Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 23 februari 2014

Fikonträdet och berget (Mark 11:1-25)

Predikan jag höll 9 februari.

Sammanhang är viktigt i bibeltolkning. Läser man om fikonträdet och berget i dessa stycken men inte är uppmärksam på sammanhanget för att förstå vad som pågår, vad Jesus talar om—så blir man bara mer förvirrad; och en del osund teologi har uppstått utifrån felaktiga uppfattningar. Exempelvis den falska läran om att vi kan bli som gudar med allsmäktiga krafter över naturen och skapelsen, bara vi "tror" tillräckligt mycket—eller att om vi inte alltid får bönesvar för allt vi ber om så betyder det att vi har fel eller dålig tro.Med detta inte menat att vi inte får be Gud eller låta Honom veta alla våra önskningar (Fil 4:6.) Men det är Gud själv som bestämmer och vi ska acceptera Hans beslut! Att vi inte får bönesvar betyder inte att vi har dålig tro eller inte är sant kristna.

Däremot finns det ett bönesvar vi alltid kommer få enligt Bibeln: när vi ångrar oss och ber om syndernas förlåtelse och evigt liv, med tillförsikten (tron) att detta är möjligt genom Jesu död och uppståndelse. Då får vi det vi ber om—ja, vi vet att vi redan har det!