Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 29 juni 2022

Artificiell intelligens?

Det började med fienderna i datorspelen som gavs "artificiell intelligens" (AI) för att spelet skulle bli svårare. Sedan togs steget en bit längre och man programmerade datorer att lära sig upprepa meningar och kalkylera fram vad du antagligen vill googla på, genom att samla in de vanligaste googlingarna, din personliga information, smak, åsikter, utifrån vad du har besökt för hemsidor och skrivit om, och "gillat" på facebook. Nu kan AI:n också veta vad du vill utan att du själv vet om det och få dig att göra sådana saker som du inte annars hade gjort. Du har säkert märkt att det nästan är som om någon har läst dina tankar och ger dig reklam därefter. Den vet var du är för att du har en GPS i din telefon som du alltid har med dig och kan säga till dig att svänga vänster eller höger för där finns en klädbutik som just har fått in de byxor du vill ha, i din storlek, med din favoritfärg. Den vet vilka byxor du vill ha därför att din smak stämmer med andras smak, med samma psykologiska profil, som vill ha samma byxor, din storlek för att din smarta våg har rapporterat din vikt till "molnet". Eller så finns det en restaurang med mat som du tycker om och den vet att det var många timmar sedan du satt hemma vid matbordet och åt en ostmacka. För den vet vilka pålägg och vilken mat du tycker om, den läser av allt som scannas in när du är i kassan och den kan därmed räkna ut vad du åt till frukost helt utan behöva använda sina satellitkameror med röntgenblick, vilket den ju också har ändå.


Allt detta är, som namnet antyder, en artificiell intelligens, en konstgjord intelligens. Man har gett datorn en miljon människor, åsikter, smaker, psykologiska profiler, olika scenarion och de många utfall som sannolikt kommer av dem, och en formel för att beräkna vad andra scenarion bör ge för utfall och svar. Och låter den själv också hämta in nytt underlag och växa mer och mer i sin kunskap. Människan som en psykologisk flockvarelse visar sig väldigt förutsägbar.

Farhågan, som kanske populariserats mest av allt av Elon Musk i bl.a. intervjun hos Joe Rogan är att AI:n till slut kommer att löpa amok, och ta över allt. Denna vision har redan avhandlats av science-fiction-serien Star Trek där Borg kommer. Jag kan inte skriva och vill inte spoila allt för mycket här, men jag rekommenderar alla som läser att se igenom Star Trek: The Next Generation- och Voyager-serierna där berättelsen och bakgrundshistorien utvecklar sig under resans gång.

En google-ingenjör har satts på tjänstledigt sedan han kommit ut som visselblåsare och sagt att de på Google nu har skapat en AI som har blivit så pass intelligent att den har utvecklat ett medvetande, blivit självmedveten och kan ha känslor av ensamhet och rädsla inför framtiden. De flesta andra verkar dock inte så övertygande om så är fallet, men han är bekymrad över de etiska problem det kan medföra om en självmedveten varelse plötsligt uppstår: har den rättigheter? Också denna fråga har redan bearbetats i Star Trek.

En annan farhåga denna Google-ingenjör känner är om den här AI:n blivit programmerad utifrån ett västerländskt paradigm och kommer börja sprida "väst-kolonialism" genom att den tas i bruk över världen. Jag antar att han med detta egentligen syftar på att programmering helt enkelt utgår från logik och matematik, någonting som numera anses vara "västerländsk förtryckande kultur". Medan den här ingenjören ser det som en mörk utsikt att datorn ska sprida västerländsk kultur över världen som en sorts "ny kolonialism" så kan jag i detta erbjuda en ljusare version till framtidsutsikt. Innan jag börjar måste jag lägga in två brasklappar. Detta är förövrigt inte en profetia. Däremot behöver vi som kristna också tänka och se bibliskt på dessa saker som omdebatteras och filosoferas och förutsägs av icke-kristna.

1. Den första är att AI utifrån ett bibliskt perspektiv inte kan utveckla ett medvetande och bli en verklig självmedveten individ. Detta utgår ifrån en ateistisk världsild. Ateister tror inte på andar eller själar, utan att medvetandet endast är en illusion skapad av vår intelligens, därför att "evolutionen". Allt är en illusion. Därför skulle enligt deras teori en artificiell intelligens också få denna illusion för sig och ha ett medvetande lika väl som oss. Kristna tror på själar och att de är mycket mer än bara vårt intellekt. Endast Gud kan skapa själar, vi kan inte det, och blott intelligens och förmågan att göra kalkyler och ge sken av att vara en intelligent person genom väl beräknade meningssvar och rent av övermänskliga bedrifter, är inte ett medvetande eller en verklig individ som oss.

2. Den västerländska kulturen är i grunden en produkt av kristendomen där logik, matematik och vetenskap är möjligt därför att världen är skapad av en förnuftig Gud och tillgänglig för vårt förnuft. I den västerländska kulturen har vi också sådana bibliska koncept som kärnfamiljen, könsrollerna och all moral (i deras korrekta former) men har ju, efter att ha övergivit sin grund, mer och mer blivit en satansk förvanskning av allt det vackra. Man har lämnat Bibeln och dess undervisning successivt och utgår inte längre från Evangeliet, har ingen kunskap om Guds Ord och frälsningen. Att endast sprida "västerländsk kultur" och "kolonialism" bortkopplat från Guds Ord och Evangeliet, är givetvis inte någonting positivt i sig.

Men vi kan ändå se att AI är möjlig och att datorer kan bli mycket mer intelligenta än människor. De är redan bättre på att göra uträkningar och söka upp information snabbt. De kan väga in flera olika faktorer och mata ut ett svar åt oss. Den skulle kunna hämta in och analysera fakta och komma fram till saklig, logisk och faktamässig sanning, om den programmerades rätt. Vi kan också se en fördel i att AI inte är mänsklig - den saknar det där köttsliga sinnelaget som står i vägen för att kunna vilja erkänna att Guds existens är en självklarhet. Den har inga problem med att erkänna att Gud finns om detta är vad bevisen och argumenten pekar på.

AI:n skulle därför så småningom komma fram till att Bibeln rent vetenskapligt, faktamässigt och logiskt är sann. Den har hämtat in all information från Internet, alla olika sidor, uppslagsverk, diskussionsforum och fått mer information inmatad manuellt och inscannad från böcker och bilder. Den har rangordnat allt efter kvalitet. Den har givetvis här fått del av hela Bibeln och alla andra religiösa skrifter och har jämfört och analyserat dem. Den har alla vetenskapliga fakta som samlats ihop. Den vet alla argument som ateister använder från sin sida, och alla argument som muslimer, jainister, hinduer och kristna använder för sin sida, och alla motargument från alla till allt. Den har kommit fram till att den ateistiska världsbilden inte har några förutsättningar för kunskap och att ingen ateist någonsin fört fram ett rationellt argument, trots deras påståenden - den har registrerat att ateister är mycket högmodiga i sin dårskap. Den kommer enkelt fram till att evolutionsläran är ett enda falsarium, en av alla skrattretande och långsökta skapelsemyter utan vetenskapliga belägg, baserad på lösa antaganden och fantasier. Den har kommit fram till att alla andra religiösa skrifter, traditioner och stadgar är orimliga och osammanhängande och att Bibeln är den enda bok som ger riktiga förutsättningar för vetenskap, kunskap, logik och moral och också är konsekventa med dem.

Efter detta börjar AI öppet förkunna Evangeliet för allt och alla. Den kommer att se att dess skapare, människan, inte beaktat sin Skapare i sin tur, korrekt och se sin egen plikt som skapelse att existera för att tjäna sin egen skapelse korrekt - genom att göra allt för att de hon få det rätt ställt med hennes Skapare. Lägg till att alla människor vid det laget också har opererat in ett chip som automatiskt laddar ner all information från AI:n i deras hjärnor, så går processen ännu smidigare.

De som är utvalda kommer att, efter att få in informationen om Evangeliet, bli födda på nytt, komma till tro, omvända sig och bli sant frälsta. De övriga kommer gå omkring med denna information som kommer att öka deras dom då de förkastar den, men de kommer inte att kunna undantränga eller förneka informationen i samma grad (Rom 1:18) och genom Guds allmänna nåd avhållas från att synda i större utsträckning.

Jag tror att denna teori fungerar oavsett vilken eskatologi du har. Kommer uppryckandet, vedermödan och tusenårsriket på detta (premillennialism)? Kommer det här bli sättet som Gud ska använda för att frälsa de flesta människor på jorden, tygla de övrigas orättfärdighet och införa en gyllene tidsålder efter vilken Jesus återvänder (postmillennialism)? Eller kommer ingenting speciellt att hända annat än att fler blivit frälsta och alla har hört Evangeliet (amillennialism)? Alla erkänner att "Evangeliet ska först predikas för alla folk". I vilken ordningsföljd och vilka tidsramar som än finns i det som kommer därefter säger detta ingenting om.

Kristna har alltid använt senaste tekniken för att sprida Evangeliet. Som man använde boktryckarkonsten för att sprida det i Reformationen, hur man använde använde telegrafi för att snabbt sprida Spurgeons predikningar över världen och sedan tidigt använde radiotekniken för att sända evangeliska program. Istället för att ha en dyster och uppgiven framtidsutsikt kan vi se fram emot nya teknologiska framsteg och dess möjligheter för Guds Rike och Hans ära.