Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 31 december 2012

Titta upp! - Ett Motto för det Nya Året (James Smith,1865)

Räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.
(Lukasevangeliet 21:28 SFB)

Vi kommer in i ett nytt år. Vi ska få:
nya mödor,
nya prövningar,
nya frestelser, och
nya bekymmer

I vilket stadie, på vilken plats, i vilket tillstånd vi än må föras till detta år - låt oss söka nåd att följa vår Herres kärleksfulla råd, och "Räta på er och lyft upp era huvuden!"

Titta inte bakåt - som Lots hustru gjorde.

Titta inte inåt - som för många gör.

Titta inte runt omkring dig - som David gjorde.

Utan "räta på er och lyft upp era huvuden!" Titta till Gud - Han är din Fader, din Vän, din Frälsare. Han kan hjälpa dig. Han kommer hjälpa dig. Han säger "Se på mig, och bli befriad - för jag är Gud!"

Titta upp för att få ljus att leda dig - och Han kommer visa din väg.

Titta upp för nåd att helga dig - och Jesu nåd kommer finnas tillräcklig för dig.

Titta upp för styrka att göra dig kapabel att göra och genomlida Guds vilja - och Hans styrka kommer fullkomnas i din svaghet.

Titta upp för tröst att uppmuntra dig - och som en tröstande mor, kommer Herren trösta dig.

Titta upp för tapperhet att inge mod i dig - och Herren kommer ge tapperhet till de svaga; och för de som inte har någon makt - kommer Han öka styrkan.

Titta upp för uthållighet att bevara dig - och Gud som bevarar dig kommer få dig att kunna bära den tyngsta börda, och tyst genomlida de mest smärtsamma slagen.

Titta upp för försyn att förse dig - och mjölkrukan kommer inte bli förbrukad, och oljeflaskan kommer inte torka ut; utan Gud kommer förse dig med alla dina behov, enligt Hans härliga rikedomar i Kristus Jesus.

Titta upp i tro - ha förtroende till en trofast Guds Ord.

Titta upp i bön - be om vad Gud nådefullt har utlovat.

Titta upp i hopp - förvänta dig vad du ber i Jesu namn.

Titta upp i beundran - och beundra Guds suveränitet, rättfärdighet och vishet.

Titta upp ständigt - låt inget skrämma eller modfälla dig! Säg istället "Våra ögon är på Herren vår Gud - tills Han visar oss barmhärtighet."

Titta upp - för detta kommer bevara....
huvudet från att svimma
hjärtat från att sjunka
knäna från att skaka
fötterna från att halka
händerna från att hänga ner!

Det är omöjligt att säga vad som kommer att hända oss, eller vad som kommer krävas av oss detta år - men titta upp! denna anvisning kommer att, om den riktigt uppmärksammas...
skaffa allt vi behöver
säkra oss mot allt som vi fruktar, och
göra oss överlägsna mot alla våra fiender och fasor!

Min kristne vän, är du rädd? "Titta upp" och hör Jesus säga till dig: "Var inte förskräckt - Jag Själv ska hjälpa dig!"

Är du modfälld? "Titta upp" - och din ungdom ska förnyas som örnens, och nytt ljus, tröst och mod ska ges åt dig!

Misströstar du? "Titta upp" för Jesus knäcker aldrig ett böjt halmstrå, inte heller släcker Han en rykande veke.

Titta inte för mycket på din synd - titta på Guds dyrbare Sons oändligt förtjänstfulla blod!

Titta inte för mycket på dig själv - utan titta på Jesus, som alltid lever och för din talan i Himlen.

Har du berövats av din tröst, dina stöd, och dina ägodelar? I så fall, titta upp! Han som berövade dig - älskar dig! Han kommer vara mer än allt detta för dig! Han kommer att...
lägga om ditt brustna hjärta,
lugna din upprörda ande,
uppmuntra ditt hängiga sinne, och
fylla dig med Sin egen fred och glädje.

Titta upp...
för allt du behöver;
från allt du är rädd för;
genom allt som skulle stå i din väg.

Titta upp varje dag, och säg med David: "HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt" (Psalm 5:4)

Titta upp i varje prövning, och säg: "Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord."

Titta inte på din synd - det kommer göra dig modfälld!

Titta inte på dig själv - det kommer att stressa dig!

Titta inte på Satan - han kommer förvilla dig!

Titta inte på människor - de kommer bedra, eller svika dig!

Titta inte på dina prövningar - de kommer att slå ner dig!

Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
(Hebreerbrevet 12:1-2 SFB)

Titta bara, titta alltid, titta spänt - på Jesus!

Titta när du springer, titta när du arbetar, titta när du kämpar, titta när du lider, titta när du lever, och titta när du dör - på Jesus, som är till höger om Gud i ära.

Åh, titta, titta, titta på Jesus!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 23 december 2012

"Jul-evangelisation"

Har varit en vecka där jag varit sysselsatt med diverse trevliga och mindre trevliga saker, och bloggen har berövats att ha en lika frekvent uppdatering av inlägg som den brukar. Det var Martin Luther som sa att han hade så mycket att göra och så lite tid till att göra allt, så han måste be några extra timmar om dagen... visdomsord från reformatorn, som jag, i min dumhet och otro, inte har tagit till mig.

Lördagen hade församlingen "jul-evangelisation". Vi passade på att ta tillfället att berätta om Honom vars födelse firas såhär års. Detta ägde rum i ett område med mycket invandrare och muslimer.

Jag fick vittna om Guds rättvisa dom för en muslim. Han började få insikt om att hans synd gjorde att Gud måste straffa honom, att Gud är rättvis och inga goda gärningar kan hjälpa oss att få en rätt ställning inför Gud. Han sade rakt ut att det finns inget han kan göra. Han verkade verkligen bekymrad över sitt tillstånd. Plötsligt kom hans buss och han fick springa ut. Men han fick en traktat där han kan läsa Evangeliet. Jag vill be er att be för honom. Det är alltid förunderligt att se Guds Ande verka och överbevisa någon om synd och att de förtjänar domen. Man tror ju alltid det är omöjligt att övertyga en religiös människa, med alla deras inlärda system om hur man ska förbättra sig själv och förtjäna syndernas förlåtelse genom goda eller religiösa gärningar. Men vi måste troget hålla fast vid Guds Ord och Anden gör jobbet att övertyga.

Då vi är inne i denna tid på året kommer jag nog inte att öka blogg-takten mer på ett par veckor. Därför, lite om "julen:" Det vanligaste är väl att läsa det s k julevangeliet i Lukas men det finns ju även om Jesu födelse i Matteus och Johannesevangeliet som man inte får förbise, de visar en mycket viktig sanning.

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
(Matteusevangeliet 1:18-23 SFB)

Kristus är latiniserat av grekiska χριστος [Christós], som betyder smord, eller som titel Den Smorde. Jesus är den utlovade Messias, Den Smorde Frälsaren som Gud har utsett att rädda Sitt folk.

Jesus är latiniserat av grekiska Ιησους [Jäsoús] som i sin tur är grekiserat av arameiska ישוע [Yeshúagh] som i sin tur är arameiserat av hebreiska יְהוֹשֻׁעַ [Yehåshúagh] som betyder Yehå (dvs Yehåwah (HERREN/Gud) räddar, eller Yehå är räddningen.

Se upp för alla hebré-posers där ute som kräver att man ska kalla Jesus för Yeshua, Yahshua, och allt annat än hur det egentligen ska uttalas; antagligen kan de inte ens hebreiska, vet inte hur man ska läsa eller uttala det. Många av dem tycker att man ska hålla de judiska högtiderna och är emot att "fira jul" (OK jag har också problem med det ordvalet* men det är fritt, Gal 5:13, Rom 14:5-6.) Många av dem tenderar även att förneka att Yehåshúagh/Jesus är Gud.

Men just denna text i Matteusevangeliet visar att Jesus är Gud. Först och främst får Han namnet som betyder att YHWH/Gud räddar. Och det är Jesus som räddar. Alltså är det Han som är Gud, som räddar. Som om inte det vore nog så skriver Matteus att profetian "Gud med oss" härmed är fullbordad. Poängen är inte att han skulle få ett namn, Han fick ju inte namnet Immanuel alls, utan poängen är vad namnen betyder, att Jesus är Gud, eftersom Han räddar, och Gud räddar, och Han är alltså Gud som kom ner för att vara med Sitt folk och rädda dem, och därmed uppfylls profetian "Gud med oss."

Och Johannesevangeliet:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. [...]Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
(Johannesevangeliet 1:1-3, 14 SFB)

Att Gud blev kött, blev människa, är en viktig sanning som många tar tid att minnas såhär års.

1 Joh 4:1-6 Att pröva andarna
Älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de är från Gud, eftersom många lögnprofeter gått ut i världen. Genom detta känner ni Guds Ande: varje ande som bekänner att Yehåshúagh Den Smorde kommit i kött är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Yehåshúagh är inte från Gud; och detta är den som tillhör den antismorde, som ni hört att den ska komma, och nu redan är i världen. Ni är från Gud, små barn, och ni har besegrat dem, eftersom Han i er är större än han i världen. De är av världen, genom detta talar de av världen och världen lyssnar på dem. Vi är av Gud, den som känner Gud lyssnar på oss, han som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Genom detta känner vi sanningens ande och villfarelsens ande.

*Det är sannolikt att ordet "jul" kommer från Jólner - ett av avguden Odens namn. Därför är jag kanske inte så förtjust i att använda ordet eller fraserna "god jul" eller "fira jul." Men för enkelhetens skull... och ordet har inte den betydelsen för någon idag. Det är mycket i våra jultraditioner som kan ha oklart eller dåligt ursprung men idag är det saker som inte har den betydelsen utan är harmlösa.

Här är lite mer tankar jag skrivit tidigare när det var jul: http://job25-masken.blogspot.se/2010/12/blog-post.html

Här är också en artikel som är väldigt intressant: Christmas and the Regulative Principle

måndag 17 december 2012

Film vid skelettkvinnans hem

Den här filmen spelades in precis vid området där den s k skelettkvinnan bor. Den handlar även om döden.

söndag 16 december 2012

Felix har haft omkring 1800 år i Helvetet för att gräma sig över sin dårskap! (James Smith 1865)

Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."
(Apostlagärningarna 24:25 SFB)

Här är Felix och lyssnar på aposteln Paulus. Han är uppmärksam. Han är intresserad. Han är påverkad. Han blir förskräckt. Han inser något av evighetens allvar. Han känner oro - men den är inte tillräckligt djup, därför säger han: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig." Han vägrar inte helt - men han skjuter upp frågan. Han trodde det skulle finnas en lämpligare tid - men det fanns det inte! Felix har haft omkring 1800 år i Helvetet för att gräma sig över sin dårskap! Han ångrar den just nu och kommer ångra den för evigt!

Många har tagit efter hans dumma uppförande. De säger till Guds tjänare: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."

Vad de egentligen säger är: "Jag älskar synden. Den är mitt rätta element. Den är min glädje. Jag kan inte ge upp den just nu. Dansen, glädjefesten, den här världens seder, dessa är saker som jag gillar. Jag är inte beredd att skiljas från dem, och omfamna evangeliet du predikar. Gå din väg för den här gången. Jag vill hellre vara som jag är, åtminstone lite längre. Jag vill inte bli räddad just nu. Allteftersom, när jag är för gammal för att njuta av synden, eller när sjukdom gjort mig för svag att följa några köttsliga begär - då, vid denna lämpliga tid, ska jag kalla på dig."

Åh, syndare! Syndare! Kommer du att avvisa Guds nådefulla inbjudan - ska du slå dövörat till barmhärtighetens budskap?

Ska du fortsätta i synden tills du ligger ner i svart förtvivlan?

Ska du gå till Helvetet - när du är så nära Himlens portar?

Ska du gå under i din egen bedräglighet?

Har du ingen gudsfruktan?

Har du ingen rädsla för eviga plågor?

Har du ingen önskan att undfly den kommande vreden?

Vad ska du göra på den skräckdagen...
när döden griper dig
när den rättvise Domaren avkunnar domen över dig
när Satan tar fast dig
när Helvetet öppnas för att sluka dig
och när den infernaliska avgrundens portar stänger in dig för evigt?

Vad ska du göra?

Vad kan du göra?

Vem kan du fly till för hjälp?

Hur ska du, hur kan du, fly undan?

Ack! Att fly undan kommer vara omöjligt då!

Då kommer hoppets dörr vara stängd för evigt!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 15 december 2012

Frågor och svar med Sproul, MacArthur och Lawson

Teologiska tungviktare träffas och samtalar öppet och uppriktigt om brännande ämnen... RC Sproul, John MacArthur och Steve Lawson besvarar frågor om att stå fast i tron och andra lärofrågor.

Några av frågorna de tar upp:
-Hur viktigt är det att hålla fast vid att Adam var en historisk person?
-Kommer böner till Maria och helgon att hålla någon utanför himlen om de bekänner tro på Kristus?
-Vad är Evangeliet?
-Kan mystisk bön leda till "en-världsreligionen?"
-Kommer dödfödda barn till himlen?
-Älskar Gud oss precis som vi är?
-Varför är så många kristna emot reformert teologi ("kalvinism?")

Om videon inte funkar så kan man välja att se eller lyssna på hemsidan: http://www.ligonier.org/learn/conferences/standing-firm-2012-west-conference/questions-and-answers-west-conference/

onsdag 12 december 2012

Trosbekännelser och katekeser?Fritt återgett ur klippet:
Många förknippar trosbekännelser och katekeser med död, lagisk religion. Modernare kyrkor lägger betoningen på egna upplevelser och känslor istället för biblisk sanning och exakthet. Man ska ha en "levande relation" med Gud men sånt som trosbekännelser och katekeser är "död religion."

Trosbekännelser och katekeser är verkligen inget som står över Bibeln. Men säger man att de bara är gamla dammiga religiösa människotankar som man bör akta sig för, då har man fel också. Det finns riktigt bra trosbekännelser som är till mycket stor nytta, då de är fulla av bibelhänvisningar och kommentarer. De ordnar, sammanfattar, och lägger ut vad Bibeln säger. De hjälper att förklara Sanningen, så att man inte blir vilseledd av villolärare; försvarar Sanningen mot de som inför villoläror och felaktigheter; och säkrar fast Sanningen så att den inte försvinner ut ur kyrkorna.

Det finns felaktigheter överallt i dagens kyrkor. Gamla hederliga, exakta trosbekännelser och katekeser är gjorda för att förklara, försvara och säkra Sanningen, genom att de har med sig århundraden av visdom. Om man studerat dem mer idag så hade det inte varit så mycket orena läror i dagens kyrkor.

När en kyrka tydligt artikulerar vad de tror på, i tillräckligt noga detalj, så kan någon som läser den ta reda på utifrån den vad kyrkan faktiskt tror på i vissa nyckelfrågor och läror i kristen teologi. Detta hjälper att främja sann enhet, och inte att förstöra den. För sann enhet innebär inte att bara vara ense om att vara oense, utan sann enhet är när alla tydligt förklarar sina ord och alla vet exakt vad den andre verkligen tror, och de alla ändå är ense, så de är sant likasinnade - det är sann enhet. Men när kyrkor är vaga i sina trosbekännelser så blir det svårt att skilja den falske troende från den sanne. Vi ska inte vara så eniga att vi inte kan se varandras felaktigheter, eller våra egna.

Ingen påstår att vi avsiktligt och elakt ska spela mot varandras skillnader, med fariseisk sekterism och vara petiga i smådetaljer som är oväsentliga. Men i dagens moderna kyrka har listan av "oväsentliga" frågor blivit så stor, och omfattar så många viktiga och grundläggande läror, att det är omöjligt att veta var en kyrka står idag, ens när man ser på deras trosbekännelse. Men från början var detta meningen med trosbekännelsen. De skulle göra skillnader mellan de saker som faktiskt uppstår mellan olika kristna och separera kyrkor, de falska från de sanna.

Att ha en vag och allmängiltig trosbekännelse är som att ha en portvakt som släpper in alla. Kyrkor använder idag trosbekännelser som en sorts evangelisation - ju vagare de kan ha trosbekännelsen, desto mer kommer känna sig inkluderade och vilja komma och testa deras kyrka. Men det verkliga syftet med en trosbekännelse ska vara att frimodigt och ärligt förklara vad man tror, så att de som inte håller med kan identifieras och passionerat bli tjänade, och så att de som håller med kan bli likasinnade medlemmar. Det är inte meningen att få falska kristna som står emot sanningen att gå med i kyrkan och låtsas som att alla håller med. Vi behöver sann enhet och det kommer av tydliga trosbekännelser, inte mindre.

söndag 9 december 2012

Han trodde aldrig att han skulle falla ner i Helvetet! (James Smith, 1865)

Döden har en röst - den sänds med ett meddelande till oss. Den säger: "Jag kommer snart och tar dig! Var beredd!"

Plötslig död påminner oss om att...
tiden är kort
livet är osäkert
döden alltid är nära
vi kan dö när som helst
det finns bara en tunn hinna mellan oss och evigheten
döden är att gå till en evig hemvist, varifrån vi aldrig kommer tillbaka!

Döden är alltid allvarsam! Särskilt PLÖTSLIG död. Det bör göra oss allvarliga. Det bör leda till reflektion.

Anta att jag skulle dö plötsligt. Det kan ske. Det finns ingen säkerhet mot det. Det är möjligt, om inte sannolikt:
"Faror står tätt omkring
För att knuffa oss till graven!"
Vilken som helst av dessa faror kan knuffa ner mig, och på ett ögonblik säras kropp och själ. Ja, tänk om det skulle hända - är jag beredd?

För den sant kristne är plötslig död - plötslig ära! Själen färdas av för att vara hos Kristus - vilket är mycket bättre än att vara kvar här på denna fattiga jord.

Men skulle detta vara mitt fall? Är jag verkligen i Kristus? Är jag verkligen född på nytt? Detta är allvarsamma frågor! Utan den nya födelsen finns det ingen räddning. Om jag skulle inbilla mig att jag är född på nytt fast inte är det, och då, förledd av ett tomt hopp, om jag skulle dö plötsligt - vilka fasansfulla konsekvenser som skulle följa! Ett sådant misstag kan aldrig rättas till. Dess effekter måste man stå ut med för evigt!

Anta att jag skulle dö plötsligt idag! Det kan ske! Och om jag dör
var ska jag tillbringa denna kväl?
var ska jag vara imorgon?
vad blir min eviga plats?

Jesus talar om en som i detta liv hade allt hans hjärta kunde önska; och för att varna oss för att försumma själen medan vi festar med kroppen, yttrar Han dessa allvarsamma ord: "Den rike mannen dog och begravdes; och i Helvetet lyfte han sin blick och var i plågor!" Mycket sannolikt, blev han överraskad - han trodde aldrig att han skulle falla ner i Helvetet!

Jag vågar säga, att ingen av hans vänner antog att han lyfte sin blick i Helvetet, i plågor. Men så var det, och han är i plågor nu, och i dessa plågor kommer han vara för evigt!

O fasansfulla situation! Men kommer jag hamna i den? Ja det är möjligt - mer än möjligt!

Om jag dör plötsligt som en sann kristen - hur härlig kommer övergången bli. Hur underbart att vara en timme i en fattig värld som denna - engagerad i dess svåra plikter, att genomgå dess jobbiga prövningar, och lida från dess onda vanor och seder; och nästa ögonblick vara i Guds närvaro, plötsligt fri från synd, sorg, bekymmer och trubbel; bortom räckhåll för tvivel, rädsla och djävulen; och att åtnjuta säkerhet, förnöjelse och glädjefullhet för evigt.

Men alternativet! Ah, alternativet! Om jag dör plötsligt, och dör ohelig och oräddad - vad fasligt att bara tänka på! Men vad måste verkligheten vara? Att vara en timme i bekvämhet, omgiven av snälla släktingar och vänner, i hoppets och barmhärtighetens land, och i nästa ögonblick i regionerna av evig förtvivlan, fylld av ångest, bittra grämelser och hopplös misär!

Läsare, du kan dö plötsligt! Du kan dö idag - och om du gör det, kommer ditt tillstånd vara fastslaget för evigt. Det finns ingen säkerhet om liv bortom detta nuvarande ögonblick. Därför, se till att göra din kallelse och utkorelse fast!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 7 december 2012

Jesu gudom i Jakobs brev

Tidigare i år skrev Tur8infan ett inläggAlpha & Omega Ministries' apologetikblogg om Jesu gudom i Jakobs brev.

Bl a utifrån kapitel 1 vers 1-7

1Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen. 2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, (Svenska Folkbibelns översättning, SFB)

I vers 1 identifierar Jakob Jesus som både Gud och Herre: θεοῦ και κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. [Theoú kai kyríou Iäsoú Christoú] Svårt att återge hur både θεοῦ och κυρίου hänger ihop med Jesus, med samma tydlighet i översättning till svenska men för att förstå ungefär kan det återges såhär: "Jakob, tjänare till Jesus, [=som är] Gud och Herre."

Men vill man bråka om hur det ska återges, så är det iallafall tydligt att Jakob identifierar Jesus som Herren. I vers 5 säger han att man ska be till Gud, som ger... sedan byter han i vers 7 till att säga att man kan få något av Herren. Han ser alltså Gud och Herren som utbytbara synonymer. När Gud ger, så får man av Herren. Samma sak. Och Herren var ju tydligt Jesus. Detta visar alltså att Jakob ansåg att Jesus är gudomlig.

Jakob skriver vidare i kapitel 2 vers 1, här gör jag en egen översättning då SFB:s är felaktig:

Mina bröder, ha inte vår Ärans Herre, Jesus Den Smordes, tro med partiskheter.

Också detta kanske lite svårt att översätta på ett bra låtande/begripligt sätt på svenska men det rör sig alltså om att grekiskan klarar av att både säga att Jesus Den Smorde är "vår Herre" och "Ärans Herre" samtidigt, då ordföljd inte är lika "viktigt" som i svenskan. Och engelskan. T ex English Standard Version (ESV) och King James Version (KJV) väljer därför att skriva Lord två gånger our Lord Jesus Christ, the Lord of glory.

Det är också en lösning. Men SFB har däremot helt oförklarligt översatt τῆς δόξης [täs dóxäs] som om att betyda att Jesus är "den förhärligade", δόξης är genitiv av det feminina substantivet δόξα "ära, härlighet" och inte en passiv form av verbet δοξάζω [doxázzo] "förhärliga", τῆς är genitiv av den feminina bestämda artikeln, som hör till det feminina ordet, och inte till Jesus (Jesus är ju inte en tjej, eller Hans namn är inte feminint) det ska alltså betyda "ärans Herre, Jesus", eller "härlighetens Herre, Jesus" och inte "Jesus, den förhärligade."

Mycket viktig skillnad att påpeka, även om inte SFB:s översättare förnekar Jesu gudom så är översättningen av denna vers mer än bara "olycklig." Ärans/Härlighetens Herre är en viktig gudomlig titel (se Psalm 24:7-10) som även Paulus använder om Jesus i 1 Kor 2:8. Denna gång tackar jag SFB för översättningen:

Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt - om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.

(I grekiskan står det här för Härlighetens Herre τόν κύριον τῆς δόξης [ton kyrion täs dóxäs], ni känner säkert igen orden.)

Tur8infan tar upp fler exempel på att Jesus är Gud enligt Jakobs brev, inlägget är här.

|||

onsdag 5 december 2012

Ateism: Rationellt och Objektivt?

Nedan här är ett klipp om den populära "ny-ateismen" man träffar på en del av. Med tankar från Dawkins, Hitchens och andra kändisar, och i Sverige "humanisterna" Christer Sturmark & C:o. De särskiljer sig från gammal ateism i det att den gamla funnits i Sverige länge, men den nya är det gamla som fått en liten "väckelse" i USA och bara upprepar samma gamla visor som de gamla gjorde och som numera är gammal skåpmat och inte har utvecklats sista 50 åren eller längre bak. Det roliga är när det nu kommer tillbaka ett varv till Sverige och kryddats på med att ateister skulle vara förföljda av kristna/teister (då ateister är en minoritet i USA) och det blir något tragiskt löjligt när ateister i Sverige kommer med samma gnällvisor fast det är de som är en majoritet och om man är kristen eller tror på Gud så blir man ofta hånad. Samtidigt tror ny-ateisterna sig vara mer intelligenta och genomtänkta fast de vet extremt lite om tron på Gud.

I slutet av klippet uttrycker sig dock John Turner lite olyckligt då han säger att det krävs mer än ny-ateismen för att uppluckra kristen tro vilket antyder att kristen tro kan uppluckras.

Det här är inte möjligt eftersom den ende som kan motbevisa Gud är Gud själv, men Gud kan inte förneka Sig själv. (2 Tim 2:13)

måndag 3 december 2012

Föreläsningar om Jehovas vittnen

Nedan är en inbäddad YouTube-spellista med några intressanta föreläsningar om Jehovas Vittnen.

Första föreläsningen handlar allmänt om dem: Vad de tror på, frälsning enligt dem, historia, grundaren Charles Taze Russel, organisationen "The Watchtower Bible and tract society" - "Vakttornet", hur man kan ifrågasätta och motbevisa dem.
Andra visar utifrån bibeln att Jesus är Jehova.
3:an besvarar deras argument för att Jesus inte är Gud
4 Är Jesus ärkeängeln Mikael?
5 Uppstod Jesus fysiskt eller som en ande?
6 Är Den Helige Ande en kraft, eller Gud själv?

Genom att klicka där nere i videorutan kan man välja vilken föreläsning man vill se.Min kritik som jag har och som jag framförde till honom är att han har de engelska namnen på kyrkofäderna. Annars är det dock ganska intressanta och bra filmer att lära sig om Jehovas vittnen och hur man kan bemöta dem. De videoklippen kan rent av vara bra om dessa vill komma in och se filmerna.

söndag 2 december 2012

Om några dagar kanske jag är i Helvetet (James Smith 1865)

Min tid är kort!
(Job 10:20 SFB)

Du kanske lever som om du trodde att dina dagar kommer bli många - och lever i synd och dårskap, och struntar i dina eviga bekymmer! Du kanske planerar och beräknar, som om du skulle leva här för evigt, eller åtminstone är säker på många kommande år. År! Men, vi är ju inte säkra på månader, veckor, dagar, timmar, inte ens minuter! I bästa fall är vår tid kort!

Om min tid är kort, då kommer tiden snart sluta med mig, evigheten kommer snart öppna sig över mig och jag ska snart veta vad Himlen, eller Helvetet, verkligen innebär! Hur allvarligt!

Om några dagar, kanske jag är i Himlen! Jag kanske ser Lammet på tronen. Jag kanske går med den triumferande skaran i Guds närvaro.

Men om några dagar, kanske jag är i Helvetet! I Helvetet? Ja, i Helvetet!
I eld som aldrig släcks!
I evinnerliga brännanden!
I outsägliga plågor!
Djävlarnas lekboll.
Fördömda själars kompanjon.
Under Guds fördärvande, sprängande och förvissnande förbannelse.
Helvetet! Vem kan säga hur Helvetet är? Vem kan beskriva dess tortyrer, dess fasor, dess skräckinjagande miljöer?

Min tid är kort! Ja! Då måste jag snart vara i Himlen - eller Helvetet.

Läsare, dina tid är kort! Den kan vara mycket kort - mycket kortare än du räknat ut. Tänk om den skulle ta slut! Tänk om bestämmelsen gått fram från den eviga tronen: "Imorgon ska du dö!" Och du fick veta det genom någon angelisk budbärare som hörde det uttalas - hur skulle du känna dig? Hur? Vad skulle du göra? Var skulle du vara i evighet?

Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.
(Psaltaren 90:12 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 1 december 2012

Tecken på mognad hos unga män (Paul Washer)

Unga män nuförtiden, för det mesta, förblir "tonåringar" mycket längre än de borde. Vissa växer aldrig ur detta livsstadie. Paul Washer pratar om mognad och unga män i detta klipp från HeartCry Missionary Society.

torsdag 29 november 2012

Jona bok: Gud är allsmäktig

Det har "rasat en debatt" i "kristenheten" sista veckan om huruvida Jona bok skildrar en verklig händelse eller ska ses som enbart en påhittad saga fast med ett budskap från Gud i den.

Det är långa texter som har skrivits och jag har inte läst elelr satt mig in i debatten. Den som ifrågasatte Jona boks verklighet chockade många då han tydligen inte var en typisk liberalteolog utan en mer bibeltroende lärare på ett mer bibeltroende lärosäte.

Kanske är det en del "sagolika"/"overkliga" element som förekommer i Jona bok och som man inte gillar eller vill se som anledning att se det som en saga. Låt mig dock lägga fram sanningen och det mest logiska. Alla människor vet uppenbart att det finns en Skapare eftersom vi ser en skapelse. Finns det en Skapare så är det inte svårt för Honom att göra vad Han vill med Sin skapelse. Fråga Blizzard om de inte kan göra vad de vill i sina spel som de har skapat, som spelarna inte kan göra. Skaparen är med andra ord allsmäktig. Det är inte svårt för Gud att få en fisk att svälja en människa hel och spotta upp honom levande på land efter tre dagar. Det är inte svårt för Gud att få en ricinbuske att skjuta upp eller bli uppäten av maskar. Eller en buske i öknen att brinna utan att brinna upp. Det är inte svårt för Gud att vrida vår galax medurs.

Alice Cooper tror på Bibeln och säger samma sak i detta klipp. Han börjar just med att nämna Jona.

Det är många som säger att det är för svårt att tro på Bibeln för det händer underverk i den. Detta resonemang har aldrig för mig varit logiskt. Det är inte svårt att tro alls att en allsmäktig Gud kan göra allt. Detta är ju definitionen av allsmakt.

Vad är vitsen med att Jona bara skulle vara en påhittad saga men med ett budskap från Gud, om en del av budskapet är att Gud är allsmäktig? Om den ändå bara är påhittad försvinner ju själva grejen med att tala om Guds allsmakt... för om det ändå bara var en saga, då är det inte i verkligheten Gud som utfört allsmäktiga handlingar i den och då utgör den ingen grund för att tro eller se Guds allsmakt.

Gud har också rättigheten till oss alla och rätt att göra vad Han vill med Sin skapelse.

Här är en predikan om hur Jona bok framställer Gud som allsmäktig:

onsdag 28 november 2012

Problemet med Framgångsteologi, m m

Här förklarar Mark Kielar problemet med framgångsteologi och varför det inte är bra teologi. Han berättar också varför man inte ger noga akt på uppmaningen att hjälpa de fattiga.

måndag 26 november 2012

Du vet väl om att den här sången är obiblisk?Och nu, säger du kanske, vad är det nu för fel på denna? Det är ju en fin låt? Allmänt vedertagen och uppskattad av de flesta.

Nej det är ju inte konstigt för den handlar ju om DIG! om hur underbar DU är! Hur många uppskattar inte att höra det?

De finns säkert också de som fått tröst av denna sång. Falsk tröst.

Jag är ganska rädd när jag ska säga eller skriva något sånt här. Vad ska folk tycka? Hur skulle jag våga säga något emot denna? Jo, som Amos: När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? (Amos 3:8 SFB) - jag är mer rädd för Gud! (Matt 10:28)


Detta är en helt obiblisk låt!


Jag fick plötsligt för mig att se hur denna sång stämmer med Bibeln en dag. Jag vet inte varför. Jag har inte varit en stor motståndare till den här sången, har inte varit en stor fantast till den heller. På rak arm hade jag tyckt den var OK. Har inte direkt lyssnat noga eller reflekterat över texten fram tills dess. Har antagit att det finns de som är av den lite mer narcissistiskt lagda typen och att jag inte tillhör dem, men vem är jag att säga till andra?

När det gäller "kristna låtskrivare" så litar man och antar att de kan sin sak. Att de inte bara är bra på att göra låtar utan kan göra ett bra innehåll i texten. Att de vet att vad de skriver stämmer med Bibeln och är teologiskt riktigt. Ja, så borde det vara. Men är det så?

Vi tar sången vers för vers, jag visar några bibelord under och sedan en kommentar. Först refrängen:

Du vet väl om att du är värdefull
Att du är viktig här och nu
Att du är älskad för din egen skull
För ingen annan är som du

Rom 3:121
Alla avviker, ihop blev de värdelösa; inte finns den som gör gott, inte ens en.

Psalm 5:6
Du [Gud] hatar alla ogärningsmän.

Kommentar: Dessa två bibelställen räcker, de visar tydligt att sången har fel.

Första versen:
Det finns alltför många som vill tala om
Att du bör vara si och så
Gud Fader själv, han accepterar dej ändå
Och det kan du lita på

Matt 5:20
Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket.
48 Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.

1 Kor 6:9-10
Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike.

Psalm 5:5
Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet,
den som är ond får ej bo hos Dig.

Kommentar: Det verkar som att Jesus är en av de "alltför många" som talar om att man bör vara si och så när Han säger att ens rättfärdighet bör gå långt utöver de skriftlärdas och fariseernas och att man ska vara fullkomlig. Här predikar Jesus om Lagens höga krav för att visa att vi aldrig kan klara det utan behöver bli räddade av Honom. (se Rom 3:20ff) Behovet av Jesus och räddningen försvinner helt när man säger att Gud inte har några krav utan accepterar oss ändå. Man säger att Gud gav Sin unike, älskade Son, för att plågas, lida och dö, men egentligen behövdes det inte.

Och det kan du lita på? Bibeltexterna ovan säger däremot att man inte ska låta sig bli bedragen, lurad, och räknar upp vilka som "är si och så" och inte ska ärva Guds rike. Att Gud inte älskar ogudaktighet och att de onda inte får bo hos Honom. Man ska alltså verkligen inte lita på påståendet i sångtexten att Gud inte accepterar vem som helst ändå.

Nästa vers:
Du passar in i själva skapelsen
Det finns en uppgift just för dej
Men du är fri att göra vad du vill med den
Säga ja eller nej

Lukas 13:3
Om ni inte omvänder er, kommer ni alla att gå under!

Ordspråksboken 16:4-5
HERREN har gjort var sak för sitt särskilda syfte, även den ogudaktige för olyckans dag. HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade.

2 Petrusbrevet 2:9
Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

Kommentar: Människans uppgift är att lyda Guds bud. Detta är befallningar och inte förslag, det är inte valfritt, vi får inte välja att lyda Gud eller ej. Olydnaden kommer Gud ju att straffa. Men fortfarande får människorna leva och Gud befaller dem att omvända sig, och Han väntar tålmodigt. Detta betyder fortfarande inte att människorna är fria att göra vad de vill utan fortsätter de i olydnaden, kommer Gud att straffa dem.

Passar människan in i skapelsen? Nej, människan, med början av Adam, har satt skapelsen under ett lönlöst slaveri hos förgängelsen. Skapelsen jämrar sig och våndas så länge den måste stå ut med onda människor (och det inkluderar men är inte begränsat till miljöförstöringar.) Skapelsen längtar att befrias och komma till en tid då Gud återställer allt som det var innan syndafallet. Rom 8:19-23Det är faktiskt kusligt när man tittar på den här låttexten och jämför den med Bibeln. Och sedan ser på oss. Hur folk bara blint godtagit den. Det finns en kultur av att inte ifrågasätta något utifrån Bibeln. Allt ska accepteras blint om det sägs från någon "känd" eller uppsatt person. Och vilken villfarelse som har farit över nutida kristendom. Vilket gottande, i hur vi är älskade, att Gud skulle se något i oss som Han älskar. En del kategoriserar detta som lovsång fast det inte handlar om att tillbe Jesus alls. Vilken köttsdyrkan.

Detta är en rent satansk sång som lurar folk rakt ner i Helvetet. Satan förklär sig till en ljusets ängel (2 Kor 11:14.) Hårdrockare, långhåriga killar med skinn och nitar, kan slänga sig i väggen. Satan använder "gullig" musik med "kristendom" klistrat som etikett. De du minst kan tänka dig. Mysfarbröder med koftor. De fattar om dina axlar, ler med ett vänligt, tryggt leende, och talar om för dig hur underbar och fantastisk Gud tycker att du är. Hur glad Gud är över att just du finns. Ingen synd, ingen arg Gud som behöver blidkas, inget behov av korset, inget behov av omvändelse. Tomt smicker.

1Tess 2:5
Vi har aldrig farit med smicker...

Ords 28:23
Den som tillrättavisar en människa får uppskattning efteråt, mer än den som kommer med smicker.

Gud älskar oss inte för att Han ser något i oss som är älskvärt. Vi har inget värde i oss som tvingar Gud att älska oss. Var glad för det. Om Gud skulle ha det som grund för huruvida Han skulle älska oss eller ej, så hade det varit kört för oss för länge sen! Vi är inte starka, gudfruktiga, hederliga människor, vi är inte goda.

2 Tim 3:1,2
Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva... 5 Håll dig borta från dem!

Tänk om innan du lyssnar eller sjunger till denna sång igen.1Egen översättning. I övrigt använder jag Svenska Folkbibeln (SFB).

söndag 25 november 2012

Skulle en sådan inskrift se bra ut på några av dina dyra möbler? (James Smith, 1865)På den dagen skall det på hästarnas bjällror stå: "Helgad åt HERREN ", och grytorna i HERRENS hus skall vara som offerskålarna framför altaret.
(Sakarja 14:20 SFB)

Vi ska skriva på allt som vi ÄR, på allt som vi HAR: "Helgad åt HERREN!" Vi lever inte längre för oss själva, utan för Han som älskade oss, och gav Sig själv för oss.
Vi ska ha...
heliga tankar
heliga önskningar
heliga motiv
heliga mål
heliga njutningar,
heliga sorger, och
eftersträva heliga föremål.

1. Se alltså vad vi bör VARA: helgade. Detta var Guds mål med vår utkorelse, återlösning och effektiva kallelse. Detta är Guds plan i alla våra prövningar, bekymmer och övningar; de är för vår vinst - så att vi kan få del i Hans helighet.

2. Se också vad vi bör GÖRA: skriva "Helgad åt HERREN!" på allt vi äger. Vi har ingen rätt att äga, använda, eller ha på oss någonting, som vi inte kan skriva så på.

Kristen, finns det något i ditt hus, dina göromål, eller på dig som person, som det inte passar att skriva: "Helgad åt HERREN!" på? I så fall - bör du äga det, utöva det eller ha det på dig?

Skulle en sådan inskrift se bra ut på några av dina dyra möbler, fina kläder, eller nöjen? Skulle den? Undvik inte frågan - utan låt samvetet ta upp det, undersöka saken och ge ett ärligt svar.

Vi bör använda allt vi har - som invigt åt Jehovas tjänst och pris:
våra mentala krafter
vår fysiska styrka
vår rikedom
våra förmågor
våra ägodelar
--allt bör användas för Gud, och till Hans ära! När vi står i begrepp att ta någon av dessa i bruk, bör vi stanna upp, och fråga "Kommer användandet av dem ära Gud? Kommer det tjäna Hans syfte? Kommer de bringa ära till Hans högt heliga namn?"

Alla som ser oss, bor hos oss, eller besöker oss - bör kunna se att vi har skrivit på allt vi har och är: "Helgad åt HERREN." Om de inte kan det, så är vi inte vad vi bör vara - och Guds mål med vad Han gjort för oss och fört på oss, uppnås inte.

O helighetens Ande, kom ner, och med Din makts finger - skriv "Helgad åt HERREN!" på våra hjärtan! Låt detta göra oss kapabla att skriva på allt vi har och är, på allt vi syftar, planerar och gör: "Helgad åt HERREN!" i stora och behagliga bokstäver, så att alla kan förstå!


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 24 november 2012

Debatt: Är Muhammed en Bra Förebild för Samhället?

Koranen presenterar Muhammed som den idealiska förebilden (33:21). Fast, kritiker är kvicka att peka ut många aspekter av Muhammeds liv som typ ingen tycker att det bör imiteras i ett modernt samhälle. Vem har rätt? Sami Zaatari och David Wood debatterar i Henry Ford Community College i Dearborn i Michigan.

torsdag 22 november 2012

Om Du Älskar Jesus Kristus, Försvarar Du Hans Lära Oavsett

Jesus svarade: "Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, skall han förstå om min lära är från Gud eller om jag talar av mig själv.
(Johannesevangeliet 7:16-17 SFB)

predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning. Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
(2 Timoteusbrevet 4:2-3 SFB)Fritt återgett från videoklippet:

Om du vill få en aning om hur uppriktig och äkta din kärlek till Jesus Kristus verkligen är, sätt då för en stund åt sidan de kristna CD-skivorna, promenaderna i naturen, WWJD-armbanden, fisksymbolerna på din bil, och fråga dig själv bara: "Hur mycket älskar jag Skriften, som bär Kristi avbild på sig?" Du kan säkert förstå att ditt svar antingen vittnar till fördel för en stark kärlek till Kristus, eller om ett hjärta som svalnar gentemot Kristus. Det skvallrar antingen om hyckleri och endast en utvärtes, tom, ytlig hycklersk religion, eller så skvallrar det om det faktum att du har en sann och äkta andligt levande relation med Gud.

Men så finns det förstås idag ett behov av att vara mer specifik, många säger att de älskar Kristus och Hans Ord men skulle ändå snabbt avfärda att försvara teologiska sanningar. De påstår sig älska Ordet för de läser det varje dag men ser inte något behov eller brådska att passionerat försvara sanningen som Guds Ord innehåller.

Men om du verkligen älskar Skriften och verkligen inser att de bär Kristi avbild på sig, kommer du också älska Ordet av doktrinerna och sanningen i just dessa Skrifter. Teologisk sanning bär Kristi avbild. Det är inget som är öppet för personlig tolkning, det är Kristi sanning och vishet och vi måste rätta oss efter det, inte vice versa.

Teologiska sanningar är idag ofta nedgraderat som "oväsentligt för levande kristendom" och ofta menar man att anledningen till att man gör så är "enhet mellan bröderna." Men teologisk sanning bär Självaste Kristi avbild, och hjärtat som brinner av sann kärlek till Kristus, kommer brinna av sann kärlek för rätta och riktiga doktriner. Det hjärta som är fyllt av kärlek till Kristus kommer att stå tillsammans med Martin Luther, när han sa:
Precis som på apostlarnas tid, så tvingas vi denna tid höra från vissa samfund, att vi genom vår ihärdighet att hålla oss till sanningen, kränker kärlek och enhet i församlingarna, för att vi förkastar deras lära. De säger att det är bättre att låta det vara, speciellt då läran i fråga är vad de kallar oväsentlig och, därför är det fruktlöst och onödigt att röra upp så stor oenighet och stridighet i församlingen över en eller två av de oviktiga doktrinerna. Till detta svarar jag: Förbannad vare den kärlek och enhet som inte kan bevaras utan att sätta Guds Ord i farozonen.
Helt enkelt så älskade Martin Luther Jesus Kristus, passionerat, och därför älskade han Hans ord, och han älskade sanningen i det Ordet som bär Kristi avbild. Och därför visade sig den kärleken i hans liv och handlingar, så till den milda grad, att han var villig att sätta livet på spel. Luther försvarade biblisk sanning mot religiöst hyckleri och felaktigheter med en djärv, orubblig övertygelse som är representativ för någon som passionerat älskar Jesus Kristus.

Relaterat

onsdag 21 november 2012

Nattvarden

I söndags hade vi nattvard för första gången i församlingen. Och detta kunde inte inledas bättre än med den predikan som hölls innan med mycket viktig undervisning om nattvarden utifrån 1 Kor 11:17-34. Här är predikan:

måndag 19 november 2012

Muslimer på marknaden

I lördags var jag på marknaden med församlingen där vi har ett bokbord och ger ut gratis biblar varje månad. Själv så var jag inte med hela dagen då jag hade somnat 8 på morgonen och beslöt mig för att få sova åtminstone i 3 timmar innan jag åkte. Men det är en annan historia... Bara så inte jag påstår att jag var med hela dagen.

Det som hade hänt innan jag kom, var, som jag förstår det, att en massa Jehovas Vittnen hade "attackerat". De har också ett ställe på marknaden och brukar komma förbi. Men de hade blivit "avväpnade." Det finns lite föreläsningar om Jehovas vittnen på församlingens hemsida i ljudform (video ska komma.) Han som höll de föreläsningarna hade varit där och demött dem då.

Vi har ju även en bunt broschyrer av Lär Bibeln att Jesus är Gud? redo, men tyvärr så vågar de nästan aldrig ta emot eller läsa den. Det var en som hade tagit en men den låg på en stol en bit bort, såg jag sen.

Jag hade inte några längre samtal eller fick vittnat för någon, men dels var det två, varav en muslim som påstod att Bibeln har ändrats genom tiderna. Muslimen pratade på engelska. "The Bible has been changed..." osv
Jag svarade: "I don't think so..."
Då måste han ha blivit helt paff. Han kanske inte har hört det motargumentet förut och snart gick han iväg... ;)

Koranen lär faktiskt inte ens ut att Bibeln ändrats utan att Bibeln ska stämma med Koranen. Istället är det något som muslimerna kom på på 1800-talet då de märkte att Koranen och Bibeln inte stämmer överens fastän Koranen påstår det. Tack vare bevarade manuskript av Bibeln så vet vi hur Bibeln var på Koranens tid, och att Bibeln inte har förändrats. Detta motbevisar både Koranen, Koranens påstående om att Koranen och Bibeln stämmer överens, och muslimernas efterkonstruktioner. Tyvärr så förutsätter de att Koranen är sann trots överväldigande motbevis.

En till muslim kom fram senare, en äldre herre med stort skägg och en hatt som var fin då den påminde om Calvins. Han sade sig vara muslimsk missionär och kunna Bibeln. Jag gav honom en sån här traktat och han verkade titta i den och sparade den. Därför kan vi be att han får höra det sanna Evangeliet och blir räddad.

Då gav han också mig en traktat med ett budskap från deras falske messias, Mirza Ghulam Ahmad. Den har en adress till en hemsida som inte funkar. Budskapet är "Kärlek till alla hat mot ingen." Det verkar vara en sekt inom islam där man tror på fred, kärlek och tolerans. Det står även att man inte ska tvingas att byta religion. Så jag undrar varför de missionerar med traktater överhuvudtaget.

Mannen försökte även att motbevisa Treenigheten men som vanligt var det missförstånd. Han citerade ur Johannesevangeliet (på engelska) om att Fadern överlämnat domen åt Sonen. Detta motsäger inte treenighetsläran utan stämmer med den då Fadern och Sonen är två olika personer, dock en och samme Gud. Jag försökte förklara och citerade tillbaka att Jesus säger "Before Abraham was, I AM." Ett av de gudomliga "Jag Är"-yttrandena i Johannesevangeliet. För ett ögonblick såg jag i hans ögon, att han insåg Sanningen och, liksom, vek bakåt av att höra Det Namnet (Joh 18:6.) Kraften i Guds Ord är slående. Men snabbt undertryckte han det.

Något jag undrar mer är om han känner till varningarna som Jesus gjorde om falska messiasgestalter som skulle komma och förleda människor. Varningarna om att den som inte lyder Sonen inte ska se livet, utan att Guds vrede ska förbli över denne.

En annan intressant sak som stod i deras traktat var att "Män, kvinnor och människor från alla raser är lika inför Gud. Endast rättfärdiga gärningar upphöjer människor över varandra och denna möjlighet står öppen för alla människor."

Det handlar alltså för dem om att upphöja sig över andra människor genom rättfärdiga gärningar. Att stoltsera och skryta över andra med sina prestationer. Deras budskap handlar också om att mänskliga prestationer ska åstadkomma fred och kärlek över världen.

Enligt Bibeln är våra rättfärdiga gärningar som smutsiga kläder inför en helig Gud (en helt annan än Allah, islams falska avgud). Ingen människa är bra eller bättre än alla människor. Mänskligheten kommer alltid att kriga med varandra eftersom vi är syndare och fyllda av ondska från grunden. Det är endast genom Guds nåd som vi kan bli räddade från vreden och komma in i Guds Rike. Där kommer Herren Jesus, Guds sanne Messias, att härska för evigt med kärlek, fred och rättvisa över Sitt folk som Han köpte med Sitt blod.

Be och hoppas för fler tillfällen att vittna om det sanna Evangeliet för dem och att han (och övriga) som fick evangelietraktaten blir räddad.

söndag 18 november 2012

En sköld och befriare (Octavius Winslow, 1863)

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.
(Matteusevangeliet 28:20 SFB)

Kristus är alltid med Sitt folk, som en sköld och befriare. Vår värdering av denna sanning kommer att vägas mot vår förstådda uppfattning av antalet och makten av våra fiender, och kostsamheten och dyrbarheten av skatten som är så gudomligt beskyddad.

Det finns attacker som endast Kristus kan beskydda oss mot! Våra själars andliga fiender och vår tros svurna motståndare, är
otaliga och osynliga,
sömnlösa och rastlösa,
de arbetar med nästan allsmäktig kraft,
överallt med en nästan allestädes-närvaro,
alltid smider de planer om vår undergång.

Världen och dess fascinationer
Satan och hans planer
köttet och dess tendenser
felaktigheter och deras förklädnader
är alla sammansvurna mot Guds barn, och står emot alla hennes framsteg i helgelse!

Men Kristus är vår sköld som alltid är med oss, nära i attackens stund, och skicklig att avvärja och avväpna den! "Frukta inte, Abram, jag är din sköld!" är ord till alla som har lika dyrbar tillit till Honom. O ja! Herren omger dig. När du är omringad av fara, är du också omringad av Jesu beskydd, som alltid är med dig!

Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.
(Jesaja 41:10 SFB)

Med vilken icke-slumrande vaksamhet
med vilken gudomlig makt
med vilken oföränderlig kärlek
skyddar Jesus med nådens verkan i Sitt folks själ!

Vem håller den gnistan levande - mitt i havet?

Vem vaktar denna vingård natt och dag - så att ingen skadar den?

Vem bevarar...
tro från att vackla
kärlek från att svalna
hopp från att dö?

Vem...
stärker "nådens verkan" när den är vek,
reser den när den slokar
återställer den när den får återfall
bevarar den i vinterns kyla och sommarens torka;
och, när höstens frost och vind försöker bita och krossa dess löv - kläder den med förnyelse och vårblomster?

Ja, det är Jesus, som omringar med Sin sköld som skyddar mot allt - nådens verkan som Hans död åstadkommit, och som Hans Ande framarbetat!

Skälvande troende! Nådens verkan i ditt hjärta ska aldrig dö! Rättfärdighetens, fridens och glädjens rike i din själ kan inte förstöras! "De ska aldrig gå förlorade!" Är uttalandet från Herden som köpt dig med Sitt blod! Du är övervakad av Kristus - och bevarad av Guds makt.

HERRE, mitt bergfäste, min borg och min befriare, min Gud, min tillflykts klippa, min sköld och min frälsnings horn, mitt värn.
(Psalm 18:3)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 16 november 2012

Vad är grejen med "King James Onlyism?"

I USA finns det några som kallas King James Onlyists. King James Only-rörelsen. Namnet kommer av att de anser att bara den engelska bibelöversättningen King James Version (KJV), från 1600-talet, är Guds Ord och inga andra bibelöversättningar. Synd för alla oss utlänningar som inte har engelska som modersmål; och dessutom är det svårt för många engelsmän att förstå den gamla engelskan.

Själv har jag läst igenom hela KJV, det är en mycket fin översättning och jag gillade det gamla språket, men jag fick givetvis lära mig en hel del nya (gamla) ord. Jag har läst igenom Bibeln på många olika bibelöversättningar, dels för variation, att läsa samma översättning om och om igen kan bli lite trist, och för att jag tror det bästa är att få del av flera översättningar. Jag tror inte att det finns Den Ultimata Översättningen. (Fram tills min blir klar, om ca 30 år... ;) )

Så jag är alltså oenig med "King James Onlyism." Nu kanske du tycker att detta är en lite irrelevant sak att ta upp. Men det är det inte, för det finns en variant av detta även här i Sverige, Svenska Reformationsbibelsällskapet, som ger ut Reformationsbibeln. Jag tar gärna del av den översättningen också och menar inget illa. Men det handlar i grunden inte bara om vilken översättning man ska ha utan vilken grundtext, man ska använda. Bibeln har ju bevarats genom åren, inte som läderinbunden, guldsnittad bok i en monter i påvens palats - utan genom att många olika människor över världen kopierat texterna, enskilda eller flera av Bibelns böcker, om och om och om igen, och därför finns många kopior, s k handavskrifter, manuskript. Utifrån dessa sorterar och gallrar och får man ihop en grundtext. Nu finns det ändå variationer i manuskripten och olika grundtexter man kan få ihop. Så grundtexten som dessa vill ha är den som man fått ihop vid reformationens tid och som de översättningarna från den tiden (engelska KJV, svenska Karl XII...) bygger på (kallad Textus Receptus), och inte den som nyare bibelöversättningar, däribland Svenska Folkbibeln, har (kallad Westcott-Hort, efter redaktörerna som hette så i efternamn.) (Förövrigt var han som satte ihop Textus Receptus katolske Erasmus av Rotterdam.)

"Variationer," "olika grundtexter" är inte så farligt som det låter (som King James Onlyister - och ateister - vill få det till). Det är inga jätteskillnader i grundtexterna, eller deras manuskript, och det här visar att Bibeln inte har förvanskats eller omredigerats bortom kännedom genom tiderna. Men det är så att det med tiden smyger in sig lite småfel allteftersom man kopierar, p g a den mänskliga faktorn, som inte ändrar någon större betydelse i texten. Och såna här fel kan man se har hamnat i vad som blev grundtexten till KJV. Det var antagligen den bästa grundtexten man hade vid reformationens tid/1500-talet, men det har gått fortsatt framåt och det finns bättre manuskript att utgå ifrån. Man kan alltså nu med mycket stor säkerhet se mer exakt vad t ex Jesu apostlar verkligen skrev då de var under Andens inspiration i första århundradet. Det är ju dessa, Guds Ord så som det skrevs ned av apostlarna, och profeterna, som räknas, och inte en kyrkotradition.

Som sagt, inga jätteskillnader eller teologiska konsekvenser, men rätt ska ju vara rätt. De pekar gärna på verser som "saknas" i grundtexten som de ogillar, men detta är bakvänt, de saknas inte, för de var inte där ursprungligen, det skrevs inte av Guds inspirerade apostlar utan hamnade där genom misstag av kopierarna långt senare, och ska inte vara där. Inga av Guds sanningar är beroende av de verserna.

Argumenten för att KJV och Reformationsbibeln har Den Riktiga Grundtexten bygger på felaktigheter, känsloargument, konspirationsteorier, m m. Många lockas av det.

(Här kan man läsa en utförligare artikel av Seth Erlandsson, en av nyckelpersonerna bakom Folkbibelns översättning, om Bra bibelöversättningar, Bibelns grundtext och olika handskrifter.)

För ett tag sen hade en av "KJV-onlyisterna", Sam Gipp, gjort en film, jag skulle kalla det för en propagandafilm för "KJV-only", som också upphöjer honom själv; han är, liksom, ute på "apostlagärningar" och leder folk till tro på KJV.

Det är egentligen en serie i två (än så länge, vad jag sett/vet) delar på YouTube. Dr James White debatterar en del mot KJV-onlyisterna och blir ofta angripen av dem. Han beskriver denna filmserie som väldigt välgjord men helt enkelt fylld av fel - historiska fel, logiska fel, faktafel, bibelfel. I dessa klipp bemöter han den och argumenten punkt för punkt:


onsdag 14 november 2012

"Imputation" är Hjärtat av Evangeliet

Är "imputation" en viktig lära? Det kanske inte är svenska men betyder tillräkning, dvs läran om att man får Jesu rättfärdighet tillräknad åt sig själv. Och ja, det är en viktig lära. Det här är en väsentlig sanning för att du alls ska få en rätt ställning inför Gud och komma in i Guds rike. Inga goda handlingar som du själv utför kan gottgöra för dina vidriga synder.

Har tagit upp detta tidigare här:
Rättfärdiggörelse Genom Jesus Kristus Allena (John Gerstner)
Rättfärdiggörelsen och Tillräknad Rättfärdighet (R.C. Sproul)
Predikan ur Filipperbrevet 3

Nedan är från radioprogrammet White Horse Inn
lördag 10 november 2012

Debatt: är Jesus Gud?

Dr James White har mött Sir Anthony Buzzard ett antal gånger i debatter om Jesu gudom.

Här är en debatt om huruvida Jesus är Gud. På den ena sidan är de som erkänner att Jesus är Gud: Dr James White och Dr Michael Brown, på den andra sidan är de som förnekar att Jesus är Gud: Sir Anthony Buzzard och Joseph Good.

Det är några intressanta timmar om man kan avvara det. Dr White och Dr Brown bevisar starkt utifrån Bibeln att Jesus är Gud och att Gud är treenig (en Gud i tre personer,) och reder ut missuppfattningar och förvanskningar av treenighetsläran som ofta finns. Sir Buzzard upprepar samma missuppfattningar och förvanskningar och förutsätter utan att bevisa det, unitarism (att Gud bara är en person.) (Likadan argumentation återfinner man hos Jehovas vittnen och muslimer.) Joseph Good sticker inte ut så mycket men verkar sätta judiska traditioner och läror framför Bibeln.torsdag 8 november 2012

Räcker det med att vara en god människa för att komma till Himlen?

Räcker det med att vara en god människa för att komma till Himlen?

Visst gör det det!

...?!

onsdag 7 november 2012

"Varför predikar den mannen alltid så hårt?" (Paul Washer)

Anledningen till att Paul Washer predikar så hårda saker:
All hård predikan är varningar om att omvända sig, och kan aldrig bli hårdare än vad det kommer bli på Domens Dag. Man måste förstå allvaret i att förkasta Kristus. På den dagen kommer Gud själv att säga: "Du trampade Min Son under fötterna. Du kallade förbundsblodet orent. Du förolämpade Min Ande och nåd, gå bort ifrån mig, du som ägnar dig åt det olagliga!"

Då är det inga varningar längre, inga nya chanser att ångra sig och vända om. Då är det slut, och början på Helvetet.

söndag 4 november 2012

Guds godhet och kärlek i vårt lidande

Omid i vår församling har haft några predikningar om lidande utifrån Jobs bok. Denna är från förra söndagen:

lördag 3 november 2012

Frågor och svar med John MacArthur

Från Shepherd's Conference 2012. John MacArthur svarar på frågor som folk hade skickat in. Han har varit pastor i "några" år och har mycket bibelkunskap och erfarenhet. Shepherd's Conference är, som man hör på namnet, en konferens för herdar (pastorer) så frågorna handlar mest (vad jag minns) om att vara pastor, studera Bibeln och förbereda predikan. Jag tycker ändå det är intressant för oss icke-pastorer och vi kan hämta en del också. (Studera Bibeln kan/ska vi ju alla göra.)
Se gärna även tidigare inlägg om innebörden och rollen som pastor: 1, 2.

onsdag 31 oktober 2012

Jag var kristen men nu tycker jag att det bara är en massa smörja

Jag var kristen men nu tycker jag det bara är en massa smörja.

En kristen är en person som känner Gud och Jesus (Joh 17:3.) När en person säger sig ha varit kristen men inte är det längre kan man fråga om hon kände Herren.

Antingen kan svaret bli att hon trodde sig ha känt Herren. Men hon kände Honom verkligen inte, under hela tiden hon var "kristen" var det bara på låtsas, hon var inte en sann kristen.

Eller så blir svaret att hon verkligen gjorde det men inte längre. Hon erkänner alltså att Gud verkligen är verklig, men att hon lever i uppror och inte vill omvända sig.

Bibeln talar om falsk omvändelse, där de i början tar emot Ordet med glädje, men när förtryck, prövningar och förföljelse kommer, faller de bort.

"Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord [...] De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.
(Markusevangeliet 4:3-5, 16-17 SFB)

De har gått ut ur oss men de var inte av oss; för om de hade varit av oss, hade de blivit kvar med oss. (1 Joh 2:19)

Man måste predika Evangeliet ordentligt. Inte t ex "Jesus älskar dig, be den här bönen..." Nej - gå igenom Lagen, visa personens synd och varna om Guds fruktansvärda vrede. Plöj upp den steniga marken i det oångerfulla hjärtat ordentligt. Verkar personen sedan bli verkligen överbevisad och bekymrad om sitt tillstånd (syndanöd), berätta om korset, uppståndelsen och att det är nödvändigt med omvändelse och förtröstan på Frälsaren.(Relaterat)

måndag 29 oktober 2012

lördag 27 oktober 2012

Den verkliga frågan om romersk-katolicism

Innehar Rom Evangeliet? En fråga som sopas under mattan för ekumenikens skull. Många menar att Rom har några fel men inte så farligt, de kan ses som en kristen tro fast med några konstiga tillägg men inte mer än så...

Följande är en bit ur Dr James Whites radioprogram The Dividing Line. Dr White håller inte med om att romersk-katolicism är så harmlös som man försöker få det till, och bemöter C. Michael Pattons kommentarer.(Relaterat)

torsdag 25 oktober 2012

NYHET! Traktat!

Har nu gjort en ny evangelietraktat som vi börjat att dela ut. Den är i form av en broschyr som är ihopvikt, samma format som broschyren Lär Bibeln att Jesus är Gud? som jag översatt och visat tidigare här. Denna traktat är inte heller mina egna påhitt utan består mest helt enkelt av bibelcitat, med rubriker till. Det finns en traktat som Paul Washers missionsorganisation HeartCry har, som vi tänkte översätta, men den har alldeles för lite info för målgruppen vi har i Sverige som inte har samma grund som amerikanerna, inte ser sig som kristna och inte vet/bryr sig mycket om Bibeln. Så denna traktat är dels översatt av denna men med mycket mer, gjord i samma stil, som sagt bibelcitat med rubriker till. Försöker även ha ett begripligt språk förklara svåra/"religiösa" ord.

Jag har visat den i församlingen och vår äldste. Den har fått positiv respons och konstruktiv kritik, förslag hur den kunnat förbättras och jag har ändrat den några omgångar. Nu är den god nog att vi har skrivit ut och redan delat ut en bunt.

Här kan broschyren skådas, hämtas som PDF, den kan skrivas ut, och delas ut. (Obs att det är en broschyr som ska vikas, så första sidan kommer inte i den ordning den är i ovikt form. Jag lägger hela texten nedan.)

Den följer en biblisk evangeliepresentation. Framsidan väcker ett intresse för evigheten genom att ha en text om våra meningslösa liv och att vi snart ska dö (en text jag har fått idén från en annan text men har ändrat lite på den). Efter denna framsida börjar sedan texten med en presentation av Gud och citaten är just från Apostlagärningarna, hur Paulus predikade för hedningarna som inte kände Gud.

Detta är texten (har klippt in den direkt så jag reserverar mig för att det ser konstigt ut, förhoppningsvis funkar det ändå):Du föds
Du lär dig gå och prata
Du går i dagis och skola
Du börjar högstadiet och börjar bekymra dig om betyg
Du börjar gymnasiet
Du tar körkort
Du går på konserter
Du får ett jobb
Du gifter dig
Du får barn
Du går i pension


Du dör

Nu, då?

Vad händer efter vi tar det sista andetaget? Finns det något där när vi dör?

Finns Gud? Vem är Han?

Varför är vi här? Vad är meningen med våra korta liv?Gud
 • Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. (Bibeln, Apostlagärningarna 17:24-27)

Att Gud finns är uppenbart, skapelsen visar att det finns en Skapare
 • Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. (Psalm 19:2)
 • Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. (Romarbrevet 1:19-20)
 • Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Psalm 14:1)

Gud är god
 • den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem ... har under gångna släktled tillåtit alla hednafolk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. (Apostlagärningarna 14:15-17)

Gud har visat Sig och talat om Sig själv för profeter, som skrivit ner det i Bibeln
 • Hela Skriften är utandad av Gud (2 Timoteusbrevet 3:16)
 • Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. (2 Petrusbrevet 1:20-21 )

Gud har gett oss en lag, regler och bud
 • "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." (Matteusevangeliet 22:37-40 )
 • allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. (Matteusevangeliet 7:12)
 • Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
  (Romarbrevet 13:8-10)

Även för hur vi ska tänka
 • Den som hatar sin broder är en mördare.
 • (1 Johannesbrevet 3:15)
 • Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. (Matteusevangeliet 5:22)
 • Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. (Matteusevangeliet 5:28)

Lagen visar att du har syndat, du har brutit mot lagen (titta gärna på buden ovan igen)
 • Synd är brott mot lagen. (1 Johannesbrevet 3:4)
 • Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. (Romarbrevet 3:19-20)

Gud har bestämt att alla som syndat ska dö och dömas för sina synder
 • det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas (Hebreerbrevet 9:27)

När Gud dömer, kommer Han inte att frikänna en skyldig brottsling som du, eftersom:
 1. Han är perfekt, god och rättvis
 • Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. (Ordspråksboken 17:15)
 1. Han är arg på dig för vad du har gjort
 • Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Romarbrevet 1:18)
 • Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. (Romarbrevet 2:5)
 1. Inga goda eller religiösa handlingar kan kompensera för vad du gjort, du har blivit smutsig för Gud
 • Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. (Jesaja 64:6)
Ditt rättvisa straff
 • Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda (Romarbrevet 2:6-9)
 • Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. (Matteusevangeliet 13:49-50)
 • de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. (Uppenbarelseboken 21:8)

Ingen kan rädda dig
 • Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. (5 Moseboken 32:39)
 • Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning (Psalm 50:22)
 • Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det? (Jesaja 43:13)

..förutom Gud
 • Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. (Jesaja 43:11)
 • När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." (Matteusevangeliet 19:25-26)

De goda nyheterna
Samtidigt som Gud är rättvis och heligt arg på syndare, är det också helt sant att Gud är kärlek och har gensvarat i kärlek på människans fientlighet.
 • Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (1 Johannesbrevet 4:8-10)

Gud har planerat att rädda (”frälsa”) syndare från synden och domen
 • Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud. (Jesaja 43:12)

  Jesus Kristus, den Smorde Frälsaren som Gud har utsett, led och dog på korset i syndares ställe så att de kan bli rättfärdiga (få en rätt ställning hos Gud) av nåd (utan att ha förtjänat det, en ”gratis” gåva) genom tron
 • Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare...Guds fiender. (Romarbrevet 5:6-8, 10)
 • Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Romarbrevet 3:23-26)

Jesus uppstod från de döda
 • Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. (Romarbrevet 4:25)

Ditt gensvar: Omvänd dig och tro!
Omvändelse börjar med att man inser och bekänner att vad Gud säger om oss är sant - vi har syndat
 • Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. (Psalm 51:5-6)

En äkta insikt om vår syndfullhet och skuld kommer också leda till äkta sorg, skam och även hat över vad vi gjort
 • Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. (Romarbrevet 7:15)
 • Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? (Romarbrevet 7:24)

Bara en till synes uppriktig bekännelse är inte det verkliga beviset på äkta omvändelse. Det måste leda till att man vänder sig ifrån synden
 • de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. (Apostlagärningarna 26:20)


Tro
 • Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. (Hebreerbrevet 11:1)
 • Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. (Romarbrevet 4:21)

Tro grundas på Guds löften
 • Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:16)
 • De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (Apostlagärningarna 16:31)

Exempel på en troende
 • Vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. (Filipperbrevet 3:3)

Grunden för verklig "frälsningsvisshet" (klarhet i om man själv har blivit räddad)
En sant omvänd troende kristen är en ny skapelse och kommer att leva ett liv som visar att Gud har gjort ett radikalt omskapande i hennes liv
 • Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. (2 Korintierbrevet 5:17)
 • På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? (Matteusevangeliet 7:16)

Frälsningsvisshet får man genom att undersöka sig själv i Bibelns ljus
 • Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. (2 Korintierbrevet 13:5)
 • Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. (1 Johannesbrevet 5:13)

Test för biblisk frälsningsvisshet
1 Johannesbrevet 1:5-7 (Vandrar i ljuset), 1:8-10 (Bekänner sina synder) 2:3-4 (Lydnad), 2:9-11 (Särskild kärlek till andra kristna) 2:15-17 (Hatar världen), 2:24-25 (Förblir i läran) 3:10 (Rättfärdighet) 4:13 (Andens vittnesbörd), Hebreerbrevet 12:5-8 (Disciplin) Galaterbrevet 5:22-23 (Andens frukt: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.)


Är detta något som du skulle tänka dig att dela ut? Du är fri att hämta ner och skriva ut den. Jag är även tacksam för mer "kritik," synpunkter och förslag på hur det kan förbättras så kontakta mig gärna i så fall. Vi har även idéer på att göra några kortare varianter, har redan börjat på en, detta är mycket text och tyvärr gillar folk inte mycket text. Samtidigt så är detta inte vilken text som helst utan bibelord med Guds Evangelium, det som Anden använder för att föda folk på nytt. Be även gärna för de som får denna traktat.