Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 29 juni 2021

tisdag 22 juni 2021

Predikan: Allt som din hand finner att göra, gör med din kraft

Predikan 31 jan 2021. Predikaren 8:14-9:10.

tisdag 15 juni 2021

Predikan: Syndens Galenskap

Predikan 27 dec 2020. Predikaren 7:25-8:1.

tisdag 8 juni 2021

Predikan: Var vis, alla syndare!

Predikan 8 nov 2020. Predikaren 7:17-24.

tisdag 1 juni 2021

Predikan: Ditt bästa liv sén

Predikan 27 sep 2020. Predikaren 7:2-13.