Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 19 april 2014

Det finns förlåtelse för Ica-handlarna

Under senaste dagarna har det både gått ett ramaskri följt av ett triumferande jubel bland kristna i Sverige. Detta beror på en reklamfilm som tydligen gått på TV, om Ica-handlarnas påskfirande. En reklamfilm som de sedan drog tillbaka efter protester. Jag har själv, av olika orsaker som jag väljer att inte redogöra för just nu, varken velat eller ens kunnat se på TV, och därför hade jag inte alls känt till reklamsnutten om det inte vore för att några kristna varit så "vänliga" att sprida runt dyngan på sociala media, med det "ädla" syftet att förfasa sig över den.

Men skall jag vara ärlig så var nog det som bedrövade mig mest, att kristna hade sett på TV... Och bemödat sig att leta upp reklamen på nätet, och spridit den vidare till oss som hade sluppit undan annars. Men jag är varken chockad, kränkt eller förvånad över reklamen. Det är som allt annat på TV. De vet inget om Jesus och skämtar om sånt de inte förstår. Tyckte mest den var smålöjlig och fånig bara.

Kristna på första århundradet och än idag i andra länder blev brutalt torterade och slaktade för sin tro. De blev kastade till lejonen, brända på bål, lemlästade och stenade. Här i Sverige gnäller kristna över att ha blivit "kränkta" av en reklamfilm. (Samtidigt som de går med på att kvävas av Världen, som TV förmedlar, ständigt.)

Orsaken bakom denna okunnighet, som gjort att de kunnat göra denna reklamfilm och skämta på detta sätt, är du och jag. Det är mitt och ditt fel. Vi har inte predikat Evangelium och lärt folk om den sanna påskens innebörd. Vi har inte på ett äkta, berörande sätt talat om denna kärleksfulla uppoffrande handling som Jesus gjorde, som hade lett dem till att se allvaret och hur man inte bör skämta om detta. Det enda som de åter igen har fått se är ett gäng med kränkta religiösa människor, istället för några som bryr sig om själarna som är på väg till evig medveten plåga under Guds vrede i Helvetet, och vill berätta om påskens glädjebud om syndernas förlåtelse som är möjlig genom Jesu död för syndare på korset och uppståndelse. Att det finns förlåtelse för alla som ångrar sig och överger synden och sätter tilltro till Jesus som deras fullkomliga offerlamm, som blidkning och skydd för Guds vrede.

Ica-handlarna visste inte vad de gjorde, för vi har inte tillräckligt predikat och gjort känt innebörden av att Jesus gav Sin kropp och hällde ut Sitt blod. Jesus bad "förlåt dem för de vet inte vad de gör" på korset.

Att folk har protesterat och fått ner reklamfilmen är väl bra, men att triumfera över denna "landvinning" är lika löjlig och fånig som reklamen, så länge folk fortfarande inte hört glädejebudet. Ica-handlarna har sett sitt misstag och ångrat sig och dragit in filmen. Men har de hört om hur förlåtelse är möjlig för de som ångrar sig?

Uppenbarligen har kristna här varit ivriga att sprida information och få sin vilja igenom i detta fall. Men varför inte lika ivriga att sprida den information som Jesus har befallt oss att sprida—Glädjebudet om syndernas förlåtelse?

söndag 6 april 2014

Inför Jesu död: Kvinnan som smörjer och Judas som förråder (predikan)

Predikan utifrån Markus 14:1-25 jag höll förra söndagen.

Kapitel 14 påbörjar det sista avsnittet i Markusevangeliet där det börjar skildra processen i Jesu död, begravning och uppståndelse. Det börjar med att översteprästerna och de skriftlärda planerar att döda Jesus (vv. 1-2) vilket återknyter till att de och fariseerna ju egentligen har haft dessa tankar länge.

Påskmåltiden som förbereds, som lärjungarna finner nästan helt iordningsställd (vv. 12-16) är en förebild av Jesu död, Jesus är ju påskalammet som slaktades. Detta har Gud ordnat sedan innan jordens grund blev lagd.

Kvinnan som smörjer Jesus (vv. 3-9) hade det som hennes uppgift i förberedelserna för Jesu död, som Gud planerat skulle hända. Hon gjorde en bra del i Guds plan (fastän de som var där inte tyckte hon gjorde någonting bra) och hon kommer belönas för det. Judas som förrådde Jesus (vv.10-11) var också förutbestämd till sin uppgift i Jesu död, men detta var en dålig del, som han kommer att straffas för. (v. 21)