. Se Det rättvisa straffet för synd)
Missa inte heller, angående homosexualitet: Hopp för homosexuella

De gav rånaren en evangelietraktat

Läs och se videon med två killar som blev rånade, med i pengarna hade han en Living Waters miljondollarsedel-evangelietraktat. Gå aldrig hemifrån utan traktater! :)

Liknande historia här!

Hemligheten i att bygga kristen karaktär


Ur Arthur Pink, "The Sovereignty of God"
Översättning av: mig

Att förlora allt självförtroende är det första nödvändiga i den troendes tillväxt i nåd! Den kristne som är medveten om sin egen svaghet kommer att vända sig till Herren för styrka. "Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark." 2 Kor 12:10

Medvetenhet om vår svaghet måste finnas, innan vi kommer vända oss till Herren för hjälp. Medan den kristne föreställer sig att han är tillräcklig i sig själv; medan han föreställer sig att han, genom sin blotta viljestyrka, kan motstå frestelse; medan han har något förtroende till köttet--då, som 'skrytsamme Petrus'--skall vi visst misslyckas och falla. Det klara faktumet är--att av oss själva är vi helt oförmögna att fullborda en endaste föresats, eller lyda en endaste befallning som givits oss i Bibeln! Utan Kristus--kan vi ingenting göra! (Joh 15:5). Guds löfte är: "Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöses styrka!" Jes 40:29

Hemligheten i att bygga kristen karaktär, är att inse vår egen maktlöshet, och att sedan vända oss till Herren för hjälp. Medvetenheten om vår maktlöshet, bör kasta oss över Honom som har all makt.

"Gud är vår tillflykt och vår starkhet, en hjälp i nöden, väl beprövad." Psalm 46:2

söndag 13 december 2009

Slog ihjäl lite tid...

Behövde slå ihjäl lite tid i stan idag, och vad är bättre än att dela ut traktater? Men det var riktigt mycket folk ute och julhandlade, så det blev inte så mycket tid ihjälslagen. Dvs, traktaterna gick åt väldigt fort. Hade tyvärr inte vett att fylla på ordentligt men 60-80st uppskattar jag vilt att det var.
Två ateistiska gossar stannade och undertryckte sanningen (att det är uppenbart att Gud finns genom de verk som Han skapat) troligen i orättfärdighet.
En annan stannade en bit bort ifrån mig och läste intresserad traktaten och fortsatte sedan sin väg. Undrar vad han och alla andra tyckte, att jag var koko Bellman säkert.

Mer utsäde att be för! :)

lördag 12 december 2009

Evangelisation 11 Dec

Innan evangelisation ber vi tillsammans i 45 minuter för allt ska överlåtas åt Gud. Jag hade blivit ombedd att inleda med något bibelord etc, så jag valde denna text. Den är mycket bra, för den är inte skriven av mig själv, och så är det viktigt för oss. För man ser inte så många omvända, vi vet inte vad som händer med dem vi pratar med, men det är inte det som är huvudsaken. Teamet tyckte också det var en bra och uppmuntrande text!

Ett annat team från en annan församling gick och delade ut. De kunde inte så bra svenska, men sa "Jesus älskar dig" till alla de gav sina traktater till. Vill inte klanka ner på dem nu, det kändes bra att fler var ute, vi var glada åt varandra. Men jag skulle aldrig säga nåt sånt som inledningsfras. Jag har gjort det innan så jag är inte bättre själv men gör det inte längre! Det är värt att säga igen, om det är något en syndare inte behöver höra så är det nog att Jesus älskar dem. Det kan uppfattas fel. Visst älskar Jesus alla men det bästa sättet att förstå hur är ju när man visar hur syndiga och förtjänta av Hans hat de egentligen är genom Lagen och vad Jesus gjorde för dem att dö för dem trots att de förtjänar Hans hat, men får något de inte förtjänar (nåd) Hans kärlek! Viftade snabbt bort en tanke att säga "Gud hatar dig" samtidigt som jag delade ut traktater. Det är nog inte heller det bästa även om det stämmer bibliskt (Ps 5:5-7). Det bästa är att låta dem komma fram till detta själva genom att presentera Lagen för dem. Allt är för att de ska inse Hans godhet i Evangeliet som för till omvändelse!

Mina teamkamrater fick kontakt med först ett stort och rörigt gäng med muslimska ungdomar. De respekterade vår tro och var mer liberala. De höll inte med att Gud har en Son, osv. Jag sa inte något för mina kamrater sa det bra själva, men stod bredvid ifall att. Någon av dem fick en DVD och så tror jag någon fick en arabisk NT.

Ett annat gäng med svenska ungdomar fick vi kontakt med också. De hade pratat med de andra från den andra församlingen. Nu såg min teamkamrat till att plantera noggrannt ett Evangeliets utsäde hos dem. Jag bad till Gud att deras hjärtan skulle öppnas. De, särskilt en, verkade mycket intresserad och skulle ge det en ordentlig funderare, han fick en bibel och tänkte verkligen läsa den. Jag tog fram en Johannesevangeliet till en annan som också ville ha, sen hade vi tyvärr inte mer till den tredje. De fick även hans mailadress och verkade faktiskt vilja höra av sig. De var tacksamma och skakade våra händer innan vi gick.

Mer att be för!

Existens 10 Dec

SVT-programmet Existens hade i torsdags ett avsnitt som fångade min uppmärksamhet, då det beskrevs såhär:

Del 9 av 10: Synd och skam. Ingabritt Sigurd och Ingegerd Lagerlöf gör en resa
tillbaka i tiden. När de växte upp i norra Sverige på 50- och 60-talet var det
mycket som var synd, allt från att klippa lugg till att dansa och äta
blodpudding. Kusinerna var båda övertygade om att de skulle hamna i helvetet.
Under flera årtionden präglades frikyrkoförsamlingar i landet av hårda
levnadsregler och en strikt syn på synd. För Ingabritt och Ingegerd har
barndomens upplevelser format hela deras liv. Men vad är synd om man är ung i en
pingstkyrkoförsamling i dag? Och om synd i dag är något annat än synd förr -
innebär det att dåtidens syndare numera har fått flytta från helvetet till
himlen?
Den sista meningen låter som att man verkligen har tänkt ta seriöst på den här frågan... inte!

Vill varna för avsnittet innehåller porrbilder. Ett plus är att de iallafall associeras med synd. Vad som inte nämns i programmet är att enligt Bibeln är synd brott mot Lagen (1 Joh 3:4) inte bara sexuella synder utan även lögn, stöld, hädelse, sånt som finns i de tio budorden. Allt för att förlöjliga det och för att de ska slippa känna sig överbevisade. Eller så kände de inte till versen. Det är det ju inte heller många predikanter som gör, utan vill få synd till att betyda något som inte var så farligt ändå. Jaha, Gud sände väl sin Son till världen i onödan...

De två damerna
I programmet får vi först möta de två damerna, varav den ena blivit utesluten, inte för en bagatell som att hon klippt lugg, utan för en riktig biblisk synd, att hon flyttat ihop innan hon gift sig. Hon verkade inte heller ha ångrat sin synd, även om hon sagt detta för att få komma med i församlingen igen, och har nu istället blivit avgudadyrkare. Hennes nya gud är enligt henne en tillåtande gud. Vad denna gud tillåter, är olika för alla, pedofilernas gud tillåter pedofili... osv.
Så som jag ser det utifrån Bibeln, var det helt riktigt att hon blev utesluten! Lägg märke till något viktigt: hon hade inte ångrat sin synd. Vi kristna syndar, men vi hatar och ångrar när vi gör det. Det som straffas genom uteslutning i en församling är inte synden, utan obotfärdighet. Detta tycks inte ha följts förr i tiden särskilt bra, och inte heller Jesu instruktioner i Matt 18:15, att gå och ta upp det med personen, ta in fler och undersök saken. Utan man uteslöt folk utan att de ens vetat om det. Men kärleksfull och medlidsam församlingstukt är bibliskt och något Jesus befallt! Det är av kärlek och omsorg om en människas själ.
Jag talar inte om kritiska, lagiska, hatiska människor. Det finns tillräckligt
med dem. Jag talar om en man, en äldstekår, ledare som älskar tillräckligt för
att ge livet som insats för att de vet om att det inte är en lek. - Paul Washer
Ungdomarna i Umeå och pastorn
Sedan hade man lite ungdomar i Umeås pingstkyrka. Det var en mycket mörk upplevelse. Först ser det bra ut, de sitter och lovsjunger runt ett bord, och det ska vara den glada motpolen till den sorgsna förr-i-tiden. Men sedan kommer det. De står uppställda och ska räcka upp handen om de tycker att det som programledaren ropar är en synd.
"Sex utanför äktenskapet!" - några räcker upp handen.
"Bo sambo!" - ingen räcker upp handen.
"Leva ut sin homosexualitet." - ingen räcker upp handen! (Heterosex utanför äktenskapet synd, homosex utanför äktenskapet ingen synd?)
Där ser vi hur långt bort ifrån Bibeln unga pingstvänner har farit. Ungdomspastorn som intervjuas kan inte riktigt säga vad synd är. Inget om Bibeln nämns. Synd är mest bara det som vi själva inte mår bra av. Inget som nedkallar Guds vrede över olydnadens barn...

Stefan Swärd
En ljuspunkt i slutet var Stefan Swärd, han nämnde faktiskt Bibeln och talade om den som ett rättesnöre. Fast programledaren är kvick att anknyta till något han sagt tidigare att "Bibeln kan man tolka..." han menade nog inte det på det sättet, att all synd är relativ och man kan tolka så att det passar en, men journalister vet hur de ska göra för att få vad de vill.

Slutsatsen i programmet blir: Synd är olika för olika tider oavsett vad Bibeln säger.

Nja, jag tar nog Bibeln, den Evige Gudens och Skaparens Ord, som mer tillförlitligt än vad olika skapade, upproriska, syndande, gudshatande människor i olika tider och den ateistiska, antikristna statens propagandakanal SVT säger.

fredag 11 december 2009

They Sold Their Souls For Rock and Roll

Har nu "plockat fram" en film, eller rättare sagt, filmer, en serie i 4 delar, jag påmindes om när jag såg och skrev om en annan liknande film.

De här filmerna ändrade min syn på musik radikalt. Jag älskade musik, lyssnade på mycket Beatles och mycket metal, som jag inte tyckte var så farlig. Jag var emot att lyssna på tydligt uttalad satanistmusik innan. Brukade försvara musiken ganska mycket och tycka att speciellt kristna var överdrivet kritiska. Men efter att ha sett denna är jag mycket mer försiktig med allt annat också för det är så bedrägligt. Har fått slänga en del "fina" CD-skivor i skräpet och kanske har jag mer i samlingen som borde göras av med!

Del 1


Del 2


Del 3


Del 4

torsdag 10 december 2009

Evangelisation 10 Dec

Nu hade det gått nästan två veckor igen. Jag har ingen bra ursäkt till att inte ha varit ute. Men ursäkter...

Delade ut 120 traktater på en trekvart, ovanligt många som inte ville ha. Annars hände inte så mycket speciellt. Pratade lite med två var för sig som samlade in pengar till en hjälporganisation, den ena trodde på Himlen men inte på Gud. Jag visade att Gud finns eftersom det finns en skapelse. Sedan började hon prata om det hon jobbade med, och fick gå tillbaka till arbetet. Den andre trodde på Gud och Himlen och Helvetet. Folk tror ändå på Himlen och särskilt Helvetet är intressant då inte många kristna verkar tro på det ens. Han trodde att han med 80% chans skulle komma till Helvetet eftersom han varit dum mot sina föräldrar och annat, jag frågade om han hållit de tio budorden, kom fram till att han var en lögnare och tjuv, men han fick också gå tillbaka till arbetet så jag hann inte med allt. Men båda fick traktater så det gör inget.

En man tog en traktat av mig och gav mig ett rabattkort på lunch i samma storlek.

"Vad tror ni händer när man dör?" frågade jag ett äldre par som stannade till.
"Vi får äta kol! HAHAHAHA!" svarade de och skrattade rått, och gick iväg, men intresserade av traktaten.

Mer utsäde att be för!

onsdag 9 december 2009

Bokrecension: Ray Comfort "You Can Lead An Atheist To Evidence But You Can't Make Him Think" och "Nothing Created Everything"

You Can Lead An Atheist To Evidence But You Can't Make Him Think
kom för ett tag sen och jag läste den för ett tag sen.

Nothing Created Everything (The Scientific Impossibility Of Atheistic Evolution)
är lite nyare och har en särskild fördömelse av Richard Dawkins på framsidan där han citeras säga om Ray Comfort att han är en "okunnig dåre"

Recension av två böcker samtidigt? De är nästan samma bok. Båda består mest av frågor från ateister på hans blogg och svar, blandat med lite trevlig Ray Comfort-humor som många råkar ta på allvar. Jag har sagt tidigare att när det gäller Comfort, är det hans undervisning om evangelisation som är bäst, och som jag tillämpar. Apologetiken är inte alltid så jättebra. Han använder argument som faktiskt blivit vederlagda (eller jag kanske litar för mycket på ateisterna som svarar?) Så allt på hans blogg, som numera är riktad till ateister, är inte så jättebäst. Men när det gäller dessa böcker, märker man att han sparat det bästa till dem. Mycket bra svar på de många bra frågorna.
Texten är rakt av kopierad från hans blogg ibland. På ett ställe i "Nothing Created Everything" står det nåt i stil med "titta bara på alla kommentarerna i den här bloggen..." Så det verkar vara en liten miss. En annan bieffekt av att texten kopierats rakt av utan redigering är att det är en del svavelpredikan och frälsningsinbjudan i många av svaren vilket kan bli lite tjatigt. Men, som sagt, bra frågor och svar.

tisdag 8 december 2009

Abraham och Isak

Som bekant är nätet fullt av ateister/bibelkritiker, mm, som gör bort sig och minskar sin och sin övertygelses trovärdighet genom att visa sin okunnighet om Bibeln.

Ännu ett exempel på detta är hur de tolkar berättelsen om när Abraham ska offra sin son Isak, i Första Mosebokens 22:e kapitel, för att kunna kritisera Bibeln och kristen tro.

Bilden ovan föreställer när Abraham skall offra(mörda) Isak. Detta gör han för att visa sin TRO på gud. Abrahams tro är grunden för de tre monoteistisk [sic] religionerna. [...] Denna religiösa sanning om Abraham och exemplet han ger att följa förklara [sic] väl vad tro kan åstadkomma, självmordsbombare, Jim Jones, David Koresh, Knutby filadelfia.
Ja, som vanligt alltså, och man behöver förstås inte nämna vad kristen tro egentligen åstadkommit. Även värt att notera är att bilden i fråga är samma bild som är här vid sidan, men förstås är delen där ängeln stoppar Abraham bortklippt!
Sidan Evil Bible.com klargör också sin okunnighet, i allt som står står där (har tidigare kort kommenterat denna tillsammans med en liknande sida i detta annars orelaterade blogginlägg), och även när det gäller berättelsen om Abraham:

It amazes me how Christians see this story as a sign of God's love.
(Översatt: Det förbluffar mig hur kristna ser denna berättelse som ett
tecken på Guds kärlek.
)
Eftersom det förbluffar människor så mycket så kan jag förklara. Anledningen till att det förbluffar är för det är inte sant. Det är en halmgubbe. Har de träffat kristna som sagt detta är det bara att beklaga, tyvärr kan inte många kristna, om de ens är sanna kristna, sin bibel så bra, de tittar hellre flera timmar på TV och sedan "hinner" de inte be och läsa Bibeln varje dag, och detta är en av de många konsekvenserna. Berättelsen är varken ett exempel på tro eller tecken på Guds kärlek.

Tro?
Medan det förbluffar mig hur man kan säga att kristna ser denna berättelse som tecken på Guds kärlek, är det i viss mån förståeligt att tro att detta är ett exempel på Abrahams starka tro. Man har helt enkelt förväxlat historierna. Abrahams exempel på tro är, enligt Hebreerbrevet 11:8-12

I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han
skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma. I
tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans
med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte. Ty han väntade på
staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. Genom tron
fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon
litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn,
talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand,
detta trots att han var så gott som död.
Många exempel på Abrahams tro, men inte ett omnämnande av offrandet av Isak.

Jag får dock ge sidan Evil Bible.com ett litet beröm för att de iallafall lagt märke till att berättelsen slutar med att Isak inte blir offrad utan att det var ett prov. Men inte ett prov på Abrahams tro. Vadå tro? Det är nonsens. Abraham visste, han hörde Guds röst tydligt, det var inte en fråga om tro, utan om Abraham fruktade Gud tillräckligt för att lyda Honom (1 Mos 22:16)!
Och Abraham gjorde helt rätt i att lyda Gud. Gud har skapat oss, gett oss livet, Han har rätt att kräva av oss vad Han vill, Han har rätt att kräva liv, för det är Han som ger det! Lydnad till Gud är viktigare än människor. Jesus sa i Luk 14:6 Om någon kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru och sina barn, sina bröder och systrar, ja, även sitt eget liv, så kan han inte vara min lärjunge.
Nu har inte vi fått samma befallning av Jesus som Abraham fick. Vår befallning är att sprida budskapet om evigt liv till en döende värld. Vilket tar oss vidare...

Den verkliga kristna betydelsen
Berättelsen om Abraham har de "abrahamitiska religionerna" gemensamt. Men till skillnad från islam och judendomen har bara kristendomen hela berättelsen, fullbordandet av historien. Abraham sa till Isak medan de gick upp till berget: "Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son."
Vad han inte visste när han uttalade orden, var att detta var en profetia den helige Ande sa genom honom, om något som skulle hända senare. Nej, baggen som hade fastnat med hornen i ett snår var inte lammet. Johannes döparen ger oss en liten ledtråd när han i Johannesevangeliet 1:29 såg Jesus komma och sade Se Guds lamm, som tar bort världens synd.

Berättelsen om fadern Abraham som tar sonen Isak upp på berget, talar om en annan Fader och Hans Son, på ett annat berg*. 2000 år senare tog Gud Fader sin Son Jesus Kristus och offrade Honom för våra synder.

För ateister och bibelkritiker är detta en pinsam historia. Det är en profetia i raden av profetior om Den Smorde Yeshua, som bevisar Bibelns övernaturlighet. Tack för att ni påminner oss. Jag kan förstå varför ni vill förvränga berättelsens betydelse!

*har visserligen hört av flera att det skulle vara samma berg men har inte kunnat bekräfta detta. Golgata var en mindre kulle.

måndag 7 december 2009

Den gamla människan lever ännu!

Text ur Henry Laws "Family Prayers"
Översatt av: mig

O Herde, du som alltid vakar över Din hjord--led oss, visa oss vägen, valla oss tryggt denna dag. Utan Din tyglande stav--kommer vi gå fel och ströva som förlorade får. Gör våra vägar säkra--så att vi inte förleds till de osunda betesmarkerna i världen, och dricker ur dess förgiftade bäckar. Styr våra fötter--så att vi inte blir insnärjda i någon av djävulens hemliga snaror, eller snubblar in i hans dolda fallgropar. Omslut Din fålla med Din skyddande kraft, så att det rytande lejonet inte kan sluka, eller någon elak fiende angripa. Minns din friköpta hjord. Skydda, bevara det som köpts av Din dyra Sons blod.

O Herre, vi beder Dig nu att försvara oss, inte bara från utvärtes motståndare--utan särskilt från oss själva! Vi har fiender som tränger närmare än vårt eget skinn! Vi kan inte undfly dem. Hjälp oss att undgå deras lockande knep. Offentigt och enskilt, när vi kommer in eller går ut, om vi står upp eller sitter ner--klänger de i vårt hjärta. Befria oss från deras ständiga lockbeten och fällor. Den gamla människan lever ännu inom oss--och är stark. Hjälp oss att spika fast honom på Jesu kors! Vi önskar allvarligt att klä av oss honom med alla motbjudande gärningar--och att iklä oss den nya människan, som är skapad i rättfärdighet och sann helighet. Om Du talar ordet--är segern vår!

Vår bästa styrka--är fullkomlig svaghet. Våra mest fasta beslut--är lika flyktiga som morgonens moln och dagg. I vårt kött bor inte något gott--det är den vidriga hemvisten för alla förvanskade begär. Det är idet där alla vidriga lidelser lurar. Lämnade åt oss själva, faller vi. Men Din Ande är allsmäkig. Åh! befall då Din Ande att stiga upp i all Sin makt--och krossa våra inneboende motståndare!

Hur ofta sörjer vi att, när vi vill göra gott, är ondska där hos oss. Det goda som vi vill göra--kan vi inte göra; det onda som vi inte vill göra--det gör vi. Vi ser till Dig för att befria oss från denna dödens kropp. Styrk oss med himmelskt bistånd i den inre människan, så att vi inte veknar och mattas ut i striden--och viker för våra hjärtefiender. Fienden är innanför murarna! Kom med Din allsmäktiga kraft och kuva honom. Gör det därför möjligt för oss att, med Din Ande, döda alla kroppens gärningar.

O Jesus, vi är Dina! Andra herrar har haft herravälde över oss--men nu är vi Dina villiga tjänare. Kom, då, O Du som är vår Herre, hugg ihjäl--utplåna--upphäv i oss varenda liten partikel av det köttsliga jaget!

lördag 5 december 2009

Paul Washer - De Största Orden I Hela Bibeln (Svensk text)

Jag har nu översatt denna, för det är min favoritpredikan av Paul Washer. Jag tror också det var den första jag såg av honom, för 1 3/4 år sedan. Han sa mycket i denna predikan jag ville ha sagt, så jag behöver inte "återuppfinna hjulet", och jag lärde mig mycket. Det var i denna jag fick höra Evangeliet så tydligt, och fick många svar på mina frågor efter diskussioner med kristendomskritiska personer - och de fick också svar! Ovärderlig undervisning.Nu ligger inga fler predikningar av Paul Washer så högt i prioritet, de flesta som ligger uppe är det ungefär samma saker som han säger, de jag nu översatt, som finns på vimeo är de jag sett som viktigast. Men det finns fler saker jag planerar översätta, kortare, definitivt inte 2-timmars, så det blir mer om Gud vill!

fredag 4 december 2009

Kreationistgrejer från två av mina favoritbloggar

Från Ray Comforts blogg

Monkey Scheme av http://www.apologetix.com/Text:
Here they come -- talkin' down at me -- I get the funniest looks ‘cause -- I said I don't believe / They say we were monkeys -- They think they're sayin' something profound / But where's their missing link at? There weren't any bodies found / They built a man from a hog's tooth -- They called a lie the truth / And any time they get busted -- They sell you something new / They say we were monkeys -- I think that they've been monkeyin' around / Cause they're too busy changin' their books and their studies 'round / They're just tryin' to defend it -- they got a lot to re-explain / Where they've done excavation -- they keep uncoverin' mistakes / Any time -- or anywhere -- Just look over the boulders -- You'll see that man's been there / They say we were monkeys -- I think their heads are stuck in the ground / Cause they're too busy diggin' and putting the Bible down

Java Man was the skull of a gibbon; Nebraska Man was the tooth of a pig and / The Piltdown Man was a lowdown sham; They built that man from an organutan / Ramapithicus wasn't complete; He's a fragment of jaw and a couple of teeth / Addition skeletons show us today that he isn't our relative -- only an ape / Australapithicus alias Lucy, The fossil of this is just vague and confusing / The wonderful knee bone they're proud to possess was 200 feet deeper -- a mile from the rest / Neanderthal Man was prob'ly deficient in Vitamin D or it might've been rickets / But he had religion and musical instruments, fire and tools and from you he's no different

They say we were monkeys but people came from dust in the ground / But they're too busy thinkin’ to look into what we've found / They're just kinda pretending, but I know why they seem afraid / If we come from creation, you need God’s son to be saved / They say we were monkeys but there was no evidence found / Still you'd better get ready -- They'll make it up anyhow...


Från Stone The Preacher: Mer film från utdelningen av gratisexemplaren av Darwins "On the Origin of Species" som hade en 50-sidors introduktion av Ray Comfort

torsdag 3 december 2009

Hopp för homosexuella

Homosexualitet vill jag egentligen inte skriva så mycket om. Jag har råkat skriva om det förut, jag vill bara ta itu med det ordentligt en gång... denna text är alltså främst riktad till homosexuella, jag vill inte skriva om de där utan till er! Förstås även till dig som inte själv begår homosex, men samtycker till det, vilket gör dig medskyldig. Snälla, ta tiden att läsa hela detta! Att bara läsa halva eller lite grann är inte till stor hjälp och du kommer att missförstå!

Detta skriver jag som den vidriga, smutsiga, äckliga, onda masken, som fått oförtjänt nåd, som vill varna och vädja till andra att komma och få samma nåd - och säkert är jag mer syndig och i större behov av nåd än dig. Men låt inte det hindra dig. Om så mycket av Guds nåd räcker till för mig, så gör den det definitivt för dig som inte behöver mer!

Du känner säkert redan till vad det står i Bibeln om homosexualitet, så jag behöver inte hänvisa till exempelvis Tredje Moseboken 18:22 där det står att det är avskyvärt för Gud, eller Första Korintierbrevet 6:9 där det står att inga som utövar homosexualitet ska ärva Guds rike. Men Bibeln är Guds Ord, och det är sant vad Han säger. Har det med tiden och kulturen i vilka Bibeln skrevs att göra? Snarare desto mindre: i samhällena och samtiderna som Bibeln skrevs var homosexualitet accepterat. Gud ändrar Sig inte med tiden, Han är evig, Han anpassar sig inte efter sin egen skapelse, Han är Skaparen och bestämmer i sin skapelse.

Vi kan urskilja något också ur hur Gud skapat. Tittar vi i naturen, kan vi göra några observationer om sexualitet. Vi lärde oss redan i lågstadiet att när en man och en kvinna ska ha sex så blir mannens organ hårt och styvt, kvinnans mjukt och fuktigt. Intelligent designat för ändamålet! Denna fördel ligger inte i någon annan form av sexuell akt. Inte heller går det att fortplanta sig och få barn på ett annat sätt. Om Gud tyckte att homosexualitet, eller för den delen andra sexuella handlingar, är helt naturligt, och skapar vissa till homosexuella, skulle man väl kunna förvänta sig att Han skulle skapa det med samma ”förmåner”?
”Det är genetiskt,” säger vissa. ”Gud har skapat mig såhär.” (Är det verkligen så?) Oavsett, om det ändå vore så, skulle det inte vara konstigt. Alla är födda med en syndig natur och syndiga begär (Efesierbrevet 2:1f). Det är naturligt för oss alla att frestas att göra sånt som Gud säger är fel. Pedofiler, äktenskapsbrytare, alkoholister, missbrukare, osv gör inte ett medvetet val till sin självdestruktiva livsstil, de ger efter för sina syndiga begär. Bara för att synd är naturlig för människan betyder det inte att Gud vill att vi ska förbli så.

Varför finns detta? Är det bara en regel som finns till för det bara ska vara så? Eller för skojs skull? Nej. Det kanske hjälper att förstå om man tar vad enligt Bibeln sex handlar om. Grovt sammanfattat i en mening, är det en bild som Gud skapat av, hur det är att vara i rätt förhållande med Honom, när Kristus och Hans brud, församlingen (de som är kristna), som kommer att förenas i Himlen. Att äktenskapet mellan man och hustru är en bild av Kristus och församlingen finns bl a i Efesierbrevet 5:21 och framåt, och Uppenbarelseboken 19.
Jesus själv talar om äktenskap, där man lever tillsammans och blir ett kött, det är mellan man och kvinna (Matteus 19:5-6) och hänvisar till skapelsen (1 Moseboken 2:24). Allt sex utanför detta äktenskap, vare sig det är homo, hetero eller mono, är en förvridning (perversion) av denna vackra bild Gud gjort av Sin Son och de som tillhör Honom. Det här kallas för otukt. Gud hatar det. För oss människor kan saker se bra och fina ut. En fungerande homosexuell, eller för den delen heterosexuell utanför äktenskapet, relation där båda mår bra och ingen människa tar skada. Men vi förstår inte hur Gud ser det (se Ordspråksboken 14:12). Synd är också mot Gud. Han är Helig och Fullkomlig, vi är det inte.

Men, den stora synden är faktiskt inte homosexualitet! Romarbrevet 1:21 säger "Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom" - straffet i vers 24 "Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar." se hela kapitlet.
Så synden är ett straff i sig själv, att bli en helt skamlig varelse och att samla mer och mer vrede över oss till vredens dag (Romarbrevet 2:5). Gud lät oss gå i olika, lika skamliga, riktningar - en del homosexuell otukt, andra heterosexuell otukt, andra både ock, osv osv.

Det är inte unikt för kristendomen som religion att ha olika moraliska regler. Homosexualitet är synd och fel i många fler religioner. Men det unika i kristendomen är att peka ifrån dessa regler, Guds Lag, till Evangeliet. Och det är det här som många kristna missar, även om de går radikalt emot denna synd, glömmer de det viktiga!
Förutom homosexualitet så kommer Gud att döma lögn, stöld, hädelse, sexuella begär som äktenskapsbrott. Brott mot Guds Lag kallas ”synd” och Lagen handlar ju om kärlek, obs: inte sexuell kärlek, eros, utan agape (αγάπη), som är kärleken vi ska ha för Gud och alla människor, Lagen är ju ”Du ska älska Gud med hela ditt hjärta, själ, förstånd och kraft” och ”älska din medmänniska lika mycket som dig själv.” Lögn, stöld, hädelse osv, är inte handlingar av kärlek, utan hat. Och i Guds ögon är hat mord!
Förstår du vilken knipa du är i, inte bara för homosexualitet, utan för mycket annat! Gud är kärlek och blir därför jättearg för vad du gjort mot dem Han älskar! Skulden för varje synd är evig, även bara små lögner förtjänar en evighet i Helvetet! Och hur många synder har man inte begått!? Han är också en Helig, God och Rättvis Domare, Han kommer inte att låta skyldiga brottslingar gå fria.

Åh, stackars helvetesförtjänande syndare! Glöm aldrig att kärleken varnar för fara! Är det någon fara man verkligen kan vara rädd för är det en heligt arg, Allsmäktig Gud, som inte bara har makt att döda kroppen, utan att ta både kroppen och själen och kasta dem i Helvetet (Matteus 10:28). Att mäta upp och tillfoga dig exakt det lidande som du förtjänar och samtidigt hålla dig fullt vaken för att du ska kunna känna varenda droppe av denna outhärdliga smärta. Du kan inte uthärda det, men du måste genomlida det.
Du kommer dömas till evigt straff, till att fara ut i det svarta mörkret, nöden och ångesten, i förakt och skam, till den eld som aldrig släcks, där du kommer att plågas i eld och svavel, där röken från din plåga kommer att stiga upp i evigheternas evigheter. Du kommer att gråta och skära tänder, utan ro eller vila vare sig dag eller natt, i fördärvet, borta från Herrens ansikte. Du kommer önska att du aldrig blivit född! Gud är Allvetande. Han vet alla dina hemliga tankar och allt du gjort i hemlighet, allt du själv tror är glömt. Du kommer inte undan! Du har varken hopp om att förlora medvetandet eller dö. Vad rysligt! Men det är rätt. Gud är inte ond, Han kommer inte låta plåga dig mer än vad som är rättvist, men Han är inte heller orättvis så att Han ger dig ett lindrigare straff. Och när du skriker till Honom i detta förskräckliga, fasliga, obeskrivliga, obegripliga djup av elände, är Han så långt ifrån att tycka synd om dig att Han kommer att le och håna dig. (Ordspråksboken 1:25-32)

Men, ännu finns det hopp!
Gud låter dig fortfarande leva, fastän du redan förtjänar att vara där. Men lägg noga märke till detta: Gud älskar dig inte som du är. Hans kärlek är mycket större än så: Han älskar dig trots det vidriga kräk du är och vill inte att du ska komma till Helvetet.
De goda nyheterna! Gud har gett dig en utväg - Hans ende Son. Gud blev människa i Jesus Kristus, föddes av en jungfru och levde ett perfekt syndfritt liv. Han tog all Guds vrede som vilade över dig. Se det som stod om Helvetet ovan, se det du skulle genomlida men som Han led i ditt ställe. Han tog allt det hemska på sig själv, och för var och en av oss. Det tog bara mindre tid eftersom Han är Gud själv och långt mer värdig. "Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." Inga goda eller religiösa handlingar kan muta Domaren att ta dig ur Helvetet. Du bröt Guds Lag, men Jesus betalade din "böter" med sitt eget dyrbara blod, så Gud kan lagligen frikänna dig!
Efter att Jesus dog, begravdes Han, och när Han legat i graven i tre dagar, återuppstod Han och nu skänker Han evigt liv till alla som ångrar sina synder, vänder om ifrån dem, till Gud, och lägger sin förtröstan på Jesus. Inte på sig själv, eller sin egen förmåga att omvända sig.

Efter att ha läst detta, har Gud utfört ett sådant verk i dig, att du nu hatar den synd du en gång älskade, och att du nu älskar den Gud du en gång hatade? Ta emot Guds gåva, evigt liv gratis, ångra dina synder med verklig ånger och handla därefter. Inte av tvång, rädsla eller andra felaktiga motiv, utan av kärlek och tacksamhet över att Han varit så god att rädda dig. Vänd om till Gud och tro på Jesus—inte i betydelsen ”tro att Han finns”, utan lita på Hans löfte, att Han själv ska rädda dig, sätt din förtröstan till Honom, och inte dig själv! Idag! Medan Gud fortfarande låter dig leva!
Vi älskar för att Han först älskat oss (1 Johannesbrevet 4:19), att t.o.m. dö och ta Guds vrede för alla våra synder i vårt ställe, trots de vidriga kräk vi är i Hans ögon. Det är "Amazing Grace...that saved a wretch [=kräk] like me!" Vi älskar mycket för vi har fått sååååå mycket förlåtet! (Lukas 7:47)

Gud kan befria dig från din syndiga natur (Romarbrevet 7:23-8:2), ge dig nya begär (Efesierbrevet 4:22-24) och hjälpa dig motstå frestelser (Första Korintierbrevet 10:13). Jag kan personligen vittna: som jag inledde, är jag säkert en mycket syndigare människa än du. Och som jag sa, lät Gud oss gå i olika riktningar, olika skamliga lidelser, olika perversioner, jag gick in i min ondska och perversion, som jag älskade. Den synden är så skamlig att Bibeln inte ens vill tala om den (Ef 5:11-12). Den är mycket lättare att falla i än homosexuella handlingar, mycket större kamp, som alltid finns där, och där jag misslyckades gång på gång. Men man kan inte hålla på och gå till synden och tillbaka och be om förlåtelse tusen gånger, för man kan inte lura Gud. Jag fick falla på mitt ansikte och gråta och inse att jag är en ond hycklare utan något hopp förutom Jesu Kristi barmhärtighet. Det är omvändelse som kommer från Herren, tack vare den helige Andes kraft omvände jag mig, Herren befriade mig och jag vandrar nu i Honom och helgelsen Han ger! Tack, Jesus! Den som Jesus Kristus gör fri blir verkligen fri! (Johannes 8:36) Ära till Gud.
Till sist, en bibeltext. Aposteln Paulus som ofta målas upp som en elak, självrättfärdig homofob skriver i Första Timoteusbrevet 1:8-17:
Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt och inser att den inte är till för rättfärdiga utan för laglösa och upproriska, gudlösa och syndare, oheliga och oandliga, för dem som misshandlar sin far och mor, för dråpare för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran - detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst, fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde. Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus. Det är ett ord att lita på och värt att på allt sätt tas emot, att Kristus Jesus har kommit till världen för att frälsa syndare - och bland dem är jag den störste. Men jag mötte barmhärtighet, för att Kristus Jesus skulle visa hela sitt tålamod främst mot mig och låta mig bli en förebild för dem som skulle komma till tro på honom och vinna evigt liv. Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.

onsdag 2 december 2009

Recept på andlig katastrof


Du börjar med en stor skål full av åratals ytliga självcentrerade "vad betyder denna vers för mig"-bibelstudier. Rör sedan i ett stort mått av biblisk analfabetism, medan du lägger till en gnutta jäst av att vägra säga emot fel; och se till att blanda i mer än en måttlig andel kvinnliga pastorer.
Lägg sedan till i blandningen en ohälsosam andel "nu gör vi kyrkan till en underhållande upplevelse" mjukt sammanblandat med goda människocentrerade "säg till dem vad de vill höra." Strunta nu i allt och ta ledigt; låt den beska smeten ruttna tills den blir helt kompakt, glasera sedan med kontemplativ andlighet som dödar kritiskt tänkande, och slutligen stänk på en aning postmodern pudding som omfamnar "mystik och tvetydighet."

Översatt från Apprising Ministries: RECIPE FOR SPIRITUAL DISASTER

Arbetslös? - bli en charlatan!

En platsannons där de frågar efter säljare/kursledare för självutveckling:

- mediumskap & kanalisering
- krystaller [sic, eller är de rädda för "Krist"?] och stenar i vardagen
- mediation [sic]
- yoga
- reading
- healing

Du behöver ingen erfarenhet, vi ger komplett utbildning.

Nu behöver man ingen medfödd gåva längre! Man kan utbilda sig att blåsa folk på pengar!
Jag finner annonsen mycket sorglig, mycket upprörande och mycket komisk!

tisdag 1 december 2009

Bok: The Complete Infidel's Guide To The Koran av Robert Spencer

Här skriver jag nu om boken som jag för några dagar sedan sa att jag kanske skulle skriva om den dagen. Men jag hade nästan läst ut den så nu har jag det och kan skriva en recension istället.

Boken är på engelska, det som står på baksidan av boken översätter jag:
Den kanske är den mest kontroversiella boken i världen. Några ser den som en lovsång till freden, andra kallar den ett våldsamt mandat för världsvid islamsk överlägsenhet.
Hur kan en bok leda till så dramatiskt skilda slutsatser? Sanningen är, inte många västerlänningar vet vad som står i Koranen, eftersom så få verkligen läst den - t.o.m. bland de legioner av politiker, diplomater, analytiker och ledarskribenter som häftigt insisterar på att Koranen predikar tolerans.
Nu avslöjar New York Times' bästsäljande författare Robert Spencer mysterierna som ligger bakom denna kraftfulla bok, när han guidar läsarna genom kontroverserna kring Koranens ursprung och dess mest omstridda passager. Spencer utelämnar de förlegade debatterna och fokuserar på Koranens påbud mot judar, kristna och andra otrogna, och förklarar hur de sågs på Muhammeds tid, vad de förmodas ha gjort för fel, och viktigast av allt, vad Koranen har i förvar för dem.

Robert Spencer är föreståndare för Jihad Watch, ett program av David Horowitz Freedom Center. Han har författat nio böcker om islam och jihad, skriver en kolumn varje vecka i Human Events och websidan Front Page Magazine, och har lett talrika seminarier för USA:s militär och underättelsetjänst.

"Noggrann, omfattande, oumbärlig. 'Jag läste Koranen så att du slipper,' skriver Spencer--men även för oss som läst Koranen är detta ett rikt belysande verk." - Bruce Bawer, författare

"Regeringstjänstemän och talespersoner i media kanske ignorerar Spencers varningar, men de gör det på egen risk, för islamiska jihadister ignorerar inte det som står i Koranen, och arbetar för att förstöra våra friheter genom att lyda koranska påbud. Genom att upplysa västerlänningar om exakt vad Koranen lär, har Spencer utfört ett värdefullt arbete till den västerländska kulturens försvar mot islamska jihad." - Geert Wilders, ledamot i parlamentet och ordförande i Frihetspartiet (PVV) i Nederländerna.

"Till skillnad från de flesta av dagens självutnämnda experter, kommer Robert Spencer inte säga att 'döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem' betyder 'älska era fiender och be för dem som förföljer er.' I [denna bok] visar Spencer än en gång att han är Amerikas mest informerade, orädda och övertygande röst när det gäller modern jihadism, han insisterar att vi kommer tillrätta med orden bakom den ideologi som driver internationell terror." - Andrew C. McCarthy, senior fellow vid National Review Institute och författare


Mycket läsvärd och lärorik alltså. Mer vet jag inte om jag kan tillägga. Sidorna är också berikade ibland med skojiga citat ur haditherna, jämförelse mellan Bibeln och Koranen, och motsägelser i Koranen. Dåligt är väl att ett par av sakerna han skriver emot Allah lika gärna kan vara emot den bibliske Guden. Sedan är själva boken lite jobbigt bred för att man ska kunna rita gubbar eller anteckna på kanterna (antar jag). :)

Om detta var skolan hade jag fått IG för denna recension som istället citerar andras recensioner men nu är detta inte skolan ;)

Om väckelse och behovet av reformation

Jag har lagt upp denna video tidigare, men nu när Dagen skriver om hur pingströrelsens predikantvecka inleddes med budskapet att på nytt bli en väckelserörelse, kan det vara lägligt igen.

Paul Washer talar i denna 16 minuters video om hur han blev kristen, om väckelse och behovet av reformation.
Och en annan reflektion:
- Utmaningen är kommunicera evangeliet till vår tid, säger Stefan Claar.
Jag hoppas inte detta betyder att förvränga evangeliet för att få folk att acceptera det. Som tur är finns svaret nu rakt framför näsan, snart om du läser vidare :) hur man kommunicerar evangeliet bibliskt som Jesus gjorde se denna video. Jag är ute och vittnar på detta sätt varje vecka och brukar skriva om det (se mina inlägg om evangelisation). Folk blir inte arga, utan glada och tackar en. (Förutom få undantag förstås, de som blir arga är de som är kristna...)