Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 30 maj 2015

Diskussion med liberalteolog ang. Örebro pastorats nyinköpta regnbågsmatta i S:t Nicolai kyrka med utläggning om de grekiska orden för homosexualitet i 1 Kor 6:9

Foto: Svenska kyrkan i Örebro

Att Svenska kyrkan har varit avfallen sedan länge är inte en nyhet och att de rullat in regnbågsmattor i "sanktuariet" både i fjol och i år är ingenting som direkt förvånar eller chockerar. Personligen anser jag att alla som är sant kristna bör ha insett och lämnat Svenska kyrkan sedan länge. Det som chockerar mig mest är när kristna blir chockerade och på allvar fortfarande tror att Svenska kyrkan är en kristen kyrka!

Jag fick nyligen se bilden ovan, som lagts upp av Svenska kyrkan i Örebro, med en grann regnbågsmatta som tyvärr står för högmodig synd (pride). Genom kommentarsfälten fick jag tillfälle att förmana dem direkt och personligen och vittna om Evangeliet. Jag fick även tillfälle att besvara och förklara några liberalteologiska vanföreställningar angående vad Bibeln säger om homosexualitet.

Texten de skrivit till bilden lyder: Att alla är lika mycket värda och lika älskade kan sägas på många sätt – till exempel så här. Kolla in Örebro pastorats nyinköpta regnbågsmatta, som just nu ligger i S:t Nicolai kyrka.

Än en gång denna falska uppfattning om "kärlek". Jag klippte in i stort sett vad jag skrivit här på bloggen innan, fast angående Equmeniakyrkans anspråk på kärlek till homosexuella, samt gav en personlig förmaning åt Svenska kyrkans teologer, och berättade sedan Glädjebudet om ånger och syndernas förlåtelse:

Om man älskar homosexuella så varnar man dem om att ingen som lever så ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10) utan är på väg till Helvetet. Om ens medmänniskor är på väg till en evig, medveten plåga i en sjö som brinner av eld och svavel, och om man älskar dem, så varnar man dem. Och inte bara homosexuella nämns. Heterosexuella utanför äktenskapet, avgudadyrkare, girigbukar, berusade, oförskämda, lögnare (hur många gånger har du ljugit), hädare (hur många gånger har du missbrukat Guds namn), och de som hatar andra människor. De som hatar homosexuella är egentligen ni i Svenska kyrkan. Ni vill bara locka in besökare genom att säga det som folk gillar.

Kärlek är att varna, oavsett om det blir ogillat. Detta är uppoffrande kärlek. De goda nyheterna är att Gud, trots att Han borde ha hatat oss istället har handlat i kärlek till oss. Alla syndare, oavsett sexuell läggning, som ångrar sina synder kan få förlåtelse, eftersom Jesus dog för syndare på korset och tog straffet, blidkade Guds vrede, återuppstod på tredje dagen och sitter på Faderns högra sida och vädjar för vår sak. Ångra era synder och vänd om, och lägg er förtröstan på Jesus, så får ni syndernas förlåtelse fritt och för intet. Det spelar ingen roll vilka utsvävningar ni levt i innan. Jesus har betalat priset för alla som ångrar och gör bättring.


Jag fick svar från en församlingspedagog som uppenbarligen tyvärr studerat liberalteologi och blivit ilurad deras lögner. Jag gav ett svar, och sedan fick jag inget mer svar. Hela diskussionen kan läsas i kommentarsfältet under deras bild på Facebook.

Vad jag vill ta upp av vad han sa är någonting som är ganska vanligt återkommande när man diskuterar frågan om homosexualitet. Detta blir till hjälp för er då homosexualiteten uppenbarligen utbreds mer och mer även bland s.k. kristna sammanhang. Vi kommer alla förr eller senare att stöta på dessa situationer, om vi inte redan har det. Det kommer behövas att vi ger kunniga svar. Vi är skyldiga att ge svar, om vi älskar våra homosexuella medmänniskor och vill att de blir frälsta, och vi måste studera och visa andra vad Bibeln egentligen säger i frågan, till skillnad från vad liberalteologer vill göra gällande. Detta är bl.a. vad han skrev:

Texten är inte självklar hur den ska översättas. Just delen ”… män som ligger med andra män…” har i andra översättningar tolkats som män som köper sexuella tjänster; alltså att det är ett fördömande av prostitution, inte samkönat sex.

Ordens betydelse

Det förekommer tre ord i grekiska originaltexten till 1 Kor 6:9 som beskriver och fördömer olika former av sexuell omoral: πόρνος [pórnos], μαλακός [malakós] och ἀρσενοκοίτης [arsenokoítäs].

πόρνος är vad jag skulle tro att han syftade på, som kan betyda 'prostituerad', 'horkarl' eller 'otuktig' d.v.s. en som idkar olovligt könsumgänge utanför äktenskapet (även heterosexuellt). Enligt Bibeln fördömer Gud all form av könsumgänge utanför äktenskapet och inte bara sexköp (jfr. Hebr 13:4).

μαλακός betyder ursprungligen 'mjuk', när det används om män, som här (maskulin form), rör det sig om 'fjolliga' män. Att det kommer direkt före, och kopplas ihop med nästa ord är intressant:

ἀρσενοκοίτης är ett sammansatt ord av ordet ἄρσην [arsän] 'man' och κοίτη [koítä] 'säng', 'ligg', 'samlag' - bokstavligen 'mansliggare'. Ordet är i maskulinum och beskriver alltså en man som ligger med en man (avsikten är ju inte att fördöma kvinnor som ligger med sina äkta män!). Paulus, som är jude, tänker här på den gammaltestamentliga Lagen i 3 Mos 18:22 Du skall inte ligga med en man som en man ligger med en kvinna. Det är avskyvärt. I Septuaginta,den grekiska översättningen av denna text heter det: μετὰ ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ κοίτην γυναικός. Här ser vi just böjningsformer av orden ἄρσην och κοίτη (understrukna).

Att orden μαλακός och ἀρσενοκοίτης kommer tillsammans har också en enorm betydelse. Det handlar inte bara om män som tillfälligt träffas och har homosexuellt umgänge. Det hade räckt att nämna ordet πόρνος för det, egentligen. Nej, det talas här om den 'fjollige' mannen, som tar den feminina rollen i den homosexuella relationen - den som ligger under, och den som har den manliga rollen, ligger över. Överlåtna homosexuella relationer var faktiskt accepterade i den antika romersk-grekiska kulturen. Det förekom samkönade "bröllop" redan då, t.o.m. (exempelvis kejsar Nero hade rollen som "bruden" i ett sådant). Mycket kan läsas här, där det även finns källhänvisningar.  Det var nödvändigt för Paulus att med tydlighet markera vad som gäller: Inga som gör de sakerna ska ärva Guds kungarike.


Från min sista kommentar till Svenska kyrkan:

Jag tycker att regnbågsmattan är fin i sig, men de granna färgerna har tyvärr förvrängts till att stå för att upphöja högmodig synd (pride), någonting som misshagar Gud. Gud står ju emot de högmodiga, men ger nåd till de ödmjuka. Vi måste alla ödmjuka oss och bekänna våra synder. Vi måste också vädja till andra att ödmjuka sig, bekänna och vända om. Jesus sa att vi ska gå ut och tillkännage Glädjebudet och lära dem att hålla allt Han befallt. Han sa inte att vi ska locka in folk i byggnaden med olika knep eller låta människor leva vidare i sin synds fördärv som leder till evig fördömelse. Då blir ni också medskyldiga. Jag hoppas och vädjar och ber för er att ni ska se denna allvarliga situation och ändra era vägar. Vi kommer alla att avlägga räkenskap inför Gud. Och jag är inte bättre, men som texten fortsätter i 1 Kor 6:11 - "Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande."
Här är en video från I'll be honest med svensk text med David som blivit frälst från 27 år av homosexualitet.

söndag 24 maj 2015

onsdag 20 maj 2015

Kärlek, öppenhet, gemenskap – Bilder från Equmenias årskonferens i Svenska Mässan, Göteborg 14-16 maj 2015 samt utlåtande angående Equmenia och svenska "kristna" samfund i allmänhet

Jag hörde från kristna bröder som hade besökt Equmenias årskonferens på Svenska Mässan, Göteborg 14-16 maj i år och rapporterade om en monter för EKHO, Ekumeniska gruppen för kristna homo- och bisexuella samt transpersoner, som stod där. Uppenbarligen hade de fått tillåtelse att ställa sig där och ingen hade kört bort dem. Man befrämjade alltså, som samfund, öppen, obotfärdig synd och att man kan kallas kristen när man lever så. En monter från Dagen stod också bredvid, till synes obrydd.

En av bröderna gav mig ett par bilder därifrån: av hänsyn har jag censurerat ut personerna:

Som man ser står Dagen tätt bredvid och ger sitt fulla bifall med sitt tigande samtycke. "Kärlek, öppenhet, gemenskap" är förrädiska och tomma ord i detta sammanhang.

Ett kors, iklätt regnbågens vackra färger. Som tyvärr kapats av homorörelsen.
Men jag är inte speciellt chockad eller förvånad. Både Equmenias ledare och Dagen har visat sin acceptans för homosexualitet sedan långt tillbaka. För att inte tala om att de och även pingströrelsen länge har accepterat de som lever i heterosexualitet och samboskap utanför äktenskapet, vilket också är med i Bibelns syndakataloger. Det är inte kärleksfullt och tack vare dessa falska kyrkor hamnar mycket folk i Helvetet utan att få någon varning.

Om man älskar homosexuella så varnar man dem om att ingen som lever så ska ärva Guds rike (1 Kor 6:9-10) utan är på väg till Helvetet. Om ens medmänniskor är på väg till en evig, medveten plåga i en sjö som brinner av eld och svavel, och om man älskar dem, så varnar man dem. Och inte bara homosexuella nämns, som sagt. Heterosexuella utanför äktenskapet, avgudadyrkare, girigbukar, berusade, oförskämda, lögnare (hur många gånger har du ljugit), hädare (hur många gånger har du missbrukat Guds namn), och de som hatar andra människor. De som hatar homosexuella är egentligen Equmenia och Dagen. Kärlek är att varna, oavsett om det blir ogillat. Detta är uppoffrande kärlek. De goda nyheterna, som i öppenhet ska tillkännages för alla, är att alla syndare, oavsett sexuell läggning, som ångrar sina synder kan få förlåtelse, eftersom Jesus dog för syndare på korset och tog straffet, blidkade Guds vrede, återuppstod på tredje dagen och sitter på Faderns högra sida och vädjar för vår sak.

Dessvärre ligger ju även problemet djupare hos Equmenia. Ett av samfunden som ingår i det, missionsförbundet/missionskyrkan, föddes när de förnekade just den bibliska, juridiska försoningsläran (att Jesus tog på Sig Guds vrede, straffet för syndare på korset) på 1800-talet, så dessa har alltid varit villolärare. Men ledarna i dag kände antagligen inte till det, eller så brydde de sig inte, när de ingick ekumenik med dem. Det var först i efterhand, när Equmenia hade bildats, som de—hoppsan!—upptäckte denna "lilla" teologiska skillnad och det blev en stor debatt.

Det enda jag kan säga är, att samfunden och de flesta s.k. kyrkor i stort sett alla är avfälliga och har varit det länge. Alla sanna kristna måste bara vakna upp och lämna dem, och ha sann gemenskap med varandra utanför de falska kyrkorna.

måndag 11 maj 2015

Ulf Ekmans ande

Jag fick in en fråga till bloggen, kopplat till det att jag kallar Ulf Ekman för en villolärare.

Först visades mig denna video där Ulf Ekman "talar i tungor"Fråga: Ulf Ekman talar i tungor. Visar inte det att han har den helige Ande?

Mitt svar:

Jag kommer att ge dig några raka svar. Jag vet inte vilken bakgrund eller sammanhang du kommer ifrån, eller om du riskerar att ta illa upp av vad jag skriver. Men jag vill först att du ska veta att jag skriver detta av kärlek till dig. Det är kärleksfullt att tala sanning och vara tydlig med vad som är sant och falskt. Som min älskade medmänniska så är jag skyldig dig att tala sanning. Det är också viktigt att vara tydlig med hur man urskiljer sann och falsk frälsning, vad för tecken man ser på hur man är sant frälst eller ej. Om man tittar på fel saker och avgör att någon är frälst utifrån detta, fastän personen inte är det, och om man ger en falsk försäkring till någon om att denne är frälst, så har man vilselett en person till Helvetet. Någonting jag inte kan leva med. Så jag hoppas du utifrån detta förstår min kärleksfulla intention i vad jag kommer att skriva och svara.

Videon visar inte att Ekman, eller någon i videon har den helige Ande. Det här är ett typiskt obibliskt karismatiskt möte, där ingenting sker välpassande och ordentligt (1 Kor 14:40) utan det är extas, framkallad av masspsykos eller i värsta fall demonbesättelse. Ulf Ekman visas i videon snarare besittas av Satans ande, vilket mer och mer har blivit tydligt med klimax i att han gick med i Katolska kyrkan, som är en av Djävulens många perversioner av Evangeliet.

Att kunna s.k. “tala i tungor” visar inte att man har den helige Ande. För det första så är tungotalet en gåva att prata på andra språk som går att förstå. Enligt Bibeln så måste någon ‘uttyda’ (d.v.s. översätta) det när man ska tala offentligt, annars är det inte till uppbyggelse för någon. Genom att “tala i tungor” offentligt utan att någon översätter bryter han mot Guds Ord och syndar, vilket är ett tecken på att han inte har Anden, eftersom den som har Anden lyder Gud (eller försöker han översätta sig själv? det står att någon annan som har gåvan att översätta ska översätta igenom det, inte personen själv). Vi brottas och kämpar alla med synd, men att öppet och utan ånger, utan att bry sig om att Bibeln säger att någon måste översätta, så begår han en sådan synd som visar att han inte var, eller är, född på nytt.

Inom många falska religioner i världen talar man i “tungor” på detta sätt som vi ser inom karismatiska rörelser idag. Den bibliska, andliga gåvan handlar om att tala på verkliga språk som folk förstår, så att de kan höra Evangeliet på sitt språk (syns särskilt i Apg), den satanska perversionen inom falska religioner och karismatiska rörelser handlar om att babbla och upprepa betydelselösa stavelser och fraser som låter “andligt” men endast är uppblåst. Scat-sångare och skådespelare är också vältränade i att prata så att det låter som ett annat språk när det är nödvändigt (mycket mer vältränade än pingstvänner!).

Om någon har den helige Ande visas inte genom att man kanske tycks ha vissa gåvor. Jesus varnar för att falska profeter och villolärare kan komma och göra under och tecken för att bedra, många ska komma till Honom och säga att de profeterat, drivit ut demoner och gjort många kraftgärningar, men Jesus ska avvisa dem för att Han aldrig känt dem. Bibeln varnar om att det ska komma villolärare och göra lögnens alla under och tecken.

Att man har den helige Ande bevisas genom att man bär Andens frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Inget av detta ser jag i videon. Det är vildsint och lössläppt, extatiskt, ingen självbehärskning.

Om du är intresserad av mer kan du lyssna på Strange Fire-konferensen. Jag håller inte nödvändigtvis med om allt, men mycket är väldigt bra. Här klistrar jag även in en 1 Kor 14 som är ett viktigt kapitel i frågan, med korrekta översättningar av de grekiska orden för ‘tungotal’, ‘uttyda’, ‘profetera’, m.m:

FÖRSTA KORINTHIERBREVET 14


Jaga kärleken, men var svartsjuka om de andliga sakerna, men helst att ni framsäger. 2Den som pratar på ett språk pratar ju inte med människor utan med Gud; ingen hör ju, utan pratar hemligheter med ande. 3Men den som framsäger pratar uppbyggelse och uppmuntran och tröst med människor. 4Den som pratar på ett språk bygger upp sig själv, men den som framsäger uppbygger församlingen. 5Men jag vill att ni alla pratar på språk, men helst att ni framsäger; men förutom om han inte översätter, så att församlingen får uppbyggelse: större: den som framsäger än den som pratar på språk. 6Men nu, bröder, om jag skulle komma till er, pratande på språk, vad är jag till nytta för er om jag inte pratar med er, antingen med avslöjande eller med kunskap eller med framsägelse eller med undervisning? 7Likväl de livlösa sakerna som ger ljud, oavsett flöjt eller lyra, om de inte ger åtskillnad mellan stämmorna, hur ska det som flöjtas eller det som lyras bli känt? 8För också, om en trumpet ger otydligt ljud, vem kommer förbereda sig till strid? 9Och på detta sätt, om ni inte ger välbegripligt tal genom språken, hur ska det som pratas bli känt? Ni kommer ju att vara som pratande till luft. 10Så många sorter av ljud finns i världen, kanhända, och inget ljudlöst. 11Så om jag inte känner till ljudets kraft, kommer jag att vara barbar för den som pratar, och den som pratar barbar till mig. 12På detta sätt också ni, då ni är svartsjuklingar om andar, sök till församlingens uppbyggelse, så att ni överflödar. 13Varför den som pratar på ett språk ska be för så att han får översätta igenom. 14För om jag tillber på ett språk, tillber min ande, men mitt sinne är fruktlöst. 15För vad är det? Jag kommer tillbe med anden, men jag kommer också tillbe med sinnet; jag kommer spela med anden, men jag kommer också spela med sinnet. 16Annars, om du välsignar med ande, hur ska den som fyller upp den olärdes plats säga amen:et till din tacksägelse? Eftersom han då inte vet vad du säger. 17Du, visst, du tackar ju på ett bra sätt, men den andre uppbyggs inte. 18Jag tackar Gud, jag pratar mer på språk än er alla; 19men i församlingen vill jag prata fem ord till mitt sinne, så att jag också får muntligt undervisa andra, än tusen miljarder ord på ett språk. 20Bröder, bli inte smågossar till vettet, utan förbarnsligas till ondskan, men bli fulländade till vettet. 21Det står i Lagen att: "På andra språk och på andras läppar ska Jag prata med detta folk, och de kommer på detta sätt inte heller hörsamma Mig, säger Herren." 22Därför är språken till tecken, inte för de troende, utan för de otroende, men framsägelsen inte för de otroende utan för de troende. 23Men, alltså, om olärda eller otroende kommer in, när hela församlingen kommit samman på detsamma, och alla pratar på språk, kommer de inte säga att ni galnar er? 24Men om alla framsäger, och någon otroende eller olärd skulle komma in, tillrättavisas han av alla, granskas han av alla, 25hans hjärtas dolda saker blir uppenbara, och på så sätt, bugar han sig djupt för Gud, fallande på ansikte, och tillkännager, att: "Ärligen, Gud är bland er!" 26Så, vad gäller, bröder? När ni kommer samman, var och en: har en låt, har en undervisning, har ett avslöjande, har ett språk, har en översättning; alla saker ska bli till uppbyggelse! 27Om någon pratar på ett språk: två och två, eller högst tre, och en i sänder, och en ska översätta igenom - 28men om översättare inte finns, ska han vara tyst i församlingen, men han får prata för sig själv och Gud. 29Men framsägare: två eller tre ska prata och de andra ska urskilja; 30Men om det avslöjas för en annan som sitter, ska den förste vara tyst. 31Alla kan nu ju framsäga en och en, så att alla får lära sig och alla får uppmuntras, 32och framsägares andar lyder framsägare, 33inte är ju Gud av ostadighet, utan av fred. Likadant som i alla de heligas församlingar 34ska kvinnorna i församlingarna vara tysta; det är ju inte tillåtet för dem att prata, utan de ska lyda, såsom också Lagen talar. 35Men om de vill lära sig något, ska de höra med sina egna män hemma; skamligt är det ju för en kvinna att prata i församlingen. 36Eller har Guds ord gått ut från er, eller bara mött upp mot er? 37Om någon tycks vara framsägare eller andlig, ska han inse de saker jag som skriver till er, att det är Herrens bud; 38men om någon inte förstår, blir han inte förstådd. 39Därför, mina bröder, var svartsjuka om det att framsäga och hindra inte det att prata på språk. 40Men alla saker ska ske välpassande och ordentligt.

lördag 9 maj 2015

Min tolkning av Uppenbarelseboken

Det här är min början på tolkning av Uppenbarelseboken. Det finns förstås mycket mer att säga om vad allt betyder eller hur jag tolkar allt. Det får jag göra någon annan gång.

Johannes' Uppenbarelse


1. Inledning (1:1-8)
1:1-3 Guds avslöjande
4-6 Hälsning till församlingarna
7-8 Jesus kommer

2. Breven till församlingarna (1:9-3:22)
9-18 Syn av Jesus
2:1-7 Till Efesus
8-11 Smyrna
12-17 Pergamus
18-29 Tyatira
3:1-6 Sardes
7-13 Filadelfia
14-22 Laodicea

3. Bokrullen med de sju sigillen (4:1-8:5)
I. v4 Tronsalen
5:1-7 Bokrullen och Lammet
8-14 Lammet tar bokrullen

II. 6:1-8:5 Lammet bryter de sju sigillen
a. De fem första sigillen (6:1-12)
1:a sigillet (vv1-2)
2:a (vv3-4)
3:e (vv5-6)
4:e (vv7-8)
5:e (vv9-11)

b. Det sjätte sigillet bryts (6:12-7:17)
12-17 Jord, sol, måne, stjärnor
7:1-3 Fyra änglar håller tillbaka de fyra vindarna
4-8 144 000 ur Israel
9-17 En oräknelig skara av alla etniska grupper

c. Det sjunde sigillet bryts (8:1-5)
7 änglar får 7 basuner, en ängel med rökelsekar

4. Det sjunde sigillet: De 7 änglarna blåser i sina basuner (8:6-11:18)
I. De fyra första drabbar 1/3 av...
1:a (v7) jorden
2:a (v8-9) havet
3:e (v10-11) vattendragen
4:e (v12) solen, månen och stjärnorna

II. De återstående basunstötarna, verop
5:e basunen, 1:a veropet (9:1-12) Avgrundens ängel och plågande skorpiongräshoppor

6:e basunen, 2:a veropet (9:13-11:14)
9:13-21 Fyra änglar släpps från Eufrat, deras armé dödar 1/3 av människorna
10:1-3a Stor ängel med en bokrulle
3b De sju åskorna talar
4-7 Tiden är ute, de 7:e ängeln fullbordar Guds glädjebuds hemlighet
8-11 Johannes äter bokrullen, ska profetera om många folk
11:1-2 Johannes ska mäta templet
3-14 Två vittnen profeterar

7:e basunen, 3:e veropet (11:15-18)
15-18 Guds vredes dag har kommit

5. Den sjunde basunen: Vilddjuren, skökan och deras dom (11:19-19:4)
I. Företeelser i himlen (11:19-14:5)
a. en kvinna och en drake
19 Templet i himlen öppnas
12:1-6 Två tecken i himlen, en kvinna och en drake
7-12 Strid i himlen mellan Mikael och draken
13-18 Draken förföljer kvinnan och hennes barn
13:1-10 Ett vilddjur från havet
11-18 Ett annat vilddjur som vilseleder
14:1-5 Lammet på Sions berg med 144 000 friköpta

b. Tre änglar (vv6-12)
Den 1:a (vv6-7) ett evigt evangelium, domens stund har kommit
2:a (v8) Babylon är fallet
3:e (vv9-13) Straffet för de som tillber vilddjuret
14-20 Människosonen och ängel skördar jordens vindruvor

c. Sju änglar med plågor
2-4 Tillbe Gud för Hans domar
5-16:1 De sju sista änglarna kommer ut

II. De sju änglarna tömmer Guds vredesskålar (16:2-21)
1 (v2): jorden drabbas
2 (v3): havet
3 (v4): vattendragen
4 (v8): solen
5 (v10): vilddjurets tron
6 (v12): Eufrat
7 (v17): luften. Babylon får Guds stränga vredes vin

III. Den sjunde vredesskålen: Domen över skökan (17:1-19:4)
6b-18 Ängeln förklarar
6b-14 Vilddjuret
15-18 Vattnen där skökan tronar
18:1-24 Babylons plötsliga fall
19:1-4 Gud prisas för Han rättvisa dom över skökan

6. Slutet och en ny början (19:5-22:20)
5-10 Dags för Lammets bröllop
11-16 Ryttaren på den vita hästen
17-21 Ryttaren ska besegra jordens kungar, vilddjuret och den falske profeten grips
20:1-6 Satan binds och Kristus regerar i 1000 år
7-10 Satans slut
11-15 De döda döms
21:1-5 Allting görs nytt
6-8 Vilka som ska få vad
9-14 Lammets hustru
15-22:7 Stadsplaneringen
8-10 Tiden är nära
11-20 Avslutning


1. Inledning
1:1-3 Inledning. Gud har avslöjat vad som snart skulle ske genom att sända en ängel till Johannes. De som läser och lyssnar och tar vara på vad som är skrivet i profetian är saliga eftersom tiden är nära.
4-6 Johannes hälsar nåd och frid till de 7 församlingarna i Asien från Gud, de 7 andarna framför Hans tron och Jesus Kristus. Talar om vad Jesus gjort för församlingen.
7-8 Jesus ska komma med molnen, alla inkl de som genomborrat Honom ska se och alla jordens stammar ska jämra sig över Honom. Han är A och O, Herren Gud, evig och allsmäktig.

2. Breven till församlingarna 1:9-3:22
9-18 Brodern Johannes som delar lidandet, riket och uthålligheten med församlingarna befann sig på ön Patmos för [evangeliets] skull. På Herrens dag såg han Jesus stå bland de sju församlingarna (ljusstakar av guld) och hålla de sju församlingarnas änglar (sju stjärnor) i Sin högra hand, och Han sade åt honom att skriva och skicka till de sju församlingarna.

Breven inleds med beskrivningar av Jesus:
han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld (Efesus, 2:1)
den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen (Smyrna, v8)
har det skarpa, tveeggade svärdet (Pergamus, 12)
Guds Son, han som har ögon som eldslågor och fötter som skinande malm (Tyatira, 18)
har Guds sju andar och de sju stjärnorna (Sardes, 3:1)
den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna (Filadelfia, 7)
är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse (Laodicea, 14)

Till Efesus (2:1-7)
Jesus berömmer dem för att de avslöjat falska apostlar och varit uthållig; har emot dem att de övergett sin första kärlek och fallit, och om den inte omvänder sig så ska Han flytta dess ljusstake från sin plats.

Smyrna (8-11)
Bra: hon lider (bl a förföljelse från judar) och är fattig men är rik.
Hon ska få lida mer och sättas på prov.

Pergamus (12-17)
Bor där Satan har sin tron.
Bra: håller fast vid Hans namn och förnekade inte tron ens då det trogna vittnet Antipas blev mördad hos dem.
Dåligt: Några där håller sig till Bileams lära och nikolaiternas lära.
Om de inte omvänder sig kommer Han snart och strider mot dem med Sin muns svärd.

Tyatira (18-29)
Bra: gärningar, kärlek, tro, tjänande, uthållighet och senaste gärningar är fler än de första. De som inte gör det dåliga nedan ska inte få något mer att göra utan hålla fast.
Dåligt: Låter kvinnan Isebel hållas, en falsk profetissa som inte vill omvända sig från sin otukt. Hon ska bli sjuk och de som bedriver otukt med henne ska komma i stor nöd om de inte omvänder sig. Hennes barn ska dödas och alla församlingar inse att Jesus ska granska, döma och straffa.

Sardes (3:1-6)
Dåligt: Är egentligen död. Måste vakna och stärka det som är kvar och varit nära att dö. Har ofullkomliga gärningar inför Gud. Måste komma ihåg vad hon tagit emot och hålla fast och omvända sig. Annars ska Jesus komma som en tjuv när de sover.
Bra: Några få finns som är värdiga och ska vandra med Honom i vita kläder.

Filadelfia (7-13)
Bra: En ostängbar dörr har Jesus låtit öppna. Filadelfias kraft är ringa och hon har hållit fast vid Hans ord och inte förnekat Hans namn. Några falska judar ska falla för hennes fötter och förstå att Jesus har henne kär. Eftersom hon bevarat Jesu ord om uthållighet ska Han bevara och rädda ur prövningen som ska komma över hela världen. Han kommer snart. Hon ska hålla fast så ingen tar hennes krona.

Laodicea (14-22)
Dåligt: Är ljum och ska utspys ur Jesu mun. Är egentligen eländig, fattig, osv. Av Jesus kan hon köpa det som behövs för att åtgärda det. Jesus tillrättavisar och tuktar alla Han älskar.

Breven avslutas med:
Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. (De första har det i början, de sista i slutet)
Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. (Efesus, 2:7)
Den som segrar skall inte skadas av den andra döden. (Smyrna, 11)
Åt den som segrar skall jag ge av det dolda mannat. Och en vit sten skall jag ge honom, och på den är skrivet ett nytt namn, som ingen känner utom den som får det. (Pergamus, 17)
Den som segrar och håller fast vid mina gärningar ända till slutet, honom skall jag ge makt över folken, och han skall styra dem med järnspira, liksom man krossar lerkärl, såsom jag har fått den makten av min Fader. Och jag skall ge honom morgonstjärnan. (Tyatira, 26-29)
Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar. (Sardes, 3:5-6)
Den som segrar skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig lämna det. På honom skall jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ner från himlen, från min Gud, och mitt eget nya namn. (Filadelfia, 12-13)
Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. (Laodicea, 21-22)

3. Bokrullen med de sju sigillen
I. Tronsalen
4 Johannes blir av Jesus kallad upp till en öppen dörr i himlen. Han får se en smaragdregnbågsomgiven blixtrande tron, som har sju facklor (Guds sju andar) och ett hav av glas framför sig, någon lik en sten av jaspis och karneol, Herren Gud, Allsmäktig och Evig, Skaparen, sitter på tronen. Runt tronen sitter tjugofyra vitklädda guldkrönta äldste på troner. Runt om tronen står fyra olika mångögda, sexvingade väsen som prisar, ärar och tackar Gud. Då tillber också de 24 äldste Honom och lägger ner sina kronor inför tronen.
5:1-7 Gud håller i Sin högra hand en bokrulle förseglad med sju sigill. När ingen kan öppna den eller se in i den gråter Johannes. Men en av de äldste säger att Jesus kan öppna och bryta de sju sigillen. Framför tronen och de fyra väsendena står ett lamm med sju horn och sju ögon (Guds andar), som blivit slaktat (Jesus). Han går fram och tar bokrullen.
8-14 När Han tar bokrullen faller väsendena och de äldste ner inför lammet och sjunger en ny sång till Honom och många änglar med hög röst och allt skapat tillber Honom. De fyra väsendena säger Amen och de äldste faller ner och tillber.

II. 6:1- Lammet bryter de sju sigillen
a. De fem första sigillen
För varje av de fyra första sigillen som bryts säger en av de fyra väsendena "Kom!" och Johannes får se:
1:a sigillet (vv1-2) en vit häst, han som sitter på den har en båge och får en segerkrans, han drar ut som en segerherre för att segra.
2:a (vv3-4): en eldröd häst kommer ut, han som sitter på den får makt att ta bort freden från jorden och få människor att slakta varandra, och han får ett stort svärd.
3:e (vv5-6): En svart häst, han som sitter på den har en våg i handen. En röst bland de fyra väsendena säger "Ett mått vete för en denar, och tre mått korn för en denar, och oljan och vinet får du inte skada."
4:e (vv7-8) En gulblek häst, Döden sitter på den och Dödsriket följer efter, de får makt att döda en fjärdedel av jorden på olika sätt.
5:e (vv9-11) Själarna som slaktats för [evangeliets] skull är under altaret och ropar till Herren när Han ska hämnas deras blod. De får var sin vit klädnad och uppmanas att vara stilla en stund till tills antalet av de som skulle dödas likadant blivit fult.

b. Det sjätte sigillet bryts
12-17 Det blir en stor jordbävning, solen blir svart, månen blir blod, stjärnorna faller ner på jorden som frukt från ett skakat fikonträd, himlen försvinner, alla berg och öar flyttas från sin plats. Alla människor flyr till bergen och gömmer sig undan Gud och Lammets vrede.
7:1-3 Fyra änglar står vid jordens fyra hörn och håller tillbaka vindarna. En annan Guds ängel från öster säger till de fyra änglarna att inte skada jorden förrän de satt sigill på Guds tjänares pannor.
4-8 144 000 ur Israels 12 stammar, 12 000, för varje stam är försedda med sigill.
9-17 En stor oräknelig skara av alla etniska grupper står inför tronen och Lammet i vita kläder med palmblad i händerna och ropar högt att frälsningen tillhör Gud och Lammet. En äldste berättar att dessa är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder vita i Lammets blod, varför de tjänar Gud dag och natt. Gud ska slå upp Sitt tabernakel över dem, de ska aldrig mer lida nöd eller brist eftersom Lammet ska vara deras herde och Gud ska torka deras tårar.

c. Det sjunde sigillet bryts
8:1-5 Det blir tyst i himlen ca 30 min. De sju änglarna som står inför Gud får sju basuner. En annan ängel som har ett rökelsekar av guld ställer sig vid altaret och får mycket rökelse att lägga till alla de heligas böner på guldaltaret framför tronen. Röken från rökelsen och bönerna stiger från ängelns hand upp inför Gud. Ängeln tar rökelsekaret, fyller det med elden från altaret och kastar ner det på jorden så det blir åska och jordbävning.

4. Det sjunde sigillet: De 7 änglarna blåser i sina basuner
I. De fyra första
1:a (v7): eld blandat med blod kastas ner på jorden, 1/3 av jorden och växter bränns upp.
2:a (v8): 1/3 av havet blir blod, havslivet dör och fartygen går under; som om ett stort brinnande berg kastats i havet.
3:e (v10-11): en stor stjärna vid namn Malört faller brinnande som en fackla ner från himlen över 1/3 av vattendragen, som förvandlas till malört och många människor dör av förgiftningen.
4:e (v12): 1/3 av solen, månen och stjärnorna träffas och förmörkas och orsakar 1/3 mörker.
De tre andra, tre verop
13 En örn flyger högst på himlen med höga verop över jordens invånare för de återstående basunstötarna.

II. De återstående basunstötarna, verop
5:e basunen, 1:a veropet (9:1-12)
En stjärna som fallit från himlen ner på jorden får nyckeln till och öppnar avgrundens brunn. Tjock förmörkande rök kommer upp, ur vilken gräshoppor kommer ut ur jorden. De liknar stridshästar, kransar av guld på huvudet, människoansikten, kvinnohår, lejontänder, bröstharnesk av järn, vingarna dånar högt, har skorpiongaddar som de skadar och plågar människorna som inte bär Guds sigill i 5 månader med, deras kung är avgrundens ängel. Människorna ska önska att de dör men det går inte.

6:e basunen, 2:a veropet (9:13-11:14)
9:13-21 En röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud säger till den sjätte ängeln att släppa lös de fyra änglar som är bundna vid Eufrat. De släpps och är rustade precis för denna dag att döda 1/3 av människorna. 200 000 000 ryttare med eldröda, mörkblå och svavelgula bröstharnesk rider på hästar med lejonhuvuden som dödar tredjedelen av människorna med eld-, rök- och svavelplågor från sin mun och med sina ormliknande svansar. De överlevande människorna omvände sig ändå inte.
10:1-3a En annan stor ängel kommer ner från himlen klädd i ett moln med regnbågen över sitt huvud. Hans ansikte är som solen och benen pelare av eld. Han håller en liten öppnad bokrulle i handen, sätter sin högra fot på havet, vänstra på jorden och ropar högt.
(3b Efter det talar de sju åskorna men Johannes får inte skriva ner det.)
4-7 Ängeln svär vid Gud att tiden är ute, men när den sjunde ängelns röst hörs och blåser i basunen är Guds hemlighet fullbordad som Han förkunnat i glädjebudskapet Han gett profeterna.
8-11 Rösten Johannes hört från himlen säger till honom att ta den öppnade bokrullen. När han går till ängeln och ber om den får han svaret att ta och äta upp den. Den är i hans mun söt som honung men ger svidande smärta i magen. Han blir tillsagd att profetera på nytt om många folkslag och kungar.
11:1-2 Johannes får en mätstång för att mäta Guds tempel, altaret och de som tillber där inne, men inte templets yttre gård som är given åt hedningarna som ska trampa den heliga staden i 42 månader.
3-14 Två vittnen ska befallas profetera under 1260 dagar klädda i säcktyg. De är de två olivträden och de två ljusstakarna som står inför jordens Herre. Eld kommer ur deras mun och förtär fiender som försöker skada dem. De har makt att göra så det inte regnar då de profeterar, och förvandla vattnen till blod och slå jorden med plågor när de vill. När de är klara ska vilddjuret som kommer upp från avgrunden besegra dem och deras lik ska ligga på gatan i staden [Jerusalem]. Jordens invånare gläder sig att de dött och de begraver dem inte. Efter 3,5 dagar uppstår de och alla som ser blir rädda, de stiger upp till himlen i ett moln och det blir jordbävning så 1/10 av staden rasar och 7 000 dödas, resten ärar himlens Gud.

7:e basunen, 3:e veropet
15-18 Starka röster i himlen säger att världsherraväldet tillhör Herren och Hans Smorde, Han ska vara kung i evighet. De 24 äldste tillber Gud på ansiktena och tackar Honom för att Han tagit kungamakten och att Hans vredes dag kommit då de döda ska dömas - belönas eller fördärvas.

5. Den sjunde basunen: Vilddjuren, skökan och deras dom
I. Företeelser i himlen
a. en kvinna och en drake
19 Guds tempel i himlen öppnas, förbundsarken blir synlig, det kommer åska, jordbävning och stora hagel.
12:1-6 Tecken i himlen: en kvinna klädd i solen, månen under fötterna, krona av 12 stjärnor på huvudet, är havande och ropar i födslovånda.
Ett annat tecken i himlen: en stor eldröd drake med sju huvuden, 10 horn, 7 kronor på huvudena, hans stjärt drar med sig 1/3 av stjärnorna ner på jorden. Han står framför kvinnan för att sluka barnet hon ska föda. Sonen föds, han ska styra alla folk med järnspira och blir uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flyr ut åt sin plats i öknen och är där i 1260 dagar.
7-12 En strid i himlen uppstår mellan Mikael med sina änglar och draken med sina änglar. Draken (a k a den gamle ormen, Djävul och Satan) är inte tillräckligt stark, och kastas ner på jorden med sina änglar. En stark röst i himlen säger att frälsningen, makten och riket blivit Guds och väldet hans Smordes eftersom han som åklagat bröderna hela tiden kastats ner. De övervann honom genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord och dog för det. Himlarna och de som bor där uppmanas att jubla; men ve jord och hav eftersom djävulen i stor vrede kommit dit för en kort tid.
13-18 Draken på jorden förföljer kvinnan som fött barnet, men kvinnan får örnvingar och flyger till sin plats i öknen för en tid, tider och en halv tid. Ormen sprutar vatten för att föra bort kvinnan i en flod men jorden sväljer floden. Draken går för att strida mot resten av hennes barn (de som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd).
13:1-10 Draken står på sanden vid havet, som ett vilddjur med sju huvuden med hädiska namn på, och tio horn med tio kronor, stiger upp ur. Vilddjuret liknar en leopard, har björnfötter och ett lejongap. Draken ger det sin makt. Ett av huvudena ser ut att vara dödat men är läkt. Hela jorden förundrar sig och följer efter vilddjuret och tillber draken och vilddjuret. Vilddjuret tillåts tala hädiska ord i 42 månader, och strida och besegra de heliga, och få makt över alla folkslag. Kosta vad de kosta vill, om man har sitt namn i livets bok som tillhör Lammet så är man uthållig och tillber inte vilddjuret.
11-18 Ett annat vilddjur stiger upp ur jorden, som har två lammhorn men talar som en drake. Det utövar det första vilddjurets hela makt, gör stora tecken och vilseleder och får jordens befolkning att tillbe det första vilddjuret, och göra en bild av det. Det ger livsande åt denna bild så att den kan tala och låta döda dem som inte tillber den. Det tvingar alla att ta emot ett märke av vilddjurets namns tal som är en människas tal, 666, på högra handen eller pannan, som krävs för att kunna köpa och sälja.
14:1-5 Lammet syns stå på Sions berg med 144 000 med Hans och Hans Faders namn på pannorna, de är friköpta från jorden, har inte befläckat sig med kvinnor, är jungfrur, har aldrig ljugit och är fläckfria. En dånande röst hörs. Ett ljud som harpor låter. De sjunger en ny sång inför tronen, de fyra väsendena och de äldste, som ingen kan lära sig utom de 144 000.

b. Tre änglar
Den 1:a (vv6-7) flyger uppe på himlen och förkunnar ett evigt evangelium för alla som bor på jorden, att de ska frukta och ge Gud Skaparen äran och tillbe Honom eftersom domens stund har kommit.
Den 2:a (v8) följer efter och säger att det stora Babylon som gett alla folk att dricka av sin otukts vredesvin är fallet.
Den 3:e (vv9-13) följer och säger att den som tillber vilddjuret, dess bild och tar dess märke ska få dricka av Guds oblandade vredes vin och plågas för evigt utan ro eller vila i eld och svavel inför de heliga änglarna och Lammet. Men de heliga är uthålliga och håller fast vid Guds bud och tron på Jesus. En röst från himlen säger att Johannes ska skriva att de som dör i Herren är saliga, Anden säger att de ska vila sig från sitt arbete.
14-20 En som liknar Människosonen sitter på ett vitt moln krönt med guldkrona och håller en skarp skära. En annan ängel kommer ut från templet och ropar till denne att det är dags att börja skörda, och han skördar jorden. En annan ängel med skarp skära kommer ut från templet i himlen och en annan med makt över elden kommer ut från altaret och ropar till ängeln med skäran att skörda druvklasarna från jordens vinstock eftersom dess druvor är mogna, vilket han gör och kastar i Guds vredes stora vinpress som blir trampad utanför staden så att blod flyter från pressen och når [ca 2m högt] 1 600 stadier långt.

c. Ett annat stort och underbart tecken i himlen: sju änglar med sju plågor
2-4 De som vunnit seger över vilddjuret, dess bild och namns tal står på ett liksom glashav blandat med eld, med harpor i händerna och sjunger Moses sång och sången till Lammet. Att Han är Herren Gud Allsmäktig med stora och underbara gärningar, rättfärdiga och sanna vägar, är folkens konung och att alla bör frukta och prisa Hans namn, att endast Han är helig och att alla folk ska tillbe inför Honom eftersom Hans rättfärdiga domar uppenbarats.
5-16:1 Templet i himlen, vittnesbördets tabernakel öppnas och de sju änglarna med plågorna kommer ut, klädda i rena, skinande linnekläder, med bälten av guld kring bröstet. Ett av de fyra väsendena ger dem varsin skål av guld, fyllda av Guds vrede. Templet fylls med rök från Guds härlighet och makt och ingen kan komma in där förrän de sju plågorna tagit slut. En stark röst från tämplet säger till änglarna att tömma vredesskålarna över jorden.

II. De sju änglarna tömmer Guds vredesskålar
Den 1:a ängeln (v2) tömmer sin skål över jorden och de som har vilddjurets märke och tillbett dess bild får onda och svåra bölder.
2:a (v3), över havet, som förvandlas till blod och allt liv där dör.
3:e (v4), över vattendragen, som förvandlas till blod, deras ängel säger att Gud är rättfärdig som fällt denna dom för de har förtjänat det för att de dödat heliga och profeter. Altaret håller med.
4:e (v8), över solen, som får makt att bränna människorna med eld, de hädar Guds namn och vägrar omvända sig.
5:e (v10), över vilddjurets tron, vars rike läggs i mörker, människorna biter sig i tungan av smärtan och hädar Gud men omvänder sig inte.
6:e (v12), över Eufrat, som torkar ut så att vägen bereds för kungarna från Östern. Ur drakens och vilddjurets och den falske profetens mun kommer tre orena paddliknande, ondskefulla andar som gör tecken och ger sig för att samla kungarna till Harmagedon för att strida på Guds stora dag. Han kommer som en tjuv och den som vakar och bevarar sina kläder är salig.
7:e (v17), över luften. En stark röst från tronen i templet säger att det har skett. Det kommer åska, jordbävning, den värsta hittills, och den stora staden rämnar i tre delar och folkens städer störtar samman. Gud kommer ihåg det stora Babylon och räcker det bägaren med sin stränga vredes vin. Öar och berg försvinner, hagel tunga som talenter faller över människorna, som hädar Gud p g a den.

III. Den sjunde vredesskålen: Domen över skökan
17:1-6a En av dessa sju änglar visar Johannes domen över skökan som tronar på många vatten, som jordens kungar och invånare bedrivit otukt med. I en öken ser han en purpur- och scharlakansklädd, smyckad kvinna med en guldbägare full av smuts från hennes otukt, Babylon skrivet i hennes panna, berusad av de heliga och Jesu vittnens blod, sitta på ett scharlakansrött vilddjur fullt med hädiska namn, med sju huvuden och tio horn.
6b-14 Vilddjuret var och är inte mer (varför de som inte är i livets bok förundras av det), ska stiga upp ur avgrunden och gå i fördärvet. De sju huvudena är sju berg och sju kungar varav fem fallit, en är, och en kommer i framtiden för en kort tid. Vilddjuret är det åttonde men hör till de sju och går mot sin undergång. De tio hornen är tio kungar som ska få makt att regera med/av/åt vilddjuret under en timme. De ska strida mot och besegras av Lammet (herrarnas Herre och konungarnas Konung) och de troende.
15-18 Vattnen där skökan tronar är människomassor, folkslag; de tio hornen och vilddjuret kommer hata skökan och göra henne naken, äta hennes kött och bränna upp henne, eftersom Gud har ingett dem tanken att utföra Hans plan och handla i denna avsikt tills Hans ord går i uppfyllelse. Kvinnan är den stora staden som regerar över kungarna på jorden.
18:1-24 Genom att bl a en ängel med stor makt kommer ner och lyser upp jorden med sin strålglans, talas det om att Babylon är fallet och ödelagt plötsligt, totalförstört, p g a hennes synder, bl a att ha bedrivit otukt med jordens kungar och dödat profeter och heliga. En annan röst uppmanar [Guds] folk att evakuera staden. Hon ska få sitt rättvisa straff och alla som bedrivit otukt och handel med henne ska bli skrämda och sörja. Men himlen, alla heliga och apostlar ska glädja sig.
19:1-4 En stor skara i himlen prisar Gud för Hans rättvisa domar inkl över skökan. Röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter. De 24 äldste och de fyra väsendena tillber Gud och säger "Amen. Halleluja."

6. Slutet och en ny början
5-10 En röst från tronen uppmanar alla som fruktar Gud att prisa Honom, vilket de gör och informerar om att Lammets bröllop kommit och hans brud är redo. Han har fått skinande rent linnetyg (=de heligas rättfärdighet). Johannes uppmanas av ängeln att skriva att de som är bjudna till bröllopsmåltiden är saliga, och blir hindrad att tillbe ängeln, eftersom man endast ska tillbe Gud.
11-16 Himlen ses öppen och en vit häst, och han som sitter på den beskrivs som trofast, sann, dömer och strider i rättfärdighet, ögon som eldslågor, krönt med många kronor, ett okänt namn, klädd i mantel som doppats i blod, fått namnet Guds Ord, de himmelska härarna klädda i vitt rent linnetyg följer honom på vita hästar, ur Hans mun kommer ett skarpt svärd som han ska slå folken med och styra med järnspira, trampar Guds stränga vredes vinpress, har skrivet "Konungarnas Konung och herrarnas Herre" på sin mantel och höft.
17-21 En ängel står i solen och ropar till alla fåglar högst uppe på himlen att samlas till Guds stora måltid för att äta jordens kungar och deras härar som nu ska dödas i strid med ryttarens svärd. Vilddjuret och den falske profeten som också är med i striden grips och kastas levande i eldsjön som brinner av svavel.
20:1-6 En ängel ses komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen, han griper draken/Satan och binder för tusen år, kastar ner och låser in honom i avgrunden. Troner ses och de som sitter på dem får rätt att döma, de som halshuggits för att de vittnat om Jesus och inte tillbett och tagit emot vilddjurets bild regerar med Kristus i tusen år. De andra döda lever inte förrän dessa år gått, detta är den första uppståndelsen och de som har del i den är saliga eftersom den andra döden inte har någon makt över dem.
7-10 Efter de 1000 åren släpps Satan ur sitt fängelse och ska bedra folken, till ett antal av som sanden i havet. De omringar de heligas läger och den älskade staden. Eld från himlen förtär dem och djävulen kastas i sjön av eld och svavel. Han, vilddjuret och den falske profeten ska plågas i evighet.
11-15 En stor vit tron syns, jord och himmel flyr från ansiktet på den som sitter på tronen. Alla döda, från havet, döden och dödsriket, står inför tronen, böcker öppnas och även livets bok, de döda döms efter vad de gjort och står skrivet i böckerna. Döden och dödsriket och de som inte finns med i livets bok kastas i eldsjön.
21:1-5 En ny himmel och jord syns eftersom de första inkl havet försvunnit. Den heliga staden, det nya Jerusalem kommer ner, beredd, från Gud. En stark röst från tronen säger att Gud nu ska bo hos människorna och de ska vara Hans folk, han ska trösta dem, det finns ingen mer död eller lidande. Han som sitter på tronen gör allting nytt.
6-8 Han på tronen säger att Han är början och slutet och ska ge gratis ur källan med livets vatten åt den som törstar. Den som segrar ska ärva detta och Han ska vara dennes Gud och denne Hans son. Men syndarna ska få sin del i eldsjön, vilket är den andra döden.
9-14 En av de sju tidigare nämnda änglarna med skålarna säger att han ska visa Johannes bruden, Lammets hustru. Han får se Jerusalem från ett berg, komma ner från Gud och äga Guds härlighet. Dess strålglans som den dyrbaraste ädelsten, den har en stor och hög mur med tolv portar, tre för varje väderstreck, med var sin ängel över, och namnen på Israels tolv stammar inskrivna. Stadsmuren har tolv grundstenar där namnen på Lammets tolv apostlar står.
15-22:7 Han som talar har en mätstång av guld för att mäta staden. Staden är kvadratisk, 12 000 stadier, höjden lika lång. Muren 144 alnar, byggd av jaspis, staden, inkl gata, av rent guld som genomskinligt glas. Stadsmurens grundstenar prydda med alla slags ädelstenar. De tolv portarna är pärlor. Det finns inget tempel eftersom Gud och Lammet är templet. Guds härlighet, vars ljus är Lammet lyser upp den. Det finns ingen natt, portarna stängs aldrig, folkens härlighet och ära ska föras in i den och aldrig något/någon oren, bara de som tillhör Lammet. En flod från livets vatten går ut från Guds och Lammets tron, mitt på stadens gata står livets träd som bär frukt en gång i månaden och ger läkedom åt folken. Ingen förbannelse finns mer. Guds tjänare ska se Hans ansikte och ha Hans namn på sina pannor. De ska regera som kungar i evighet.
8-10 Johannes säger att det är han som hört och sett detta. Han faller ner för att tillbe ängeln men det får han inte eftersom han bara är en tjänare och man ska tillbe Gud. Ängeln säger att Johannes inte ska försegla profetians ord i denna bok eftersom tiden är nära.
11-20 Jesus säger att Han kommer snart för att ge var och en efter deras gärningar. De som tvättar sina kläder är saliga och får rätt till livets träd och kommer in i staden. Men syndarna är utanför. Anden, bruden och den som hör det får säga "Kom!" Den som törstar får komma och ta livets vatten för intet. Om någon ändrar på orden som står i denna profetias bok ska de straffas. Jesu nåd vare med alla.