Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 29 maj 2013

Todd Friel Diskuterar ett Paul Washer-Klipp på WOTMR

Här är ett klipp från Way of the Master Radio där Todd Friel och Ray Comfort diskuterar klippet där Paul Washer säger sanningen om Joel Osteen och självförtroende. Lyssna på vad Todd och Ray har att säga.

Detta sändes 070511, första timmen av programmet.

[Numera heter Todd Friels program Wretched Radio]


söndag 26 maj 2013

Plötslig undergång, utan hjälp! (Thomas Vincent)

"God's Terrible Voice in the City." Denna bok skrevs kort efter den stora branden i London 1666 som förvandlade den berömda staden London till en ruinhög!)

Vi läser i Psalm 75:9: Ty i HERRENS hand är en bägare. Den skummar av vin, den är full av tillblandad dryck och han häller upp. Alla ogudaktiga på jorden måste dricka den i botten. Han kanske låter Sitt folk dricka toppen av det; men den bittraste och grumligaste delen, som är i botten - ska de ogudaktiga dricka upp i Helvetet! Om Gud piskar Sina barn med käppar - så kommer Han att gissla Sina fiender med skorpioner!

De ogudaktiga kommer att känna hur ont och bittert det är att så fräckt sticka upp mot Gud, genom deras ohyggliga eder och hädelser, genom deras hemska ondska och styggelser, genom vilka de, liksom, utmanar Gud att göra Sitt värsta emot dem!

Säkerligen - de domar som särskilt är avsedda för de ogudaktiga har ännu inte kommit! Och de kommer bli överstigande stora, på grund av den renare och mer oblandade vrede som kommer åtfölja dem!

När Gud drar fram Sitt blixtrande svärd, och gör redo Sin skarpa pil på bågsträngen; när Gud kläder Sig med ilska som klädsel, och Hans hand fattar tag i hämnd; när deras olagligheter är fullmogna, och dagen för deras hemsökelse och vedergällning är kommen - hur kommer då de onda att bli förskräckta! Vilken häpnadsväckande skräck kommer då att överraska denna vidriga generation! Menar du att ditt mod kan hållas uppe eller att dina händer är starka nog, när tiden kommer då jag griper in mot dig? Hesekiel 22:14

Då kommer Herren ryta från Sin heliga boning med en så fruktansvärd röst, som kommer få det att ringa i deras öron, deras hjärtan att bäva och skälva! Han kommer ryta som ett lejon och slita dem i stycken - och det kommer inte finnas någon där, att rädda dem!

Jag antar att de inte just nu förväntar sig domen, eller fruktar den - mer än hela världen fruktade sin översvämning på Noas tid; eller Sodom och Gomorra sin uppbränning - eftersom bedräglig synd har gjort deras hjärtan hårda! Lång fortsättning i synd, ostraffad, har brännmärkt deras samveten som med ett strykjärn! När män växer obotligt hårda mot återkommande och alla förebråelser - vad följer, annat än plötslig undergång, och dessutom utan hjälp! När folk säger: "Fred och trygghet", då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (1 Tessalonikerbrevet 5:3)

Och om någon i denna perversa och onda generation går bort utan en märkvärdig förstörelse i tiden, kommer Gud göra Sin rättvisa tydlig på dem i den eviga världen - när Han klappar igen deras själar som fångar i helvetets djupaste fängelsehåla, och utser:
hemska djävlar till deras fångvaktare;
eldslågor till deras kläder;
ohyggliga fasor och eländen till deras föda;
andra förbannade, plågade andar till deras kamrater;
där de måste ligga bundna i mörkrets kedjor, fram till den stora domedagen!

Och när den fruktansvärda dagen slutligen är kommen, och änglarna stött den sista basunen, och samlat de utvalda till Kristi högra sida - då kommer en att sändas med nycklarna till den bottenlösa avgrunden, och det underjordiska fängelset kommer öppnas för en stund; och som så många skurkar i kedjor, kommer de, tillsammans med alla deras medsyndare, föras fram, och förenas med deras kroppars smutsiga kött, som, likt en smutsig trasa, de ska klä på sig; och med högst ynkliga ansiktsuttryck, och skälvande leder, och hemska skrik, och outsäglig förvirring och skräck - ska de se Herren Jesus Kristus, som de under sin livstid föraktat och skymfat - komma ned från himlen i flammande eld, för att ta hämnd på dem! Han Själv kommer att döma dem till den eviga eldens lågor, och köra bort dem från Hans tron och närvaro - till Helvetets yttersta mörker, där de måste ta sin boning för evigt!

Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer.
(Hebreerbrevet 10:31 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 25 maj 2013

Tillståndet för Evangelikalism Idag och Kristuslös "Kristendom"

Följande diskussion emellan Michael Horton och RC Sproul är väl värd att se på för att höra två stora moderna kristna tänkare diskutera denna fråga av evig konsekvens:

onsdag 22 maj 2013

Dra inte tumverser

Denna video visar dumheten i att ta bibelverser ur sitt sammanhang för att rättfärdiga sina egna begär.En man funderar om Gud vill att han ska köpa ett nytt hus. Han drar en tumvers och hittar Gör väl mot Sion i din nåd, bygg upp Jerusalems murar. Ps 51:20 Han springer till sin fru och säger att Gud sa till honom att han ska bygga ett eget hus från grunden.

Problemet är att han är arbetslös och de kommer att sätta sig i massiva skulder för att bygga huset. Och göra allt emot alla Bibelns moraliska principer, men ändå säga att de deltar i en "relation" med Gud.

Det här är inte annat än fantasi och självbedrägeri. Det är inte så man avgör vad som är Guds vilja. Man måste söka i Skrifterna, leta efter passagerna som direkt tilltalar den moraliska frågan som det gäller, och tillämpa god, solid, biblisk hermeneutik på alla frågor du har till Gud. Och sedan, när du riktigt och pricksäkert avgjort vad Guds vilja är, då är ditt jobb som kristen att tillämpa det i din omständighet. Med andra ord, du får inte fuska och bara hitta på dina egna svar genom att feltolka första versen du läser.

söndag 19 maj 2013

Lika många huvuden som en hydra, och lika många liv som en katt! (John Newton, 1775)


Min främsta och bestående prövning ligger på insidan; och jag hoppas att Herren kommer att helga den - för att göra mig gradvis "liten" i mina egna ögon. Jag längtar efter att kunna använda Jobs ord, med samma känsla som jag tror att Job hade när han uttalade dem: "Se, jag är värdelös!" (Job 40:4.) Att hålla med i ord är ganska lätt - men att verkligen och i god uppriktighet "avsky mig själv" och ångra mig i stoft och aska - är väldigt svårt. Jag vet att jag bör bli ödmjuk inför Honom - men jag vill bli det i verkligheten.

Men JAGET, detta odjur, har lika många huvuden som en hydra, och lika många liv som en katt! Det är mer än 25 år sedan jag hoppades att det spikades fast på korset - men ack, det är fortfarande väldigt mycket vid liv - och blandas i och förstör allt jag gör!

(OBS! En "hydra" är ett mytiskt månghövdat odjur, vars huvuden växte ut igen efter att de huggits av.)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 12 maj 2013

Guds Lamm stektes i Guds vredes eld! (Thomas Watson, 1620-1686)Meditera mycket över Helvetet. Låt oss gå till Helvetet i kontemplation, så att vi inte måste gå till Helvetet i kondemnation.

Hur hopplöst det är för de förbannade! Det finns varken paus eller lindring i deras pinor. De gamle kvädade om Endymion, att han fick tillåtelse från Jupiter att alltid sova. Vad skulle inte de förbannade i Helvetet ge för en sådan licens!

Att seriöst meditera över Helvetet, skulle få oss att frukta synden som Helvetet. Synden är Helvetets bränsle! Synden, likt Simsons rävar, bär förtärande eld i sin svans.

Att meditera över Helvetet bör få ett Guds barn att jubla. En troende kan vara rädd att tänka på plågans plats - men jubla över att tänka på att han aldrig ska komma till den platsen. Ett Guds barn, när han tänker på Helvetet - jublar han med bävan. Ett fängelse är inte gjort för att kungens son ska sättas där. En stor naturalist observerar att inget så snabbt släcker eld - som salt och blod; men jag är säker på detta - saltet gör ångerns tårar salta, och Kristi blod kommer släcka Helvetets eld för en troende.

Kristus själv har känt Helvetets pinor för dig - Guds Lamm stektes i Guds vredes eld! Genom Hans brännoffer är Herren nu blidkad gentemot Sitt folk. O hur må de gudfruktiga jubla! Kristus var för en tid i Guds vredes brinnande smältugn - så att eld inte kan skada någon troende. De heliga har Kristi rättfärdighets klädnad på sig, och Helvetets eld kan aldrig sveda denna klädnad!

Alltså ingen fördömelse nu för de i Den Smorde Jesus. Rom 8:1

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 11 maj 2013

onsdag 8 maj 2013

När vi ännu var svaga... (Jeff Noblit)

...dog ju Den Smorde, enligt tiden, för ännu ogudaktigas skull.

"Tala inte om detta löjliga arminianska nonsens för mig, att människan på något sätt har en gnista godhet i sig och att han kan dra sig själv och finna Gud. Tala om för mig hur en ogudaktig syndare som är hjälplös kan dra sig själv någonstans."
- Jeff NoblitHär finns hela predikan med svensk text.

söndag 5 maj 2013

Faderlig omsorg (James Smith, 1802-1862)Ett brev från James Smith till hans barn

Mina kära barn
Som er förälder, känner jag mig djupt bekymrad för både er nuvarande och eviga välfärd. Stor kommer min sorg och bedrövelse bli - att se er associerade med det världsliga, det slarviga, eller det profana - och att se framåt med rädslan av att för evigt bli skild ifrån er! O vilken tanke att bli frånskilda för alltid! där föräldern åtnjuter outsäglig välsignelsefullhet, men barnet genomlider obeskrivlig, oändlig olycka!

Med alla evighetens högtidliga verkligheter framför mig, skriver jag, och med den djupaste omsorg, ber jag om er uppmärksamhet. Tillåt mig först, mitt kära barn, att rikta din uppmärksamhet mot det eviga värdet på din odödliga själ. Du har en själ som är odödlig, destinerad att leva för alltid. Leva måste den, leva kommer den och leva för alltid; men den kan genomlida de mest fasansfulla, förskräckliga och oändliga plågor!

Jag talar från Guds mun, att du har en odödlig själ; att det finns en härlig himmel och ett fasansfullt helvete; att det ena eller det andra måste vara din eviga hemvist; och jag bönfaller dig att allvarligt betänka, reflektera i tid, och fly från vreden som är på väg!

Din natur är helt depraverad, och har alltid varit! Du framavlades i synd, formades i olaglighet, och föddes under Guds förbannelse! Du har vuxit upp hittils i ett syndigt tillstånd: alla dina hjärtats tankar, alla ord du talat, alla handlingar du utfört, är mer eller mindre syndiga.

Ditt hjärta är en så förgiftad källa, att något rent omöjligen kan komma ut ur det. Gud säger om ditt hjärta, mitt barn, att det är "bedrägligare än allt annat, och desperat ondskefullt!" Alla varianter av synd och ondska lurar där! Det kan döljas från din syn, men ändå är det där; och om frestelsen skulle visa sig, eller Herren tar bort sina återhållande tyglar - skulle den snart göra sitt fasansfulla framträdande.

Det har aldrig begåtts en synd av den vidrigaste ondgörare, eller ett brott förövat genom det största olaglighetsmonstret - utan att man kan finna fröet till den synden eller brottet i ditt hjärta! "Inifrån, från hjärtat," säger Jesus "kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, stölder, begär, ondska; svek lystnad, ett ont öga, högmod, hädelse, dårskap! Alla dessa ondskor kommer inifrån och besudlar en människa!" Väl må då aposteln säga "köttets tänkande fiendskap mot Gud, det är ju inte underkastat Guds Lag, och kan ju inte heller, och de som är i kött kan inte behaga Gud."

Tror du att det är möjligt, mitt kära barn, för något gott att komma från ett hjärta som detta? Men just ett sådant hjärta har du - och anledningen till att du inte vet om det, är för att andligt mörker och okunskap har spridit sig över din själ; ditt förstånds ögon har förmörkats och du är förhärdad genom syndens bedräglighet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 1 maj 2013

Alla Människor Är Födda Onda (Paul Washer, svensk text)Här är hela predikan med svensk text. Den är min favorit av Paul Washer.