Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 31 oktober 2011

Reformationsdagen

Reformationsdagen är en religiös högtid som firas 31 oktober i vissa länder för att minnas reformationen. (Källa)

Barnen klär ut sig till reformatorer och om de inte får godis så spikar de upp toapapper på ens dörr...!?

Något man gott skulle kunna "fira" vid den här tiden hellre än allhellgona och helloween. (Det övre, alltså)


Som jag skrivit förr så klagar många på att man ersatt allhelgona med halloween. Trots att allhelgona är katolskt. De har ju helgon där. Halloween är en sorts hybrid mellan allhelgona och ockultism. Men samtidigt är det helt OK att klä ut sina barn till påskhäxor på påsk. Det är något som inte verkar stå rätt till... Därför är reformationsdagen bättre. Reformation är ju vad som behövs.

Här är filmen Luther från 2003. Den ligger på YouTube gratis:

Kyrkohistorierelaterat i Dagen

söndag 30 oktober 2011

12 tidsödande tjuvar! (Richard Baxter, 1615-1691)

Ta vara på varje tillfälle. Kolosserbrevet 4:5

Så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom. Kolosserbrevet 1:10

Tjuv 1: En av de största tidsödande synderna består av sysslolöshet och lättja.

Tjuv 2: Nästa tjuv eller tidsslösare, är att man sover för länge.

Tjuv 3: En annan tidsslösare är överdriven kroppssmyckning.

Tjuv 4: En annan tisdödande tjuv, är onödig pompa och överdåd i hushållsmöbler och hemunderhållning.

Tjuv 5: En annan tidsödande synd, är onödiga kalasanden, frosseri och drickande.

Tjuv 6: En annan tidsslösare är tomt prat.

Tjuv 7: En annan tjuv som vill stjäla din tid, är fåfängt och syndigt sällskap.

Tjuv 8: En annan ökänd tidsödande tjuv, är onödiga, överdrivna sporter och lekar - förklädda med den bedrägliga titeln "rekreation."

Tjuv 9: En annan tidsödande tjuv, är för mycket världsliga bekymmer och affärer.

Tjuv 10: En annan tidsslösare är fåfänga, otyglade och syndiga tankar.

Tjuv 11: En annan farlig tidsödande synd är att man läser värdelösa böcker, pjäser, romantik och romaner. Och även onyttiga studier, som man endast tar sig an av stolthet och tom ära, eller för att tillfredsställa ett köttsligt eller nyfiket sinne.

Tjuv 12: Men mästertjuven som rånar människor på deras tid, är ett ohelgat, ogudaktigt hjärta; för detta tar tid, oavsett vad människor gör, eftersom de aldrig avser att göra något till Guds ära.

Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.
(1 Korintierbrevet 10:31 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Nyheter om synd, tjuvar och världsliga bekymmer: ||||||||||||||||

fredag 28 oktober 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #28

Tjugoåttonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27)Frågan: Vilken anledning har vi till att tro att Himlen kommer bli bättre än Jorden? Skapade Gud Himlen "mer perfekt" än jorden?

Gud skapade från början jorden och allt på den, allting var gott/perfekt. Sedan gick det åt pipan. I Himlen kommer allting också vara gott/perfekt men hur vet vi att det inte kommer gå åt pipan där heller. Om Gud är allsmäktig och inte kunde lyckas första gången varför skulle Han lyckas igen?

Svar: Gud tillät syndafallet att hända här, men kommer inte göra det på den nya jorden/Himlen. Det ingick i Guds plan med den här skapelsen att låta syndafallet hända så att Han skulle förhärliga Sig, visa upp Sin rättvisa, vrede och makt genom att straffa syndare, och Sin nåd och barmhärtighet genom att  benåda och förlåta syndare genom Kristus. (Se Ords 16:4, Rom 9:22-23) - Det syftet kommer inte finnas kvar nästa gång utan det finns redan både straffade och benådade syndare.

Vi vet även att det inte kommer att ske något syndafall i Himlen eftersom Guds Ord har sagt att det inte kommer bli det. Han har inte "ordinerat" det. Vi kommer att ha evigt liv i Hans rike och Han kommer att härska. Satan kommer att ligga och steka i eldsjön och kan inte klä ut sig till en orm igen. Vi kommer även att vara förhärligade och inte kunna synda. Så man kan nog allt säga att Gud skapar Himlen "mer perfekt" än jorden. Läs gärna: 1 Kor 15:40ff, Upp 21-22.

torsdag 27 oktober 2011

Emergent church & C:o:s rötter

Emerging church var inte först. Deras mentalitet om att vi måste förändra kristendomen och att Bibeln inte måste vara centrum av allt, är egentligen några gamla torftiga idéer från 1000 år tillbaka då man också lämnade kristen tro och tänkande för humanismen.


Det här är ett klipp från en dokumentärserie av Francis Schaeffer.Se även: Dagen

tisdag 25 oktober 2011

180 har svensk text

Jag lade ju upp filmen "180" här för ett par veckor sedan då den kom ut. Nu har den även översatts och blivit textad på flera olika språk, inkl svenska. Klicka på knappen där nere i rutan som det står "CC" på när du får igång spelaren så kan du få svensk text.Filmen innehåller även Evangeliet vilket är det enda som verkligen kan förändra människors hjärtan och samhälle. Ett samhälle där man förnekar och hatar Gud och har ihjäl små barn.


Se även:Dagen, G.P, SvD

måndag 24 oktober 2011

Det klädesplagg som Frälsaren alltid hade på sig (James Smith, 1802-1862)

ÖDMJUKHET är en mycket dyrbar prydnad - det är fullt av skönhet, ljuvlighet, och härlighet. Detta är det klädesplagg som Frälsaren alltid hade på sig. Detta är den prydnad som gav en sådan charm till allt Han gjorde och sa. Det är en av våra bästa klädesplagg, och utan det är själen allmänt naken. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. 1 Petrus 5:5

På grund av brist på ödmjukhet - är kyrkan sliten och riven av splittringar. På grund av brist på ödmjukhet skaffar de troende många prövningar och kors för sig själva, och sår de bittra fröna av bekymmer och ånger.

Om jag verkligen vore ödmjuk, måste jag vara glad, för det är med sådana som Jehova bor: Ty så säger den höge och upphöjde, han som tronar till evig tid och heter "den Helige": Jag bor i det höga och heliga men också hos den som är förkrossad och har en ödmjuk ande. Jesaja 57:15. Till sådana ser Han med aktning, kärlek och belåtenhet: Jag skådar ner till den som är betryckt och har en förkrossad ande, och till den som fruktar mitt ord. 66:2.

Högfärd, högmod ... det hatar jag! Ordspråksboken 8:13. Högmod är...
  högst avskyvärt för Gud
  skadligt för människor, och
  ett fäste för Satan inom oss.
Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd! Jakob 4:6. Han håller de högmodiga på avstånd, och tillåter dem inte att nalkas Honom: HERREN är upphöjd, men han ser till den ringe, han känner den högmodige fjärran ifrån. Psalm 138:6. Han hotar dem med evigt fördärv. HERREN avskyr de högmodiga, de blir förvisso inte ostraffade. Ordspråksboken 16:5.

Herre, ge mig sann ödmjukhet, och låt mig vara klädd i det från dag till dag!

(Min översättning)

OBS!!! Nu har jag samlat alla översatta "Grace Gems" på en sida: "Grace Gems!"

lördag 22 oktober 2011

fredag 21 oktober 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #27

Tjugosjunde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26)Frågan: Varför dömer vi Gud efter en lägre standard än våra medmänniskor?

Exempel:
 1. Människor anses grymma om de torterar folk i en viss stund - Gud torterar folk i evighet.
 2. Människor anses hjärtlösa om de låter andra svälta till döds fastän de kan göra något för att hjälpa dem - Gud är Allsmäktig och låter ändå folk svälta till döds.

(Jag tycker han ställt likartade frågor innan. Troligen ges mer utförliga svar i någon av de tidigare delarna. Troligen har jag sagt detta förut med...)

Svar: Vi ska inte döma eller hålla Gud efter en standard alls. Gud är vår suveräne skapare och domare, inte tvärt om. Vi har ingen rätt att döma eller ifrågasätta Gud för vad Han gör med oss. Absurditeten i detta liknas i Bibeln vid att lera skulle klaga på krukmakaren vad han gör med leran.

azsuperman01 säger en väldigt viktig sak i slutet. Gud är den överlägsne varelsen, den vi ska få all vår moral ifrån. Precis. azsuperman01 som ateist kan själv inte döma överhuvudtaget egentligen. Om han påstår att han inte tror på Gud så har han ingen grund för att ha någon moral att använda sig av för att "döma" den Gud som han påstår att han inte ens tror på. Men då Gud finns, har vi en Lag på vad som är moraliskt rätt eller fel, och enligt den är det förbjudet, omoraliskt och fel, att döma Honom.


Några ord om "exemplen" han ger:
 1. Det är alltså enligt Guds Lag inte tillåtet att vi torterar andra. Evig tortyr är ett rättvist straff för synd, men endast Gud är den som har befogenheten att utföra den. Jämför med att det är rätt för en rättsstat att döma någon till döden medan vi inte får det som individer. Eller närmare "hemma", rättsstaten håller brottslingar i fängelse, medan om vi skulle fånga brottslingar själva skulle det kallas "olaga frihetsberövande."
 2. Som framgår ovan förtjänar människan som syndare att torteras för alltid. Ändå låter Gud oss fortfarande leva - visst lever många i stor misär - men det faktum att vi alla redan nu bör vara i Helvetet och inte är det, utan istället vi tillåts leva, Han gör mycket för oss, håller uppe vår själva existens, Han ger oss liv och anda och allt, gör så att det överhuvudtaget är möjligt för oss att få hjälp och ge hjälp åt varandra, och även att Han utlämnade Sin Son att rädda oss ifrån domen, bör istället fylla oss med tacksamhet till Gud. Det bör också motivera oss att ge hjälp åt de nödlidande, som Han också har befallt oss "älska din nästa som dig själv." Och som också är något Han kommer döma oss efter.

onsdag 19 oktober 2011

Varför Tolkar Folk Bibeln Olika?Säg därför till dem: Så säger Herren, HERREN: Var och en av Israels hus som släpper in eländiga avgudar i sitt hjärta och ställer upp framför sig det som förleder honom till synd och sedan kommer till profeten, honom skall jag, HERREN, ge svar efter vad han förtjänar för sina många avgudars skull.
(Hesekiel 14:4 SFB)
Mark Kielar talar om i videon ovan utifrån detta bibelställe om en anledning som kan finnas till att vi kristna tolkar Bibeln olika. Även sant kristna kan ju tolka Bibeln olika sinsemellan. Det gäller inte bara för icke-troende alltså.

Vi kan komma till Bibeln men har "avgudar" i vårt hjärta. Vi har förutfattade meningar, åsikter, preferenser, m m. Och risken blir stor att man läser in saker i vad som står i Bibeln (s k eiseges) istället för att utgå ifrån Bibeln och se vad den verkligen säger, vad vi får ut (exeges) och anpassar oss efter den.

Man kan komma ifrån ett samfund och en tradition och ta saker för givna, och läser in saker man fått därifrån in i Bibeln. Eller att de har en tolkning av ett bibelställe som man inte undersökt om det stämmer.

En lite annan sak jag märkt är att man kan komma ifrån ett samfund och en tradition, som man har brutit med och därför är benägen att i mer eller mindre grad förkasta alla tolkningar de haft även om vissa mycket väl kan stämma och som även andra har och haft. Paul Washer har varnat om att springa så långt bort ifrån lögnen att man även springer förbi och bort ifrån sanningen. Minst lika farligt som där man var innan, alltså.


Vi behöver ofta rannsaka oss själva när vi ska läsa och studera Bibeln. Är vi ute efter att se vad Bibeln säger - eller vad vi vill att den ska säga? Finns det vissa delar som du gärna undviker eller försöker att bortförklara i Bibeln? Sätter vi Gud och Hans Ord främst eller oss själva?

söndag 16 oktober 2011

O dystra spektakel av misär, bedrövelse och olycka! (James Smith, 1802-1862)

Han uppenbarades för att ta bort synderna.
1 Johannesbrevet 3:5 SFB

Lägg här märke till målet med att Han uppenbarades: "För att ta bort synderna!"

Våra synder var mot Honom själv.
De förtjänade Hans eviga missnöje.
De ropade högt efter att Hans hämnd skulle vakna och straffa oss.
Han förutsåg dem alla - på alla deras sätt, enormitet och tyngd.
Han visste att de skulle vara synder mot Hans lag, Hans kärlek och Hans ömmaste barmhärtighet - synd emot ljuset, utifrån bitter fiendskap, och begångna om och om igen. Han visste hela massan av vår vidrighet - och ändå (Åh, hur stor Hans kärlek är!) "Han uppenbarades för att ta bort synderna!"

Synden skulle ha . . .
  upptänt Gudomlig rättvisa emot oss,
  utsatt oss för Jehovas vrede, och
  fört in oss under den fasliga förbannelsen av Hans överträdda lag.
Därför kom Jesus och tog bort våra synder, samtidigt som Han . . .
  tillfredsställde kraven på gudomlig rättvisa,
  blidkade Faderns vrede,
  och bar Själv vår förbannelse!
O underbara kärlek!

O makalösa nåd!

O förunderliga barmhärtighet!

Men ännu mer underbar, makalös, förunderlig - är Jesus själv - som gjorde detta för oss, och gjorde det frivilligt, utan våra enträgna böner, eller något i oss som drog Honom att göra det!

Men hur kunde Jesus ta bort våra synder? "Gud gjorde Honom till synd i vårt ställe."
Han bar deras tyngd,
Han genomled deras förtjänta straff,
och Han led skammen som de åstadkom.

Han blev . . .
  föraktad av människor,
  plågad av djävlar,
  slagen med den gudomliga rättvisans svärd,
  övergiven av Sin Fader,
  hånad av Sin skapelse,
  överväldigad av sorg,
  sliten av ångest, och
  Hans hjärta sprack av vanära och vånda
- allt detta för en fattig, syndande, beklagande, helvetesförtjänande varelse som jag!

Synden lades på Honom,
Guds vrede genomleds av Honom
de mest rysliga fasor omringade Honom,
Himlen, jorden och Helvetet, verkade ha sammanslutit sig emot Honom!
Människor förolämpade Honom grovt,
djävlar försökte med all sin makt att förgöra Honom,
och det behagade Gud att slå Honom, och sedan lämna Honom att försmäkta i hjärtkrossande sorg.

O dystra spektakel av misär, bedrövelse och olycka!

Fanns det någon sorg, lik Din sorg?

Fanns det någon kärlek, lik Din kärlek?

Du hade kunnat sitta på Din tron, och åtnjuta Din egen ära, glädje och lycka för evigt - och med rätta ha lämnat oss att gå under i våra synder, och lida för våra egna överträdelser! Men nej, du skulle bli Jesus - du skulle frälsa Ditt folk från deras synder! Du skulle komma för att ta bort våra synder, fastän när du gjorde det - så tog rättvisan bort Din ära, glädje och liv. Du ville inte lämna oss att gå under - utan Du ville ta bort våra synder genom att offra Dig själv.
Du har . . .
  vänt bort Jehovas vrede,
  kastat all vår synd i havets djup, och
  burit vårt straff i Din egen kropp på träet!
Din kärlek är verkligen förunderlig, ofattbar, och nästan för stor för min svaga tro att tro på!

Käre Herre Jesus, Du är precis vad jag behöver - och Du är allt jag behöver.
Din kärlek är . . .
  en tillräcklig portion i livet,
  en gudomlig styrkedryck i döden, och
  en ocean av salighet att bada i för evigt!
Att se Honom, älska Honom och upphöja Honom - är Himlen för varje helgon.

Han är . . .
  ljuvare än honung,
  mer behaglig än ljuset, och
  dyrbarare än själva livet!
Att känna Honom - är att vara sant vis.
Att leva på Honom - är att vara lycklig.
Att vandra med Honom - är att vara helig.
Att se till Honom, förvänta sig från Honom, och kasta alla våra bekymmer på Honom - är att ära Honom.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 14 oktober 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #26

Tjugosjätte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)

(Videon har borttagits av användaren)

Frågan: Om synd inte kan komma in i Guds närvaro, hur kan Gud och Satan (syndens fader) ha en dialog?

Frågan är baserad på att i Jobs bok så pratar Gud och Satan. Azsuperman01 frågar också hur Jesus kunde komma till jorden om synd inte kan vara i Guds närvaro, och Jesus är Gud, och när Han kom till jorden så var det massor av synd i Hans närvaro.

Svar: Tyvärr är det många som vill få bort all uppfattning om en arg och helig Gud, som kastar människor och djävlar i Helvetet. De har då blivit tvungna att hitta på en mening som att "synd inte kan komma in i Guds närvaro." Gud "älskar alla" men eftersom vi har synd så kan vi inte komma in i Guds närvaro utan bara vara i Helvetet. Här saknas som sagt all uppfattning om att människan är en ond och usel brottsling i Guds ögon, att Gud är helig, hatar synden och syndaren (Ps 5:6-7) och kommer genom Sin rättvisa och heliga vrede, själv att kasta ner människor i Helvetet och tillfredsställa rättvisa genom evigt straff.

Det att synd inte kan vara i Guds närvaro på detta felaktiga och obibliska sätt blir som en sorts lag som t o m står över Gud och hindrar Honom. Han "älskar alla" och skulle vilja ta in alla i Himlen men enligt den här lagen som står över Honom så går det inte. Men sanningen är istället alltså att Gud har ett val och är helt fri! Ibland (oftast, fram till domens dag) väljer Han att vara nådig och barmhärtig och hålla tillbaka Sin vrede, efter Sina syften. Så därför kunde Satan prata med Gud.

Frågan azsuperman01 ställer bygger alltså på en falsk premiss, saluförd av mer eller mindre välmenande personer, som saknar teologisk robusthet. (Som så många fler gånger.)

onsdag 12 oktober 2011

Mainstay - Mirrors

Det här är några bilder till låten Mirrors av Mainstay. De reflekterar ytligheten i modern evangelieförkunnelse mot Gud Allsmäktigs storhet.Den här sången siktar på att visa kristna att många av de svar vi får till våra problem idag är människocentrerade och ineffektiva när man ska ta itu med problem som synd, depression och sitt egna värde. Poppsykologi har infiltrerat kyrkan så mycket att vi glömmer att det yttersta målet för människan inte är att vara nöjd med sig själv eller fokusera på att hitta oss själva, utan snarare att bli "hänförd av Guds härlighet" och tappa intresset i vårt eget värde, självförtroende, eller uppskattning. Det är detta tema som denna sång tacklar - Hur troende ska bli lyckliga och känna sig värdefulla är att värdera Gud över allt och förkasta all uppfattning om "självhjälp." Om människan verkligen är död i sina överträdelser och synder, blir termen "självhjälp" löjlig. Vi behöver Kristus att friköpa oss från synden, och finna vårt värde i Hans frälsningsverk på korset. Istället för att titta oss i spegeln och uppskatta det goda i oss själva, behöver vi bli lamslagna av Kristus och uppskatta och insupa det yttersta goda - och glädjas i det faktum att Han skänker SIN rättfärdighet till oss, oförtjänta som vi är. - Justin Anderson (Mainstay) Översatt.


Relaterat i Dagen: II

måndag 10 oktober 2011

Trosbekännelse etc

Har lagt till en trosbekännelse på "om"-sidan. Vet inte om man vanligtvis har trosbekännelser på bloggar, men det är något jag själv alltid tittar först efter när jag besöker en "kristen hemsida" för att se om de är sant kristna eller ej. Det gäller ju alltså att man gör för andra vad man vill att de ska göra för en själv! :) Direktlänk till trosbekännelsen: här. Det är 1855 års Svenska Baptistbekännelse, med några förtydligande tillägg, som vi har till vår församling.

Kommentarsfunktionen är avlägsnad ifrån bloggen. Det kom inga kommentarer på över en månad (tror jag, förutom några tykna) och det verkar som att i 70% av fallen så kommer inte kommentaren fram. Gjorde ett försök själv. Risken är ju även att folk kan tro att jag inte tyckte om deras kommentar och bli ledsna, men i själva verket så kom den inte ens fram. :'( Men på "om"-sidan finns fortfarande kontaktinfo om man vill meddela mig något, mer eller mindre, trevligt. :)

Jag såg det här videoklippet i förrgår:


söndag 9 oktober 2011

Den kristnes hopp! (James Smith, 1802-1862)

Hoppet som är förvarat åt er i himlen.
Kolosserbrevet 1:5

Många kristna har bara lite i sina händer - men de har mycket hopp.
De har lite på jorden - men de har outgrundlig rikedom i Himlen!
Nutiden är det värsta stadie de någonsin kommer att vara i. Allt bortom döden - är ljust, fyllt av glädje och härligt!

Den kristnes hopp består både i frihet och innehav.

Den kristnes hopp består i frihet från . . .
  alla de bekymmer vi nu upplever, både till sinne och kropp;
  alla förhinder som är så tätt utsrödda på vår väg i denna onda värld;
  alla de farhågor som nu anfäktar, upprör, och trakasserar oss, dag för dag;
  alla de föraningar som ofta gör våra liv bittra och dystra;
  alla de synder som nu är vår pest, sjukdom och plåga;
  alla våra behov, och all möjlighet att vara i behov - för Gud kommer att ge oss allt vad vi behöver, efter sin rikedom, på ett härligt sätt, i Kristus Jesus.
Åh, vilken lycka det kommer bli att åtnjuta sådan frihet - och att ha den invärtes besinningen om att det kommer åtnjutas för evigt!

Den kristne kommer inte bara vara fri från allt som är smärtsamt och bedrövande - utan han kommer även att inneha . . .
  fullkomlig, fast och evinnerlig frid;
  syndfria anlag och odödliga krafter att tjäna och åtnjuta Gud med för evigt;
  permanent, idelig och oavbruten glädje;
  att vara nära och åtnjuta Jesus - vi ska se Honom, vara hos Honom och bli som Honom;
  ALLT som vi helt kan önska eller begära!
Vårt hopp är förvarat åt oss i Himlen. Detta vittnar om . . .
  dess förträfflighet - då det förvaras på en så förträfflig plats;
  dess säkerhet och trygghet - inga tjuvar kan bryta sig in och stjäla;
  dess natur - det är andligt, heligt, Himmelskt.
O härliga hopp! O välsignade utsikter! Det lämnar oss inget att längta efter - inget att begära!

Vilken lycka det är . . .
  när bekvämligheter tar slut,
  när prövningar svårt tränger sig på,
  när en dyster vinter av plåga sätter in -
att minnas att vi har ett ovärderligt arv - ett arv som är förvarat åt oss i himlen - rent och obefläckat, bortom räckhåll för förändring och förmultning!

Hur detta välsignade hopp skulle . . .
  uppväcka vår iver,
  uppliva våra andar, och
  resa oss över fruktan och misströstan.
Det är inte vad vi har nu - utan vad vi ska få i Himlen - som bör beröra oss.

Vårt härliga arv är stort bortom beräkning - det är säkert bortom möjligheten för misslyckande!

Öknen är snart förbi, livets stormar kommer snart att lägga sig - och evigt lugn och molnfritt solsken, kommer snart bli vår lyckliga, ändlösa arvslott!

All ära till den fria nåden!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 6 oktober 2011

Ha den här på hatthyllan...

Nu finns en broschyr/traktat som kan vara bra att ha redo när Jehovas vittnen knackar på, t ex. Ladda ner Lär Bibeln att Jesus är Gud? här!

Skriv ut den (se till att det är liggande format och att den ska vara inställd på "häftad på kortsidan" (varierar antagligen mellan skrivare) så att inte "insidan" hamnar upp-och ner.) Vik ihop den och lägg den nära dörren. Så att den är nära till hands om "vittnena" hälsar på.

Jag gav den till en Jehovas vittne i lördags när vi evangeliserade. Han tog emot och lade den i sin Jehovas vittnen-väska®. Be för att Gud, Jesus, knäcker hans stolthet så att han böjer sina knän och bekänner att Jesus är "Jehova." Han kommer och hälsar på vårt bokbord varje lördag och har blivit hjärntvättad av Vakttornet under många årtionden. Men det finns hopp eftersom Gud är suverän.

Han verkade dock inte ha så stor lust att debattera om Jesu gudom idag utan om Helvetet. Jehovas vittnen tror inte på Helvetet som en evig plåga. Jag visade honom Upp 20:10 Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter. samt v15 Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Han talade om för mig att de verserna finns inte med i "Den Riktiga Bibeln," (dvs Jehovas vittnens egen bibel, Nya världens översättning.) Intressant. De fanns med i mitt grekiska NT iallafall... han gick iväg efter att vi pratat en liten stund och kom senare tillbaka med en broschyr till mig. Broschyren ska vederlägga att själen är odödlig. Då vederläggs automatiskt att Helvetet är för evigt, eftersom själarna inte lever för evigt, antar jag att de vill komma fram till.


En annan intressant person jag träffade var en muslim. Jag frågade vad som är det bästa med Islam. Han svarade direkt: "Att döda." Och han log åt mig med sina huggtänder. Jag förstod inte riktigt vad han menade...

söndag 2 oktober 2011

Evangeliet (James Smith, 1802-1862)

Vi vet att ni bröder, Guds älskade, är utvalda av Gud. Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet.
(1 Tessalonikerbrevet 1:4-5 SFB)

Evangeliet uppenbarar . . .
en Frälsare, som vi måste förtrösta på;
en Regent, som vi måste lyda;
en Präst, vars försoning vi måste vila på;
en Profet, som vi måste lära oss av;
en Vän, vars kärlek vi måste lita på;
en Broder, som vi kan förvänta oss av;
en Fader, vars auktoritet vi måste vörda;
en Apostel, vars uppdrag vi måste efterlikna; och
en Advokat, som vi måste överlämna vårt fall till.

Evangeliet . . .
flödar från den fria kärleken, rika nåden, och överflödande barmhärtigheten hos vår Gud;
är grundad på Frälsarens person, medling, och död;
blir verksam genom den helige Andes uppenbarelse, verkan och applicering. Genom det, föder Han tro, skänker kärlek och uppväcker hopp; och när evangeliet följs av Hans välsignelse - tas det emot i bevisning och kraft.

Evangeliet . . .
producerar botfärdighet - och gudfruktig sorg över synden;
föder ett hat mot synden - och kärlek till heligheten;
avvänjer från världen - och riktar tillgivenheten åt himlen;
gör oss ivriga för Gud - och det goda för odödliga själar;
befriar oss ifrån mörkrets makt - och överför oss till Jesu rike;
korsfäster köttet - och befriar anden;
förenar kristna i kärlek - och lyfter oss över dödsfruktan;
befäster oss emot förföljelse - och får oss att glädjas i att lida för Immanuels namn;
ödmjukar anden - och ger människan värdighet;
förstör begäriskheten - och gör oss välvilliga;
utrotar vår stolthet - och planterar in foglighet;
förvandlar oss ifrån världen - och anpassar oss till Gud;
föder ett hat mot orenhet - och gör oss rena;
störtar ned avgudadyrkan - och leder oss att tillbe Gud;
erövrar JAG:et - och upphöjer Kristus;
mjukar upp det hårda hjärtat - och producerar vänlighet;
befriar ifrån synd, Satan, och världen - och viger kropp, själ och ande till Herren.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska