Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 30 mars 2011

Djävlarnas "Frälsningsinbjudan"

"Jag är frälst eftersom jag en gång svarade på frälsningsinbjudan på ett möte och bjöd in Jesus i mitt hjärta. Även om jag inte lever för Honom nu så kommer jag till Himlen för att jag gått ned för gången och bett frälsningsbönen."

Det som sker vid s k frälsningsinbjudningar av den här sorten, där man är garanterad att komma till Himlen och aldrig förlora frälsningen, man kan leva hur man vill bara man bett frälsningsbönen, är definitivt inte en sann biblisk frälsning. Det är en av de s k onda andars läror som det varnas för i Bibeln (1 Tim 4:1). I Matteus' sjunde kapitel varnar Jesus också:
Inte skall var och en som säger 'Herre, Herre' till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Mat 7:21-23 SFB)
Märk väl att Han inte säger "Jag kände er en gång..." Nej, Han säger "Jag har aldrig känt er!"
Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.
(1Jh 2:19 SFB)
Däremot, en person som omvänt sig och blivit sant frälst, har blivit född på nytt, en ny skapelse av Gud själv, med ett nytt hjärta och ny vilja. Hon kommer inte att föra en syndig livsstil någonsin igen, utan hata synden som tyvärr fortfarande finns i hennes liv, och strida mot den, och döda den genom Anden, växa i helgelse och hålla ut ända till slutet. Frälsningen hänger inte på henne. Allt är Guds verk. Gud bevarar de som tillhör Honom. De är köpta i Hans Sons dyrbara blod och kommer aldrig någonsin gå förlorade. Det verk som Han påbörjat, kommer Han att fullborda.
Jag skall sluta ett evigt förbund med dem så att jag inte vänder mig ifrån dem och upphör att göra dem gott, och jag skall lägga fruktan för mig i deras hjärtan så att de inte viker av från mig.
(Jer 32:40 SFB)

Den som gör synd är av djävulen, ty djävulen har syndat ända från begynnelsen. Och Guds Son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar. Den som är född av Gud gör inte synd, ty Guds säd förblir i honom. Han kan inte synda, eftersom han är född av Gud. På samma sätt är det uppenbart vilka som är Guds barn och vilka som är djävulens barn: den som inte gör det rätta, är inte av Gud, ej heller den som inte älskar sin broder.
(1Jh 3:8-10 SFB)

Vi vet att ingen som är född av Gud syndar. Han som är född av Gud bevarar honom, så att den onde inte kan röra honom.
(1Jh 5:18 SFB)

Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och mina får känner mig liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern, och jag ger mitt liv för fåren [...] Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Min Fader, som har gett mig dem, är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand.
(Joh 10:14-15, 27-29)

Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
(2Ko 5:17 SFB)

Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.
(Fil 1:6 SFB)

Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut. Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet: För din skull dödas vi hela dagen, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som skall komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat skall kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre.
(Rom 8:28-39 SFB)
Så står det i Bibeln, alltså. Bibeln uppmanar oss även att rannsaka oss själva om vi är i tron (2 Kor 13:5) och göra vår kallelse och utkorelse fast (2 Petr 1:10). Döma efter frukten, bevisen på sann frälsande tro (Matt 7:17-20; Gal 5:22f). Man kan "falla av" och tappa tron, men det är ett tydligt bevis, "frukt", på falsk tro, att man aldrig "steg på" i första början.Här är också en längre video av Ray Comfort om sann och falsk omvändelse. (Och Ray Comfort är inte en s k kalvinist så "den gubben går inte" ;))

måndag 28 mars 2011

Filled With the Spirit (predikoserie av Tim Conway)

Det ligger mycket bra predikningar på illbehonest.com. Här är en predikoserie av Tim Conway om väckelse och att vara uppfylld av Anden. Tim Conway är pastor i Grace Community Church i San Antonio i Texas (där även Paul Washer är med.) Ta gärna tid att lyssna på dem (de är på engelska):

söndag 27 mars 2011

Min fader! (James Smith, 1802-1862)

Min fader!
Jer 3:4

Detta är ett barns rop!

Det är fullt av mening.

Det är fullt av kärlek.

Det är fullt av tröst.

Det är en titel som Herren älskar att höra att vi använder!

Herre, ge oss barnaskapets Ande denna morgon,
och låt oss förstå och känna, att vi är Dina barn!

Troende!
Vem vänder du dig till med bekymmer?
Vem ser du till när du är i svårighet?
Vem ropar du till när du är i fara?
Vem ber du när du är i nöd?
Visst hör jag dig säga: "Min Fader!"

Vem talar till dig i Bibeln?
Vem prövar dig genom Sin försyn?
Vem tuktar dig med Sin käpp?
Vem renar och rentvår dig?
Vem ödmjukar och tillrättavisar dig?
Än en gång kommer du säga: "Min Fader!"

Vem uppehåller världen?
Vem styr nationerna?
Vem binder Satan i kedjor?
Vem tröstar den troende?
Vem förlåter avfällingen?
Än en gång kommer du svara: "Min Fader!"

Då förmanar jag dig att . . .
  tro din Faders Ord,
  förbli i din Faders hus,
  förvänta dig av din Faders hand
  och säga i varje prövning:
"Jag vill stå upp och gå till min far!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 26 mars 2011

Historien Bakom det Moderna "evangeliet" - avsnitt 5 (Varning: engelska)

Detta är femte avsnittet i en videoserie där Real Truth Matters behandlar frågan om vad som är bakgrunden till vad vi kallar "Det Moderna Evangeliet." Mycket viktig och intressant serie alltså som kan hjälpa oss att gå till roten av problemen med alla dessa olika frälsningsbudskap som finns där ute - i kristna sammanhang!

De tidigare programmen har jag också lagt upp på bloggen, allteftersom de kommit på YouTube. Och skrivit sammanfattningar ibland då jag haft tid: Intro, 1, 2, 3, 4

Femte avsnittet handlar om att vara god "för godhetens skull" men inte för Evangeliets skull. Goda gärningar ska man göra, men man får inte förväxla Lagen med Evangeliet, så att säga.

fredag 25 mars 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #16

Sextonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Har alltså hållit på i några veckor med att besvara de här frågorna, i regel en i veckan - torsdag/fredag. Hoppade över att göra ett inlägg förra veckan och ber om ursäkt för det.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger.
(1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)Frågan: Vad har Gud inrättat för system som du följer, men som "vilseledda" kristna bortser ifrån, som försäkrar att du följer den sanne Guden, medan andra troende är så lätt vilseledda?

Den här frågan skickades till azsuperman01 av en annan användare på YouTube så att han skulle läsa upp den. Och voilà! Här är videon, där han läser upp frågan! Är lite svårt att höra/uppfatta vad han talar om, det är några namn som jag inte känner igen, men han talar dels om någon/några självmordssekter som jag inte känner till men som ska ha dödat varandra och sig själva. Sedan ställer han frågan i fråga. Han hjälper oss också att eliminera några svarsalternativ: bön, bibelstudie, och tro och ledning från Gud. Dessa kan det inte vara eftersom dessa sekter gjorde dessa saker.

Svaret är Bibeln ändå. Bibeln talar och varnar ju mycket om falska lärare och falska profeter. Vi kan bl a jämföra dem och vad de lär med Bibeln. Jag känner som sagt inte till sekterna i fråga och kan därför inte gå in på djupet med allt vad som lärts ut och annat som kan ha spelat in, och kanske inte kan ge ett så bra svar. Men det kanske räcker att bara titta att de dödade varandra och begick självmord. Lär Bibeln att man ska döda varandra? Uppmanas församlingen någonstans i Bibeln att begå självmord? Nej. Tvärt om så är det förbjudet att mörda enligt de tio budorden. Vi uppmanas i Bibeln att hålla ut i den här världen och får tröst att veta att vi har ett hopp framför oss och att Jesus kommer tillbaka.

torsdag 24 mars 2011

Öppet brev till Rob Bell

I tidningen Dagen kan vi läsa om en pastor i North Carolina som skrev på Facebook att han gillade Rob Bells nya bok varpå församlingen krävde hans avgång. Så rätt! Att tala väl om villoläror som pastor, är enormt ansvarslöst, då man har en stor mängd själar som Jesus köpt med Sitt eget blod, som man ska leda på de gröna betesmarkerna. Inte förleda dem på villovägar. Det är inte varje dag man kan få läsa en nyhet i Dagen som rapporterar vad som pågår i kristenheten, som man blir så glad av! Låt oss glädjas och fröjdas och tacka Gud! Jag önskar, låt oss be till Gud att fler församlingar skulle ha vett att avlägsna såna här s k pastorer!

Så har Frank Turk, på bloggen Pyromaniacs, skrivit en hel del öppna brev till diverse amerikanska profiler, som jag inte vet vilka det är, men nu har han skrivit ett öppet brev till Rob Bell som jag just läste. Bra att någon skriver till honom personligen och öppet, så att många kan ta del av det (1 Tim 5:20) och för vår uppbyggelse. Och väldigt bra skrivet, så läs det.

Och förra torsdagen modererade Dr Albert Mohler (ordförande för The Southern Baptist Theological Seminary) en paneldiskussion om Rob Bells nya bok. Tillsammans i panelen var Justin Taylor (Crossway Books och bloggare på The Gospel Coalition) Denny Burk (dekanus i Boyce College) och Russell Moore (dekanus på the School of Theology och Senior Vice President för Academic Administration.) Kan vara av intresse, själv har jag inte sett än men ska se om jag får tid.

onsdag 23 mars 2011

Vad skulle din pastor säga till påven?

Pelle Hörnmark och fem andra pingstvänner åker på gemensam resa med biskop Arborelius och Katolska kyrkan till Rom. (Dagen)

På den andra bloggen erevna för några dagar sedan lade en av mina medskribenter upp en video där pastorn John Piper svarar på vad han hade diskuterat om han fick träffa påven i 2 minuter. Det blir aktuellt att lyfta fram den videon nu igen.John Piper skulle alltså fråga påven: ”Lär du att man ska förlita sig helt på Kristi rättfärdighet tillräknad oss genom tron allena som grund för att Gud är 100% för oss, varefter nödvändig helgelse kommer? Om inte, så skulle jag säga att det är kärnan till varför romersk-katolsk teologi är villolära.”

Se gärna inlägget på erevna för mer om det, vad katolska kyrkan lär om rättfärdiggörelsen, och vad Bibeln lär och vilken skillnad det är.

Är Pingst FFS (lol)-ledarna ute efter att gå till rätta med påvens falska evangelium? Det verkar inte så. De verkar klart antyda att de bara utgår ifrån att katoliker är sant kristna bröder, som har samma ande, och är frälsta, och att man bör söka gemenskap med dem, alltså att de har ett sant evangelium. Det är ju bara en av många de saker som talar sitt tydliga språk om att dessa inom pingst idag inte vet vad Evangeliet är. De är en onådd folkgrupp, i bästa fall. Om det inte är så att de själva förtrycker eller förvränger Evangeliet.

söndag 20 mars 2011

Det var inte mänsklig misär - utan gudomlig kärlek! (James Smith, 1802-1862)

Hon skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk från deras synder.
Matteus 1:21

Denna vers lär att Jesus kom in i världen med . . .
  ett bestämt folk i Sina tankar,
  ett bestämt arbete för handen, och
  en bestämd princip i Sitt hjärta
Han hade ett bestämt FOLK i Sina tankar!
De kallas helt enkelt "Hans folk." Han hade . . .
  ett särskilt intresse för dem,
  en särskild rätt till dem, och
  en särskild omsorg om dem.
De gavs åt Honom som en pant på Hans Faders kärlek - till att bli Hans delägare, glädje och nöje, Hans krona och ära. De var . . .
  sänkta i synd och elände,
  under lagens förbannelse,
  fångar hos mörkrets furste!
De var Hans får - men förlorade får!

De var Hans juveler - men juveler i en hög av skräp!

De var Hans brud - men i ett äktenskapsbrottsligt tillstånd!

Han hade . . .
  Sitt allvetande öga som tittade på dem,
  Sitt hjärtas kärlek som jagade efter dem, och
  Sin allsmäktiga arm som skyddade dem.
Hans öga var på dem . . .
  när Han var i himlen i Sin Faders famn,
  när Han var insluten i Marias sköte!
Hans öga har alltid varit - och kommer alltid vara på dem - från början till tidens slut - för att frälsa och ta dem i säkerhet till härligheten!

Han hade ett bestämt ARBETE för handen!

Det var ett arbete åt Hans fader - och Hans folk.
Han hade . . .
  lagen att fullborda
  rättvisa att tillfredsställa,
  synd att avlägsna,
  himlen att öppna,
  Satan att övervinna
  döden att förgöra!
Detta arbete gick Han för att utföra - tills Han brast ut i triumf: "Det är fullbordat!"

Han hade en bestämd PRINCIP i Sitt hjärta.
Och vad var denna kraftfulla princip, som tog honom . . .
  från himlen till jorden
  från härligheten till ringaktningen
  från outsäglig salighet, till obegriplig sorg?
Det var KÄRLEK! Kärlek,
  den förhärskande egenskapen i Hans väsen,
  det framstående särdraget i Hans karaktär,
  förhållningsregeln gentemot Hans folk!
Det var kärlek som . . .
  i evighet funnits i Hans famn,
  fläktat Hans hjärta, och
  väglett Honom!
Det var . . .
  evig kärlek
  oföränderlig kärlek,
  allsmäktig kärlek,
  oövervinnlig kärlek,
  outgrundlig kärlek!
Det var denna heliga princip som ledde Jesus in i vår värld - och förde Honom genom alla stadierna i Hans återlösningsverk!

Så Hans namn är "Jesus" - för Han älskar och frälser hela Sitt folk!

Tro aldrig att det endast var mänsklig misär, eller lidande dödligas dystra rop - som tog Jesus till vår värld; för om detta skulle röra Honom, skulle Han säkerligen tömma självaste Helvetet!

Det var inte mänsklig misär - utan gudomlig kärlek!

Det var inte människorop - utan Hans egen ära, som tog Jehova Jesus in i lidande omständigheter och ett ömkligt tillstånd!

O denna kärlek! Jesu kärleks djup!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 16 mars 2011

Har Gud en "Underbar Plan för Ditt Liv"?

En vanlig fras i modern evangelieförkunnelse lyder: Gud älskar dig och har en underbar plan för ditt liv! Detta för att locka folk att släppa in Jesus i sitt hjärta och få del av den underbara planen.

Men man gör "rätt" i att undanhålla vad den underbara planen egentligen är enligt Bibeln om detta är vad man vill uppnå. Den underbara planen består i att vi ska vittna om Jesus och hamna i trubbel. Vi som kristna bör absolut se detta som en underbar plan. (Paulus skulle ju vara vid gott mod, se nedan.) Men inte är det väl en särskilt lockande plan för de som inte ens är kristna!?

Striden blev nu så häftig att befälhavaren fruktade att de skulle slita Paulus i stycken, och han gav order om att vaktstyrkan skulle gå ner och rycka bort honom från dem och föra honom till fästningen. Följande natt kom Herren till honom och sade: "Var vid gott mod. Ty så som du har vittnat i Jerusalem om det som rör mig, måste du vittna i Rom." När det blev dag gjorde judarna upp en hemlig plan och svor en ed på att varken äta eller dricka, förrän de hade dödat Paulus. (Apg 23:10-12 SFB)

Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er. Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Kom ihåg vad jag har sagt: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, skall de också förfölja er. Har de bevarat mitt ord, skall de också bevara ert ord. Men allt detta kommer de att göra mot er för mitt namns skull, därför att de inte känner honom som har sänt mig. (Joh 15:18-21 SFB)

Kristen!? Upplever du Guds underbara plan för ditt liv!?Några citat från Ray Comfort (fritt översatta):

När jag predikade ute en dag, såg en man upp mot himlen, inte för att se Guds härlighet, utan för att ropa obsceniteter mot Jesus Kristus som skulle få ditt hår att rulla ihop sig i hårda knutar. Han avslutade sitt samtal genom att säga åt Herren att slå ihjäl honom. Sen vände han sig mot mig och skrek: "Inget hände!" Jag svarade: "Jo. Du har samlat på dig vrede som kommer att uppenbaras på Vredens Dag."
Varför skulle en man sakna gudsfruktan överhuvudtaget? Jag tror det är för att vi insisterar på att berätta för en syndig värld att Gud älskar dem och har en underbar plan för deras liv. Detta är evangeliet enligt den nutida kyrkan. Vi ger världen ett val: Väljer de Guds underbara plan eller är deras egna livsplan mer underbar?

Vår och världens uppfattningar av ordet "underbar" är lite annorlunda. Ta en syndare genom sidorna i Apostlagärningarna och visa henne den fruktansvärda scenen där stenar knäcker Stefanos ben. Le sedan och viska "Underbar..."

Det bibliska sättet att visa en syndare Guds kärlek är att visa henne hur stor hennes synd är och sedan visa henne Guds otroliga nåd i Kristus.
Se även i Dagen: Hädelsedömd pakistanier dog i fängelset

måndag 14 mars 2011

Några ord om läget i världen

Man får väl visa att man hänger med i svängarna lite grann och skriva ett inlägg om vad man sett på nyheterna under året.

Året har knappt börjat men ändå har mycket hänt. Döda fåglar ramlade från himlen i USA och Sverige (har inte hört om den gåtan lösts.) Upplopp i ett antal länder, översvämning i Australien, jordbävning på Nya Zeeland, och nu förödelse i Japan med jordbävning, tsunami, härdsmälta och vulkanutbrott. Har säkert glömt nåt också.

Och säkert kan ju mer vara på väg. Det låter som att vi är inne i bibliska tider: Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på 'födslovåndorna'.
(Mat 24:7-8 SFB)

Nu är jag rätt så bränd på att man försöker hitta nyheter att passa in i Bibeln och förvränga Bibelns profetior om yttersta tiden för att passa med nyheterna. Den verksamheten har pågått länge, Charles Spurgeon sa såhär: Här är ännu en som ägnat all sin tid åt att tolka profetiorna så att allt han läser om i nyheterna kunde han se i Daniel eller Uppenbarelseboken. Vissa säger att han är vis, men jag skulle hellre ägna min tid åt att vinna själar. Jag skulle hellre föra en syndare till Jesus än att avslöja alla mysterier i Guds Ord, ty frälsning är det som vi ska leva för.

Klockrent sagt. Våran uppgift är tydlig i vilka tider vi än lever i.

I förra året skrev jag om när jordbävningen i Haiti var. Vi får inte blunda för vad Guds Ord säger. Vad jag skrev då kan ju tillämpas på Japan och de andra. Vi påminns om att Gud dömer och straffar synden. (Men Glenn Beck är mormon.) Något som talar sitt tydliga språk om det moraliska sedefördärvet i Japan är de tecknade porrserier och filmer som kallas hentai där ett vanligt tema är skolflickor som blir våldtagna av demoner. Inte bara finns sådan föreställningsförmåga utan det finns uppenbarligen även marknad för det.

Men Jesus varnar i Luk 13:1-5 för att dra slutsatsen av olyckor att de som råkar ut för dem är värre än oss själva. Vår egen hemvärld är inte särskilt gudaktig den heller men åtnjuter, materiellt sett, liksom Japan för bara några dagar sedan, oförtjänta tider av Guds nåd. Vi påminns alltså om att det vilket ögonblick som helst kan vara dags för oss och att livet kan förändras eller avslutas p g a oförutsedda omständigheter som vi själva inte har någon som helst kontroll över.

Be för det här läget i länderna och nu särskilt Japan, be att Gud i Sin nåd ska förbarma Sig, att liv ska räddas, alla de som mist sina nära och kära, återställning av landet, och be om medel till detta, för vad vi kan göra Dagen har en lista med några hjälporganisationer man kan ge till som är på plats i katastrofområdet, och viktigast av allt, att Gud sänder Sina arbetare som kan evangelisera och kalla folket att omvända sig till Gud och bli räddade ifrån den yttersta, eviga domen.

Charles Wesley skrev några psalmer om jordbävningar. År 1755 efter den stora jordbävningen i Lissabon skrev han detta:
“Woe! To the men, on earth who dwell,
Nor dread th’Almighty frown,
When God doth all his wrath reveal,
And shower his judgments down!
Sinners, expect those heaviest showers,
To meet your God prepare,
When lo! The Seventh Angel pours
His vial in the Air!
The mighty Shock seems now begun,
Beyond Example great,
And lo! the World’s Foundations groan
As at their instant Fate!
Jehovah shakes the shatter’d Ball,
Sign of the general Doom!
The Cities of the Nations fall,
And Babel’s Hour is come.
Och denna efter en serie jordbävningar i England 1750:
God of awful majesty,
Thy glorious name we praise!
Known are all thy works to thee
Of judgment, and of grace:
In thine only breast it lies
To raise or sink, revive or slay:
Wilt thou yet again chastise,
Or turn thy wrath away?
2 Vengeance on thy foes to take
Hast thou in anger sworn?
Sworn again our earth to shake,
And from its base o’erturn?
Surely then to Abraham’s seed
Thou shalt reveal the wrath to come,
Speak the punishment decreed,
And warn us of our doom.
3 But if so thy will ordain
Its close design to hide,
Let us in thy work remain,
And in thy love abide;
Stand for all events prepar’d,
With reverence8 and godly fear;
Stand for ever on our guard,
’Till thy great arm appear.
4 Blessed are the servants, Lord,
Whom thou shalt watching find,
Hanging on thy faithful word,
And to thy will resign’d;
Safe amidst the darts of death,
Secure they rest in all alarms,
Sure, their Lord hath spread beneath
His everlasting arms.
5 Should the earth this moment cleave,
And swallow up the just,
Jesus would their souls receive,
And guard their sleeping dust:
Tho’ their dust the whirlwind sweep
To earth’s profoundest center driven,
Soon, emerging from the deep,
They rise, they mount to heaven!
Se även:

söndag 13 mars 2011

Min Faders hus (James Smith, 1802-1862)

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är.
(Joh 14:1-3 SFB)

Hur bevandrad med Himlen - hur välbekant med det "bättre landet" måste inte Jesus vara! Han kallar det "Min Faders hus!" Ljuvlig bild av vår eviga bostad!

Att dö - är inget värre än att "flytta hem!" Att gå hem till vår Fader! Att gå till vår Faders hus!

Och ska vi frukta detta? Frukta! Kan vi göra något annat än att ivrigt önska oss det? Skulle vi inte vilja gå hem och träffa vår Fader? Vi kommer inte vara några främlingar där - så många av våra kristna vänner har gått hem före oss. Och även om några av våra kära inte är där - skulle vi omöjligt kunna känna oss olyckliga - där JESUS är!

"Jag lämnar världen," sade Jesus, "och jag går till Fadern!" Ett sånt språk bör vi ha när vi tänker på döden. O om vi kunde, med barnslig enkelhet, få in Guds Ords vittnesbörd i våra huvuden! O om vi kunde se döden och Himlen - precis så som Skrifterna framställer dem! Var skulle våra tvivel och ängslan vara då? Vad skulle hända med vår ovilja att lämna världen då? Då, om vi talade om hädangångna kristna nära och kära, skulle vi använda liknande språkbruk som Juda när han pratade om sin yngre bror Benjamin "Han är hemma hos vår Far!" Vi skulle inte längre tala om att förlora vänner och släktingar. Åh nej, vi skulle tala om dem som hemma i vår Faders hus, eller hos vår Fader!

Min själ, jag befaller dig att i framtiden se på Himlen, helt enkelt som din Faders hus!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 12 mars 2011

Allvarliga frågor om Rob Bell

I förra veckan hamnade en viss man vid namn Rob Bell i blåsväder efter en kommande bok av honom "Love Wins" och en reklamvideo om boken (tas itu med nedan i inlägget). Jag märkte detta eftersom många av de bloggar jag läser började skriva massor om det.

Det är ett tråkigt faktum att huvudfåran i evangelikalismen i USA omfamnat den ekumeniska, nyliberala sekten Emergent/emerging church, och förgiftat sina egna unga med undervisning från EC ledare som "rockstjärnepastorn" Rob Bell. En blogg som varit flitig i att bevaka detta är Apprising Ministries. Så för mig är det redan ett känt faktum att Rob Bells undervisning går långt utanför vad kristendom är (har tidigare skrivit om Rob Bell, se här). Att han nu skulle gått ut som universalist - det trodde jag redan att han var.

Men man vet inte ännu vad Rob Bell egentligen lär i sin nya bok. En av hans bundsförvanter, Greg Boyd, en s k open theist (villolära om att Gud inte har kunskap eller kontroll över framtiden), har läst boken och skriver bl a (översatt): Rob har en fantastisk gåva att kommunicera...han sätter sina utmärkta kommunikationsskickligheter i fullt bruk...många läsare vill säkert veta om jag anser att Rob egentligen är universalist...men jag är inte säker.

Så hans egen vän och anhängare Boyd, är inte säker på vad Bell egentligen lär ut. Trots att han har en sådan fantastisk gåva att kommunicera.

Oavsett vad Bell säger i sin bok så kan hans reklamvideo antyda vad han undervisar om.Utifrån videon skulle jag ta upp två saker:
- Bell verkar bestört över att någon skulle kunna veta säkert om någon är i Helvetet. Exemplet i videon är Gandhi, någon man skulle anse vara en "god människa", men inte var kristen. Här antyder Bell starkt att han tror på frälsning genom gärningar och att det finns frälsning utanför Kristus. Guds Ord säger däremot att alla har syndat och är på väg till Helvetet (Rom 3:23), men får bli frälsta av nåd genom tron och inte genom gärningar (Rom 3:24; Ef 2:8-9) och att det inte finns frälsning genom någon annan än Jesus (Apg 4:11-12). Därför kan vi faktiskt veta säkert.

- Bell hånar Evangeliet om att vi blir frälsta från Helvetet. Vi blir faktiskt enligt Bibeln frälsta just ifrån detta, Guds vredesdom (Rom 5:9). Vi blir alltså frälsta ifrån Gud på sätt och vis, som också Rob Bell fattat. Men härifrån säger Rob Bell: Vem skulle vilja tro på en sådan Gud? Bell vill alltså ha en Gud som är kärlek, men inte rättvis, helig och arg. Den naturliga människan hatar ju Gud och vill hellre forma en avgud efter sitt eget tycke. Själv skulle jag inte vilja tro på en sån gud som Bell verkar propagera för i så fall, som skulle stå och göra tummen upp och le åt en gängvåldtäkt av ett litet barn, utan att bli arg. Ord kan inte beskriva hur vämjelig en sådan avgud är. Nej, jag tackar Gud för att Han Är Den Han Är, som Han sagt i Bibeln, att det finns ett Helvete och att Han kommer skipa fullkomlig rättvisa och ge alla vad de förtjänar, men jag vet också att jag själv också är en ond syndare som skulle hamna där och tackar Gud att det även finns frälsning genom Jesus, desto mer överflödande nåd för stora syndare.

I och med detta klipp (tror jag) så blev det även en debatt om Helvetet, dess existens och om hur syner och åsikter har ändrats. Väldigt mycket blogginlägg om det med i de bloggar jag följer. T ex har Albert Mohler skrivit två bra artiklar: Doing Away with Hell? Del 1 och 2. Det har även oberoende av detta något tidigare varit en debatt om Helvetet i Svenska bloggar. Och även i förra veckan lade jag upp en kort översatt text av JC Ryle och skrev även detta inlägg med några bibelord om Helvetet.

Dr James White passade även på att gå igenom en av Bells gamla videos, där Bell faktiskt kör med samma lögner som ateister man brukar träffa, om att Jesus har likheter och är lånad från andra myter. Ja, det är lögner (här finns nog en del att läsa om det om man är mer intresserad, även boken Vilken Jesus ska jag tro på? av Lee Strobel handlar om de här sakerna.) James Whites video där han går igenom Rob Bells gamla video:Även i Sverige verkar tyvärr Rob Bell och Emerging/ent Church få inflytande. Kan även nämna Shane Claiborne. Dessa båda profiler inom rörelsen har böcker översatta till svenska. Jag känner/känner till ett par stycken i mitt f d sammanhang som gillade dem. Kan ju också varna för EFK Joachim Elsander, som främjar den här undervisningen på sin blogg. Dagen-reporter Carl-Henric Jaktlund har skrivit ett antal reportage och inlägg i dagarna ser jag med.

Han har skrivit en vinklad artikel där det endast nämns om kritiken mot Bell, att han är för fixerad vid goda gärningar. Kritikerna uppmålas därmed som att vara emot goda gärningar. Själv har jag inte sett mycket av denna sortens kritik av de bloggar jag läst. Kritiken rör det falska evangelium som han står för, vilket även visats på i detta blogginlägg. Det kan vara att Bell förväxlar Lagen (goda gärningar, som vi ska göra) med Evangelium (budskapet om hur alla som ångrar att de inte har tillräckligt goda gärningar, blir frälsta genom Jesus, och gör goda gärningar av kärlek och tacksamhet efter att ha blivit frälsta.)

Det är också en intervju med missionspastor Jonas Eveborn, som uppskattar Rob Bell.

Och en intevju med Stefan Gustavsson, en bra svensk apologet men som tyvärr inte verkar så påläst om Rob Bell för att varna om honom. (Jag tror han skulle gjort det om han visste mer. Men, för att citera Greg Boyd: "Jag är inte säker...jag kan ha fel")

Så detta gift från Rob Bell & C:O kan man säga håller på att slussas in för fullt i huvudfåran av svensk kristenhet också och fördärvar ungdomen.

Varför inte främja sund biblisk undervisning i Sverige istället, som t ex från Ray Comfort, John MacArthur, Paul Washer... Eller Tim Conway där det med flera andra finns predikningar av på youtube-kanalen illbehonest (de har en del "häftiga videos" också!)

Jag uppmanar er, bröder, att ge akt på dem som vållar splittring och kan bli er till fall, i strid mot den lära som ni har fått undervisning i. Vänd er bort från dem.
(Rom 16:17 SFB)

Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.
(2Ti 4:3 SFB)

fredag 11 mars 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #15

Femtonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)Frågan: Varför sätter du inte tillbaka kroppsdelar till Guds ära?

Detta är en variant av varför helar Gud inte amputerade?

Mycket riktigt som vår ateistiske vän säger här i videon så sätter Jesus tillbaka ett avhugget öra i Bibeln, Luk 22:51. Och Jesus sa också: "Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern." (Joh 14:12 SFB)

Så varför gör inte vi detta då?

Tja, vad vet han om det? ;)

Skämt åsido.
Jag har aldrig satt tillbaka några kroppsdelar till Guds ära. Min ödmjuka uppfattning är att Jesus särskilt talade om apostlarna i Joh 14:12. I Apostlagärningarna kan vi ju se många exempel på samma och större gärningar utförda av apostlarna (genom Guds kraft). De uppväckte döda, som Jesus. Kristus hade helat genom hörntofsen på Sin mantel - Petrus helade genom sin skugga (Apg 5:15). Man lade dukar och plagg som vidrört Paulus på sjuka och de blev botade (Apg 19:12.) Så det kan vara att Jesus profeterar särskilt om apostlarnas gärningar.

Men jag tvivlar inte på att det händer idag. Jag har inte hört om någon som fått sina amputerade kroppsdelar tillbaka, har hört om annat, är oftast skeptisk själv, men jag tvivlar inte alls på att det hänt i vår tid, på något avlägset missionsfält eller ett bönemöte här hemma i radhusen. Jag känner inte till det. Vad vi får veta mer ingående om saken, i 1 Kor 12, är att inte alla får samma gåvor. Alla har inte gåvan att bota sjuka. Jag har bett för sjuka många gånger men inget har hänt, så vitt jag vet, så jag har nog inte den gåvan själv.

Gud har också Sitt syfte med att ge sjukdomar och att låta bli att bota sjukdomar. Se detta inlägg.

onsdag 9 mars 2011

"Sökarvänlig" video

Ingen finns som söker Gud. (Rom 3:11 SFB)

Den enda sökaren som finns är Jesus Kristus som har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. (Luk 19:10 SFB)

Så om vi ska vara sökarvänliga och sökaranpassade, så bör vi vara vänliga och anpassa oss till Honom.

Här är ännu ett videoklipp ur dokumentären Amazing Grace: The History and Theology of Calvinism av The Apologetics Group.

tisdag 8 mars 2011

Styrka för dagen (James Smith, 1802-1862)

Av järn och koppar skall dina reglar vara, och som dina dagar din kraft.
5 Mos 33:25

Detta löfte som försäkrar oss den lämpliga och tillräckliga styrkan för alla framtida dagar - har avlagts av En som älskar oss dyrt. Älskar oss - men vem ska beskriva, vem är mest lämpad att framställa, Hans kärlek!
Det är Oändlig kärlek - och kan inte begripas!
Det är Evig kärlek - och kan inte mätas!
Det är Oföränderlig kärlek - och kan inte avledas från sina objekt!
Det är Suverän kärlek - och den fästes på dem utan att någonting hos dem själva attraherade eller drog den till dem!
Det är Gudomlig kärlek:
  djupare än en faders kärlek
  ömmare än en moders kärlek
  starkare än en makes kärlek
Denna Gudomliga kärlek är . . .
  en eld som inte kan släckas
  ett hav som inte kan tömmas
  en sol som aldrig kommer att gå ned!
(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 7 mars 2011

Avgörande faktorer i att leta ny kyrka

En av de bloggar jag följer hänvisade i sin tur till en annan blogg som jag inte läst på tidigare, men ett klockrent inlägg. 50 Deal Breakers When Looking for a Church - handlar om avgörande faktorer i om du ska börja leta ny kyrka. (I USA kan man ju lyckligtvis fortfarande hitta nya, bra, bibliska kyrkor då.)

Tar mig friheten att översätta några:
Om enda gången pastorn nämner Jesus är i bönen är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn använder 15-20 minuter av gudstjänsten för att dra fjantiga, vanvördiga, på gränsen till hädiska skämt, tala om sport och göra narr av församlingsmedlemmar är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn inte öppnar sin bibel under predikan är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn förbereder predikan genom att välja ett ämne och hittar sedan 30 lösryckta verser i 15 olika översättningar för att hålla predikan "biblisk" är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn studerar "Kyrka med mål och mening" mer än Bibeln är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn inte läser gamla böcker av folk som är döda är det dags för en ny kyrka.

Om Evangeliet behandlas som "grundkurs i kristendom" och inte är centralt i allt i församlingskroppen är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn låter mer som Sigmund Freud än Jesus Kristus är det dags för en ny kyrka.

Om korset och Jesu brutala död är något din pastor skäms för att alls nämna är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn aldrig säger ordet "synd", är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn predikar "omvändelse" utan syndaförlåtelse på grund av Kristi död och försoning för våra synder på korset, är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn säger allt du vill höra, får dig att känna dig alldeles varm inombords, aldrig utmanar dig att växa i helgelse och inget någonsin överbevisar eller är stötande, är det nog dags för en ny kyrka.

Om du är i en kyrka där Andens gåvor, helande, mirakulösa under och tecken, direkta gudsuppenbarelser, drömar och syner betonas på ett sånt sätt att de avleder uppmärksamheten från Evangeliet om Jesu Kristi återlösande verk på korset för våra synder, är det dags för en ny kyrka.

Om din pastor kompromissar Evangeliet för att passa in i kulturen är det dags för en ny kyrka.

Om korset i kyrksalen är helt undanskymd av strålkastare, pyroteknik, rökmaskiner och gitarrförstärkare, är det dags för en ny kyrka.

Om lovsångsbandet gör covers på klassiska 80-tals-hårdrockslåtar under gudstjänsten, är det dags för en ny kyrka.

Om lovsångerna bara handlar om dig så lovsjunger du inte Gud, och då är det dags för en ny kyrka.

Om kyrkan behandlar "mission" som en sidoverksamhet och inte kyrkans själva huvudsyfte, är det dags för en ny kyrka.

Om pastorn har boots, solglasögon, spikes, och presenterar sig själv varje söndagmorgon genom att hoppa med en MC genom fyrverkerier upp på scenen, är det dags för en ny kyrka.

Om pastorns DVD-samling är större än sin samling bibelstudie- och teologiböcker, är det dags för en ny kyrka.

Om du skickar detta till din pastor och han blockerar din mailadress och tar bort dig från kyrkans nyhetsbrevlista, är det dags för en ny kyrka.

Förhoppningsvis är inte alla tagna från verkliga exempel! Känner igen många på den jag var i. En del passar väl mer i USA men säkert så utvecklas det ju åt detta håll i Sverige med då det är USA man får allt ifrån. Man har ju fått mycket ifrån det redan när det gäller "sökarvänlighet" och att vara "inne" och "relevant." OSV. Finns många såna här listor som jag läst som var avgörande i hur jag skulle förhålla mig till den "församling" jag var i. Jag följde slutligen det mycket vettiga och bibliska rådet att lämna.

söndag 6 mars 2011

En så underbar person! (James Smith, 1802-1862)

En så underbar person min härlige Herre Jesus är! Alla de gudomliga egenskaperna finns i Honom. Eftersom det inte finns några begränsningar i Hans fullhet - finns ingen gräns för mina tillgångar, eller minsta risk för att lida brist.

Jesus är min gudomlige Frälsare!
Hans frikostighet kommer att försörja mig
Hans allmakt kommer befria mig
Hans allestädes närvaro kommer beskydda mig
Hans allvetande kommer bevaka mig
Hans kärlek kommer ge mig liv
Hans barmhärtighet kommer läka mig
Hans nåd kommer bära mig
Hans medlidande kommer trösta mig
Hans förbarmande kommer hjälpa mig
Hans godhet kommer förse mig
Hans ömhet kommer lugna mig
Hans vänlighet kommer uppmuntra mig
Hans tålamod kommer stå ut med mig
Hans rättvisa kommer hämnas mig
Hans trofasthet kommer inge mod i mig
Hans helighet kommer försköna mig
Hans ilska kommer inge fruktan i mig
Hans liv kommer uppväcka mig
Hans ljus kommer upplysa mig
Hans Ord kommer styra mig
Hans fröjd kommer glädja mig
Hans salighet kommer göra mig upprymd
Hans långmodighet kommer att leda mig till omvändelse
Hans oföränderlighet kommer att säkra att alla löften kommer gå i uppfyllelse för mig
Hans sanning kommer vara min sköld och skärm
Hans suveränitet kommer väcka min beundran
Hans nedlåtenhet kommer inspirera mig med tacksamhet och kärlek
och Hans fulltillräcklighet kommer mätta mig både i tid och evighet!

I Jesus har Gud försonat mig med Sig själv. Mina överträdelser har Han tillräknat Honom - och Hans lydnad till mig.

Genom Jesus, tar Gud bort . . .
  all min synd
  Sin egen vrede, och
  den fördömelse jag förtjänar!
Allt gott . . .
  förvaras i Kristus
  införskaffades till mig av Kristus
  flödar till mig genom Kristus, och
  skänks mig för Kristi skull!
Hur exakt lämpad är Herren Jesus inte för mitt fall!? Orubblig rättvisa kräver mitt blod - men Han blir min ställföreträdare, och utgjuter Sitt eget!

I Jesus ser jag min synd och Guds rättvisa mötas!
Han tar bort det ena, och tillfredsställer det andra!

Vad heter Jesus i Guds heliga Ord?
En Frälsare - med tanke på mitt förlorade tillstånd.
En Försonare - med tanke på den fiendskap som fanns mellan mig och Gud.
En Återlösare - med tanke på mitt slaveri under synden.
En Medlare - i tvisten mellan mig och den Högste Guden.
En Rengörare - med tanke på min orenhet.
En Advokat - med tanke på mitt trassliga mål.
En Profet - med hänvisning till min okunskap.
En Präst - med tanke på min skuld.
En Kung - med tanke på min svaghet och fiender.
En Brudgum - med tanke på min obetydliga ställning och relation.
En Läkare - med tanke på mina många själsliga sjukdomar.
Med andra ord, Jesus är "Allt I Alla."

O att veta mer om Jesus . . .
  härligheten i Hans person
  Hans nåds rikedom
  Hans verks fullbordan
  Hans hjärtas ömhet
  Hans kärleks kraft och
  Hans makts effektiva gärning!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 4 mars 2011

Några bibelord om Helvetet

I söndags lade jag upp en text av J.C. Ryle om Helvetet och hur viktigt det är att varna om det. Om vi älskar så varnar vi. Detta handlade alltså om hur viktigt det är att varna om det men lade egentligen inte ut vad Bibeln säger.

Vissa, som Ryle också tar upp, menar att enligt Bibeln så finns inget Helvete. En del menar att de som inte blir frälsta kommer att upphöra att existera. Så här är några av bibelorden och förtydligande kommentarer som visar att Helvetet är en evig plåga i medvetet tillstånd för syndare. (Att man är en syndare kan man se utifrån Guds Lag här.)

Matt 25:41, 46 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. [...] Och dessa skall gå bort till evigt straff

den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Jfr Upp 20:10,25. Straffet blir detsamma för människor som för djävlar.
evigt straff. Vad jag funnit vara mer korrekta och tydligare översättningar av grekiska ordet kolasis är bestraffning (dvs med slag), tuktan, pina. Det tyder alltså på att det eviga straffet inte består i att man utplånas för evigt, vilket förefaller vara mer av en lek med ord som kommer utifrån något man redan bestämt sig för att vilja få det till, än något man får utifrån skriftstället.

Matt 13:41-42 Människosonen skall sända ut sina änglar, och de skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

49-50 Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder.

Till skillnad från kung Nebukadnessars stränga vredes ugn, som gjorts så oerhört starkt upphettad – sju gånger hetare än man någonsin hade sett den vara på grund av Sadrak, Mesak och Abed-Negos trotsighet (Dan 3:19-22) där de starkaste männen i hans här blev dödade bara av eldslågorna som slog ut ur ugnen, när de skulle kasta in de tre pojkarna, så kommer man i Guds vredes ugn – och hur mycket hetare skulle då inte den Allsmäktiges stränga vrede vara mot de ogudaktiga!? – att fortfarande vara vid fullt medvetande.

gråta och skära tänder. Betecknar oupphörlig, olidlig, smärta, plåga, sorg, grämelse, misströstan, hopplöshet. Inget hopp om att varken förlora medvetandet av den brännande smärtan, eller tillintetgöras i elden.

Luk 3:17 ”Han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge, men agnarna skall han bränna upp i en eld som aldrig släcks.”

Här liknar Johannes Döparen saken med hjälp av bilder från jordbruket så detta måste tolkas. Bränna upp. Att tolka detta som tillintetgörelse strider emot övriga bibelverser (se övriga bibelverser.) eld som aldrig släcks. Tyder på evighet och smärta. Om man skulle tillintetgöras i elden så skulle det inte vara relevant att berätta att den aldrig släcks.

Luk 13:23-28 Någon frågade honom: ”Herre, är det bara få som blir frälsta?” Han sade till dem: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det.När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet. Där skall ni gråta och skära tänder, när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna.

Se gråta och skära tänder ovan. när ni ser Abraham, Isak och Jakob och alla profeterna vara i Guds rike medan ni själva är utdrivna. En del av plågan är också utanförskapet och att veta vad man gått miste om.

Rom 2:5-9 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Han skall ge var och en efter hans gärningar: [...] vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken

vrede och dom. Syndaren kommer att drabbas av Guds vredesdom, som är fullkomligt rättvis.
Nöd och ångest. Två andra känslor man kommer att känna i Helvetet.

2Tess 1:6-9 Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er och ger åt er som blir plågade lindring tillsammans med oss. Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt.

Gud är rättfärdig: han vedergäller dem med lidande som plågat er. Det är rättvist av Gud att hämnas och straffa syndare med lidande. Bibeln förbjuder oss människor att hämnas på våra fiender med motivationen att det är Gud som kommer att hämnas och skipa rättvisa till slut (se Rom 12:19)
evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Tyder på att man inte blir tillintetgjort, för om man inte existerar så befinner man sig inte i förhållande till något alls. Betyder också att man inte kommer att få mer av det goda Gud ger av nåd och kärlek, men inte att man kommer att vara borta ifrån Guds närvaro helt (jfr Upp 14:10 inför Lammet nedan.) Man kommer att vara i närvaro av och utsättas för Guds rättfärdiga, stränga vrede och hat. Det går med dem som det står i psalmen: Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. (Ps 5:5-6)

Upp 14:6-7, 9-11 Och jag såg en annan ängel flyga högst uppe på himlen. Han hade ett evigt evangelium att förkunna för dem som bor på jorden, för alla folk och stammar och språk och folkslag. Han sade med hög röst: ”Frukta Gud och ge honom äran, ty stunden för hans dom har kommit. Tillbe honom som har skapat himlen och jorden, havet och vattenkällorna.” [...] En annan ängel, den tredje, följde dem och sade med stark röst: ”Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn.

Inte så mycket att tillägga här… du tillber antingen Gud eller Satan. Även om man tror att detta skulle gälla bara de som tar emot RFID-chip, använder betalkort, (eller vad nu de senaste rönen om vad vilddjurets märke är, jag tror inte man kommer till Helvetet för att man använder betalkort) och inte egentligen gäller alla som är laglösa i tanke och handling, så visar denna att det finns en evig plåga för människor.

Låt oss inte försöka att undantränga denna sanning att det finns ett fruktansvärt helvete och att många är på väg dit! Låt oss vända oss till Gud och be att våra hjärtan inte förhärdas! Be för de förlorade och sträva att nå ut till dem (se denna svensktextade video med undervisning om biblisk evangelieförkunnelse.)

onsdag 2 mars 2011

Den rättfärdige skall leva AV TRO.Herren svarade mig och sade: Skriv upp synen och rista in den på skrivtavlor, så att den lätt kan läsas. Ty ännu måste synen vänta på sin tid, men den skyndar mot sin fullbordan och ljuger inte. Om den dröjer, vänta på den, ty den kommer helt visst, den skall inte utebli. Se, uppblåst och oärlig är hans själ i honom. Men den rättfärdige skall leva genom sin tro.
(Hab 2:2-4)

Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro.
(Rom 1:16-17)

Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro.
(Gal 3:10-11)

Kasta därför inte bort er frimodighet, som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort liten tid, så kommer han som skall komma, och han skall inte dröja. Min rättfärdige skall leva av tro. Och vidare: Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom.
(Heb 10:35-38)