Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 24 mars 2009

Lynchning är för amatörer...

Första gången jag ser en Dagen-artikel med inbäddad youtubevideo

Walters hudfärg blev ett problem för kliniken, eftersom 23 av de 25 kvinnorna som gick in där var svarta. Kliniken tjänar pengar på aborter och vill kunna fortsätta inrikta sig mot svarta kvinnor, menar hon. Tillsammans med Walter Hoye protesterade en vit kvinna som aldrig åtalades.
När WorldNetDaily tog kontakt med kliniken för att få veta om Walters hudfärg varit en orsak till agerandet, kopplar telefonisten snabbt samtalet vidare och ingen svarar efter det.
- Sanningen är att svarta människor lyssna mer på svarta, säger Lori Hoye.
Statistik visar att 37 procent av graviditeten bland svarta slutar med abort, medan 12-19 procent av vita, gravida kvinnor gör samma val. Den aktuella abortkliniken ligger i ett företrädesvis svart område och aborter ger kliniken en veckoinkomst på mellan 60 000 och 150 000 dollar. Om svarta kvinnor skulle välja att behålla sina barn skulle det bli ett ekonomiskt avbräck för kliniken.


Detta fick mig att tänka på http://blackgenocide.org/
Syftet med denna webbsida är att avslöja den oproportionerliga andel av svarta barn förstörda av abortindustrin.
Varannan afroamerikansk kvinna som blir gravid kommer att välja abort. Ett svart barn löper en fem gånger större risk att dödas i skötet än ett vitt barn.
Statistik från The Alan Guttmaucher Institute.

Den farligaste platsen för en afroamerikan är i personens afroamerikanska mammas sköte
Rev, Clenard H Childress Jr

Se även
http://www.klannedparenthood.com/History_of_Abortion_Statistics/

På denna sida läser vi:
För Hitler, Margaret Sanger (grundaren av Planned Parenthood) och KKK är svarta underlägsna och idag dödar Planned Parenthood fler svarta än KKK någonsin gjorde.

I USA idag, blir nästan lika många afroamerikanska barn aborterade som de som föds.

Det är tre gånger mer sannolikt att ett svart barn mördas i skötet än ett vitt barn.

Sedan 1973 har aborter minskat den svarta befolkningen med över 25%.

Två gånger fler afroamerikaner har dött av abort än AIDS, olyckor, våldsbrott, cancer och hjärtsjukdomar tillsammans.

På tre dagar dödas fler afroamerikaner av abort än de som dödats av Ku Klux Klan någonsin.

Planned Parenthood styr nationens största abortklinikkedja och nästan 80% av deras anläggningar befinner sig i minoritetsbostadsområden.

Ca 13% av amerikanska kvinnor är svarta, men de står för över 35% av alla aborter.

Läs gärna Hopp för dem som har begått en abort

torsdag 19 mars 2009

Kinesiskans vittnesbörd om bibliska sanningar

Kinesiska tecknet för "båt": farkost+8+mun (de åtta människorna i arken)
Tecknet för "rättfärdighet": hand+kniv+lamm hand+kniv är också tecken för "vi" (lammet måste slaktas för att vi ska få rättfärdighet)
Lite mer fint från Institute of Creation Research:
Kinesiskan kan vara så gammalt som 2500 före Kristus. (ungefär vid syndaflodens tid, babels torn... man flyttade österut, kände till syndafloden, Noa och domen.
Den forntida kinesiska urkunden Feng-su T'ung-yi talar om att alla människor på jorden härstammar från "Nu-wa."
Kineserna var kända för välbevarande av dokument från Hsiadynastin 2205 före Kristus och enligt deras mest hyllade uppsättning forntida manuskript Shu Jing (Historieboken), reciterade många generationer av kinesiska kejsare hyllningstexter under det årliga offret, medan de sammanförde folket för att dyrka den "Himmelske Högste Shangdi, universums Skapare och den ende sanna Guden."
För länge sedan i begynnelsen, var det stora kaoset, öde och mörkt. De fem elementen (planeter) hade ännu inte börjat rotera, inte heller hade solen och månen börjat lysa. Ibland detta fanns varken form eller ljud. Du, O andlige Högste, kom fram i Ditt ordförandeskap, och delade först de grovare delarna från de renare. Du gjorde himlen; Du gjorde jorden; Du gjorde människan. Allt med dess kraft att föröka sig kom till.
Låter lite som Första Moseboken...
Obs! Bibeln vilar inte på bevisning etc. det är Guds Ord. Men sånt här är bara coolt.

onsdag 18 mars 2009

Menar du det, Jonas?

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=164970

Jonas Gardell konstaterar att det är känsligare att skriva om Jesus än om Gud eftersom fler människor har en personlig bild av Jesus.
- Därför aktar jag mig för att smula sönder eller förkasta andras uppfattningar.

Uppdatering: Det är viktigt att få byta Jesusbilder med varandra, sa domprost Tuulikki Koivunen Bylund (http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=165092)
Jag tar er på orden... Okej, Jonas, det är osannolikt att du kommer att läsa det här men detta är "min" uppfattning av Jesus. Egentligen är det inte min egen, vem är jag att sitta och hitta på saker om någon annan om det inte stämmer. Jag har läst och fått kunskap om Honom bara från Bibeln:
Jesus är Gud. Ps 68:19 (jfr Ef 4:7-12), Jes 9:6, Jes 35:5 (jfr Matt 1:21), Sak 12:10, Matt 1:21, Matt 9:18 (jfr Matt 14:33, Matt 15:25, Matt 28:9, Matt 28:17, Joh 20:28, 2 Mos 20:3, Luk 4:8, Apg 10:25-26, Upp 19:10) Luk 1:16-17, Joh 1:1-3, Joh 5:22 (jfr Rom 14:10-12), Joh 8:58, Joh 13:34 (jfr 1 Joh 4:11, 1 Tess 4:9), Jes 43:11 (jfr Apg 4:11-12), Rom 9:5, Kol 1:15-18, Kol 1:21-22, Fil 2:6, 1 Tim 3:16, Tit 1:3-4, Tit 2:13, Hebr 1:8-10, 2 Petr 1:1, 1 Joh 5:20
Han är inte bara Nya Testamentets Gud, utan även Gamla Testamentets Gud. Inte för att det är någon åtskillnad, det är ju samma Gud och de som skrev Nya Testamentet bestod till största delen av judar som trodde på Lagen, Profeterna och Skrifterna, vad vi kristna kallar Gamla Testamentet. Jesus var själv till köttet jude och citerade och diskuterade alltid utifrån Lagen, Profeterna och Skrifterna. Han sade själv att "Innan himmel och jord förgår, skall inte en enda bokstav inte en prick i lagen förgå, förrän allt har skett." (Matt 5:18) och han sade emot dem som upphävde Guds bud och höll sig till människopåhittade stadgar. (Mark 7)
Gud, dvs Jesus, hatar synd, däribland homosexualitet. Han är ju den Gud som sade genom Mose om homosexuella aktiviteter "Det är avskyvärt." (3 Mos 18:22) och genom sin apostel Paulus kallade det skamliga lidelser, förvillelse, ovärdigt sinnelag, onaturligt umgänge, mot naturen (Rom 1:26-28)
Gud, dvs Jesus är arg på och kommer att döma alla som lever i synd, bl a homosexualitet, till evig plåga i helvetet, eftersom detta är det rättvisa straffet för att trotsa Guds, dvs Jesu, bud. Han har sagt genom sin apostel att "Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen." (Rom 1:18) och att varken "de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant...skall ärva Guds rike" (1 Kor 6:9-10) och genom en annan apostel att de som inte ska ärva Guds rike, de ofrälsta som inte finns skrivna i livets bok "skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel." (Upp 21:8) Den sjö i vilken man kan läsa om att de som är där "skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter." (Upp 20:10)
Jesus hatar din syndiga livsstil, Jonas. Inte bara din homosexuella livsstil, utan din syndiga livsstil, alla synder du lever i och begått. Lögn, stöld, hat (mord), begär, hädelse, avgudadyrkan... Han är faktiskt arg på dig, som sagt. Han hatar när du tydliggör att du är en man som har en make samtidigt som du skrattar. Det visar din oförskämda upproriskhet mot Honom när du nämner den för Honom förhatliga synd du lever i och samtidigt skrattar. Han blir arg. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. (Rom 2:5) Den dagen hans tålamod tar slut för dig. Han har sagt genom en annan av sina apostlar att "han har tålamod" med dig (2 Pet 3:19)...
Stopp och belägg! Akta dig för att smula sönder eller förkasta min uppfattning! Det är ju viktigt att vi får utbyta "Jesusbilder" med varandra! Det kommer mer!
För trots detta enorma hat mot din synd, denna enorma avsky, denna enorma vrede mot dig... så dog Han för dig.
"Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare." (Rom 5:8)
Gud lade straffet på Honom. Gud gjorde Jesus till synd i vårt ställe (2 Kor 5:21). Han behandlades som om Han var en Jonas Gardell, en skyldig syndare. Han dog döden du borde dö. Synden har betalats för i Kristi lidanden. Sedan besegrade Han döden genom att återuppstå.
Den rätta reaktionen för detta är inte "åh, vad bra, då kan jag fortsätta leva i synd." Nej, om detta verkligen skett, en frälsning som en gratis gåva från Gud, är den rätta reaktionen, eller resultatet, frukt (Matt 3:8): att du ångrat dig, lämnat din synd, hatar din perversion, omvänt dig till Gud, bättrat dig, i tacksamhet till den Gud som dog för att rädda dig. Gud har, som sagt, fortfarande tålamod med dig. Han vill hellre att du blir räddad än går förlorad. "han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig." (2 Pet 3:9)
Nu får du välja - ovan nämnd Jesus som visat denna ofattbara oförtjänta kärlek till dig. En Jesus som älskar dig trots den du är och dog för att rädda dig från vredesdomen. Eller din egna vanföreställning, din avgudsjesus som inte verkar tycka att vår synd är något större problem än att det bara kan förklaras rent och sedan finns ingen större skillnad i syndarens liv. Vilken Jesus är mest kärleksfull. Tänk efter.
Du kanske har hört samma sak 1000 gånger, men har många olika invändningar, du kanske tycker det är primitivt, stenålders. En gammaldags bild av Gud. Vad du tycker kommer inte att ändra situationen för dig på Domedagen. Om det är sant, spelar ingen roll vad du anser om det. Det är ju inget ovanligt att syndare har meningsskiljaktigheter med Gud. Det hör ju saken till. Du kan inte vinna en debatt mot den Allsmäktige, Allvetande Guden.
En gissning: Du vill inte, för du älskar din synd. Du är beredd att lura dig själv till eviga konsekvenser för att kunna leva 40-50 år till, eller hur länge Gud nu låter dig leva, i din synd. Oklokt.
Vem som än läser detta. Detta är till dig också. Jag har brytt mig tillräckligt mycket om dig för att tala om Sanningen för dig. Som den smutsige tiggaren, masken, som berättar för en annan, visst, säkert mindre smutsig, tiggare var det finns gratis mat och tvättning. Om jag hatade dig skulle jag låta dig leva i din lögn, och inte bry mig om att säga något. Du gör vad du vill med det. Jag hoppas du omvänder dig och tror endast Jesus för din räddning, inte att några goda eller "religiösa" handlingar som du själv kan åstadkomma kan muta Domaren att släppa in dig i himlen, utan bara på att Jesus betalat hela din "böter" och du därmed lagligen kan frikännas.

torsdag 5 mars 2009

Åkte på kristet skidläger - hamnade ändå i helvetet

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=163505

Läs denna artikel!
Nu får inte pingstvänner vara pingstvänner längre. När man åker med en pingstkyrka på läger så får man ju räkna ut vad som kommer att hända där. De ska inte be om ursäkt för det. Har dock själv min åsikt om hur bibliskt det är att tala högljutt i tungor utan att någon uttyder det.

Jag skrev en kommentar till frågan som Dagen har "ska man varna för tungotal på skidläger?" Något man hellre ska varna för är helvetet. Det är, i sig, inte synd om en person som råkar hamna på ett tungotalsmöte. Men vad blir resultatet. Om vi bara talar i okända tungomål, så kan de aldrig höra de goda nyheterna på sitt eget språk och omvända sig. Då är det väldigt synd om dem från och med Domedagen. Eller ett annat scenario, som är mycket vanligare. Man kan gå till 100 gudstjänster, samlingar, möten, till och med väckelsemöten, och trots att de inte är fyllda av tungotal, så predikas inte evangelium, utan bara en massa ytliga och halvbibliska halvsanningar à la Gud älskar dig, Gud har en plan för ditt liv, du har ett tomrum i ditt hjärta som bara Gud kan fylla, synd är att missa målet och det separerar oss ifrån Gud--visserligen är några av dem sanna, men man nämner bara halva sanningen, allt för att kringgå de jobbiga delarna som att vi har brutit Guds Lag, är skyldiga inför Gud, Guds vrede mot oss, syndens straff är evig plåga i helvetet. Ingen överbevisning och förkrosselse över synd. Ingen sann omvändelse. Bara en konvertering till religionen där man inte dyrkar, utan är polare med hippie-avguden med samma namn som Jesus och som tycker allt är OK. Därav min rubrik: man kan åka på kristet skidläger men ändå hamna i helvetet. Jag menar alltså inte med rubriken att fälla någon dom över dem i artikeln! (bör nämnas att jag aldrig fäller någon dom eller ska fälla någon dom, detta är Guds sak, men man kan säga vad som står i Bibeln om vissa saker och läsa hur Gud kommer att döma, utan att man själv dömer, utan kärleksfullt varnar.)
Du kan inte rädda dig själv ifrån helvetet genom att gå på kristna skidläger, gudstjänster, möten, etc. Av nåd blir man frälst genom tron. Bara Jesus kan rädda dig! Så visa ånger idag, bättra och vänd dig bort från synden, vänd dig till Gud och tro Honom som sändes och gav sitt liv till lösen för oss. Då kommer Gud att ge dig ett nytt hjärta med nya viljor.

Kristna censureras bort från youtube


Sean Penn gjorde under oscarsgalan en attack mot kristen tro. Apologeten Dr. James White gav ett strålande försvar. Youtube tog bort videon och skyllde på "copyright". Han hade ju lagt in ett kort videoklipp från Sean Penns tal för att kommentera det. Dr. White informerar om att övriga videos med exakt samma klipp av Sean Penn där han spyr galla över kristna, ligger fortfarande på youtube utan att ha tagits bort av copyrightskäl. Vad jag tror ligger bakom kanske jag ska låta vara osagt, så att inte jag också blir censurerad.