Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 mars 2023

Herrens dag med en barnfamilj

 

Här är en guide för hur en man kan leda sin familj under Herrens dag. Då gudstjänsttider kan variera anges inga klockslag men kopiera gärna texten och fyll i klockslagen själv om så önskas.

På morgonen:

 • Familjen vaknar upp och äter en lätt frukost tillsammans. Börja dagen med en gemensam frukost där familjen kan prata och förbereda sig för dagen.
 • Läsning av bibeltexter och andakt i hemmet för hela familjen, där man kan läsa och prata om en passage ur Bibeln och be tillsammans. Diskutera bibelverser eller berättelser som är relevanta för dagens gudstjänst och fråga era barn vad de har lärt sig från Bibeln.
 • Ta tid för personlig andakt och bibelläsning. Även om de yngre barnen kanske inte läser Bibeln på egen hand kan du läsa en bibelberättelse för dem.

Före gudstjänsten

 • Familjen tar en promenad tillsammans i naturen eller gör någon annan lämplig aktivitet.
 • Familjen kommer hem och förbereder sig för gudstjänst genom att klä sig i lämpliga kläder. Hjälp barnen genom att välja deras kläder, packa en liten ryggsäck med böcker, kritor, papper och/eller bibelverser som de kan sysselsätta sig med under gudstjänsten.

Under gudstjänsten

 • Familjen närvarar regelbundet på gudstjänsterna i den lokala, bibliska församlingen som föräldrarna är medlemmar i.
 • Gudstjänsten börjar. En biblisk gudstjänst innehåller bön, psalmsång, predikan, nattvard och förbön.
 • Delta i gudstjänsten och uppmuntra dina barn att vara uppmärksamma och delta så mycket som möjligt. Förvänta dig dock inte att de har förmåga att tillbe Gud i sitt naturliga tillstånd, eller att de kan sitta helt stilla under hela gudstjänsten, men uppmuntra dem att vara respektfulla och inte störa andra deltagare.
  • Försök lära dina barn om betydelsen av gudstjänsten och hjälp dem att förstå de olika delarna av gudstjänsten.
  • Församlingen kan också ha söndagsskola för barnen där de får lära sig om Gud på deras nivå.
 • Gudstjänsten slutar.
 • Familjen tackar pastorn och andra kyrkogångare, och åker hem för att äta lunch eller har gemensam lunch med hela församlingen. Under måltiden, samtala om dagens bibelvers eller predikan.

Hemma

 • Ge barnen tid för vila och lek efter lunchen. Detta är också en bra tid för föräldrarna att ha en stilla stund för personlig andakt och reflektion.
 • Delta i en familjeaktivitet som att ta en promenad, utforska naturen, leka, spela spel, läsa böcker eller ha en pysselstund. Använd aktiviteten som en möjlighet att diskutera mer om vad ni har lärt er från Bibeln under dagen.
 • Föräldrarna förbereder middagen medan barnen leker eller tittar på en lämplig TV-show.
 • Familjen äter middag tillsammans.

Kvällen

 • Avsluta dagen med en kort familjeandakt med bibelläsning, bön, sång och katekesförhör. Diskutera vad ni har lärt er och vad som fungerade eller inte fungerade under dagen. Ta tid att be tillsammans och avsluta dagen med ett stärkt familjeband.
 • Familjen förbereder sig för att gå och lägga sig, och talar om hur tacksamma de är till Gud för en härlig dag tillsammans.