Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 29 januari 2015

Varför evangelisation?

Den 22 nov 2014 hade vi, några gatupredikanter, från vår församling och Ontheredbox Gothenburg, en evangelisationskonferens, där vi först hade några undervisningpass för att sedan gå ut för att evangelisera och predika. Undervisningspassen spelades in och jag kommer nu att, i en lagom, tilltagande, takt, börja lägga upp dem en och en här på bloggen. Här är det första passet: Varför evangelisation?