Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 26 augusti 2012

Genom Guds nåd är jag den jag är!

På sin ålderdom, när han inte kunde se för att läsa längre, hörde John Newton någon recitera denna vers: "Genom Guds nåd är jag den jag är." 1 Korintierbrevet 15:10. Han blev tyst en kort stund, och sade sedan:

Jag är inte vad jag bör vara. Ah! hur operfekt och bristfällig.

Jag är inte vad jag kunde vara, med tanke på mina förmåner och tillfällen.

Jag är inte vad jag önskar vara. Gud, som känner mitt hjärta - vet att jag vill vara som Han.

Jag är inte vad jag hoppas vara. Inom kort, kommer jag lägga av mig detta lertält, för att bli som Han och se Honom som Han är!

Ändå, är jag inte vad jag en gång var - ett syndens barn och djävulens slav!

Även om jag inte är något av dessa - vad jag bör vara, inte vad jag kunde vara, inte vad jag önskar eller hoppas vara, och inte vad jag en gång var - tror jag att jag i sanning kan säga med aposteln: "Genom Guds nåd är jag den jag är.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 19 augusti 2012

Som mynt av samma skrot och korn (John Newton, 1778)

Min käre herre,
Jag skulle verkligen kunna skriva en lång lapp om ditt stora misstag när du såg mig som en stor man. Om vi kunde ha ett personligt samtal, tror jag att du snabbt skulle bli ledd tillbaka till sanningen! Ah! hur annorlunda jag är från vad jag kanske verkar vara för andra när jag är i predikstolen.

Men, ditt misstag har gjort mig gott. En hel bok av skymford från en fiende skulle knappast kunna ha gett mig en så skarp känsla av skam. Skriften försäkrar oss att våra hjärtan av naturen, är som mynt av samma skrot och korn, alla är likadana. Jag hör mina medkristna klaga över liknande ondheter som jag känner. Annars hade jag haft anledning att dra slutsatsen att det inte kan finnas någon troende på denna jord, som är så inkonsekvent, så ond, så outsägligt vidrig, som jag själv!

Ah, käre herre! vad hade du tyckt om mig om du sett mig när jag levde bland slavarna? Åsynen av mig hade varit stötande för dina ögon och mitt vidriga prat hade slagit dig med skräck! Jag var eländig och föraktlig på alla sätt - ett typiskt märke för hån och förolämpning! Alla mina usla förlustelser och nöjen verkade bestå av att häda Jesu namn och person, och att föda min fantasi med ondskefulla planer!

En del av mina olyckliga kompanjoner har gått under i sina synder, och har en rätt sak i att skylla deras själars fördärv på mig! För Satan själv, om han varit på jorden i kroppslig form - hade knappast kunnat vara mer flitig i att fresta till otrohet och utsvävningar, än vad jag var!

Det går sällan en dag i mitt liv utan att mina tankar leds tillbaka till mitt forna tillstånd, främmande från Honom, och den överlägsna uselhet som mina synder kastade mig i!

Och fortfarande, är det av nåd som min dåliga historia inte blivit mycket värre. Herren bevarar mig - därför är jag fortfarande behållen. "Genom Guds nåd är jag vad jag är!" 1 Korintierbrevet 15:10

Jag är, käre herre, din tillgivne vän och tjänare
John Newton, 1778

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 12 augusti 2012

Detta är slutsatsen (Thomas Chalmers, 1826)

Men när jag såg på allt som mina händer hade gjort och på den möda jag hade lagt ner, se, då var allt förgängligt och ett jagande efter vind. Det finns ingenting att vinna under solen.
(Predikaren 2:11 SFB)

Och världen förgår och dess begär
(1 Johannesbrevet 2:17)

Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen.
(Joh 4:13 SFB)

Det finns ingen vanföreställning som förekommer mer eller är svårare att skilja från människors sinne än den tänkta kraften som denna värld har att ge stadigt gott eller substantiellt välbefinnande åt dess anhängare. Deras liv är en oupphörlig kamp för något objekt eller mål som ligger på ett avstånd från dem. De slåss på sin väg till en svår höjd av rikedom eller av anseende - eller springer med ivrig lystnad efter någon ställning av tänkt glädje eller tänkt vila - på denna sida av döden.

Och det är del av kristen visdom att märka kontrasten som finns mellan aktiviteten i att söka vägarna av mänsklig ambition och den totala fåfängan att utföra det; att se hur, i karriären av en rastlös och aspirerande människa, han jämt upplever att det är smaklöst, det som han lagt sina mest innerliga och hängivna krafter på när det varit avlägset!

Så när vi ser att människans liv i världen slösas bort förgäves och går ut i mörkret, kan vi säga om alla egensinniga människobarn: "Som en skugga vandrar en man omkring, han oroar sig till ingen nytta" Psalm 39:7

Men denna kritik mot detta slöseri av krafter och ansträngning, som den här världens anhängare utsätter sig för, gäller inte bara vad människan i allmänhet eftersträvar - den gäller ofta inte mindre för vad bekännande kristna eftersträvar!

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till. Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen, med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.
(Predikaren 12:13-14 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Relaterat: ||||

fredag 10 augusti 2012

söndag 5 augusti 2012

HERREN är konung! (John Newton, 1725-1807)

HERREN är konung! Han har klätt sig i höghet. HERREN har klätt sig och rustat sig med makt!
(Psaltaren 93:1 SFB)

HERREN är konung, folken darrar!
(Psaltaren 99:1 SFB)

Herren är konung! Han som en gång bar våra synder och lyfte våra sorger - sitter på härlighetens tron och utövar all makt i himlen och på jorden! Troner, furstar och makter, böjer sig inför Honom. Varje varelse och händelse är under Hans välde. Hans försyn går igenom och förestår alltet och är lika grundligt uppmärksam på varje del som om det bara fanns detta objekt i Hans synfält.

Från den högsta ärkeängel till den minsta myra eller fluga - allt är beroende av Honom för sin existens, sitt bevarande och sina krafter! Han styr var sparvarna ska bygga sina bon och finna sin föda. Han styr över nationers uppgång och fall; och böjer, med en oövervinnelig energi och osviklig vishet, alla händelser! Så att, när många försöker få ett annat resultat, sammanfaller och sammanträffar alla deras planer i att Hans heliga vilja fullbordas. Han tyglar med mäktig hand de ännu mer skräckinjagande försöken från mörkrets makter; och Satan med alla hans härar kan inte utöva sin elakhet en hårsmån bortom begränsningarna av Hans tillåtelser. Satan må härja - men han är en kedjad fiende.

Detta är Han, som är Återlösaren och Maken för Hans troende folk. Hur glada är inte de som det är Hans goda vilja att välsigna! Hur säkra är inte de som Han förpliktat Sig att skydda! Hur ärade och priviligerade är inte de som Han möjliggör och garanterar att ta Honom som vän och arvedel! Eftersom Han återlöst dem med Sitt eget blod - sätter Han ett högt värde på dem! Han ser dem som Sin skatt, Sina juveler! Han vaktar dem som Sin ögonsten. De ska inte sakna något; de behöver inte frukta! Hans öga är på dem i varje situation, Hans öra är öppet för deras böner, och Hans eviga armar är under dem för deras säkra stöd.

På jorden, leder Han deras steg, kontrollerar deras fiender och styr deras fördelningar till deras bästa! Medan, i himlen, Han för deras talan, bereder en plats för dem, och förmedlar ner till dem förfriskande försmaker av den härlighet som inom kort är deras!

HERREN är konung i evighet, din Gud, Sion, från släkte till släkte. Halleluja!
(Psaltaren 146:10 SFB)


(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 4 augusti 2012

onsdag 1 augusti 2012

Newsflash!

Dags för en liten nyhetsuppdatering. Vad händer med detta kräk, denna usla mask, under sommaren? Har han ramlat utanför gräset och torkat på asfalten, i solen?

Det är ej så mycket överdriven aktivitet på bloggen under sommaren. Mindre än jag skulle velat ha. Jag menar inte att detta ska vara ett "jag ber om ursäkt att jag inte bloggat så mycket" inlägg. Jag står för det. Antagligen så bryr sig väl ändå ingen :)

Jag jobbar denna sommar igen; sommarjobb i brist på tillsvidareanställning annars, man får ta vad som finns. Det är rätt så uppfriskande att jobba. Det är också skönt på sommaren då man ändå aldrig är nöjd med vädret. Antingen är det för varmt, eller så regnar det. Men jobbar man inomus spelar det ingen större roll.

Ett böneämne är att om Gud vill jag ska få ett fast jobb snart. Det såg ljust ut förra hösten men det blev inget med det. Gud har makten att stänga dörrar även i de mest hoppfulla situationer; och vice versa.

Jag hade också en del arbete i början med att förbereda predikan. Så lyssna gärna på den!

Håller på att "studera patristik" lite smått samtidigt som jag jobbar. Jag lyssnar på podcaster av kyrkofäderna, de ante-nicenska, som läses upp av datorröster jag hittade på nätet. De funkar och är faktiskt skönare att lyssna istället för att läsa (jag är med i den generation som inte läser, även om jag tillhör de som faktiskt läser böcker ibland) och man får mycket igenomlyssnat på en arbetsdag. Och en del lyckas även fastna. Kommer nog inte hinna lyssna igenom alla, dock. Ska reflektera över vad jag läst/hört där, nån gång.

Och i helgen hade vi en liten tema/seminariehelg då australiensaren Cameron Buettel besökte vår församlingsplantering. Han undervisade och predikade om några viktiga ämnen som jag också brinner för: Evangelium, evangelisation, innehållet i evangelieförkunnelse, m m. Sedan jag lyssnade på Wretched Radio för några år sedan så var han med där en gång och sa att han var inblandad i en biblisk församlingsplantering i Danmark och det var intressant för det var en ensam tid för mig då jag inte kände någon, eller kände till, i närheten (Sverige, norden...) som stod för riktig, biblisk evangelieförkunnelse. Jag började att följa hans blogg, The Bottom Line. (De har haft t ex Paul Washer på besök i Danmark för några år sedan). Just nu studerar han teologi vid The Master's Seminary.

Herr Buettel hade mycket insiktsfulla saker att tala om både i predikningarna och utanför.

Seminariena/Predikningarna spelades in och kommer läggas upp på nätet successivt. Två är redan uppe och två till kommer. Jag kommer även att "blogga fram" dem här allteftersom.

Nåd & Frid från Gud Fadern och Herren Jesus KristusMasken