Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 13 juli 2021

Predikan: En vis muns ord är nåd

Predikan 7 mars 2021. Predikaren 10:8-15.

onsdag 7 juli 2021

Den nya garderoben

Det verkar inte vara en så svår sak att komma ut ur garderoben längre, inte lika skamfullt. Nu är det någonting folk vill göra för att man tvärt om, får beröm av världen. Och det finns alltid nya skåpdörrar att komma ut ur med det oändliga utbud av olika kön och genera som de helt seriösa universiteten i vår tid har forskat fram.

 
För ett tag sedan räckte det med att man sa att man vara homosexuell, så kunde vem som helst bli känd, men det räcker inte längre. Det har blivit hyperinflation i vem som kan vara mest pervers.

Den verkliga garderoben att komma ut ur, som hållit genom alla tider och alltid har varit belagd med skam och hat från världen, är när man kommer ut som kristen, eller rent av kalvinist.

tisdag 6 juli 2021