Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 december 2021

Tim Keller vet inte vad kristendomen handlar om

Tim Keller vet inte vad kristendomen handlar om. Detta erkänner han själv i ett inlägg på sociala medier.

"Problemet både kristna och icke-kristna har är att vi tror att vi vet vad kristendomen egentligen handlar om."

Underförstått: Vi vet inte vad kristendomen egentligen handlar om.

Jag låter honom med "vi" tala för sig själv och övriga som kallar sig kristna utan att veta vad kristendomen egentligen handlar om.

Vi vet, givetvis, bara delvis, i den mån Gud i Sin nåd gett oss ljus och kunskap i våra sinnen. Men Gud har faktiskt i Sin nåd gett oss kristna ljus och kunskap. Gud har gjort Sin viljas hemlighet känd för oss (Ef 1:9), Han har gett oss, och fortsätter att ge oss mer, av "vishetens och uppenbarelsens Ande" och har upplyst "vårt hjärtas ögon så att vi vet vad Hans kallelses hopp är, vad Hans arvs äras rikedom är bland de heliga och vad den överträffande storheten av Hans kraft [är] till oss troende, enligt Hans styrkas makts verksamhet" (Ef 1:17-20).

Vaga och obalanserade uttalanden såsom detta som Keller kommer med resulterar endast i att skapa förvirring och osäkerhet bland troende. Det är i grunden djävulskt.

Tim Keller erkänner i alla fall att han inte vet vad kristendomen handlar om.
 
Han tror bl a på evolutionen, påstår i en intervju med icke-troende att han inte vet om Jesus är enda vägen och att det kan finnas en baklucka för muslimer, sikher, judar m fl att komma till himlen när de dör utom genom Jesus, och han försöker att sprida marxistiska idéer bland reformerta. (Att förvilla, skapa förvirring och osäkerhet på detta sätt är också en marxistisk taktik, och, som sagt, i grunden djävulsk).onsdag 24 november 2021

Sverige, vigt åt förbannelsen. Del 1

Jag har länge tänkt skriva en liten serie om hur Bibeln visar oss att Sverige måste vara det land i världen som med all säkerhet är vigt åt förbannelsen. Jag talar om en särskild Guds dom där all nåd avlägsnas och allt går, bokstavligt talat, käpprätt åt Helvete. Nej, jag svär inte, utan jag menar att de är på väg till Helvetet. Det är en dom av förhärdelse och överlämning som vi läser om i Rom 1:18 ff. och som folket inte själva märker, de går bara in i värre och värre synd, man lever vidare och tror att allting är bra och Gud väljer inte att sända några varningstecken så att de omvänder sig och blir frälsta; istället beseglas deras eviga fördömelse. Det finns mycket att bena ut i frågan och det är saker som jag tyvärr inte tror att de flesta kristna i det landet skulle hålla med mig om (detta kan vara en liten "spoiler" av den kanske största punkten).

Jag förstår att detta inte är vackra eller smickrande ord om vårt fosterland, det låter hårt. Det är ord som inte bör sägas av vem som helst, utan att ha gett det mycket bön och eftertanke. Herren själv vet. Genom Herrens styrkande nåd och hjälp så vet de som har läst denna blogg att jag har försökt mitt bästa för att sprida Evangeliet i Sverige så att folket kunde få höra det och omvända sig. Jag har inte bara bett utan också lagt ner konkret arbete; evangeliserat och predikat på gator och torg, jag var med och startade en biblisk evangeliepredikande församling, översatt predikningar, artiklar och böcker, författat eget material och undervisat i församlingen för andras uppbyggelse så att också de kunde bli utrustade - detta säger jag inte för att berömma mig själv, allt har, som sagt, skett genom Herrens nåd och möjliggörande. Till slut drog Herren mig istället till ett annat land för att få mig att sluta. Dessa ord jag kommer att skriva är en akt av att skaka sanden av sandalerna som ett vittnesbörd mot landet.

Ingen kommer att gilla det jag här kommer att skriva. Svenskar inte är mottagliga för förmaningar och tillrättavisningar. Det är ett förhärdat, hårdnackat folk (ett bevis på hur det ligger till) och ursäktar sig gärna med att vi känner oss kränkta och så slipper vi tydligen bry oss om befogad kritik. Om det är någonting som kommer från Bibeln och är ett Ord från Gud så kan man lite nervöst skratta och håna det istället, för de menar sig vara ateister. Men vi måste se på vad Bibeln säger. Jag försöker endast att visa vad Bibeln säger. Jag har ingenting att vinna på det, rent världsligt, men det är en börda jag finner i Skriften som jag inte heller tror att jag är den ende som har upptäckt. Jag måste dock överlämna och visa det Gud säger i Sitt Ord. Det går tyvärr inte att linda in dessa hårda sanningar. Helt enkelt får Guds Ord läggas fram och de som har Hans Ande kommer att känna igen det som Hans Ord. Annat kan jag inte göra för att det ska falla någon i smaken. När jag så småningom har postat varje punkt så kommer jag att lägga fram en eller flera teorier till varför Gud har valt att göra detta. Den första kommer här då den just har blivit officiell.

Del 1. Kvinnor och barn är dess ledare

Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå. Jesaja 3:12

Dessa ord skriver profeten Jesaja som en profetisk domsutsaga över Israels land. Och detta är också sant om alla länder som går samma väg eftersom Guds moraliska lag och könsrollerna gäller alla folk ända sedan skapelsen (Rom 2:6-3:19; 1 Tim 2:11-13). Gud dömer icke-judiska folkslag genom överlämning (Rom 1:18 ff, som sagt).

Onda ledare oavsett kön och ålder är givetvis en dom för ett folk, som både kan användas mot den egna befolkningen eller andra folk. Onda och barnsliga ledare som tyranniserat, plågat och underkuvat befolkningen har Sverige haft länge vilket har lett till att den mentala folkhälsan är som den är idag. Men en särskild förnedring är det när sådana som i Guds skapelseordning inte ska vara ledare blir ledare: kvinnor och barn.

Det finns även kompetenta kvinnor såsom Debora i Bibeln som dock inte var kung eller statsminister utan domare. Domarna var inte regerande personer, Gud var kungen och Hans Lag gällde, och domarna skulle avgöra rättsfall och skipade rätt utifrån den redan av Gud fastställda Lagen (Dom 4:5). Sedan när folket förkastade Gud som sin Kung och ville ha en mänsklig kung, lät Gud dem få det efter en varning om hur kungen kommer att förtrycka dem, vilket blev till en dom för dem (1 Sam 8:11-20). Debora var också lite av en skam för männen i landet som inte vågade ta striden. Sådant ser vi också exempel på i dagens Sverige där männen över lag verkar vara helt "emaskulerade", tafatta, handlingsförlamade, och det är kvinnorna som är eller tvingas vara "tuffa". Den synliga grunden till detta är givetvis den feministiska indoktrineringen som har pågått i alla statens propagandaorgan. Men det är också en andlig verklighet bakom, och här är det inte nödvändigtvis främst kvinnorna, utan männen, som skulden ligger hos. Adam skyllde visserligen på Eva, men det var Adam som hade huvudansvaret. Det är männen som ska skämmas. Kvinnorna gör det de känner att de behöver göra och inga män är där för dem.

Sverige har länge och högmodigt "legat i framkant" när det gäller feminism och att förtrycka män samtidigt som man ger fördelar till kvinnor. Man låter också barn vara med och bestämma och vägrar att göra det som vuxna behöver göra, uppfostra och lära dem vad som är rätt och fel. Hittills har detta skett i en mer inofficiell utsträckning. Man kan också tolka det mer bildligt, som att politikerna som regerat är "barn" då de är väldigt barnsliga, naiva, ansvarslösa, okunniga och obildade, socialister som de är.

Greta Thunberg var ett bra exempel på en kombination av både kvinna och barn som har utövat stor makt i att tyrannisera befolkningen och har använts för att kunna införa diverse begränsningar, förtryck och skattehöjningar i "klimatets" namn. En väldigt förunderlig makt som endast kan förklaras genom att det är en Guds förbannelse över folket, där Gud låtit dem drabbas av en förvirringens ande. Hon är nu dock 18 år.

Nu har Sverige fått sin kvinnliga statsminister officiellt. Och det har varit förvånande att det blev först nu med tanke på att landet skrutit med att ha varit i framkant med feminism. Grannländerna och många andra länder har redan haft kvinnliga statsministrar och presidenter (jag ser ändå inte dessa länder som mer fördömda än Sverige). Politiken hon står för är inte bra heller, och många andra kvinnor är med med sina intriger i maktspelet som innan. Som bekant lyckades hon till och med bli avsatt efter 7 timmar på grund av att alla försökte att bedra varandra med diverse listiga knep.

Jag säger inte att Stefan Löfven eller andra manliga statsministrar har varit bra, eller bättre. De har varit naiva (barnsliga) och de är alla en bunt med socialister och har varit till en dom över landet. Men det här är ett steg, en milstolpe i domen, då det bokstavligen kan sägas:

Mitt folks förtryckare är barn, och kvinnor härskar över det.

 

Den skotske reformatorn John Knox skrev kärnfullt i sin bok The First Blast of the Trumpet Against the Monstruous Regiment of Women

For who can denie but it repugneth to nature, that the blind shal be appointed to leade and conduct such as do see? That the weake, the sicke, and impotent persones shall norishe and kepe the hole and strong, and finallie, that the foolishe, madde and phrenetike shal gouerne the discrete, and giue counsel to such as be sober of mind? And such be al women, compared vnto man in bearing of authoritie. For their sight in ciuile regiment, is but blindnes: their strength, weaknes: their counsel, foolishenes: and judgement, phrenesie, if it be rightlie considered. 

Jag ser tyvärr inget ljus i slutet av tunneln för Sverige utan att landet är vigt åt förbannelse.

Fortsättning följer...

tisdag 13 juli 2021

Predikan: En vis muns ord är nåd

Predikan 7 mars 2021. Predikaren 10:8-15.

onsdag 7 juli 2021

Den nya garderoben

Det verkar inte vara en så svår sak att komma ut ur garderoben längre, inte lika skamfullt. Nu är det någonting folk vill göra för att man tvärt om, får beröm av världen. Och det finns alltid nya skåpdörrar att komma ut ur med det oändliga utbud av olika kön och genera som de helt seriösa universiteten i vår tid har forskat fram.

 
För ett tag sedan räckte det med att man sa att man vara homosexuell, så kunde vem som helst bli känd, men det räcker inte längre. Det har blivit hyperinflation i vem som kan vara mest pervers.

Den verkliga garderoben att komma ut ur, som hållit genom alla tider och alltid har varit belagd med skam och hat från världen, är när man kommer ut som kristen, eller rent av kalvinist.

tisdag 6 juli 2021

tisdag 29 juni 2021

tisdag 22 juni 2021

Predikan: Allt som din hand finner att göra, gör med din kraft

Predikan 31 jan 2021. Predikaren 8:14-9:10.

tisdag 15 juni 2021

Predikan: Syndens Galenskap

Predikan 27 dec 2020. Predikaren 7:25-8:1.

tisdag 8 juni 2021

Predikan: Var vis, alla syndare!

Predikan 8 nov 2020. Predikaren 7:17-24.

tisdag 1 juni 2021

Predikan: Ditt bästa liv sén

Predikan 27 sep 2020. Predikaren 7:2-13.

tisdag 25 maj 2021

Predikan: Människans underläge under Gud

Predikan 30 aug 2020. Predikaren 6:8-7:1.

tisdag 18 maj 2021

Predikan: Den rikes osäkerhet

Predikan 9 aug 2020. Predikaren 5:12-6:7

tisdag 11 maj 2021

Sermon: No Satisfaction For The Greedy

Sermon 28 Jun 2020. Ecclesiastes 5:10-12.

tisdag 4 maj 2021

Predikan: Makthavares skada och nytta

Predikan 31 maj 2020. Predikaren 5:7-8.

lördag 1 maj 2021

fredag 23 april 2021

Predikan: Vet att Gud skall föra dig till domen

Predikan 11 april 2021. Predikaren 11:7-12:8.

onsdag 21 april 2021

Icke-kristna svenskar börjar förespråka sexuell avhållsamhet?!

radio bubb.la kommenterar en artikel av Oscar Swartz #metoo och #prataomdet del av sexuell kontrarevolution där kvinnor insett att de förlorat på 60- och 70-talens sexuella frigörelse, unga kvinnliga debattörer förespråkar nu istället avhållsamhet, vägen framåt är en nykter syn på biologiska könsskillnader (bubb.las rubrik) (börjar i radioavsnittet vid 49 min).

 

tisdag 20 april 2021

Predikan: Människors tomma ord och Guds trofasta löften

Predikan 23 feb 2020. Predikaren 5:1-6.

lördag 17 april 2021

fredag 16 april 2021

Pastorer gripna i Finland för hållande av gudstjänst

 

Två pastorer greps i Esbo, Finland i söndags för att de höll en "religiös sammankomst", uppger Yle. Till skillnad från vad artikeln låter påskina hade församlingen all laglig rätt och tillstånd att hålla gudstjänsten, vilket polisen struntade i.

Pastor Miska Wilhelmsson som känner församlingen och pastorerna - han var där för bara några veckor sedan och predikade - berättar mer (på engelska).

Händelsen filmades och har även fått engelska undertexter:

tisdag 13 april 2021

fredag 9 april 2021

Predikan: Lyckans Land

Predikan 21 mars 2021. Predikaren 10:16-19.

onsdag 7 april 2021

Sermon: The Futility And Evil Business of Loneliness (Eccl 4:7-12)

Sermon 29 dec 2019. Ecclesiastes 4:7-12.

måndag 29 mars 2021

Favoritcitat ur det tyska ställningstagandet om corona-restriktioner

I förra inlägget skrev jag om och länkade till ett ställningstagande från våra reformerta bröder i tyskland, pastorerna Tobias Riemenschneider och Peter Schild i Evangelisch-Reformierten Baptistengemeinde Frankfurt. Här är de bästa citaten på svenska, översatt med hjälp av Google Translate och korrigerad.

"Det är församlingens heliga plikt att påpeka statens fel, avslöja makthavarnas synd och kalla dem till omvändelse från sina onda gärningar. Vissa statliga corona-krav för kyrkor bryter mot Guds bud och kränker många kristnas samveten, genom att staten felaktigt inkräktar på Kristi herravälde över församlingen. Alla kristna är därför uppmanade att lyda Gud mer än människor och att motstå orättvisa på ett gudaktigt sätt, även om detta kan leda till statens förföljelse."

"undertecknarna inser inte församlingens heliga plikt att förkunna Guds ord för alla människor. Biblisk förkunnelse betyder dock att även påpeka orättvisa, överbevisa om synd och uppmana alla människor, inklusive de i regeringen, att ångra sig onda gärningar och att lyda Guds bud."

"Dessutom har vi befallningen att hedra härskarna. Är det vördnad om vi låter härskarna gå mot sin undergång utan att varna dem för att de samlar upp Guds vrede genom sitt trolösa ämbetsutövande?"

"Församlingen är Kristi kropp, och varje medlem i församlingen är medlem i den kroppen. Samlingen för tillbedjan är en samling för hela kroppen, inte bara vissa av lemmarna i kroppen. Skriften innehåller uttryckliga befallningar att inte överge våra sammankomster (Hebr. 10:25) (En liveström är inte en sammankomst och inte en församling.) Det är svårt att uppskatta den andliga skada som redan har åsamkats och fortfarande kommer det, för församlingar som inte har samlats som en hel församling på ett år nu, och heller inte längre firar nattvarden tillsammans, som ska tjäna till att stärka hela Kristi kropp."

"För det är inte bara ett hinder om förkunnelsens innehåll är begränsat, utan också om antalet möjliga lyssnare är begränsat. Och är inte begränsningar för antalet deltagare en brist på kärlek till dem för vilka det inte finns mer rum och som därför måste stanna hemma? Hur vågar staten anta att bestämma hur många människor som kan samlas för att tillbe Gud, himmelens och jordens skapare?"

"det kan uppenbarligen inte förnekas att Skriften är full av explicita befallningar att sjunga (jfr. bara Ps. 47: 7). Skulle det enligt undertecknarnas åsikt krävas motstånd här? För vilken myndighet har staten att förneka Herren Hans ära i att man sjunger Hans lov? Sång är en oumbärlig del av biblisk tillbedjan."

"Men obligatorisk maskbärande och sociala distanseringsregler för tillbedjan kan också kränka de kristnas samvete."

"det är fel för pastorer att göra iakttagandet av sådana mänskliga bud till villkor för deltagande i tillbedjan"

"de korrekt citerade exemplen i uppsatsarbetet berör inte omständigheterna för tillbedjan, för i sådana frågor har staten ingen gudagiven auktoritet. Annars kan staten alltför lätt hindra människors trosutövning genom att till exempel permanent begränsa antalet deltagare i gudstjänster till tio personer. I det fallet skulle staten emellertid inte agera inom sitt myndighetsområde utan som en tyrann. Detta måste man stå emot! "

"Vi är oroliga över hur lätt kyrkor ger upp sina friheter, som våra bröder och systrar kämpat för, lidit och ibland förlorat sina liv för att uppnå under de senaste århundradena."

"Det är inte staten som är så vänlig att den tillåter oss att dyrka under många begränsningar, utan det är vår gudgivna rätt. Staten, som Guds tjänare, är skyldig att säkerställa en ostörd utövning av denna rättighet. Vi bör inte tacka staten för att den 'låter' oss dyrka, staten borde snarare vara rädd för att inskränka på tillbedjan av Gud. Tacksägelsen tillhör endast Gud för att Han fortfarande håller tillbaka vår stat så att den inte kan förfölja kyrkan, som den gör på andra håll."

"Vi förstår också om situationen kan tyckas otydlig för enskilda kristna, särskilt om man utsätts för påverkan från vissa medier eller ogudaktiga och inte kan hitta en motvikt till detta i kyrkan. Men det har inte funnits någon objektiv brist på tydlighet i situationen under lång tid. Det är pastorernas uppgift att informera sig helt och hållet och att bedöma situationen på grundval av den kunskap som de fått för att leda sina får rätt. Okunnighet är inte dygdig ödmjukhet, utan dårskap."

"Borde kristna verkligen lita på gudlösa politiker och inte snarare kritiskt granska deras uttalanden för att se om de verkligen motsvarar sanningen, särskilt när det gäller frågor av så stor etisk och andlig betydelse?"

"Har inte undertecknarna läst hur vår Herre talar om att djävulens barn vill göra sin faders vilja, som är en mördare och lögnens fader (Joh 8:44)? Är detta inte sant för politiker? som rättfärdigar mordet 100 000 ofödda barn per år i vårt land, ja, än mer, kallar det för 'reproduktiv hälsa/rättvisa', och som förnekar sanningen om själva äktenskapets, familjens, könens, sexualitetens natur, och ju förnekar själva Skaparen?

"[vissa evangeliska ledare] har sett det som sin uppgift att upprepade gånger tillrättavisa John MacArthur, pastor i Grace Community Church i Los Angeles, USA, för hans väl genomtänkta beslut att fira gudstjänster med hela församlingen igen, i strid med bestämmelserna i delstaten Kalifornien och under hot om fängelse [...] Eftersom vi inte antar att herr Kotsch har gåvan att förstå tankarna och avsikterna i John MacArthurs hjärta, tillrättaviserar vi härmed offentligt honom för denna offentligt begångna förtalssynd."

"hur närmar vi oss rädda bröder och systrar på rätt sätt? Hur älskar vi dem som bröder? Genom att låta dem fortsätta i sin rädsla, som i slutändan är ett uttryck för deras lilla tro, och bekräfta dem i den? Eller genom att hjälpa dem övervinna sin rädsla genom sanning och tillit?"

"Undertecknarna borde fråga sig om deras teologiska världsbild verkligen rättas efter Bibeln eller inte snarare av världsligt, sekulärt tänkande och pragmatism, så att de inte drabbas av förföljelse av staten."

"vi förmanar dem som felaktigt upphöjer sig själva över sådana kristna som är övertygade genom Guds ord och sina samveten att motsätta sig staten och drabbas av förföljelse för det. Vi klargör härmed att vi i detta avseende står upp med våra älskade bröder John MacArthur och James Coates och alla de som förföljs för sin gudfruktighet. Vi uppmanar undertecknarna att noga överväga vilken sida de vill stå på."

"Vi uppmuntrar alla kristna att inte upptas i den galenskap som har gripit hela världen och förslavar människor i en ständig rädsla för döden, utan att modigt sätta sitt hopp till Kristus som är livet."

"Slutligen uppmanar vi alla pastorer att fullgöra sin heliga plikt och att frimodigt predika mot makthavarnas orättfärdighet och synd och också att högaktningsfullt kalla dem till omvändelse"

"Var uppmuntrade, bröder och systrar, att troget följa vår Herre i dessa sista tider, som han säger: 'Var inte rädd för vad du ska få utstå. Se, djävulen kommer att sätta några av er i fängelse för att ni ska prövas, och ni kommer att lida i tio dagar. Var trogen intill döden, så ska jag ge dig livets krona.' (Upp 2:10)."

onsdag 24 mars 2021

Utlåtande om corona-restriktioner

Våra reformerta bröder i Tyskland har som församling genom Herrens nåd skrivit ett offentligt utlåtande angående de aktuella coronarestriktionerna. Bland annat är det förbjudet för församlingar att sjunga till HERREN.

Utlåtandet är en respons till ett papper som skrivits av ca 50 ledande evangelikala ledare i Tyskland, som förfäktar åsikten att man måste lyda staten i alla lägen.

Istället delar våra bröder broder John MacArthurs syn, som är mycket kritiserad och utsätts för ärenkränkning även i Tyskland. De ansåg det viktigt att stå tillsammans med honom och andra som delar våra övertygelser. Broder James White har publicerat en engelsk översättning av detta utlåtande på sin webbsida (öppnas i nytt fönster).

Jag har också tidigare skrivit ett mindre, mer praktiskt, utlåtande om hur det förhåller sig med rätten att införa restriktioner, vilka som har det och under vilka omständigheter som vi bör följa dem. Jag publicerar det här.

Rätten att införa restriktioner: privata företag och personer, staten, församlingen

Privata företag och personer

Privata företag och fastighetsägare har rätt att kräva ansiktsmask och andra regler eller försiktighetsåtgärder för sina anställda som är bundna av sitt kontrakt, och kunder, hantverkare och affärsidkare som väljer att besöka deras fastighet för att köpa eller sälja varor och tjänster. Privatpersoner har också rätt att bära en mask på sin egen kropp. Å andra sidan har de också rätt till det motsatta. Människor har rätt att avstå ifrån att bära mask och avstå ifrån att besöka platser där markägare kräver mask. Markägaren har rätt att förbjuda människor, beteenden och maskbärande, och att avvisa dem från sin egendom med hjälp av rimliga medel för att upprätthålla sin äganderätt. Dessa rättigheter och friheter är givna av Gud genom Hans budord. Avtalsfrihetens princip framgår av bl a Matt 20:1–16.

Staten

Staten har inte rätten att införa restriktioner, kräva ansiktsmask och förbjuda människor att träffas, för den äger inte någon annan egendom än vad de har stulit från folket. Staten har inga rättigheter eller något existensberättigande enligt Guds Ord. Deras enda respekt kommer från deras svärd och dess enda plikt och uppgift (ej rättighet), där de under Guds försyn finns, är att upprätthålla lag och ordning genom att bestraffa dem som vill göra det onda genom att bryta Guds Lag (Rom 13). Deras uppgift är inte att ansvara för folkhälsan, lägga till extra lagar, regleringar och restriktioner o.s.v., eller ens rekommendationer

Vad regeringar jorden runt nu gör är inte att ta hand om folks hälsa – det kan människor själva! Om de hade brytt sig om människors hälsa hade de redan haft ett tillräckligt beredskapslager och resurser för sjukvården som de stulit nog med pengar för att kunna ha råd med och sluppit dessa inskränkningar som de nu gör från första början. (Inte för att jag är för socialistisk sjukvård, bara påpekar deras inkonsekvens med sig själva). Nej, de bryr sig inte om någons hälsa, utan det de gör just nu är att passa på att ta åt sig enorm makt för att inskränka på människors rättigheter och ta ifrån oss friheter, som är givna av Gud. Även den svenska regeringen kommer att göra det efter ett tag. [Stycket skrevs för ett tag sedan, nu har det skett, anm.] Det är alltså regleringar som inte behagar Herren. Jag ser också folk, inkl kristna syskon, i princip tillbe sina länders ledare; be till dem om räddning i nöden och berömma dem, beundra dem för deras insatser för att skydda sina länder, vilket gör mig djupt bedrövad i anden. Samma länder och ledare dödar ju flera tusen eller miljoner ofödda barn genom deras abortlagstiftning. Det är rent hyckleri, de bryr sig inte alls om liv och hälsa. Likt Herodes, ger de inte äran åt Gud, utan tar själva åt sig Guds roll som Beskyddare och Försörjare, livgivare och dödare. Vad som sker med sådana ledare säger Skriften: Herrens ängel slog honom så att han blev uppäten av maskar (Apostlagärningarna 12:23). Låt dem ta varning.

Församlingen

Guds församling är Guds egendom, dess ledare (äldste) är endast Guds förvaltare och de har inte rätt att ställa in det regelbundna tillbedjandet av Herren på Herrens dag, tvinga alla närvarande att bära mask eller på annat sätt gå utöver vad som står i Ordet om gudsdyrkan. Den enda principen som kan tillämpas är hur de sjuka placerades i karantän, så de som är sjuka bör stanna hemma. Principen finns även om att bevara livet, men covid går inte under denna princip eftersom det inte är så farligt som regeringen och media säger till oss.* Journalister och politiker har ingen medicinsk utbildning och vet därför inte så mycket om vad de skriver om eller beslutar, utan de tenderar i socialistiska stater att gå hand i hand: staten finansierar via presstöd journalisterna som i gengäld vinklar nyheterna för att cementera politikernas auktoritära makt; allt med det satanska målet att försöka förtrycka Guds församling. Till exempel genom att piska upp rädsla, som gör människor villiga att ta på sig och följa vilka krav eller "rekommendationer" som helst.

Istället måste Guds församling vara ett vittnesbörd om tro och tillit till Honom, inte till staten, visa hur man kan vara lugn mitt i all hysteri, tänka klart och förhålla sig sakligt. Men masker kan inte heller förbjudas för dem som känner att de behöver dem. Jag respekterar, som sagt, rätten att bära den.

onsdag 17 februari 2021

Ravi Zacharias: om att nedsolka sitt eget arv och minne

Officiellt från RZIM:s styrelse angående anklagelser mot Ravi Zacharias om sexuella övergrepp:

Vittnen beskriver tyvärr upplevelser såsom sexuella meddelanden, ovälkomna tafsningar, andliga övergrepp och våldtäkt. Vi är helt förstörda över vad undersökningarna har kommit fram till och fulla av sorg för de kvinnors skull som blivit skadade av dessa förfärliga övergrepp.

Styrelsen visar upp ett starkt vittnesbörd om ånger och botfärdighet:

Vi beklagar att vi lät vårt missriktade förtroende för Ravi leda till att han fick mindre tillsyn och redovisningsplikt än vad som hade varit vist och kärleksfullt. Vi beklagar också hur många av oss offentligt har hyllat Ravis karaktär och hur detta kan ha påverkat offren för hans övergrepp. Vi vet att våra ord har sårat, och det ger oss djup sorg.

Ravi Zacharias har aldrig varit en del av mitt apologetiska näringsintag även om jag hållit på med apologetik sedan mina tidiga tonår, och personligen är jag inte så påverkad av nyheten som framkommit en kort stund efter hans död. Detta kan göra att jag har en lite mer distansierad och kanske objektiv syn på saken.

"Ravi Zacharias Preaching" av TMDrew (CC BY-SA 4.0)
Jag har uppskattat vissa citat av Ravi (kan inte minnas vilka) då jag sett honom medverka och bli intervjuad i olika apologetiska dokumentärer, men en del saker gjorde mig fundersam då han inte verkade vilja ta ställning mot Katolska kyrkan och dess falska evangelium, han kunde nämna katolska teologer och helgon vid deras katolska helgonnamn, osv. Todd Friel på Wretched Radio dokumenterar också en del sådana och liknande fall som givit betänkligheter. Ravi verkade mer ekumenisk än vad en apologet bör tillåtas vara, apologeterna i början av kyrkans historia arbetade ju främst med att vederlägga villoläror, ex. Irenaeus, Justinus Martyren. Så det fanns helt enkelt för mig ett större utbud av andra, mer pålitliga apologeter där ute.

Som förkunnare och inom kristna verksamheter är det viktigt att följa den s. k. "Billy Graham"-regeln (som det tydligen heter enligt svenska Wikipedia) och inte träffa kvinnor man inte är gift med i enrum, inte ens av goda motiv att ge dem "själavård" eller "lärjungaträning". Att försätta sig i en situation där man potentiellt kan bli frestad och falla är inte vist och får förödande konsekvenser, för kvinnans liv och eventuella äktenskap i fråga, och för ens eget liv, äktenskap, verksamhet. Och om man inte faller kan misstankar och rykten ändå uppstå.

Man har hört många historier från även inom reformerta församlingar där detta tyvärr ägt rum och en pastors äktenskap, hela arbete och livsverk har gått i spillror. Efter att sådana händelser uppdagats vidtar alltmer reformerta (och säkert andra) församlingar säkerhetsåtgärder för att sådant inte ska äga rum, såsom att en pastor inte får själavårda eller ge rådgivning åt en kvinna ensam, ha öppen dörr och fönster till kontoret och inte ha alltför långa eller många själavårds- eller rådgivningspass, man redovisar tidsbokningarna för ansvarsutkrävande, och så vidare.

Bibeln varnar starkt män på många ställen att undvika och sky sådana potentiella situationer som om de vore dödsfällor och jag predikade nyligen om detta utifrån Predikaren 7:25–8:1 som är ett sådant bibelställe, där jag även nämnde flera av de visa råden och varningarna ur Ordspråksboken.

I fallet Ravi verkar det dock inte ha varit situationer av att frestas och falla, utan att han aktivt uppsökt sådana situationer, undvikt säkerhetsåtgärder (istället vidtagit många invecklade åtgärder för att inte bli upptäckt). Han har inte blivit frestad av kvinnorna utan själv försökt fresta dem, de har funnit hans närmanden obehagliga, och han hade även gjort sig skyldig till våldtäkt. Jag orkade endast läsa lite i början av slutrapporten (jag vill varna känsliga läsare och avråda från att läsa den här typen av litteratur i allmänhet, det otrevliga arbetet har redan utförts av andra).

Det hela får oss i alla fall att tänka noga på vilket arv och minne vi vi vill överlämna åt eftervärlden och hur det blir för oss i det nästkommande livet. Många är uppskattade i denna värld, trots att, eller snarare för att, de spelar fult och ingen vet eller bryr sig om deras synd bakom kulisserna. Andra får ingen uppmärksamhet och uppskattning i denna värld, trots att de lever hederligt och söker behaga Herren. Men till slut kommer allting att uppenbaras och var och en får sin verkliga lön. För en del uppenbaras allting när Gud öppnar böckerna vid den stora domstolen, för andra uppenbaras det redan när de dör och folk får tillgång till deras datorer.

Till sist klistrar jag in några översatta citat från Ray Comfort och James White som hade en del insiktsfulla kommentarer.

Ray Comfort

[Ravi Zacharias'] vältalighet oroade mig. Jag uttryckte ofta denna oro på ett självförnedrande sätt genom att säga att jag lyssnade på honom i förundran men kom därifrån utan en susning om vad han just hade sagt. Jag påtalade även denna oro (med fruktan och bävan) i en av mina böcker.

Den stora lärdom vi alla bör hämta från denna tragiska situation med Ravi är att lyssna på våra apologeter och fråga oss: ”Predikar de synd, rättfärdighet och dom? Blir deras åhörare imponerade av all retorik, eller har de blivit uppväckta till att se den stora fara de befinner sig i? Bävar de, likt Felix efter att ha hört Paulus predika (se Apg 24:25)?”

Intellektuell förkunnelse producerar intellektuella konvertiter som nämner Kristi namn, men är främmande för den nya födelsen.

Citerar sedan 1 Kor 2:1-5

När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller vishet som jag predikade Guds hemlighet för er. Jag hade nämligen bestämt mig för att inte veta av något annat hos er än Jesus Kristus och honom som korsfäst. Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Vi [tror på apologetik], men vi har problem om vi ger apologetiken en högre ställning än evangeliet och aldrig egentligen predikar frälsningens goda nyheter. Paulus påminner oss om att det är evangeliet, inte apologetik, som är Guds kraft till frälsning (se Rom 1:16).

Översatt från The Mistake We Made with Ravi.

James White

Uppskattar vad Ray Comfort hade att säga här. Jag har nämnt i mina privata konversationer med människor att det inte finns något "apologetämbete" i NT. Jag har i flera år varnat för apologeter som ständigt är på resande fot, ständigt i bubblan som produceras av att vara "den där killen."

Apologeter har en tendens, en dödlig tendens, enligt mina observationer. De är inte församlingsmän i stort. De är ofta i utkanten, ofta borta från gemenskapen, ofta otillgängliga [...] utanför predikan, utanför att undervisa om hela Guds rådslut och utanför tillsynen från de äldste.

Jag har ingen aning om vilken församling Ravi Zacharias var medlem i, eller om han ens hade medlemskap formellt någonstans. Men att läsa rapporten visade mig att han mycket sällan var i någon gemenskap som skulle ha varit det. Han var inte en församlingsman om han tillbringade veckor och månader ensam i Asien. [...] Jag har aldrig hört honom utlägga en text i Skriften och tillämpa den på en församling av människor som han kände och var en del av. Kanske gjorde han det, men om han är som de flesta apologeter jag känner, skulle han vara undantaget.

Att predika och undervisa som en del av en gemenskap är någonting helt annat än att undervisa och predika för en grupp människor som inte kommer att träffa dig igen på månader eller till och med år.

RZs arv och minne är nu något som du inte vill bevara. Jag tror att [RZIM] måste distribuera sina resurser till andra verksamheter (jag tror att det i USA är i stort sett allt de får göra, juridiskt sett), stänga dörrarna och släcka ner.

När unga män kommer till mig och frågar hur man kan "komma igång med apologetik", kastar jag så mycket kallt vatten på dem som jag kan. Om jag kan släcka deras tillfälliga spänning så är de uppenbarligen inte klippta och skurna för verkligt apologetikarbete. Jag pratar med dem om svårigheterna, fattigdomen, utmaningarna. Och jag säger alltid till dem att de måste se sitt arbete som en del av församlingens verksamhet. De måste vara församlingsmän, balanserade, rotade. Jag kunde just nu nämna ett dussin apologeter som i bästa fall går på gudstjänst i samma församling en gång i månaden. Så borde inte vara fallet, och Zacharias-situationen förklarar varför.

**Som fotnot, när jag använder ordet församlingsman, menar jag inte bara att ha medlemskap i en församling någonstans. Jag menar en livaktig, nära gemenskap och tjänst i en levande, aktiv församling. Och när jag talar om att predika och undervisa i ett sådant sammanhang, menar jag inte bara att regummera de samtal du håller under resorna,, jag menar att bedriva verkligt exegetiskt arbete inklusive tillämpandets svåra uppgift.

Översatt med viss hjälp av Google från en uppdatering på James Whites Facebooksida.

fredag 12 februari 2021

Avbryt Disney Plus

Jag sade upp min prenumeration hos Netflix förra året då de sände en pedofil film och det mesta materialet de hade innehöll en massa homosexuell propaganda, inklusive den dåliga Star Trek: Discovery-serien som egentligen var anledningen att jag skaffade det från början (jag såg aldrig färdigt den, hade helt enkelt ingen lust).

Jag gick inte tillbaka över till HBO istället, då de hade en propagandafilm som förhärligade aborttursim. 

Nu är det Disneys+ tur, som tydligen gav sparken åt en skådespelerska för att hon, visserligen stöttade transor, men inte ville delta i ett jippo där man måste skriva in sina "föredragna pronomina", i sin twitterbio, för annars är man transofob, etc. En annan sak som tydligen vägde in var också att hon hade informerat och varnat om hur nazisterna gjorde för att piska upp ett hat bland befolkningen mot sina judiska grannar och att det kan hända än idag, mot judar och andra grupper som är politiskt oönskade, och sker i viss mån. Jag försökte förgäves läsa igenom texten och hitta vad som var fel med det, men makthavarna kände väl sig träffade på något sätt.

Jag har inte tittat på det som hon var med i och vet inte om hennes insats var bra. Men dessa löjliga upptåg som att ge sparken bara för att man inte är med och skickar fjantiga godhetssignaler på kommando från mobbarna inom kulturmarxismen och cancel culture, och istället avslöjar dem, måste markeras emot på de få sätt man kan, även om det bär mig emot då Disney ändå är Disney. Man behöver likväl upphöra att finansiera dem för att inte ens ge dem minsta lilla som de kan använda för att främja ondska och mörker i världen. Och jag hade ändå inte tid med att se på något.

Disney spelade även in filmen Mulan i Xinjiangprovinsen i Kina, där en miljon människor, framförallt uigurer, en muslimsk minoritetsgrupp, men även en del kristna, hålls fångna i koncentrationsläger. Sedan tackar Disney den kinesiska regeringens säkerhetstjänst i eftertexterna.

Hashtaggen #CancelDisneyPlus nådde topplistan igår. Det sker en folkresning mot vänstern som de försöker att trycka ner.

Maskens facebooksida som har 78 gilla-markeringar och 80 följare nådde, ironiskt nog, endast 8 pers med mitt förra inlägg. Det är tydligt att de försöker att trycka ner och shadowbanna min sida också.

Det är detta behov av avståndstagande och utträde och att sluta göda fienden som Gabs VD skrev om. Glöm aldrig att tillämpa, och vara ordets görare.

onsdag 3 februari 2021

Gabs VD om kristen secession

När jag imorse läste igenom nyheterna stötte jag på följande rubrik från bubb.la:

Andrew Torba: Varje gång Gab avplattformas av en leverantör tackar jag Gud för att han skiljer agnarna från vetet då det gör oss starkare och motståndskraftigare i det långa loppet, det pågår en tyst kristen secession i USA som idag är ekonomisk och digital, men i framtiden även kan bli geografisk, fler kristna borde sluta göda fienden och flytta sin ekonomiska aktivitet till kristna företag.

Det lät väldigt intressant så jag klickade och läste hela artikeln. Här är några bra citat:

"Det handlar om att bygga vår egen kristna ekonomi. En utan cancel culture. En som inte omfamnar den demoniska och förfallna sekten som kallas 'kritisk teori'."

"Kritisk teori (kulturmarxism, social rättvisa-sekten, osv.) är en bedräglig, fadd och patetisk subversion av välmenande kristna, församlingar och kristna värderingar i största allmänhet."

"Den är en demonisk imitation av evangeliet och absolut inte Evangeliet om Jesus Kristus. Den måste hånas, förkastas och visas tillrätta av alla kristna."

https://news.gab.com/wp-content/uploads/2021/02/Jesusland-1024x929.png

"Amerika är ett kristet land. Den västerländska civilisationens fundament är byggt på kristendomen, eller mer specifikt: på den fasta grund som är Jesus Kristus. Samma sekund som detta ändrades, var samma sekund som förödelsen satte igång."

"Vår kristna 'snällhet' och 'tolerans' har lett till vår egen undergång och har använts som vapen mot oss. Tolerans är inte en kristen dygd. Vi är befallda att avsky det onda (Psalm 97:10; Rom 12:9) inte att finansiera och lägga vår tid på det."

"Vi har varit naiva; vi har trott att hedningarna m. fl. inte skulle hugga ner oss samma stund som de kom till makten, det vi nu sett hända inför våra ögon de senaste årtiondena. Vi har lärt oss en läxa."

"Andrew Torba
VD, Gab.com
1 februari 2021
Jesus är Konung"

Efter denna fina text tvekade jag inte längre utan skapade en profil på Gab. De senaste åren har många, inklusive jag, övergått från att nå ut via bloggar som denna, till att endast vara engagerad på sociala medier, som Facebook – det har varit lättare och mer tillgängligt på många sätt, och lättare att få återkoppling och diskutera vidare.

Men nu på sistone ser vi behovet av att hitta andra alternativ, gå tillbaka till friheten på våra egna bloggar och sidor, lämna YouTube, Facebook och Twitter då de sysslar mycket med socialistisk propaganda och censurerar kristna och andra oliktänkande. Möjligtvis är det snart min tur också, om jag inte redan blivit det utan min vetskap. De sysslar ju med s.k. "shadowbanning" och man märker att de censurerar ens kommentarer och påstår att "endast relevanta" kommentarer visas (de som argumenterar för biblisk lära, går emot vänstern, abort, m. m. bedöms av Facebook som icke-"relevanta" och kommentarerna visas inte).

Ju mer jag ser av deras vidriga beteende där de ger uppenbara fördelar åt vänstern, desto mindre vill jag stödja dem genom att besöka deras sidor och ens låta dem få annonsintäkter. Jag finns fortfarande på FB för att sprida så mycket ljus som ännu är möjligt på den mörka platsen, länka till denna blogg via bloggens sida och sådana saker, men minskar mitt övriga deltagande till bara några minuter om dagen. (Det finns funktioner i telefoner och webbläsare som kan begränsa och stänga ner hemsidor när den bestämda tidsgränsen har nåtts, rekommenderas).

Och, som sagt, är det ingen garanti att du eller jag kommer vara kvar där, antingen blir vi utslängda eller så växer alternativen till att det inte finns någon anledning att vara där längre. Tillsvidare kommer jag föredra att skriva här på bloggen istället (men blogger-plattformen ägs ändå av Google och kan behöva också flytta det någon annastans i framtiden).

Ni, kära läsare, vet var ni kan hitta mig och hur ni kan få tag på mig. Besök denna blogg regelbundet för uppdateringar, prenumerera via RSS eller e-post (längst upp i spalten till höger på sidan). Kontaktformulär finns också: här.

Vår Herre Jesu nåd vare med er

onsdag 27 januari 2021

Trump­supportern Todd förkunnar Evangeliets varningar för svenska tv-tittare


svt intervjuade häromveckan en härlig sanningssägare. Men i "neutralitetens" namn måste de strö in lite texter om att han är dum i huvudet mellan varven. Han är arbetslös, skadad, hans fru har lämnat honom, fattig och svt sparkar på honom där han ligger.

"Todd tror på lögnen", "han delar mobbens åsikt."

"Han är en av miljontals lågutbildade vita män"

Notera vikten vid att uttrycka missaktning för honom, inte bara för hans uppfattningar och utbildning, utan även på grund av hans hudfärg.

"Todd Lawson tror på konspirationsteorier och fakta har svårt att få fäste i hans värld".

Att kalla någonting för "konspirationsteorier" verkar nuförtiden bara vara ett försök att önska bort sådana verkligheter som är för jobbiga att vilja leva med, och med "fakta" avses i själva verket socialismens falska doktriner (hur socialister använder ord enligt instruktionerna i Orwells 1984).

"...trots att Demokraternas sjukvårdssystem hade kunnat ge Todd den operation han behöver för att kunna arbeta igen, ser han inte det som en lösning."

svt är socialister då välfärdsstaten är en kategori av socialism och svt själva finansieras numera helt av statens stöld av svenska skattebetalare för att sprida propaganda i "oberoendets" och "neutralitetens" namn (också 1984). Eftersom svt är socialister (och därmed här uppenbart tar ställning för Demokraterna) förstår de inte varför Todd, som förstår vikten av att arbeta hederligt och tjäna sina pengar, inte ser det som en riktig lösning. För att trots att han i vänsterns ögon är en nolla, så är han mer kunnig än dem om hur ekonomi fungerar. Notera även hyckleriet hos reportern att hänvisa till ett teoretiskt socialistiskt sjukvårdssystem i framtidens utopi. Lösningen för socialister är att stjäla från andra för att finansiera hjälp till andra. Istället för att reportrarna själva med sina säkert inte så blygsamma löner från svenska staten, betalar operationen åt honom. Det är lätt att vara generös med andras pengar.

Dr. Jo Jorgensen, som var presidentkandidat för det libertarianska partiet, vet också, till skillnad från både Trump, svt och Biden, att sjukvården skulle bli både billigare och bättre om den istället fick skötas av privata företag som konkurrerar på den fria marknaden. Hon säger:

Om vi inte stoppar vår väg mot allmän sjukvård, kommer det bli en katastrof för landet. Det är högst frustrerande att [många amerikaner ser våra hälsovårdsproblem som ett misslyckande] för fria marknader. Jag vill bara ropa från hustaken att vi inte har ett fritt marknadssystem i sjukvården, och hur de skulle fungera om vi provade fria marknader.

I en annan intervju:

Vi har inte haft en fri marknad på över hundra år. Så det första jag skulle göra var att ändra den till en fri marknad. Och låt mig påpeka att de två hälsospecialiteter som har mest fri marknad är kosmetisk kirurgi och LASIK. Och under de senaste 20 åren har priserna på dessa gått ner dramatiskt samtidigt som kvaliteten har blivit högre, och det vill jag se hända med övriga sjukvården.

Vi skulle behöva börja med Medicare, Medicaid, och börja med att faktiskt sätta in pengarna på folks konton. Sedan får de själva makten att spendera dem hur de vill. De statligt anställda i Indiana har använt ett sådant system, och försäljningen av generiska läkemedel gick från 10 % upp till 90 % på bara ett par år. Detta var för att de spenderade sina egna pengar. Och det som är riktigt bra med detta är att de hellre köpte generiska läkemedel för att de hade möjlighet behålla resten av pengarna. Även i Singapore ser man att sjukvårdskostnaderna ligger på omkring en tredjedel jämfört med våra. Så jag är verkligen förbryllad över varför så många av våra politiker påstår att vi behöver gå över till allmän sjukvård, när det inte har fungerat i Storbritannien eller Kanada [eller Sverige, övers. anm]. ... Det är ett monopolsystem som inte fungerar.

Avslutande ord från Todd

Gud använder onda människors onda avsikter för att nå Sitt goda syfte. svt hade den onda avsikten att hänga ut och håna en trumpanhängare. I slutet framgår det att han tror på Gud också och det tycker de är roligt att förlöjliga honom extra för. Todd är inte mycket i världens ögon, han är inte vis, han är inte rik eller mäktig. Men Gud har utvalt de svaga och dåraktiga för att de som är starka och visa i den här världen ska stå med skam. Gud beslöt att låta denne "dåre" framträda i syfte att avkunna Evangeliets allvarliga varningar för det svenska folket. Det är inte många, ens av de högsta eller förnämsta kristna ledarna i Sverige som skulle vara så frimodiga som Todd i tv och därför är han värd all min aktning och respekt. Todd avslutar:

Jag tror att Herren kommer tillbaka för att slå ner synden. Jag tror att Han är ganska less på människorna och deras förehavanden. Han ska göra rent hus med jorden.

Den dagen blir inte heller lindrig för svt-redaktionen. Må dessa allvarliga ord genomborra svenskarnas förhärdade hjärtan.

tisdag 12 januari 2021

Predikan: Vishet inför makthavarnas ondska

 Predikan söndagen den 10 januari 2021 utifrån Predikaren 8:2–13.


fredag 1 januari 2021

Herrens år 2020


 

2020 var inte coronans år. Det var Herrens år, liksom alla andra år, men detta ett av de mest påtagliga sådana, för Herren visade världen på ett mycket tydligt och märkbart sätt – i synnerhet den trygga och sekulariserade Västvärlden – att Han är Herren. Han sände en pandemi, en panik, för att visa den Vem som fortfarande sitter på tronen, för att ruska om dess invånare och väcka dem inför det faktum att de är stoft och få dem att omvända sig.

Men sin adamsnatur trogen omvände de ju sig inte till Honom, utan vände sig till sina jordiska herrar – sina stater, regeringar och makthavare – och tillbad dem, bad dem att vidta mer och mer stränga åtgärder, åtstramningar och restriktioner, för att frälsa dem från viruset. Och i sin "allomfattande benevolens" hörde de folkets böner och gav dem de skorpiongissel de önskat sig. Även många kristna gick med i att be om detta och anklagade andra kristna för att inte lyda Romarbrevet 13.

2020 markerar året då auktoritarismen och marxismen flyttade fram sina positioner på ett sätt som var mer djärvt och vågat än vanligt, även för dem.

Men det började faktiskt redan i oktober 2019 då Johns Hopkins Center for Health Security i samarbete med World Economic Forum och Bill & Melinda Gates Foundation hade en simulation om hur världens länder och ledare borde agera i en global pandemi. I november-december, direkt efter det, släpptes viruset ut från labbet i Wuhan och först i mars–april, när det redan hade haft fyra månader på sig att spridas över världen (vi såg hur snabbt det spreds när världen väl började hålla ögonen på det, trots nedstängningar) utan märkbar effekt – började propagandan braka igång för full maskin. Ett livsfarligt virus som spridits från fladdermöss – eller kanske bältdjur – till människor på en fiskemarknad i Wuhan är på väg och kommer att döda de flesta av oss om vi inte låter regeringen inskränka våra rättigheter och friheter. Man bortsåg från den låga dödsstatistiken som redan då fanns att tillgå. Paniken grep alla och masshysterin spreds. Stäng ner samhället och håll er hemma bara ett par veckor för att platta ner kurvan och minska sjukvårdsbelastningen hette det först... sedan fick det bli några veckor till... månader... år... Och visst är det intressant hur medierna, som är tänkta att granska makten, numera hjälper makten på traven och betingar folket att underkasta sig och även böna och be om mer förtryck.

Men som man kunde räkna ut var det hysterin som skulle skada mer än sjukdomen i sig. Risken att dö i CoViD:19 har alltid sett låg ut och ligger nu övergripande på 0,2–0,4 %. Risken att dö om man är under 19 år är 3/100 000; 20–49 år 1/ 10 000; 50 år 1/500; 60 år 1/100 och över 70 år 5,4 %. Så det är framför allt de över 60-70 år som är i riskzonen och givetvis bör dessa vara försiktiga. Men de desto mer övervägande dödsfallen kan nu istället hänföras till de överdrivet hårda politiska åtgärderna som resulterat i en förstörd infrastruktur, kraschad ekonomi, miljontals människor får inte arbeta, arbetslösa, luspanka, slängs ut på gatan och blir hemlösa, svälter ihjäl. Och mer kommer det bli.

I USA har året varit katastrof på många sätt. Inte nog med pandeminedstängningarna och arbetslösheten. Black Lives Matter-protesterna kom under antirasismens täckmantel och vandaliserade folks egendomar, eldade ner fastigheter, affärsverksamheter och arbetsplatser för att se till att det inte fanns något arbete att komma tillbaka till och kunna bygga upp sitt liv igen. Demokraterna, som styrde de stater som hade strängast nedstängningar, tog också tillfället i akt att tillåta poströstning vilket öppnade möjligheterna för att bedriva ett omfattande valfusk i viktiga vågmästarstater och så snuva Trump på den lagliga segern. (Tycka vad man vill om Donald som person, han är en, milt uttryckt bristfällig, människa som Gud ändå har använt till stor välsignelse. Biden/Harris är för abort fram till födelseögonblicket medan Trump är emot abort, för att bara nämna något som säger en hel del.)

Ni som läser detta och befinner er i Sverige har ännu kommit ganska lindrigt undan. Förvånansvärt nog valde den svenska regeringen med Tegnell i spetsen att ta en saklig, vetenskaplig och rimlig approach till denna historia. Men nu, sent omsider, börjar det bli andra bullar. Och dagen innan julafton censurerade man Swebbtv från YouTube.

Ett storskaligt spel i rysk roulette i form av massvaccinationen med vaccin som inte hunnit testas för dess långsiktiga bieffekter har inletts, men det här är inte slutet. 2021 kommer inte lägga eländet i 2020 bakom sig. Viruset muteras och blir en del av de andra säsongsinfluensorna och kontinuerlig vaccination kommer att påbjudas. Så länge människor inte tillber och förtröstar på Gud, utan staten, så kommer staten att fortsätta med sina sattyg, med vilka förespeglingar de än må använda sig av, nu när de väl fått blodad tand att hålla järngrepp om en villig befolkning.

Om Demokraternas statskupp i USA lyckas kommer Joe Biden, Kamala Harris och deras partikamrater att överlämna landet till den radikala vänstern, stänga dess ekonomi, störta landets arv av frihet och värden i en lavin av socialism och nedgång, som också får negativa konsekvenser för resten av världen.

World Economic Forum – de som simulerade en pandemi i oktober 2019 – trycker nu på för att utnyttja den kraschade ekonomin för att göra en Great Reset – en stor omstart av ekonomin. Dess karismatiska tyska ledare Klaus Schwab påstår att kapitalismen har misslyckats (det enda som misslyckats är i själva verket staten och dess inskränkningar av marknaden och friheten) och kräver en återgång till marxistiska principer. De gjorde en reklamfilm om The Great Reset där de "spådde" (snarare önskade eller planterade tanken om) att äganderätten kommer att vara upphävd vid år 2030 och andra sådana socialistiska utopidrömmar (filmen togs bort efter kritik). Även FN har länge varit inne på samma spår att nå sådana förtäckta världssocialistiska mål med de "globala målen" eller Agenda 2030.

Men, vi, som tillhör Herren Jesus Kristus och är fåren i Hans hjord, är ännu vid gott mod. Vi vet, hur det än förhåller sig, att världens furstar alltid konspirerar för att tillskansa sig mer och mer makt och ära, och förtrycka människorna skapade i Guds avbild. De följer sin fader Satan i hans ränksmideri för att i slutändan komma åt Herrens Smorde och Hans folk. Men deras fåfänga planer kommer att göras om intet. Han som bor i himlen ler, Herren gör narr av dem "Det är jag som har insatt min konung på Sion, mitt heliga berg." Han ska krossa dem med järnspira och slå sönder dem som lerkrukor (se Psalm 2).

Gå därför in i det nya året, lugn mitt i stormen, sansad, låt istället tron och tryggheten i Herren smitta av sig, och be med förvissning. Be Herren att använda allt detta elände till det högsta målet, att väcka människorna till att inse att de är bräckliga, utsatta, att de är stoft inför Honom, att varken de själva eller mänskliga furstar kan rädda dem. Att folk ska inse sin synd och uppror mot Honom och att de är i desperat behov av räddning och frälsning – inte från farorna och sjukdomarna på jorden – utan från just deras egen synd och Gud den Allsmäktiges vrede, så att de omvänder sig och förtröstar på Herren Jesus, som dog i syndares ställe, den enda karantänen och tillflykten. Till slut kommer Riket som vi väntar på och som Herren har lovat till de som håller ut till slutet och vinner segerkronan.