Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

VIDEO: Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet

Nej - detta är inte ännu en ny innovativ lära om Helvetet, utan om något som Helvetet gömt undan väl. Vad Satan inte vill att du ska veta om evangelieförkunnelse. 80-90% av de som beslutar sig för Kristus faller ifrån tron idag, på grund av den moderna förkunnelsen. Vad har hänt? Hur gjorde väckelsepredikanter genom tiderna (som Wesley, Whitefield, Spurgeon) för att nå till de förlorade? Varför har kyrkan försummat det? Låt inget hindra dig från att lyssna på denna fantastiska undervisning.

Ray Comfort - Helvetets Mest Välbevarade Hemlighet (svensk text) from Daniel Lundgren on Vimeo.   

Vill du se mer, finns mer videos med bra undervisning om evangelisation av Ray Comfort (bl a avsnitt från The Way of the Master, tyvärr ingen svensk text):    

True And False Conversion      

The Firefighter