Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 16 november 2022

Staten är en fiende till det goda

 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. (Rom 13:3–6)

I dagsläget är det tydligt att vad den moderna staten än är, så gör den inte det jobb som en överhet insatt av Gud har som plikt att utföra. Istället för att belöna dem som gör det goda, skydda hederliga medborgare och inge fruktan och straffa de brottslingar som gör det onda, belönar och skyddar den istället brottslingar och har gått så långt att den straffar hederliga och gudfruktiga, kristna medborgare. Man betalar inte längre skatt av glädje för att man trots allt blir tillhandahållen en tjänst i form av statens beskyddarverksamhet, utan för att man inte har något val. Banken är tvungen att rapportera ens inkomst och om man inte deklarerar korrekt kommer man att bli straffad. Man gör det av rädsla och tvång. Det finns utrymme för att åtminstone vara nöjd med en nattväktarstat som kristen. Men nu har Herren visat oss, och det är en demonstration som borde vara tydlig för både kristna och icke-kristna, att staten inte är svaret på behovet.

Så som det har varit länge i Sverige börjar nu också synas i USA och bibeltrogna predikanter reagerar. Det korta klipp som jag bäddar in nedan visar en klar och koncis bild av detta faktum och John MacArthur i ett urklipp ur en predikan formulerar det hela mycket väl.

I vår värld idag utformar häskarna en kultur som skyddar det omoraliska, den har till och med nått den punkt där den vill skydda brottslingar och skrämma dem som gör gott. Brottslingarna är ohämmade eftersom de inte fruktar konsekvenserna; polisen är återhållsam eftersom de fruktar konsekvenserna av att stoppa brottslingar. Du vet att allt vänds på huvudet när vår regering är källan till lögner och lögnarnas beskyddare. Den är fiende till dem som talar sanning, den prisar det onda och förföljer det goda. Så Guds plan för regeringen har blivit fullständigt korrumperad. När dessa gudomligt utformade kontrollsfärer i det mänskliga samhället hamnar i kaos, kommer regeringen att upphöra att fungera som Gud avsett den till och i själva verket bli den gudomliga planens fiende. Den kommer att vända upp och ner på allting. Den kommer att bli det godas bestraffare, som när den sätter James Coates i fängelse för att ha predikat men låter upprorsmakare gå fria.


USA har fortfarande trogna och bibliska pastorer som John MacArthur, även om de är få räknade. När överheten inte gör sin uppgift utan bedriver det onda så är det församlingen och dess ledares uppgift att tillrättavisa och exponera den. Gud har ännu inte lyft sin nåd från USA. Men från Sverige har den varit borttagen länge och det tycks endast finnas sådana förbannade* villolärare som Niklas Piensoho.

*Inte en svordom utan ett faktum, Gal 1:8.