Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 31 december 2012

Titta upp! - Ett Motto för det Nya Året (James Smith,1865)

Räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning.
(Lukasevangeliet 21:28 SFB)

Vi kommer in i ett nytt år. Vi ska få:
nya mödor,
nya prövningar,
nya frestelser, och
nya bekymmer

I vilket stadie, på vilken plats, i vilket tillstånd vi än må föras till detta år - låt oss söka nåd att följa vår Herres kärleksfulla råd, och "Räta på er och lyft upp era huvuden!"

Titta inte bakåt - som Lots hustru gjorde.

Titta inte inåt - som för många gör.

Titta inte runt omkring dig - som David gjorde.

Utan "räta på er och lyft upp era huvuden!" Titta till Gud - Han är din Fader, din Vän, din Frälsare. Han kan hjälpa dig. Han kommer hjälpa dig. Han säger "Se på mig, och bli befriad - för jag är Gud!"

Titta upp för att få ljus att leda dig - och Han kommer visa din väg.

Titta upp för nåd att helga dig - och Jesu nåd kommer finnas tillräcklig för dig.

Titta upp för styrka att göra dig kapabel att göra och genomlida Guds vilja - och Hans styrka kommer fullkomnas i din svaghet.

Titta upp för tröst att uppmuntra dig - och som en tröstande mor, kommer Herren trösta dig.

Titta upp för tapperhet att inge mod i dig - och Herren kommer ge tapperhet till de svaga; och för de som inte har någon makt - kommer Han öka styrkan.

Titta upp för uthållighet att bevara dig - och Gud som bevarar dig kommer få dig att kunna bära den tyngsta börda, och tyst genomlida de mest smärtsamma slagen.

Titta upp för försyn att förse dig - och mjölkrukan kommer inte bli förbrukad, och oljeflaskan kommer inte torka ut; utan Gud kommer förse dig med alla dina behov, enligt Hans härliga rikedomar i Kristus Jesus.

Titta upp i tro - ha förtroende till en trofast Guds Ord.

Titta upp i bön - be om vad Gud nådefullt har utlovat.

Titta upp i hopp - förvänta dig vad du ber i Jesu namn.

Titta upp i beundran - och beundra Guds suveränitet, rättfärdighet och vishet.

Titta upp ständigt - låt inget skrämma eller modfälla dig! Säg istället "Våra ögon är på Herren vår Gud - tills Han visar oss barmhärtighet."

Titta upp - för detta kommer bevara....
huvudet från att svimma
hjärtat från att sjunka
knäna från att skaka
fötterna från att halka
händerna från att hänga ner!

Det är omöjligt att säga vad som kommer att hända oss, eller vad som kommer krävas av oss detta år - men titta upp! denna anvisning kommer att, om den riktigt uppmärksammas...
skaffa allt vi behöver
säkra oss mot allt som vi fruktar, och
göra oss överlägsna mot alla våra fiender och fasor!

Min kristne vän, är du rädd? "Titta upp" och hör Jesus säga till dig: "Var inte förskräckt - Jag Själv ska hjälpa dig!"

Är du modfälld? "Titta upp" - och din ungdom ska förnyas som örnens, och nytt ljus, tröst och mod ska ges åt dig!

Misströstar du? "Titta upp" för Jesus knäcker aldrig ett böjt halmstrå, inte heller släcker Han en rykande veke.

Titta inte för mycket på din synd - titta på Guds dyrbare Sons oändligt förtjänstfulla blod!

Titta inte för mycket på dig själv - utan titta på Jesus, som alltid lever och för din talan i Himlen.

Har du berövats av din tröst, dina stöd, och dina ägodelar? I så fall, titta upp! Han som berövade dig - älskar dig! Han kommer vara mer än allt detta för dig! Han kommer att...
lägga om ditt brustna hjärta,
lugna din upprörda ande,
uppmuntra ditt hängiga sinne, och
fylla dig med Sin egen fred och glädje.

Titta upp...
för allt du behöver;
från allt du är rädd för;
genom allt som skulle stå i din väg.

Titta upp varje dag, och säg med David: "HERRE, om morgonen hör du min röst, om morgonen vänder jag mig till dig och väntar ivrigt" (Psalm 5:4)

Titta upp i varje prövning, och säg: "Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord."

Titta inte på din synd - det kommer göra dig modfälld!

Titta inte på dig själv - det kommer att stressa dig!

Titta inte på Satan - han kommer förvilla dig!

Titta inte på människor - de kommer bedra, eller svika dig!

Titta inte på dina prövningar - de kommer att slå ner dig!

Låt oss då lägga bort allt som tynger, och särskilt synden som snärjer oss så hårt, och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare.
(Hebreerbrevet 12:1-2 SFB)

Titta bara, titta alltid, titta spänt - på Jesus!

Titta när du springer, titta när du arbetar, titta när du kämpar, titta när du lider, titta när du lever, och titta när du dör - på Jesus, som är till höger om Gud i ära.

Åh, titta, titta, titta på Jesus!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 23 december 2012

"Jul-evangelisation"

Har varit en vecka där jag varit sysselsatt med diverse trevliga och mindre trevliga saker, och bloggen har berövats att ha en lika frekvent uppdatering av inlägg som den brukar. Det var Martin Luther som sa att han hade så mycket att göra och så lite tid till att göra allt, så han måste be några extra timmar om dagen... visdomsord från reformatorn, som jag, i min dumhet och otro, inte har tagit till mig.

Lördagen hade församlingen "jul-evangelisation". Vi passade på att ta tillfället att berätta om Honom vars födelse firas såhär års. Detta ägde rum i ett område med mycket invandrare och muslimer.

Jag fick vittna om Guds rättvisa dom för en muslim. Han började få insikt om att hans synd gjorde att Gud måste straffa honom, att Gud är rättvis och inga goda gärningar kan hjälpa oss att få en rätt ställning inför Gud. Han sade rakt ut att det finns inget han kan göra. Han verkade verkligen bekymrad över sitt tillstånd. Plötsligt kom hans buss och han fick springa ut. Men han fick en traktat där han kan läsa Evangeliet. Jag vill be er att be för honom. Det är alltid förunderligt att se Guds Ande verka och överbevisa någon om synd och att de förtjänar domen. Man tror ju alltid det är omöjligt att övertyga en religiös människa, med alla deras inlärda system om hur man ska förbättra sig själv och förtjäna syndernas förlåtelse genom goda eller religiösa gärningar. Men vi måste troget hålla fast vid Guds Ord och Anden gör jobbet att övertyga.

Då vi är inne i denna tid på året kommer jag nog inte att öka blogg-takten mer på ett par veckor. Därför, lite om "julen:" Det vanligaste är väl att läsa det s k julevangeliet i Lukas men det finns ju även om Jesu födelse i Matteus och Johannesevangeliet som man inte får förbise, de visar en mycket viktig sanning.

Med Jesu Kristi födelse gick det till så: hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, visade det sig att hon var havande genom den helige Ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på detta, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sade: "Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige Ande. Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder." Allt detta skedde, för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.
(Matteusevangeliet 1:18-23 SFB)

Kristus är latiniserat av grekiska χριστος [Christós], som betyder smord, eller som titel Den Smorde. Jesus är den utlovade Messias, Den Smorde Frälsaren som Gud har utsett att rädda Sitt folk.

Jesus är latiniserat av grekiska Ιησους [Jäsoús] som i sin tur är grekiserat av arameiska ישוע [Yeshúagh] som i sin tur är arameiserat av hebreiska יְהוֹשֻׁעַ [Yehåshúagh] som betyder Yehå (dvs Yehåwah (HERREN/Gud) räddar, eller Yehå är räddningen.

Se upp för alla hebré-posers där ute som kräver att man ska kalla Jesus för Yeshua, Yahshua, och allt annat än hur det egentligen ska uttalas; antagligen kan de inte ens hebreiska, vet inte hur man ska läsa eller uttala det. Många av dem tycker att man ska hålla de judiska högtiderna och är emot att "fira jul" (OK jag har också problem med det ordvalet* men det är fritt, Gal 5:13, Rom 14:5-6.) Många av dem tenderar även att förneka att Yehåshúagh/Jesus är Gud.

Men just denna text i Matteusevangeliet visar att Jesus är Gud. Först och främst får Han namnet som betyder att YHWH/Gud räddar. Och det är Jesus som räddar. Alltså är det Han som är Gud, som räddar. Som om inte det vore nog så skriver Matteus att profetian "Gud med oss" härmed är fullbordad. Poängen är inte att han skulle få ett namn, Han fick ju inte namnet Immanuel alls, utan poängen är vad namnen betyder, att Jesus är Gud, eftersom Han räddar, och Gud räddar, och Han är alltså Gud som kom ner för att vara med Sitt folk och rädda dem, och därmed uppfylls profetian "Gud med oss."

Och Johannesevangeliet:

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till, som är till. [...]Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning.
(Johannesevangeliet 1:1-3, 14 SFB)

Att Gud blev kött, blev människa, är en viktig sanning som många tar tid att minnas såhär års.

1 Joh 4:1-6 Att pröva andarna
Älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de är från Gud, eftersom många lögnprofeter gått ut i världen. Genom detta känner ni Guds Ande: varje ande som bekänner att Yehåshúagh Den Smorde kommit i kött är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Yehåshúagh är inte från Gud; och detta är den som tillhör den antismorde, som ni hört att den ska komma, och nu redan är i världen. Ni är från Gud, små barn, och ni har besegrat dem, eftersom Han i er är större än han i världen. De är av världen, genom detta talar de av världen och världen lyssnar på dem. Vi är av Gud, den som känner Gud lyssnar på oss, han som inte är av Gud lyssnar inte på oss. Genom detta känner vi sanningens ande och villfarelsens ande.

*Det är sannolikt att ordet "jul" kommer från Jólner - ett av avguden Odens namn. Därför är jag kanske inte så förtjust i att använda ordet eller fraserna "god jul" eller "fira jul." Men för enkelhetens skull... och ordet har inte den betydelsen för någon idag. Det är mycket i våra jultraditioner som kan ha oklart eller dåligt ursprung men idag är det saker som inte har den betydelsen utan är harmlösa.

Här är lite mer tankar jag skrivit tidigare när det var jul: http://job25-masken.blogspot.se/2010/12/blog-post.html

Här är också en artikel som är väldigt intressant: Christmas and the Regulative Principle

måndag 17 december 2012

Film vid skelettkvinnans hem

Den här filmen spelades in precis vid området där den s k skelettkvinnan bor. Den handlar även om döden.

söndag 16 december 2012

Felix har haft omkring 1800 år i Helvetet för att gräma sig över sin dårskap! (James Smith 1865)

Men då Paulus talade om rättfärdighet och självbehärskning och den kommande domen, blev Felix förskräckt och sade: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."
(Apostlagärningarna 24:25 SFB)

Här är Felix och lyssnar på aposteln Paulus. Han är uppmärksam. Han är intresserad. Han är påverkad. Han blir förskräckt. Han inser något av evighetens allvar. Han känner oro - men den är inte tillräckligt djup, därför säger han: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig." Han vägrar inte helt - men han skjuter upp frågan. Han trodde det skulle finnas en lämpligare tid - men det fanns det inte! Felix har haft omkring 1800 år i Helvetet för att gräma sig över sin dårskap! Han ångrar den just nu och kommer ångra den för evigt!

Många har tagit efter hans dumma uppförande. De säger till Guds tjänare: "Gå din väg för den här gången. När jag får tid skall jag kalla på dig."

Vad de egentligen säger är: "Jag älskar synden. Den är mitt rätta element. Den är min glädje. Jag kan inte ge upp den just nu. Dansen, glädjefesten, den här världens seder, dessa är saker som jag gillar. Jag är inte beredd att skiljas från dem, och omfamna evangeliet du predikar. Gå din väg för den här gången. Jag vill hellre vara som jag är, åtminstone lite längre. Jag vill inte bli räddad just nu. Allteftersom, när jag är för gammal för att njuta av synden, eller när sjukdom gjort mig för svag att följa några köttsliga begär - då, vid denna lämpliga tid, ska jag kalla på dig."

Åh, syndare! Syndare! Kommer du att avvisa Guds nådefulla inbjudan - ska du slå dövörat till barmhärtighetens budskap?

Ska du fortsätta i synden tills du ligger ner i svart förtvivlan?

Ska du gå till Helvetet - när du är så nära Himlens portar?

Ska du gå under i din egen bedräglighet?

Har du ingen gudsfruktan?

Har du ingen rädsla för eviga plågor?

Har du ingen önskan att undfly den kommande vreden?

Vad ska du göra på den skräckdagen...
när döden griper dig
när den rättvise Domaren avkunnar domen över dig
när Satan tar fast dig
när Helvetet öppnas för att sluka dig
och när den infernaliska avgrundens portar stänger in dig för evigt?

Vad ska du göra?

Vad kan du göra?

Vem kan du fly till för hjälp?

Hur ska du, hur kan du, fly undan?

Ack! Att fly undan kommer vara omöjligt då!

Då kommer hoppets dörr vara stängd för evigt!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 15 december 2012

Frågor och svar med Sproul, MacArthur och Lawson

Teologiska tungviktare träffas och samtalar öppet och uppriktigt om brännande ämnen... RC Sproul, John MacArthur och Steve Lawson besvarar frågor om att stå fast i tron och andra lärofrågor.

Några av frågorna de tar upp:
-Hur viktigt är det att hålla fast vid att Adam var en historisk person?
-Kommer böner till Maria och helgon att hålla någon utanför himlen om de bekänner tro på Kristus?
-Vad är Evangeliet?
-Kan mystisk bön leda till "en-världsreligionen?"
-Kommer dödfödda barn till himlen?
-Älskar Gud oss precis som vi är?
-Varför är så många kristna emot reformert teologi ("kalvinism?")

Om videon inte funkar så kan man välja att se eller lyssna på hemsidan: http://www.ligonier.org/learn/conferences/standing-firm-2012-west-conference/questions-and-answers-west-conference/

onsdag 12 december 2012

Trosbekännelser och katekeser?Fritt återgett ur klippet:
Många förknippar trosbekännelser och katekeser med död, lagisk religion. Modernare kyrkor lägger betoningen på egna upplevelser och känslor istället för biblisk sanning och exakthet. Man ska ha en "levande relation" med Gud men sånt som trosbekännelser och katekeser är "död religion."

Trosbekännelser och katekeser är verkligen inget som står över Bibeln. Men säger man att de bara är gamla dammiga religiösa människotankar som man bör akta sig för, då har man fel också. Det finns riktigt bra trosbekännelser som är till mycket stor nytta, då de är fulla av bibelhänvisningar och kommentarer. De ordnar, sammanfattar, och lägger ut vad Bibeln säger. De hjälper att förklara Sanningen, så att man inte blir vilseledd av villolärare; försvarar Sanningen mot de som inför villoläror och felaktigheter; och säkrar fast Sanningen så att den inte försvinner ut ur kyrkorna.

Det finns felaktigheter överallt i dagens kyrkor. Gamla hederliga, exakta trosbekännelser och katekeser är gjorda för att förklara, försvara och säkra Sanningen, genom att de har med sig århundraden av visdom. Om man studerat dem mer idag så hade det inte varit så mycket orena läror i dagens kyrkor.

När en kyrka tydligt artikulerar vad de tror på, i tillräckligt noga detalj, så kan någon som läser den ta reda på utifrån den vad kyrkan faktiskt tror på i vissa nyckelfrågor och läror i kristen teologi. Detta hjälper att främja sann enhet, och inte att förstöra den. För sann enhet innebär inte att bara vara ense om att vara oense, utan sann enhet är när alla tydligt förklarar sina ord och alla vet exakt vad den andre verkligen tror, och de alla ändå är ense, så de är sant likasinnade - det är sann enhet. Men när kyrkor är vaga i sina trosbekännelser så blir det svårt att skilja den falske troende från den sanne. Vi ska inte vara så eniga att vi inte kan se varandras felaktigheter, eller våra egna.

Ingen påstår att vi avsiktligt och elakt ska spela mot varandras skillnader, med fariseisk sekterism och vara petiga i smådetaljer som är oväsentliga. Men i dagens moderna kyrka har listan av "oväsentliga" frågor blivit så stor, och omfattar så många viktiga och grundläggande läror, att det är omöjligt att veta var en kyrka står idag, ens när man ser på deras trosbekännelse. Men från början var detta meningen med trosbekännelsen. De skulle göra skillnader mellan de saker som faktiskt uppstår mellan olika kristna och separera kyrkor, de falska från de sanna.

Att ha en vag och allmängiltig trosbekännelse är som att ha en portvakt som släpper in alla. Kyrkor använder idag trosbekännelser som en sorts evangelisation - ju vagare de kan ha trosbekännelsen, desto mer kommer känna sig inkluderade och vilja komma och testa deras kyrka. Men det verkliga syftet med en trosbekännelse ska vara att frimodigt och ärligt förklara vad man tror, så att de som inte håller med kan identifieras och passionerat bli tjänade, och så att de som håller med kan bli likasinnade medlemmar. Det är inte meningen att få falska kristna som står emot sanningen att gå med i kyrkan och låtsas som att alla håller med. Vi behöver sann enhet och det kommer av tydliga trosbekännelser, inte mindre.

söndag 9 december 2012

Han trodde aldrig att han skulle falla ner i Helvetet! (James Smith, 1865)

Döden har en röst - den sänds med ett meddelande till oss. Den säger: "Jag kommer snart och tar dig! Var beredd!"

Plötslig död påminner oss om att...
tiden är kort
livet är osäkert
döden alltid är nära
vi kan dö när som helst
det finns bara en tunn hinna mellan oss och evigheten
döden är att gå till en evig hemvist, varifrån vi aldrig kommer tillbaka!

Döden är alltid allvarsam! Särskilt PLÖTSLIG död. Det bör göra oss allvarliga. Det bör leda till reflektion.

Anta att jag skulle dö plötsligt. Det kan ske. Det finns ingen säkerhet mot det. Det är möjligt, om inte sannolikt:
"Faror står tätt omkring
För att knuffa oss till graven!"
Vilken som helst av dessa faror kan knuffa ner mig, och på ett ögonblik säras kropp och själ. Ja, tänk om det skulle hända - är jag beredd?

För den sant kristne är plötslig död - plötslig ära! Själen färdas av för att vara hos Kristus - vilket är mycket bättre än att vara kvar här på denna fattiga jord.

Men skulle detta vara mitt fall? Är jag verkligen i Kristus? Är jag verkligen född på nytt? Detta är allvarsamma frågor! Utan den nya födelsen finns det ingen räddning. Om jag skulle inbilla mig att jag är född på nytt fast inte är det, och då, förledd av ett tomt hopp, om jag skulle dö plötsligt - vilka fasansfulla konsekvenser som skulle följa! Ett sådant misstag kan aldrig rättas till. Dess effekter måste man stå ut med för evigt!

Anta att jag skulle dö plötsligt idag! Det kan ske! Och om jag dör
var ska jag tillbringa denna kväl?
var ska jag vara imorgon?
vad blir min eviga plats?

Jesus talar om en som i detta liv hade allt hans hjärta kunde önska; och för att varna oss för att försumma själen medan vi festar med kroppen, yttrar Han dessa allvarsamma ord: "Den rike mannen dog och begravdes; och i Helvetet lyfte han sin blick och var i plågor!" Mycket sannolikt, blev han överraskad - han trodde aldrig att han skulle falla ner i Helvetet!

Jag vågar säga, att ingen av hans vänner antog att han lyfte sin blick i Helvetet, i plågor. Men så var det, och han är i plågor nu, och i dessa plågor kommer han vara för evigt!

O fasansfulla situation! Men kommer jag hamna i den? Ja det är möjligt - mer än möjligt!

Om jag dör plötsligt som en sann kristen - hur härlig kommer övergången bli. Hur underbart att vara en timme i en fattig värld som denna - engagerad i dess svåra plikter, att genomgå dess jobbiga prövningar, och lida från dess onda vanor och seder; och nästa ögonblick vara i Guds närvaro, plötsligt fri från synd, sorg, bekymmer och trubbel; bortom räckhåll för tvivel, rädsla och djävulen; och att åtnjuta säkerhet, förnöjelse och glädjefullhet för evigt.

Men alternativet! Ah, alternativet! Om jag dör plötsligt, och dör ohelig och oräddad - vad fasligt att bara tänka på! Men vad måste verkligheten vara? Att vara en timme i bekvämhet, omgiven av snälla släktingar och vänner, i hoppets och barmhärtighetens land, och i nästa ögonblick i regionerna av evig förtvivlan, fylld av ångest, bittra grämelser och hopplös misär!

Läsare, du kan dö plötsligt! Du kan dö idag - och om du gör det, kommer ditt tillstånd vara fastslaget för evigt. Det finns ingen säkerhet om liv bortom detta nuvarande ögonblick. Därför, se till att göra din kallelse och utkorelse fast!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 7 december 2012

Jesu gudom i Jakobs brev

Tidigare i år skrev Tur8infan ett inläggAlpha & Omega Ministries' apologetikblogg om Jesu gudom i Jakobs brev.

Bl a utifrån kapitel 1 vers 1-7

1Från Jakob, Guds och Herren Jesu Kristi tjänare, till de tolv stammarna i förskingringen. 2 Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. 3 Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. 4 Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende. 5 Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger åt alla villigt och utan förebråelser, och han skall få den. 6 Men han skall be i tro utan att tvivla. Ty den som tvivlar liknar havets våg, som drivs och piskas av vinden. 7 En sådan människa skall inte tänka att hon kan få något av Herren, (Svenska Folkbibelns översättning, SFB)

I vers 1 identifierar Jakob Jesus som både Gud och Herre: θεοῦ και κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. [Theoú kai kyríou Iäsoú Christoú] Svårt att återge hur både θεοῦ och κυρίου hänger ihop med Jesus, med samma tydlighet i översättning till svenska men för att förstå ungefär kan det återges såhär: "Jakob, tjänare till Jesus, [=som är] Gud och Herre."

Men vill man bråka om hur det ska återges, så är det iallafall tydligt att Jakob identifierar Jesus som Herren. I vers 5 säger han att man ska be till Gud, som ger... sedan byter han i vers 7 till att säga att man kan få något av Herren. Han ser alltså Gud och Herren som utbytbara synonymer. När Gud ger, så får man av Herren. Samma sak. Och Herren var ju tydligt Jesus. Detta visar alltså att Jakob ansåg att Jesus är gudomlig.

Jakob skriver vidare i kapitel 2 vers 1, här gör jag en egen översättning då SFB:s är felaktig:

Mina bröder, ha inte vår Ärans Herre, Jesus Den Smordes, tro med partiskheter.

Också detta kanske lite svårt att översätta på ett bra låtande/begripligt sätt på svenska men det rör sig alltså om att grekiskan klarar av att både säga att Jesus Den Smorde är "vår Herre" och "Ärans Herre" samtidigt, då ordföljd inte är lika "viktigt" som i svenskan. Och engelskan. T ex English Standard Version (ESV) och King James Version (KJV) väljer därför att skriva Lord två gånger our Lord Jesus Christ, the Lord of glory.

Det är också en lösning. Men SFB har däremot helt oförklarligt översatt τῆς δόξης [täs dóxäs] som om att betyda att Jesus är "den förhärligade", δόξης är genitiv av det feminina substantivet δόξα "ära, härlighet" och inte en passiv form av verbet δοξάζω [doxázzo] "förhärliga", τῆς är genitiv av den feminina bestämda artikeln, som hör till det feminina ordet, och inte till Jesus (Jesus är ju inte en tjej, eller Hans namn är inte feminint) det ska alltså betyda "ärans Herre, Jesus", eller "härlighetens Herre, Jesus" och inte "Jesus, den förhärligade."

Mycket viktig skillnad att påpeka, även om inte SFB:s översättare förnekar Jesu gudom så är översättningen av denna vers mer än bara "olycklig." Ärans/Härlighetens Herre är en viktig gudomlig titel (se Psalm 24:7-10) som även Paulus använder om Jesus i 1 Kor 2:8. Denna gång tackar jag SFB för översättningen:

Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt - om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre.

(I grekiskan står det här för Härlighetens Herre τόν κύριον τῆς δόξης [ton kyrion täs dóxäs], ni känner säkert igen orden.)

Tur8infan tar upp fler exempel på att Jesus är Gud enligt Jakobs brev, inlägget är här.

|||

onsdag 5 december 2012

Ateism: Rationellt och Objektivt?

Nedan här är ett klipp om den populära "ny-ateismen" man träffar på en del av. Med tankar från Dawkins, Hitchens och andra kändisar, och i Sverige "humanisterna" Christer Sturmark & C:o. De särskiljer sig från gammal ateism i det att den gamla funnits i Sverige länge, men den nya är det gamla som fått en liten "väckelse" i USA och bara upprepar samma gamla visor som de gamla gjorde och som numera är gammal skåpmat och inte har utvecklats sista 50 åren eller längre bak. Det roliga är när det nu kommer tillbaka ett varv till Sverige och kryddats på med att ateister skulle vara förföljda av kristna/teister (då ateister är en minoritet i USA) och det blir något tragiskt löjligt när ateister i Sverige kommer med samma gnällvisor fast det är de som är en majoritet och om man är kristen eller tror på Gud så blir man ofta hånad. Samtidigt tror ny-ateisterna sig vara mer intelligenta och genomtänkta fast de vet extremt lite om tron på Gud.

I slutet av klippet uttrycker sig dock John Turner lite olyckligt då han säger att det krävs mer än ny-ateismen för att uppluckra kristen tro vilket antyder att kristen tro kan uppluckras.

Det här är inte möjligt eftersom den ende som kan motbevisa Gud är Gud själv, men Gud kan inte förneka Sig själv. (2 Tim 2:13)

måndag 3 december 2012

Föreläsningar om Jehovas vittnen

Nedan är en inbäddad YouTube-spellista med några intressanta föreläsningar om Jehovas Vittnen.

Första föreläsningen handlar allmänt om dem: Vad de tror på, frälsning enligt dem, historia, grundaren Charles Taze Russel, organisationen "The Watchtower Bible and tract society" - "Vakttornet", hur man kan ifrågasätta och motbevisa dem.
Andra visar utifrån bibeln att Jesus är Jehova.
3:an besvarar deras argument för att Jesus inte är Gud
4 Är Jesus ärkeängeln Mikael?
5 Uppstod Jesus fysiskt eller som en ande?
6 Är Den Helige Ande en kraft, eller Gud själv?

Genom att klicka där nere i videorutan kan man välja vilken föreläsning man vill se.Min kritik som jag har och som jag framförde till honom är att han har de engelska namnen på kyrkofäderna. Annars är det dock ganska intressanta och bra filmer att lära sig om Jehovas vittnen och hur man kan bemöta dem. De videoklippen kan rent av vara bra om dessa vill komma in och se filmerna.

söndag 2 december 2012

Om några dagar kanske jag är i Helvetet (James Smith 1865)

Min tid är kort!
(Job 10:20 SFB)

Du kanske lever som om du trodde att dina dagar kommer bli många - och lever i synd och dårskap, och struntar i dina eviga bekymmer! Du kanske planerar och beräknar, som om du skulle leva här för evigt, eller åtminstone är säker på många kommande år. År! Men, vi är ju inte säkra på månader, veckor, dagar, timmar, inte ens minuter! I bästa fall är vår tid kort!

Om min tid är kort, då kommer tiden snart sluta med mig, evigheten kommer snart öppna sig över mig och jag ska snart veta vad Himlen, eller Helvetet, verkligen innebär! Hur allvarligt!

Om några dagar, kanske jag är i Himlen! Jag kanske ser Lammet på tronen. Jag kanske går med den triumferande skaran i Guds närvaro.

Men om några dagar, kanske jag är i Helvetet! I Helvetet? Ja, i Helvetet!
I eld som aldrig släcks!
I evinnerliga brännanden!
I outsägliga plågor!
Djävlarnas lekboll.
Fördömda själars kompanjon.
Under Guds fördärvande, sprängande och förvissnande förbannelse.
Helvetet! Vem kan säga hur Helvetet är? Vem kan beskriva dess tortyrer, dess fasor, dess skräckinjagande miljöer?

Min tid är kort! Ja! Då måste jag snart vara i Himlen - eller Helvetet.

Läsare, dina tid är kort! Den kan vara mycket kort - mycket kortare än du räknat ut. Tänk om den skulle ta slut! Tänk om bestämmelsen gått fram från den eviga tronen: "Imorgon ska du dö!" Och du fick veta det genom någon angelisk budbärare som hörde det uttalas - hur skulle du känna dig? Hur? Vad skulle du göra? Var skulle du vara i evighet?

Lär oss inse att våra dagar är räknade, så att vi får visa hjärtan.
(Psaltaren 90:12 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 1 december 2012

Tecken på mognad hos unga män (Paul Washer)

Unga män nuförtiden, för det mesta, förblir "tonåringar" mycket längre än de borde. Vissa växer aldrig ur detta livsstadie. Paul Washer pratar om mognad och unga män i detta klipp från HeartCry Missionary Society.