Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

Kristen? - Är Du Född På Nytt?

Matteus 7 21Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!
Andra Korintierbrevet 13 5Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.Är Du Född På Nytt?
Text av: J. C. Ryle (1816-1900)
Översättning: D. L.


Är du född på nytt? Detta är en av livets viktigaste frågor. Jesus Kristus sa: ”Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” (Johannes 3:3).

Det räcker inte att svara “Jag är med i kyrkan; jag antar att jag är kristen.” Tusentals namnkristna visar inget av tecknen på att vara född på nytt som Bibeln har givit oss—många listade i Johannes Första Brev.

1. Johannes skrev: “Den som är född av Gud gör inte synd " (1 Joh 3:9). ”Ingen som är född av Gud syndar.” (5:18).

En människa som blivit född på nytt, eller pånyttfödd, syndar inte vanemässigt. Han syndar inte längre med sitt hjärta och vilja och hela sitt sinne. Det fanns nog en tid när han inte tänkte på huruvida hans handlingar var syndiga eller ej, och han kände sig inte alltid bedrövad efter att ha gjort ont. Det fanns inget bråk mellan honom och synd; de var vänner. Men den sanne kristne hatar synd, flyr från den, kämpar emot den, ser den som sin största plåga, känner sig sårad av dess närvaros börda, sörjer när han faller under dess inflytande, och längtar efter att bli helt befriad från den. Synd glädjer honom inte längre, inte heller är det en obetydlig fråga för honom; det har blivit en fruktansvärd sak som han hatar. Men, han kan inte eliminera dess närvaro inom honom.

Om han sa att han inte hade synd, skulle han ljuga (1 Joh 1:8). Men han kan säga att han hatar synd och att hans själs stora önskan är att inte synda alls. Han kan inte förhindra dåliga tankar från att äntra hans sinne, eller tillkortakommanden, underlåtenheter, och brister från att locka både i hans ord och handlingar. Han vet att ”Vi begår alla många fel.” (Jak 3:2). Men han kan sant säga, i Guds åsyn, att dessa saker orsakar honom bedrövelse och sorg och att hela hans varelse inte bejakar dem. Vad skulle aposteln säga om dig? Är du född på nytt?

2. Johannes skrev: ”Var och en som tror att Jesus är Kristus, han är född av Gud” (1 Joh 5:1).

En pånyttfödd människa, tror att Jesus Kristus är den enda Frälsaren som kan efterskänka hans själ, att Han är den gudomliga person utsedd av Gud Fadern för detta ändamål, och förutom Honom finns ingen Frälsare alls. I sig själv ser han inget annat än ovärdighet. Men han har fullt förtroende för Kristus, och litar på Honom, han tror att hans synder helt är förlåtna. Han tror att, eftersom han tagit emot Kristi fullbordade verk och död på korset, räknas han som rättfärdig i Guds ögon, och han kan se fram emot döden och domen utan oro.

Han kan ha rädslor och tvivel. Han kan ibland säga till dig att han känner sig som om han inte hade någon tro alls. Men fråga honom om han är villig att förtrösta på något annat än Kristus, och se vad han kommer säga. Fråga honom om han kommer låta sitt hopp om evigt liv vila på sin egen godhet, sina egna gärningar, sina böner, sin pastor, sin kyrka, och lyssna på hans svar. Vad skulle aposteln säga om dig? Är du född på nytt?

3. Johannes skrev: ”var och en som gör det som är rätt är född av honom.” (1 Joh 2:29).

Människan som är född på nytt, eller pånyttfödd, är en helig människa. Han söker att leva enligt Guds vilja, att göra det som behagar Gud och undviker det som Gud hatar. Han önskar att ideligen se till Kristus som sitt exempel såväl som Frälsare och att ge prov på att vara Kristi vän genom att göra vad Han än befaller. Han vet att han inte är perfekt. Han är smärtsamt medveten om sin inneboende förruttnelse. Han finner en ond beståndsdel i sig själv som konstant krigar mot nåden och försöker dra honom bort ifrån Gud. Men han bejakar den inte, fast han kan inte förhindra dess närvaro.

Trots att han ibland känner sig så låg att han ifrågasätter om han ens är en kristen alls, kommer han kunna säga tillsammans med John Newton, “Jag är inte den jag borde vara, jag är inte den jag vill vara, jag är inte den jag hoppas vara i en annan värld; men jag är fortfarande inte den jag brukade vara, och av Guds nåd är jag den jag är.” Vad skulle aposteln säga om dig? Är du född på nytt?

4. Johannes skrev: ”Vi vet att vi har gått över från döden till livet, ty vi älskar bröderna.” (1 Joh 3:14).

En människa som är född på nytt har en förkärlek till alla sanna Kristi lärjungar. Liksom hans Fader i himlen, älskar han alla människor med en stor allmän kärlek, men han har en förkärlek till dem som delar hans tro i Kristus. Precis som hans Herre och Frälsare, älskar han de värsta av syndare och skulle kunna gråta över dem; men han har en särskild kärlek till dem som är troende. Han är aldrig så mycket hemma som när han är i deras sällskap.

Han känner att de alla hör till samma familj. De är hans medkämpar, som slåss mot samma fiende. De är hans medresenärer, som färdas längs samma väg. Han förstår dem, och de förstår honom. De kan skilja sig från honom på många sätt—i rang, i plats och i rikedom. Men det spelar ingen roll. De är hans Faders söner och döttrar och han kan inte låta bli att älska dem. Vad skulle aposteln säga om dig? Är du född på nytt?

5. Johannes skrev: ”allt som är fött av Gud besegrar världen” (1 Joh 5:4).

En människa som är född på nytt använder inte världens åsikt som sin måttstock för rätt och fel. Han har inget emot att gå emot världens sätt, tankar och seder. Vad människor tycker eller säger bekymrar honom inte längre. Han övervinner kärleken till världen. Han finner ingen glädje i saker som tycks bringa glädje till de flesta människor. För honom tycks de dåraktiga och ovärdiga en odödlig varelse.

Han älskar Guds lov mer än människors lov. Han fruktar att väcka anstöt hos Gud mer än att väcka anstöt hos människor. Det är oviktigt för honom om han klandras eller hyllas; hans främsta mål i sikte är att behaga Gud. Vad skulle aposteln säga om dig? Är du född på nytt?

6. Johannes skrev: “Han som är född av Gud bevarar honom” (1 Joh 5:18).

En människa som är född på nytt är försiktig med sin egen själ. Han försöker inte bara att undvika synd men också att undvika allt som kan leda till det. Han är försiktig när det gäller sällskap. Han vet att onda förbindelser korrumperar hjärtat och att ondska är mer lockande än det goda, precis som sjukdom är mer smittosamt än hälsa. Han är försiktig när det gäller användandet av sin tid; hans främsta önskan är att spendera den på ett lönsamt vis.

Han önskar leva som en soldat i ett fiendeland—att bära sin rustning ideligen och vara beredd på frestelse. Han är omsorgsfull om att vara vakande, ödmjuk, andäktig människa. Vad skulle aposteln säga om dig? Är du född på nytt?

Dessa är de sex stora kännetecknen hos en pånyttfödd Kristen.

Det finns en vid skillnad i djupet och tydligheten av dessa tecken i olika människor. Hos vissa är de svaga och knappt kännbara. Hos andra är de markerade, tydliga och omisskännliga, så att vem som helst kan se dem. Några av dessa tecken är mer synliga än andra hos varje person. Sällan är alla lika uppenbara hos en enstaka person.

Men ändå, för varje tilldelning ser vi här sex tydligt målade kännetecken på att man är född av Gud.

Hur ska vi reagera på dessa saker? Vi kan logiskt komma till en enda slutsats—bara de som är födda på nytt har dessa sex kännetecken, och de som inte har dessa kännetecken är inte födda på nytt. Detta tycks vara den slutsats som aposteln avsåg oss komma till. Har du dessa kännetecken? Är du född på nytt?