Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 31 oktober 2012

Jag var kristen men nu tycker jag att det bara är en massa smörja

Jag var kristen men nu tycker jag det bara är en massa smörja.

En kristen är en person som känner Gud och Jesus (Joh 17:3.) När en person säger sig ha varit kristen men inte är det längre kan man fråga om hon kände Herren.

Antingen kan svaret bli att hon trodde sig ha känt Herren. Men hon kände Honom verkligen inte, under hela tiden hon var "kristen" var det bara på låtsas, hon var inte en sann kristen.

Eller så blir svaret att hon verkligen gjorde det men inte längre. Hon erkänner alltså att Gud verkligen är verklig, men att hon lever i uppror och inte vill omvända sig.

Bibeln talar om falsk omvändelse, där de i början tar emot Ordet med glädje, men när förtryck, prövningar och förföljelse kommer, faller de bort.

"Lyssna! En såningsman gick ut för att så. Och när han sådde föll en del vid vägen, och fåglarna kom och åt upp det. En del föll på stenig mark där det inte fanns mycket jord, och det kom snart upp därför att det inte hade djup jord [...] De som sås på stenig mark är de som genast tar emot ordet med glädje, när de hör det. Men de har inte någon rot i sig utan tror bara till en tid. Möter de sedan lidande eller förföljelse för ordets skull, kommer de strax på fall.
(Markusevangeliet 4:3-5, 16-17 SFB)

De har gått ut ur oss men de var inte av oss; för om de hade varit av oss, hade de blivit kvar med oss. (1 Joh 2:19)

Man måste predika Evangeliet ordentligt. Inte t ex "Jesus älskar dig, be den här bönen..." Nej - gå igenom Lagen, visa personens synd och varna om Guds fruktansvärda vrede. Plöj upp den steniga marken i det oångerfulla hjärtat ordentligt. Verkar personen sedan bli verkligen överbevisad och bekymrad om sitt tillstånd (syndanöd), berätta om korset, uppståndelsen och att det är nödvändigt med omvändelse och förtröstan på Frälsaren.(Relaterat)

måndag 29 oktober 2012

lördag 27 oktober 2012

Den verkliga frågan om romersk-katolicism

Innehar Rom Evangeliet? En fråga som sopas under mattan för ekumenikens skull. Många menar att Rom har några fel men inte så farligt, de kan ses som en kristen tro fast med några konstiga tillägg men inte mer än så...

Följande är en bit ur Dr James Whites radioprogram The Dividing Line. Dr White håller inte med om att romersk-katolicism är så harmlös som man försöker få det till, och bemöter C. Michael Pattons kommentarer.(Relaterat)

torsdag 25 oktober 2012

NYHET! Traktat!

Har nu gjort en ny evangelietraktat som vi börjat att dela ut. Den är i form av en broschyr som är ihopvikt, samma format som broschyren Lär Bibeln att Jesus är Gud? som jag översatt och visat tidigare här. Denna traktat är inte heller mina egna påhitt utan består mest helt enkelt av bibelcitat, med rubriker till. Det finns en traktat som Paul Washers missionsorganisation HeartCry har, som vi tänkte översätta, men den har alldeles för lite info för målgruppen vi har i Sverige som inte har samma grund som amerikanerna, inte ser sig som kristna och inte vet/bryr sig mycket om Bibeln. Så denna traktat är dels översatt av denna men med mycket mer, gjord i samma stil, som sagt bibelcitat med rubriker till. Försöker även ha ett begripligt språk förklara svåra/"religiösa" ord.

Jag har visat den i församlingen och vår äldste. Den har fått positiv respons och konstruktiv kritik, förslag hur den kunnat förbättras och jag har ändrat den några omgångar. Nu är den god nog att vi har skrivit ut och redan delat ut en bunt.

Här kan broschyren skådas, hämtas som PDF, den kan skrivas ut, och delas ut. (Obs att det är en broschyr som ska vikas, så första sidan kommer inte i den ordning den är i ovikt form. Jag lägger hela texten nedan.)

Den följer en biblisk evangeliepresentation. Framsidan väcker ett intresse för evigheten genom att ha en text om våra meningslösa liv och att vi snart ska dö (en text jag har fått idén från en annan text men har ändrat lite på den). Efter denna framsida börjar sedan texten med en presentation av Gud och citaten är just från Apostlagärningarna, hur Paulus predikade för hedningarna som inte kände Gud.

Detta är texten (har klippt in den direkt så jag reserverar mig för att det ser konstigt ut, förhoppningsvis funkar det ändå):Du föds
Du lär dig gå och prata
Du går i dagis och skola
Du börjar högstadiet och börjar bekymra dig om betyg
Du börjar gymnasiet
Du tar körkort
Du går på konserter
Du får ett jobb
Du gifter dig
Du får barn
Du går i pension


Du dör

Nu, då?

Vad händer efter vi tar det sista andetaget? Finns det något där när vi dör?

Finns Gud? Vem är Han?

Varför är vi här? Vad är meningen med våra korta liv?Gud
 • Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. (Bibeln, Apostlagärningarna 17:24-27)

Att Gud finns är uppenbart, skapelsen visar att det finns en Skapare
 • Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. (Psalm 19:2)
 • Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, Gud har ju uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse ses och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. (Romarbrevet 1:19-20)
 • Dårarna säger i sitt hjärta: "Det finns ingen Gud." (Psalm 14:1)

Gud är god
 • den levande Guden, som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem ... har under gångna släktled tillåtit alla hednafolk att gå sina egna vägar. Ändå har han lämnat många vittnesbörd om att han gör gott. Från himlen ger han er regn och tider med goda skördar och fyller era hjärtan med glädje över maten ni får. (Apostlagärningarna 14:15-17)

Gud har visat Sig och talat om Sig själv för profeter, som skrivit ner det i Bibeln
 • Hela Skriften är utandad av Gud (2 Timoteusbrevet 3:16)
 • Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. (2 Petrusbrevet 1:20-21 )

Gud har gett oss en lag, regler och bud
 • "Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna." (Matteusevangeliet 22:37-40 )
 • allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna. (Matteusevangeliet 7:12)
 • Stå inte i skuld till någon utom i kärlek till varandra. Ty den som älskar sin nästa har uppfyllt lagen. Dessa bud: Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte mörda, Du skall inte stjäla, Du skall inte ha begär, och alla andra bud sammanfattas i detta ord: Du skall älska din nästa som dig själv. Kärleken gör inte något ont mot sin nästa. Alltså är kärleken lagens uppfyllelse.
  (Romarbrevet 13:8-10)

Även för hur vi ska tänka
 • Den som hatar sin broder är en mördare.
 • (1 Johannesbrevet 3:15)
 • Jag säger er: Den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. (Matteusevangeliet 5:22)
 • Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. (Matteusevangeliet 5:28)

Lagen visar att du har syndat, du har brutit mot lagen (titta gärna på buden ovan igen)
 • Synd är brott mot lagen. (1 Johannesbrevet 3:4)
 • Men vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun skall stoppas till och hela världen stå med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. (Romarbrevet 3:19-20)

Gud har bestämt att alla som syndat ska dö och dömas för sina synder
 • det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas (Hebreerbrevet 9:27)

När Gud dömer, kommer Han inte att frikänna en skyldig brottsling som du, eftersom:
 1. Han är perfekt, god och rättvis
 • Den som frikänner en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda styggelser för HERREN. (Ordspråksboken 17:15)
 1. Han är arg på dig för vad du har gjort
 • Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. (Romarbrevet 1:18)
 • Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. (Romarbrevet 2:5)
 1. Inga goda eller religiösa handlingar kan kompensera för vad du gjort, du har blivit smutsig för Gud
 • Vi är alla orena, alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort av vinden kommer vi att föras bort av våra missgärningar. (Jesaja 64:6)
Ditt rättvisa straff
 • Han skall ge var och en efter hans gärningar: evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda (Romarbrevet 2:6-9)
 • Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. (Matteusevangeliet 13:49-50)
 • de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. (Uppenbarelseboken 21:8)

Ingen kan rädda dig
 • Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. (5 Moseboken 32:39)
 • Lägg märke till detta, ni som glömmer Gud, så att jag inte sliter er i stycken utan räddning (Psalm 50:22)
 • Redan från första dagen är jag denne Gud. Ingen kan rädda ur min hand. När jag vill göra något, vem kan då förhindra det? (Jesaja 43:13)

..förutom Gud
 • Jag, jag är HERREN, förutom mig finns ingen frälsare. (Jesaja 43:11)
 • När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: "Vem kan då bli frälst?" Jesus såg på dem och sade: "För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt." (Matteusevangeliet 19:25-26)

De goda nyheterna
Samtidigt som Gud är rättvis och heligt arg på syndare, är det också helt sant att Gud är kärlek och har gensvarat i kärlek på människans fientlighet.
 • Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek till oss: han sände sin enfödde Son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin Son till försoning för våra synder. (1 Johannesbrevet 4:8-10)

Gud har planerat att rädda (”frälsa”) syndare från synden och domen
 • Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger HERREN, och jag är Gud. (Jesaja 43:12)

  Jesus Kristus, den Smorde Frälsaren som Gud har utsett, led och dog på korset i syndares ställe så att de kan bli rättfärdiga (få en rätt ställning hos Gud) av nåd (utan att ha förtjänat det, en ”gratis” gåva) genom tron
 • Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare...Guds fiender. (Romarbrevet 5:6-8, 10)
 • Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud, genom hans blod, ställt fram som en nådastol, att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna, under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet: att han själv är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. (Romarbrevet 3:23-26)

Jesus uppstod från de döda
 • Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. (Romarbrevet 4:25)

Ditt gensvar: Omvänd dig och tro!
Omvändelse börjar med att man inser och bekänner att vad Gud säger om oss är sant - vi har syndat
 • Ty jag känner mina överträdelser och min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. (Psalm 51:5-6)

En äkta insikt om vår syndfullhet och skuld kommer också leda till äkta sorg, skam och även hat över vad vi gjort
 • Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag. (Romarbrevet 7:15)
 • Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp? (Romarbrevet 7:24)

Bara en till synes uppriktig bekännelse är inte det verkliga beviset på äkta omvändelse. Det måste leda till att man vänder sig ifrån synden
 • de skall ångra sig och omvända sig till Gud och göra sådana gärningar som hör till omvändelsen. (Apostlagärningarna 26:20)


Tro
 • Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. (Hebreerbrevet 11:1)
 • Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. (Romarbrevet 4:21)

Tro grundas på Guds löften
 • Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. (Johannesevangeliet 3:16)
 • De svarade: "Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj." (Apostlagärningarna 16:31)

Exempel på en troende
 • Vi som tjänar genom Guds Ande och berömmer oss av Kristus Jesus och inte förlitar oss på yttre ting. (Filipperbrevet 3:3)

Grunden för verklig "frälsningsvisshet" (klarhet i om man själv har blivit räddad)
En sant omvänd troende kristen är en ny skapelse och kommer att leva ett liv som visar att Gud har gjort ett radikalt omskapande i hennes liv
 • Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. (2 Korintierbrevet 5:17)
 • På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? (Matteusevangeliet 7:16)

Frälsningsvisshet får man genom att undersöka sig själv i Bibelns ljus
 • Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet. (2 Korintierbrevet 13:5)
 • Detta skriver jag till er för att ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn. (1 Johannesbrevet 5:13)

Test för biblisk frälsningsvisshet
1 Johannesbrevet 1:5-7 (Vandrar i ljuset), 1:8-10 (Bekänner sina synder) 2:3-4 (Lydnad), 2:9-11 (Särskild kärlek till andra kristna) 2:15-17 (Hatar världen), 2:24-25 (Förblir i läran) 3:10 (Rättfärdighet) 4:13 (Andens vittnesbörd), Hebreerbrevet 12:5-8 (Disciplin) Galaterbrevet 5:22-23 (Andens frukt: Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning.)


Är detta något som du skulle tänka dig att dela ut? Du är fri att hämta ner och skriva ut den. Jag är även tacksam för mer "kritik," synpunkter och förslag på hur det kan förbättras så kontakta mig gärna i så fall. Vi har även idéer på att göra några kortare varianter, har redan börjat på en, detta är mycket text och tyvärr gillar folk inte mycket text. Samtidigt så är detta inte vilken text som helst utan bibelord med Guds Evangelium, det som Anden använder för att föda folk på nytt. Be även gärna för de som får denna traktat.

onsdag 24 oktober 2012

Självförnekelse (Richard Baxter)

Sedan sade han till alla: "Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad? Den som skäms för mig och mina ord, honom skall Människosonen skämmas för, när han kommer i sin och sin Faders och de heliga änglarnas härlighet.
(Lukasevangeliet 9:23-26 SFB)

söndag 21 oktober 2012

Finns det en genväg till himlen? (Jan Johansson)

1: Frälsning utan omvändelse?
2: Vad är omvändelse? Vad är omvändelse inte?
3: Omvändelse i relation till tro
4: Omvändelse i relation till syndernas förlåtelse

lördag 20 oktober 2012

Debatt: Feltolkar koranen kristendomen? del 2

Andra delen av debatten mellan Bassam Zawadi och James White.

(Jag lade upp del 1 här, egentligen skulle jag väl ha lagt in även andra delen där.)


onsdag 17 oktober 2012

Broder Yun i söndags

Oj, plötsligt har det gått en vecka sedan jag sist uppdaterade bloggen. Jag har en del att dela med mig av här, men även en del i "övriga livet," tyvärr så rinner tiden iväg. Tiden går fort när man har... mycket att göra.

I söndags var jag för första gången på väldigt länge och besökte en gudstjänst i en pingstkyrka. Anledningen till att jag tog mig dit var att det var den kinesiske broder Yun som kom dit för att predika. Jag har tidigare "bloggat" om de kristna i Kina och nämnde broder Yuns bok Den Himmelske Mannen. Han har suttit i fängelse, blivit torterad för att han är kristen och då jag läste den boken märkte jag att jag knappast var kristen. Var också och lyssnade på honom när han var i stan för en mängd år sedan.

Kort kommentar om gudstjänsten och läget i vårt land
Gudstjänsten i övrigt hade man ju kunnat varit utan, det var väl som jag minns och som de är nu för tiden i frikyrkliga/pingst-sammanhang. Fast nästan värre. En gudstjänst jag tyvärr inte tror behagade Gud. Det var människor i centrum och applåder till människor (ja man applåderade bokstavligen, klappade händerna, de som var framme och framförde eller sade något.) En show är lovsångsstunderna både framme på scenen och i publiken. I slutet skulle alla blunda och räcka upp handen om de ville "bekänna tro på Jesus" (inget om att omvända sig och tro Evangelium.) Eftersom ingen verkade räcka upp handen drogs det ut och pastorn frågade igen. Osv. man följde instruktionerna.

Inget illa om personerna, det är en sedan länge konstaterad tragedi, att det är såhär som villfarelsen har spritt sig och tagit över allt. Pastorn i fråga var ungdomspastor när jag var tonåring i pingstkyrkan jag var i då, och jag såg upp till honom :( (obs detta nu är inte samma pingstkyrka)

Gäst-talarna, om Kina, missionsarbete och väckelse
Med detta sagt, broder Yun och bröderna med honom som talade hade mycket bra att säga. Dels om väckelse och deras arbete med att smuggla biblar till diverse länder. I Kina och de länderna är det förbjudet att vara kristen. Ändå är det väckelse, Gud väcker upp många och de omvänder sig till Jesus. Vid Maos kulturrevolution försökte man ju radera ut all religion men istället har antalet kristna blivit mycket större sedan dess.

I Kina går kristna upp kl 5 för att be om väckelse (klockslaget är inte viktigt). Bönen är viktig för väckelse (talar även Leonard Ravenhill mycket om) Bön ska fortsätta när väckelsen sker. I västvärlden så kallar man det för väckelse när det sker under och folk reser dit. I Kina så är undren bara resultatet av när en predikant varit där och predikat Evangelium, folk blivit frälsta, och predikanten dragit vidare. Först efter det händer det under, när predikanten är borta och inte tar åt sig äran, och inte blir upptagen utan kan fortsätta predika Evangelium.


Man berättade om att de hade låtit några amerikanska "megakyrkopastorer" träffa de kinesiska pastorerna. Pastorerna i Kina är pastorer för ännu fler (miljoner) än de amerikanska megakyrkopastorerna. Men dessa kinesiska pastorer är så fattiga så de har inte ens några egna strumpor. Om de har skor så är sulorna helt sönder. Detta var en chock för megakyrkopastorerna som är mycket rika och inriktade på vilka kläder osv man ska ha på sig för att "göra succé." När de skickade runt kollektkorgen vid det tillfället så ställde sig de kinesiska pastorerna i korgarna, de hade inga pengar men de gav hela sig själva.

Broder Yuns predikan, sammanfattning
Broder Yuns predikan handlade i stort sett om utkorelse. Gud älskar oss och har utvalt oss. Jesus känner Sina får och Hans får känner Honom. Alla som Fadern har gett Honom kommer till Honom och de ska aldrig gå förlorade. Vi älskar Gud för att Gud först älskat oss.

Yun berättade många historier jag känner igen från hans bok, bl a om när han satt i fängelse och hans 800 medfångar blev frälsta. Men vad han ville säga var att detta var inte för att han var en duktig evangelist utan frälsningen är helt ett Guds verk. Han ville uppmuntra oss i Sverige att veta att Gud kan också väcka upp detta andligt döda land och därför ska vi vara frimodiga.

Slutkänslor
Som sagt, när man läser och hör om Kina och vad de gör och utstår så är det befogat att fråga sig om alla vi kristna i Sverige ens är kristna. Är vi beredda att ta våra kors. Väckelsen måste börja med oss. Med mig. Mitt kalla hjärta...

onsdag 10 oktober 2012

Vad Skulle den Moderne Predikanten Ha Gjort? (Paul Washer)

Paul Washer berättar historien om hur en man i Alaska blev frälst (räddad.)Han berättar den i flera predikningar när han pratar om att moderna predikanter bara ber en s k frälsningsbön med någon och sedan är de "frälsta" som om att det är en vaccinationsspruta. Enligt Bibeln krävs dock mera arbete från evangelistens sida i evangelieförkunnelsen. I Bibeln finns det inga frälsningsböner utan det är omvändelse, samvetskval och ånger över synden, en vilja att bättra sig, och hel förtröstan på Jesus, som gäller.

Nej. Det finns inga frälsningsböner i Bibeln och du blev inte frälst av en frälsningsbön, utan av Jesus, om du omvänt dig och trott Evangeliet.

Om det varit en annan predikant som mannen i Alaska träffat så hade han bett en frälsningsbön och efter några veckor dött och hamnat i Helvetet. Det krävdes istället, som sagt, ett längre arbete och uppoffring för evangelisten, men till slut blev mannen frälst.

Han berättar även berättelsen i den historiska predikan Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan (som har svensk text)

Se även:
Omvändelse: Rövaren på korset

lördag 6 oktober 2012

Debatt: Feltolkar koranen Treenighetsläran?

T ex verkar koranens författare påstå att Treenigheten som kristna tror på, är Gud, Jesus och Maria.

(Egentligen är Treenigheten Fadern, Sonen och Den Helige Ande.)

Jag har träffat muslimer som tror att vi tror så, eller att treenighetsläran lär något som den egentligen inte lär.

Detta är en väldigt nyttig och viktig debatt som ägde rum 2011 i London:

onsdag 3 oktober 2012

Försoningen (J. Gresham Machen)

Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige skall leva av tro. Men lagen säger inte "av tro", utan den som håller dessa bud skall leva genom dem. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse, när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: Förbannad är var och en som är upphängd på trä. Vi friköptes, för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade Anden.
(Galaterbrevet 3:10-14 SFB)tisdag 2 oktober 2012

John Piper om att kalla sig för "mask"

Inledning
Vid flera tillfällen har jag fått in frågor, kritik och klagomål om att jag kallar mig bl a "mask" och att denna blogg heter så. Och jag talar inte om icke-kristna utan jag talar främst faktiskt nu om bekännande kristna som säkert kan se icke-kristna och sig själva innan de var kristna, som "maskar" men gärna vill se sig själva som finare nu när de blivit frälsta. Och de gillar inte när någon kristen fortfarande kallar sig mask (av olika anledningar.)

Men jag är i gott sällskap om att beskriva mig på detta sätt även som kristen, det är framförallt bibliskt och tittar man tillbaka på kristna genom tiderna så har de också det. En del av de gamla texter jag brukat lägga upp ("Grace Gems", bl a puritaner och andra predikanter, som John Newton och James Smith) har visat vad de skrivit och också beskrivit sig som maskar och usla kräk.

Som svar till dessa frågor, kritik och klagomål skrev jag iallafall ett inlägg också för ett tag sen: Kan jag Kalla mig "Mask" I mitt Nuvarande Tillstånd? Längst ner hänvisar det inlägget till texten av James Smith om Hur Paulus värderade sig själv

Till saken
Gott sällskap som sagt. Och nu en till: John Piper hade en gång på twitter kallat sig för mask. Då fick han också en del kritik som han bemötte i denna text. Han skriver där bl a:

Inte alla tycker det är bibliskt sunt att kalla en ny skapelse i Kristus för mask, eller att vilja vara en. Det är en bra fråga

Först och främst min mening: Jag vill vara "en sådan mask" - en William-Carey-sortens mask. Dvs en okuvlig Jesu tjänare som trots mängder av misslyckanden, håller ut produktivt till slutet av nåd allena genom tron allena.

William Careys gravskrift lyder:

WILLIAM CAREY
Född 17 augusti 1761
Död 9 juni 1834
En eländig, fattig och hjälplös mask,
Jag faller på dina milda armar.

John Piper hänvisar också i texten vad för positiva saker vi kristna kallas, heliga, nya skapelser i Kristus, m m, i Bibeln (Ef 1:1-7, 2 Kor 5:17, Ps 116:15, 1 Pet 2:9, 1 Joh 5:1, Rom 5:1, Hebr 10:14) och fortsätter:
Men, min förståelse för vem jag är till jag dör, inkluderar även "Jag eländiga människa, vem ska befria mig från denna dödskropp?" (Rom 7:24). Det inkluderar "lyckliga är de fattiga i anden" (Matt 5:3). Det inkluderar "ett brustet och förkrossat hjärta" som Gud inte kommer att förakta (Psalm 51:19). Det inkluderar att gråta bittert över min syndighet (Luk 22:62). Det inkluderar att "skämmas och blygas" för vad jag gjort (Hes 36:32).

Amen.