Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 11 december 2020

Vikten av helighet: Guds helighet med R. C. Sproul (svensk text)

Nu finns det svensk textning till R. C. Sprouls legendariska undervisningsserie om Guds helighet, på YouTube.

Det här är första avsnittet. Om de svenska undertexterna inte visas direkt, klicka på kugghjulet i nedre hörnet och välj undertexter, bläddra ner till "svenska".