Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 december 2021

Tim Keller vet inte vad kristendomen handlar om

Tim Keller vet inte vad kristendomen handlar om. Detta erkänner han själv i ett inlägg på sociala medier.

"Problemet både kristna och icke-kristna har är att vi tror att vi vet vad kristendomen egentligen handlar om."

Underförstått: Vi vet inte vad kristendomen egentligen handlar om.

Jag låter honom med "vi" tala för sig själv och övriga som kallar sig kristna utan att veta vad kristendomen egentligen handlar om.

Vi vet, givetvis, bara delvis, i den mån Gud i Sin nåd gett oss ljus och kunskap i våra sinnen. Men Gud har faktiskt i Sin nåd gett oss kristna ljus och kunskap. Gud har gjort Sin viljas hemlighet känd för oss (Ef 1:9), Han har gett oss, och fortsätter att ge oss mer, av "vishetens och uppenbarelsens Ande" och har upplyst "vårt hjärtas ögon så att vi vet vad Hans kallelses hopp är, vad Hans arvs äras rikedom är bland de heliga och vad den överträffande storheten av Hans kraft [är] till oss troende, enligt Hans styrkas makts verksamhet" (Ef 1:17-20).

Vaga och obalanserade uttalanden såsom detta som Keller kommer med resulterar endast i att skapa förvirring och osäkerhet bland troende. Det är i grunden djävulskt.

Tim Keller erkänner i alla fall att han inte vet vad kristendomen handlar om.
 
Han tror bl a på evolutionen, påstår i en intervju med icke-troende att han inte vet om Jesus är enda vägen och att det kan finnas en baklucka för muslimer, sikher, judar m fl att komma till himlen när de dör utom genom Jesus, och han försöker att sprida marxistiska idéer bland reformerta. (Att förvilla, skapa förvirring och osäkerhet på detta sätt är också en marxistisk taktik, och, som sagt, i grunden djävulsk).