Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 27 januari 2013

Förening med Kristus (James Smith, 1861)


Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.
(2 Korintierbrevet 5:17 SFB)

Det är något mirakulöst att vara kristen - för verklig kristendom är effekten av ett nyskapande! Att göra en kristen, kräver samma makt som att göra en värld. Inget annat kan uppväcka en syndare från en död i överträdelser och synder!

I varje exempel på verklig omvändelse, utövas Guds allsmakt!

Det utmärkande PRIVILEGIET för den troende är att hon är "i Kristus." Vi var alla från början i den fallne Adam, och från hans höfter flödade vi fram. Ingen är i Kristus av naturen, utan bara genom en handling av suverän nåd. Och alla kristna är i Kristus - och inte kan någon vara kristen utan att avgörande vara förenad med Kristus.

Som mördaren flydde till fristaden, så flyr den troende till Kristus.

Som Noa gick in i arken för att bevaras från syndafloden, så gömmer sig den troende i Kristus för att bevaras från den kommande vreden.

Som grenen är i trädet, stödd och försedd av trädet, och formar en del av trädet, så är den troende i Kristus, stödd och försedd av Kristus!

Som kroppsdelen är ledd av huvudet och formar en del av kroppen, så är den kristne i Kristus, ledd av Kristus och formar del av Kristus. "Vi är ju Hans kroppsdelar, av Hans kött och av Hans ben."

Kristus bor i den troende som om det är Hans tempel.
Den troende bor i Kristus, som sin tillflyktsort, borg och ark för säkerhet.

Det ständiga RESULTATET av att vara i Kristus är att "han är en ny skapelse."

Då vi är i Kristus, är vi nyskapade - och har nytt LIV, som är andligt, kommer från en ny källa, inte från Adam, utan från Kristus.

Då vi är i Kristus, får vi ny FÖRSÖRJNING - dvs livets bröd som kom ner från Himlen, och det levande vattnet som bara Jesus kan ge.

Då vi är i Kristus, upptas vi med nya ÄMNEN, som sätts framför oss genom evangeliet, och som upptar våra tankar, tillgivenheter, och tid.

Då vi är i Kristus, engageras vi i nya SYSSELSÄTTNINGAR, vi gör Guds gärningar, försöker att göra Guds vilja från hjärtat och att ära den ärofyllde Frälsaren.

Då vi är i Kristus, går vi på en ny STIG - helgelsens väg. Vi går i nyhet av liv. Vi vandrar med Gud och önskar vandra värdigt Gud som kallat oss till Sitt rike och ära.

Då vi är i Kristus, handlar vi utifrån nya MOTIV, för Kristi kärlek tvingar oss, och vi arbetar inte längre för evigt liv, eftersom vi har det; inte heller för Himlen, för vi har redan fått rätten till den - utan som köpta av ett pris, önskar vi endast att ära Gud i våra handlingar och tankar.

Då vi är i Kristus, går vi med i ett nytt SÄLLSKAP, för vi väljer de heligas gemenskap, som vi aktar som jordens utmärkta; och därför går vi med lärjungarna.

Då vi är i Kristus, ser vi efter en ny HIMMEL, och för att inneha det, väntar vi på Jesus, som befriat oss från den kommande vreden.

O välsignade tillstånd att vara i Kristus! O härliga privilegium och utmärkelse - att vara nya skapelser!

Förening med Kristus är av största VIKT. Utan detta finns ingen evig säkerhet, ingen sann värdighet, ingen solid glädje. Det är bara när vi är ett med Kristus - som vi är rättfärdiga, som vi är helgade, som vi kan bli förhärligade. Låt oss aldrig vila nöjda med något som saknar förening med Kristus, och det visas i levande gemenskap med Kristus.

Bara genom en ny födelse, bara som född av Anden, kan vi komma in i att åtnjuta detta välsignade privilgeium, eller njuta av denna höga utmärkelse. Låt ingen därför undgå denna genomgripande hjärteförvandling, som resulterar i frälsande förening med Herren Jesus Kristus.


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 23 januari 2013

Att Frukta Gud

I söndags predikade dennna mask fortsättningen av Nahums bok, utifrån 1:2-13. Bl a om gudsfruktan, att frukta Gud. Betyder det inte att man är rädd för Gud, utan något annat? Nu får vi se vad texten tyder på.

Även lite intressanta saker som står i hebreiska originaltexten och om att Jesus är med i texten på ett par ställen.

Jag råkar också säga att det bara finns 2 bibelöversättningar på svenska. Det finns ju fler men inte som är i tryck och speciellt tillgängliga köpa normalt (såvitt jag försökt.)

måndag 21 januari 2013

Vad innebär det att vara en ny skapelse? (Don Currin)

Som jag skrev i förra inlägget i lördags besökte i veckan Michael Morrow och Don Currin, vår församlings bibelstudier för att dela Guds Ord med oss.

Don Currin berättade sitt vittnesbörd för oss och det finns även en video på nätet där han gör det: Has the Love of God Done a Work in Your Heart?

Det är ett starkt vittnesbörd för många som lever som falska kristna. Jag var också en av dem.

Detta är också ett bra, förkrossande, 9-minutersklipp ur en av hans predikningar: Flee from the Wrath of God

Det här är predikan han höll hos oss, till svenska folket, vad det innebär att vara en ny skapelse, att vara innanför och utanför Guds rike:

lördag 19 januari 2013

Den Kristnes ställning, vandring och andliga krigföring (Michael Morrow)

I veckan besökte Michael Morrow och Don Currin, medarbetare till Paul Washer på HeartCry, vår församlings bibelstudier. De hade vad jag förstått det, varit och talat på en konferens i Norge och skulle vidare, i Europa, och passade på att komma och hälsa på oss tiden de hade emellan, för att dela Guds Ord och styrka oss.

De var två härliga bröder i Herren och vi hade en tid av gemenskap med dem. Jag fick förmånen att sitta ner och prata själv (i köket) med broder Mike en bra stund, om saker i livet, Romarbrevet, fick några bra råd och tankar, och det var en väldigt trevlig pratstund och gemenskap, som jag aldrig ska glömma.

Detta är predikan som broder Mike höll för oss i tisdags, från Efesierbrevet:

onsdag 16 januari 2013

Anti-intellektualism är Inte Bibliskt (Spurgeon/Kielar)

Väx i stället till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans är äran nu och till evighetens dag, amen.
(2 Petrusbrevet 3:18 SFB)

Det finns ju mycket anti-intellektualism i kristenheten. Kunskaper i Bibeln tar man inte på det allvar som det bör, utan det gäller att man är "kallad" eller "andlig" först och främst och sedan så räcker det med att säga det som kommer fram direkt. Och så accepterar man alla villoläror som kommer fram blint. Detta gäller för mycket pastorer. Och de som har kunskaper i Bibeln och kan visa att andra har fel är plötsligt för smarta för att få säga till om något.

Det är sant att Gud väljer dårarna för att de visa ska komma på skam. Men det handlar om världens vishet mot det som är dåraktigt för världen (1 Kor 1:19-20, 27.) Något som alltså inte är efter Guds normer. Sedan säger Bibeln att sann kunskap om Gud (="teologi"), utifrån Hans Ord, Bibeln, och vishet är väldigt positiva saker att sträva efter. (Ps 19:8, Ords 2, Tim 3:15-17)

Som farligast blir antiintellektualismen när man går så långt som att säga att det inte behövs någon förståelse för vad Evangeliet (glädjebudet) innebär för att bli frälst. Det behöver inte predikas något stötande Evangelium utan det räcker att man ber en bön och så blir man frälst utan att man vet vad det har för innebörd. Romarbrevet 10:9, som många har som bevistext för frälsningsbönen, är t ex vårdslöst ryckt ur sitt sammanhang. Läser man sammanhanget så ser man att det behövs förkunnas Evangelium, v14:
Så hur ska de kalla på Honom som de inte hade förtroende för?
Och hur skulle de ha förtroende för Honom som de inte hört om?
Och hur skulle de höra utan förkunnare?
Detta är retoriska frågor med svaret: Det går inte, de måste ha en förkunnare för att höra Ordet (glädjebudet) för att de ska kunna ha förtroende för Herren, för att de ska kalla på Honom.

För att inte tala om att Paulus skrivit massor av information (kunskap) i Romarbrevet, innan han kommit fram till kapitel 10 här.

"Tron" är ett logiskt, rationellt, förtroende för Gud, som bygger på verkliga fakta genom historien, att Gud är pålitlig.

Tron på Jesus Kristus, förtroendet för Jesus Kristus, är helt rationellt, trots alla de irrationella saker som gjorts i Kristi namn genom århundradena.Relaterat: |

söndag 13 januari 2013

Rösten! (James Smith, 1861)


Amen, amen säger jag er: Den stund kommer, ja, den är nu inne, när de döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.
(Johannesevangeliet 5:25 SFB)

Varje troende hör Jesu röst och blir andligt levande. Hon blir djupt, intensivt engagerad i gudomliga ting - att känna till dem, äga dem, och åtnjuta dem.

Att behaga Jesus - blir hennes glädje.
Att bli som Jesus - blir hennes högsta önskan.
Att vara med Jesus - blir hennes Himmel.

Se då, vad vi behöver - för att Jesus ska tala:
tala till syndare - och omvänd dem;
tala till sömniga bekännare - och väck dem.
Pastorer kan tala - men ingen kommer lyssna på dem.
Lärare kan undervisa - men ingen kommer bli uppväckt av dem.
Det är Jesu allsmäktiga röst som behövs!
Hans får hör Hans röst - och följer Honom!

Förstå varför vissa blir uppväckta - det är för att Jesus talar till dem! Han kan tala med predikanten - eller utan honom. Han talar precis som Han vill - och till vem Han vill.

Förstå makten och kraften i Återlösaren - Han har makt över liv och död. Det är bara för Honom att tala - och de som hör ska leva! Han upplivar vem Han vill. Han ger evigt liv till så många som Fadern givit Honom.

O de miljoner som Han effektivt talat till - och var och en av dessa miljoner har hört och svarat! De levde ett liv i tro på jorden, och nu lever de ett liv av outsäglig glädje i Himlen!

Se, Vem vi bör se på. Vill vi ha...
våra barn omvända
våra kyrkor uppväckta
våra grannar förda till Gud
hedningen vänd från mörker till ljus
eller våra egna själar uppväckta?
Vi måste se till Jesus!

O Jesus, tala till min själ och uppliva den!

Medel utan Jesus är kraftlösa! Som den lame mannen låg i åratal vid Betesdadammen utan att bli botad förrän Jesus kom - så kan det vara för oss. Det är Jesus, och endast Jesus som kan hälla ner liv i de medel vi använder, och göra dem effektiva!

Förstå alltså, Vem som bör ha äran. Har vi blivit uppväckta? Lever vi genom tro på Guds Son? Då har Jesus talat till oss! Han har gjort verket - och till Honom hör all ära. Låt oss prisa Hans heliga namn!

De döda skall höra Guds Sons röst, och de som hör den skall få liv.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 12 januari 2013

Jesus Culture L.A. 2012: Klar Karismatisk Kraft - eller Slipade Säljare Som Saluför Skrot?

Det här är en video av YouTube-användaren bzel333 som har ett reportage om konferensen Jesus Culture LA 2012.

Man får höra från de som besökte konferensen vad budskapet var och se huruvida det stämmer överens, eller inte stämmer överens, med Evangelium om Jesus Kristus. Och lite mer...bzel333 står för sund biblisk lära och Evangelium, har mycket bra undervisning och apologetiskt på sin kanal, mot både ateism och new age och osunda/villoläror som finns i vissa "kristna" sammanhang. Han har också fått sitt konto raderat från YouTube ett par gånger för att villolärarna anklagat honom för upphovsrättsbrott. (Han har tagit utdrag från deras undervisningar för att kritisera och granska och kommentera - vilket egentligen är "fair use" - skäligt bruk, helt tillåtet att göra.)

onsdag 9 januari 2013

Gud Är En Svartsjuk Hämnare (Nahum 1:1-2)

Här är predikan som denna usla mask genom Guds nåd och kraft höll i söndags utifrån Nahum 1:1-2. Vi predikar ju igenom bibelböcker, vi har tagit några i GT. För vi bör inte begränsa oss till NT utan ta hela Bibeln. Och jag har alltså börjat gå igenom Nahum nu.mp3 finns här

Denna mask kommer, om Gud vill, att predika 2 predikningar till utifrån Nahums bok.

söndag 6 januari 2013

Den gnistrande diamanten i ringen av härlighet! (Thomas Brooks, 1675)

Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet
(Johannesevangeliet 17:24 SFB)

Kristus kan aldrig vila nöjd förrän Hans vänliga gemenskap med Sitt folk här på jorden, går över i deras fullkomliga och härliga gemenskap med Honom i himlen.

Kristus längtar väldigt efter sällskap med Sitt folk. Det är del av Kristi glädje att de är där Han är. Kristus är inte nöjd ensam. Som en ömsint far, kan Han inte åtnjuta något om Hans barn inte får ha del med Honom. Även nu är Han alltid med dem...
för att ha uppsikt över deras beteende
höra deras böner
leda dem på vägen
skydda deras kroppar
uppmuntra deras andar
och glädjas i deras närvaro.

Den största delen av glädjen som vi ska få i himlen ligger i detta - att då kommer vi vara med Kristus, och ha direkt gemenskap med Honom. Det stora målet med att vi är i himlen, är för att se och åtnjuta Kristi härlighet!

Säkerligen kommer härligheten och glädjen i himlen för de utvalda, bestå mycket av att vara i Kristi sällskap, som de gläder sig i så mycket på jorden. Att följa Lammet vart Han än går, att åtnjuta Honom helt, och att alltid vara i Hans närvaro - är det himmelska med himlen, det härliga med härligheten! Detta är den gnistrande diamanten i ringen av härlighet!

Dagen kommer där troende ska bli helt glada vid åsynen av Kristi härlighet, och synligt och direkt se och åtnjuta Honom!

Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig, så att de får se min härlighet
(Johannesevangeliet 17:24 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 5 januari 2013

Dr James Whites Berättelse

Dr James White berättar om sitt vittnesbörd och sin verksamhet