Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 24 juni 2012

24 timmar i Helvetet! (James Smith, 1858)

Varför klagar en människa här i livet?
(Klagovisorna 3:39)

Då och då frestas jag att klaga på min svåra lott och tänka att jag blivit strängt behandlad. Otacksamheten reser sig och arbetar i mitt hjärta. Detta gör mig alltid eländig. Då finner jag det givande att titta ner i Helvetet och få upp ögonen för att dess fasor och kval är vad jag rättvist förtjänar.

Om någon någonsin förtjänar att komma till Helvetet - så är det jag!

Om rättvisa någonsin hedrades genom att fördöma en syndare - skulle det varit genom mig!

Om någon någonsin blivit frälst av nåd allena - så är det jag!

Ska då jag, som förtjänar att vara i Helvetet, men inte är det;
ska jag, som är en arvinge till Himlens härlighet - fastän ingen annan förtjänat det mindre;
ska jag, på grund av några prövningar, bekymmer och besvikelser, eller för att jag har ett tungt kors att bära--
ska jag våga knota, oroa mig, eller klaga, eller tycka att jag blivit strängt behandlad?

Chockerande motsägelse!

Vad är mina nuvarande smärtor och lidanden - jämfört med det Helvete jag förtjänar!

Alla de trångmål som jag kallas att utstå här på jorden - inget av dessa kan jämföras med bara tjugofyra timmar i Helvetet! Och ändå är min lön inte att vara i Helvetet i några timmar, utan för evigt! Säkerligen kommer varje förlorad själ, varje fördömd ande, vara beredd att läxa upp mig om jag klagar på min nuvarande lott! Vilken nedrig tacksamhet om jag inte prisar Herren med glädjefyllda läppar, för Hans rika, fria och suveräna nåd!

O min själ, varje gång jag frestas att klaga på min svåra lott - tänk på vad jag förtjänar! Tänk på vad som hade varit min eviga undergång - om Gud inte frälst mig genom Sin suveräna nåd!

Ja, jag finner att om jag tittar ner i Helvetet, tystar mina klagomål, vaknar min tacksamhet, och ödmjukas jag i stoftet inför min Gud!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 21 juni 2012

Rättfärdiggörelsen och Tillräknad Rättfärdighet (R.C. Sproul)Översatt från videoklippet:

Synden överförs, eller tillräknas till Jesus. Men om det är allt som hände skulle du aldrig bli rättfärdig. Om Jesus tog all min synd på Sina axlar och tog mitt straff, skulle det inte få in mig i Guds Rike. Det skulle bara hålla mig utanför Helvetet. Jag skulle fortfarande inte vara rättfärdig. Jag skulle vara oskyldig, men inte på ett positivt sätt rättfärdig. Jag har ingen rättfärdighet att tala om. Och det är inte bara oskuld som får in en i Guds Rike utan rättfärdighet.

Om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket. - Matt 5:20

Så även om jag inte är skyldig till något så har jag inte heller gjort något. Jag har inte förtjänat något som rättvisan skulle belöna. Så poängen är att det sker en dubbel överföring. ... Synden överförs till Jesus - Kristi rättfärdighet överförs till oss, till vårt konto.

Om Romersk-katolska kyrkans problem:

Så när Gud kallar oss rättfärdiga, så ljuger Han inte. Rom har problem med detta. Rom kallar detta för en juridisk fiktion. De ryggar ifrån det för att de känner att i den protestantiska synen, kastar detta en skugga på Guds integritet eftersom Gud förklarar folk rättfärdiga som inte är rättfärdiga. Reformatorernas svar var att om tillräknelsen var fiktiv, skulle det det vara en juridisk fiktion om Gud förklarade oss rättfärdiga, det skulle vara en lögn och en fläck på Gud. Men poängen i Evangeliet är att tillräknelsen är verklig. Gud lade verkligen mina synder på Kristus, och Gud överförde verkligen Jesu rättfärdighet på mig, och det finns en verklig förening för de som är i Kristus.

|||

måndag 18 juni 2012

söndag 17 juni 2012

Med största sannolikhet hade jag varit i Helvetet (James Smith, 1858)

Vad VAR jag av NATUREN? Detta är ett mörkt och trist ämne, för jag var i ett tråkigt tillstånd, och hade fått en tråkig karaktär.

Mitt hjärta var ruskigt depraverat - min natur totalt fallen.

Allt inombords var andligt dött - och allt utombords var oheligt.

Det skapade blev älskat och tjänat - och Skaparen försummad och föraktad.

Synden var mitt element.

Satan var min mästare.

Världen var min himmel.

Jag hade inga goda önskningar, inga heliga aspirationer, inga återlösande kvalitéer.

Jag var en rebell mot Guds styre - och en förrädare mot Guds krona!

Jag hade förgjort Gud om jag kunnat - och strukit ur Hans namn ur skapelsen! Mitt hjärtas och livs språk var: "Ingen Gud för mig!" Mitt hjärta var fyllt och upptänt av fiendskap mot Honom, och ibland hade jag kunnat förbanna Honom i ansiktet!
Jag hatade Hans lag.
Jag föraktade Hans evangelium.
Jag avskydde Hans folk.
Om jag kunde hade jag krossat Hans sak!

Hur förstummande att ett sådant kräk fick leva!

Hur förstummande att Gud inte krossat mig i Sin makt, och dömt mig till Helvetet!

Men, O Guds tålamod och suveräna nåd! Han stod ut med mig. Han fyllde mig med Sina välgärningar. Han bestämde Sig för att vinna mig med Sin kärlek. Men likväl syndade jag desto mer, och provocerade Honom med mitt ogudaktiga beteende. O vad överraskande att jag inte är i Helvetet! Säkerligen finns många redan i Helvetet - som aldrig var så stora syndare som jag varit!

Men Herren är god, redo att förlåta, och rik på barmhärtighet mot alla som ropar på Honom. Han satte ett rop i mitt hjärta, Han lyssnade på det ropet - och gjorde mig till en ny skapelse i Kristus Jesus. Han uppenbarade min enorma ondska inför mitt sinnes ögon, som fyllde mig med förvirring, misströstan och skam. Han lade mig i smutsen, och tycktes döma mig till förtvivel. Han krossade min stolta ande, förgjorde mitt infernaliska fiendskap mot Honom och smälte mig till förkrosselse med Sin kärlek.

Vad ÄR jag genom NÅD? För allt som jag nu är - en gång var jag det inte. Allt som på något sätt var gott i mig måste vara tack vare Guds fria nåd. Ja, med den helige Aposteln måste jag säga: "Genom Guds nåd är jag vad jag är!" Allt som åstadkommits inom mig, allt som sammanbringats på mig, och allt det goda som gjorts av mig - måste spåras till den fria och odödliga nåden hos Gud!

Vem kan säga vad jag hade varit vid denna tid om det inte vore för Guds nåd?

Vem kan säga var jag varit denna morgon om det inte vore för Guds nåd? Med största sannolikhet hade jag varit i Helvetet - där masken aldrig dör och elden aldrig släcks! O vilken tacksamhetsskuld jag står i till nåden! Om någon bör förstärka suverän nåd - så bör säkert jag göra det. För till Guds suveräna nåd - är jag skyldig allt!

Jag är inte nu vad jag en gång var. Varför? För att Gud har ett syfte av nåd mot mig.

Jag är inte nu vad jag snart kommer bli. Varför? För att nåd alltid kröns med härlighet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 13 juni 2012

Rättfärdiggörelse Genom Jesus Kristus Allena (John Gerstner)

Det skrivs en del kritiskt om katolska kyrkan och "protestantiska"/frikyrkors närmande till katolska kyrkan. Det finns mycket som klart är fel i katolska kyrkan men detta är själva kärnan till varför katolska kyrkan är fel och har ett falskt evangelium: frågan om rättfärdiggörelsen.

Den framlidne John Gerstner kontrasterar den historiska protestantiska synen på rättfärdiggörelsen med Roms (katolska kyrkans) syn.Martin Luther kallade det läran med vilken kyrkan står och faller.

Jean Calvin kallade det reformationens gångjärn.

Westminsterbekännelsen kap XI om rättfärdiggörelsen:
I. Dem som Gud verksamt kallar, rättfärdiggör han också fritt:a inte genom att ingjuta rättfärdighet i dem, utan genom att förlåta deras synder, och genom räkna och godtaga deras personer som rättfärdiga, inte för någonting verkat i dem, eller gjort av dem, utan för Kristi skull allena;c ej heller genom att tillräkna själva tron, trosakten, eller någon annan evangelisk lydnad till dem, som deras rättfärdighet, utan genom att tillräkna Kristi lydnad och tillfyllestgörelse till dem,b de mottagande och vilande på honom och hans rättfärdighet genom tro; vilken tro de har inte av sig själva, den är Guds gåva.c

a Rom. 8:30, 3:24. b Rom. 4:5-8; 2 Kor. 5:19,21; Rom. 3:22,24,25,27,28; Tit. 3:5,7; Ef. 1:7; Jer. 23:6; 1 Kor. 1:30,31; Rom. 5:17-19. c Apg. 10:43; Gal. 2:16; Fil. 3:9; Apg. 13:38,39; Ef. 2:7,8.

Det som gäller är alltså: Tro -> (leder till) rättfärdiggörelse + gärningar
Medan Rom lär ut: Tro + gärningar -> rättfärdiggörelse
Många evangelikaler lär också felaktigt ut: Tro -> rättfärdiggörelse -(minus) gärningar

Gärningar är en nödvändig följd av den sanna rättfärdiggörande tron men det är inte en del av det som förtjänar rättfärdiggörelsen. Tron är inte heller en merit som förtjänar rättfärdiggörelsen utan handlar om föreningen med Kristus som är källan för rättfärdigheten.

söndag 10 juni 2012

HIMLEN! (James Smith, 1858)

Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida för evigt.
(Psaltaren 16:11)

HIMLEN! Vad är den?

Det är...
Guds boning
Frälsarens hem
vår Faders hus
ett ljuvligheternas paradis
ett tillbedjans tempel
och boningen för fullkomlig renhet och frid!

Där...
avslöjar Gud Sin härlighet
uppvisar Frälsaren Sin skönhet
utför änglarna sin tjänst
och de heliga är helt nöjda i sin Gud

I Himlen...
är synden bannlyst
fullkomnas heligheten
är livet en upprepad högtid
och dödligheten uppslukas i liv!

Från Himlen...
är all smärta bannlyst
är alla fiender uteslutna
och allt som vållar sorg stängs ute!

I Himlen...
besvaras alla våra böner
tillfredsställs alla våra begär
och alla våra behov tillgodoses.

Det finns ingen gråt, jämmer eller önskande.

I Himlen...
kommer vår kunskap vara fullkomlig
kommer vår glädje att förbli
kommer våra förnöjelser alltid vara nya.

I Himlen ska vi...
se Jesus
vara med Jesus
och vara som Jesus för evigt!

HIMLEN! Vilka är där?
Alla prövade och frestade Jesu efterföljare är där.
Alla tvivlande och fruktande lärjungar till Jesus är där.
Alla fattiga och föraktade troende är där.
Mängder, som känt sig fullständigt ovärdiga av en sådan härlighet, och som fruktat att de aldrig skulle nå stället - är där.

Alla som blev utvalda av Fadern
alla som blev återlösta av Sonen
och alla som helgades genom den Helige Ande - är där.

HIMLEN! Vad åtnjuter de där? Vem kan besvara denna fråga, förutom någon som varit där; och han skulle behöva ett nytt språk för att yttra, och nya bilder att likna Himlens glädjeämnen vid. De åtnjuter vila från sina besvär - och en full tillgång av allt de behöver. De åtnjuter fullkomlig tillfredsställelse, en fullhet av glädje, och njutning för evigt. De ser allt som de trott, får allt de hoppats på förverkligat, och besitter allt som de älskat. De har hälsa utan sjukdom; njutning utan smärta; och helighet utan synd. Alla sinnen är glada, all förmåga tas med nöje i bruk - och de är fullkomligt och evigt lyckliga!

O Himmel, i dig finns...
ingen frestande djävul
ingen snärjande värld
ingen inneboend föruttnelse
inga tvivel, rädslor eller farhågor!
Och bäst av allt, där finns ingen synd!

O Himmel, i dig ska jag se min Gud, ha min Frälsare, och åtnjuta den Helige Andes fullhet! O min Gud, i Himlen kommer jag att mättas, för jag kommer att vara hos Dig, tjäna och glädjas av Dig utan att bli trött eller upphöra.

HIMLEN! Vilka kommer ännu att komma till Himlen? Vilka? Ah, kanske många vi inte tänker så mycket om! Vi kommer att sakna många som vi förväntat oss finna där, och finna många som vi aldrig förväntat oss skulle nå det härliga stället!

Vilka kommer till Himlen? Den fattiga mannen som kämpar mot synd, sörjer över korruption, och avskyr sig själv inför Gud. Den fattiga kvinnan som suckar för att hon syndar, längtar efter fullkomlig helighet och klamrar sig fast vid Jesu kors. Ser du den fattiga själen på sina knän, som bekänner sina överträdelser, vädjar om frikännande, och söker nåd att helga sin natur - han kommer till Himlen. Ser du den ödmjuka kristne, som besöker de sjuka, visar korset för de som lider, och försöker lätta mänsklig misär av kärlek till Jesus - han kommer till Himlen. Ser du den söndagsskoleläraren, som efter en hård veckas arbete, alltid är på sin lektion, talar kärleksfulla ord i ömma toner för att vinna de små för Frälsaren - han kommer till Himlen. Ser du den predikanten som upphöjer Kristus i sin tjänst, ärar evangeliet i sitt liv, och sliter för själars födsel - han kommer till Himlen.

Himlen kommer befolkas av alla som tror på Jesus, älskar bröderna och tillber Gud i Ande och sanning. Det kommer finnas en oräknelig skara där, alla i djup tacksamhetsskuld till den fria barmhärtigheten, tvättade i Frälsarens blod, och helgade genom Andens nåd!

Läsare, det finns en väg - men bara en väg att komma till Himlen! Bara de som finns på den vägen kommer någonsin att nå dit! Du själv, kan vara inom en timme eller två, antingen i Himlen eller Helvetet - vet du vilket ställe? Om du plötsligt fick bud - vilket ställe skulle du komma till? Du har en Himmel att få, eller ett Helvete att utstå - i evighet! Vilket kommer det att bli? O om du var vis och verkligen skulle inse detta, att du skulle tänka över ditt slut!

Himlen med all dess härlighet eller Helvetet med alla dess fasor - måste bli din eviga arvedel! Om du föraktar Frälsaren, tar lätt på Evangeliet, och försummar Guds stora frälsning - då blir Helvetet, ett evigt Helvete, med all dess outsägliga fasor din arvedel!

Men vi känner, som Skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom.
(1 Korintierbrevet 2:9)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 7 juni 2012

Råd om Bön (Paul Washer)

be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.
(1 Tessalonikerbrevet 5:17-18 SFB)

söndag 3 juni 2012

HELVETET! (James Smith, 1858)

Även den rike dog och begravdes. När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld.
(Lukasevangeliet 16:22-24)

HELVETET! Vad är det? Det är Guds stora fängelse, där Hans brottslingar hålls fångna. Det är straffplatsen - där syndens lön betalas. Det är förtvivlans hus, desperationens residens, boningen för masken som aldrig dör. Det kallas eldsjön, som brinner av svavel. Det är en plats för fruktansvärd tortyr, förskräcklig vånda, och själssargande ånger. Inget hopp kommer in här. Ro får man aldrig här. Ljuset lyser aldrig här. Utan allt är pina, tungsinne, vånda utan vila, och obeskrivlig plåga! Där är gråt, jämmer och tandagnisslan - för evigt!

HELVETET! Vilka är där? Den rike mannen, vid vars port Lasarus låg, är där. Judas, som förådde Jesus, är där. Kain, som mördade sin bror, är där. Demas, som föredrog världen framför Kristus, är där. De giriga och tjuvarna är där! De omoraliska och lögnarna är där! De stolta och fåfänga är där! Alla som tog lätt på Evangeliet är där! Alla som struntade i den stora frälsningen är där! Alla som tillbad det romerska vilddjuret är där! Och de alla "plågas av eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet! Röken från deras plåga stiger upp i evigheters evighet - och de har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt!"

Många som du kanske känt är där! Några av våra släktingar kanske till och med är där! Våra gamla vänner kanske är där. Några som levt på samma gata, möttes på samma gudstjänstplats, och som vi en gång hoppades träffa i Himlen - är där!

Vilka är där? Tja, vi var nästan där själva! Vi låg vid ingången till Helvetet! Vi var inom några centimeter från Helvetet! En liten olycka, ett slag eller en sjukdom - hade skickat dit oss. Ja - förutom fri och suverän nåd - hade VI varit i Helvetet!

Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet.
(Uppenbarelseboken 21:27)

Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning.
(Uppenbarelseboken 22:15)

HELVETET! Vad lider de där? Det kan ingen tunga berätta. Ingen penna kan skriva; inget hjärta kan förstå - vad förlorade själar lider i Helvetet! Vem vet vad den oblandade vreden, den brinnande harmen, den ändlösa förbannelsen från Gud Allsmäktig är? Vem kan ange vad synden förtjänar, och vad den envetna syndaren skall betala?

De gråter, de jämrar sig, de gnisslar sina tänder. De plågas i eviga lågor. I varje kroppsdel, i allt själen har - kommer de förlorade i Helvetet att lida. Minnen, samvetet, och fantasin - kommer särskilt att öka deras våndor! Och hopplös förtvivlan kommer att göra deras undergång obeskrivligt faslig!

Vad lider de i Helvetet? O tala om för mig - vad Gud rättvist kan tillfoga, vad en odödlig människa kan uthärda, vad den brutna lagens hot kräver, och hur djävlar kan lägga till förlorade själars plågor - så kommer jag tala om för dig vad de kan lida i Helvetet!

Men, O! måtte du aldrig behöva veta av egen erfarenhet vad förlorade själar måste genomgå, och genomgå för evigt! Kunde vi bara lyfta på skynket som gömmer detta fruktansvärda ställe från vår syn, och bara se fem minuter av våndorna för de som är i Helvetet - så hade vi aldrig glömt den synen! Vårt kött skulle skälva, vårt hår skulle stå rakt upp, och våra själar skulle bli paralyserade av skräck!

HELVETET! Vem kommer ännu komma till Helvetet? Vem? Kanske den som läser dessa rader! Vem? ah, kanske många som vi nu inte har en aning om! Kommer några av våra barn komma dit? Kommer några av våra bröder och systrar komma dit? Kommer någon av församlingsmedlemmarna komma dit? Kommer någon i denna församling komma dit?

Vem kommer komma dit? Alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Alla som svär, alla drinkare, kommer finna en plats tillredd åt dem i Helvetet. Alla omoraliska människor; alla giriga och oärliga människor - alla kommer finna en plats beredd åt dem i Helvetet.

Vem kommer komma till Helvetet? Alla som lever och dör utan att ångra sig; "för om ni inte omvänder er - kommer ni alla att gå under!" Alla otroende; för "den som inte tror, kommer att bli dömd!" Alla som är i sitt naturliga tillstånd; för "den som inte blir född på nytt - kan inte komma in i Guds rike."

Utan tro på Kristus, och omvändelse till Gud; utan kärlek till Gud och människor, intyget och beviset på den nya födelsen; utan att vara förenad med Kristus och ha Kristi Ande - kan man inte undfly den kommande vredesdomen - man måste gå till Helvetet! O vilken allvarlig sak att tänka på! Låt en människa därför rannsaka sig själv, om han är i tron; låt varje man och kvinna pröva sig själva och se om Kristus finns i dem.

HELVETET! Hur ska vi komma undan det? Endast genom att fly till Jesus, genom att tro på Jesus, och ta emot Jesu Ande. Ingen kan rädda oss förutom Jesus, för det finns inget annat namn under himlen givet åt människor, genom vilket vi kan bli frälsta. Jesus har gjort allt som behövs för att räda själar från Helvetet, och han är redo att sätta på vårt konto vad han gjort för oss; när vi än kommer till honom, vädjar till honom, förtröstar på honom och överlämnar våra själar till honom. Vi behöver inte komma till Helvetet, för Jesus både kan och vill rädda oss; men ändå måste vi till Helvetet om vi inte ansöker hos honom för att bli räddade av honom.

Eftersom alltså Helvetet är så fasansfullt; eftersom Helvetets straff är eviga; eftersom om vi en gång gått förlorade, så är vi förlorade utan att kunna återhämta oss - eftersom ingen kan rädda oss utom Jesus, och eftersom Jesus endast kommer rädda de som gör en personlig ansökan hos honom, låt oss omedelbart, med hela våra hjärtan och själar, ansöka hos Kristus! "Se! nu är den rätta tiden. Se! nu är frälsningens dag." Låt oss då söka HERREN medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till HERREN, så skall han förbarma sig över honom, och till vår Gud, ty han skall ge mycken förlåtelse. (Jesaja 55:6-7)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska