Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 29 mars 2020

söndag 22 mars 2020

söndag 8 mars 2020

Predikan: Vishetens lönlöshet (Pred 2:12-16)

Predikan hölls den 27/1 2019


söndag 1 mars 2020

Predikan: Glädjens lönlöshet (Pred 2:1-11)

Predikan hölls den 30/12 2018