Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

måndag 30 augusti 2010

Evangelisation år 829

Snart hoppas jag och ber få gå ut och göra lite fiskehistorier... öh jag menar människor till lärjungar. En problematik och ett ämne för självrannsakning jag skrivit om tidigare har varit om det är av rätt motiv eller bara för att skriva om det och skryta efteråt i bloggen. Bl a därför vill jag inte längre skriva om varje gång. Men för den delen hoppas jag inte att nå'n tror för mycket när jag inte skriver något alls.

Det finns en ganska lagom samling med fiskehistorier vid det här laget som jag ber att Herren ska använda för att uppmuntra andra att också gå ut och människofiska. Inklusive mig själv. Jag läste lite häromdagen i dem själv nämligen och tänkte att jag vill ju bara ut och göra det igen. Till hösten och vintern blir det kallt ute och jag har inte tillstånd att vara i Nordstan och dela ut traktater. Jag vet inte vad jag ska göra. Be för mig att jag ska våga predika ute i kylan. Jag går ned på knä och ber till Gud om mod och kärlek och fruktan till Honom större än fruktan för världen. Gud, ge mig förkrosselse och omvändelse över den här saken!

Till vad detta inlägg skulle handla om.
När jag läste fortsättningskursen i latin i våras fick vi översätta olika texter. Lärorikt. Dessutom var en del texter "kristna." Egentligen katolska. Men man får lära sig lite om dem med då. Som man helst skulle önska att man inte visste. Nästan.

Här fick vi även översätta en fiskehistoria, från år 829 när Ansgar åkte till Sverige. Skriven av efterträdaren Rimbert. Jag är inte så insatt i hur illa katolskt det var vid den tiden. Men ha det i åtanke. Dessutom avföll de tydligen efteråt. Men lite intressant iallafall, en sorts fiskehistoria från år 829. Min översättning till (förhoppningsvis) förståelig svenska, från min översättning till iallafall ännu mindre förståelig svenska, från den latinska originaltexten:
Det hände att svenska sändebud kom för att tala om för kejsar Ludvig, att några av de saker som de fått i uppgift att meddela den nådige kejsaren; var att det finns många i deras folk, som önskar ta emot den kristna religionens dyrkan, att även deras kung var tillräckligt välsinnad till att tillåta Guds präster vara där; om han skulle vinna en så stor ära att få dit lämpliga predikanter. När den mycket religiöse kejsaren hörde detta, blev han mycket glad och började återigen fråga, vilka han skulle skicka till de trakterna, som skulle undersöka, ifall det folket var berett att tro, just som sändebuden påstått, och om de skulle börja överlämna den kristna religionens dyrkan. Därpå skedde, att den fridfulle kejsaren återigen skulle föra samtal med er abbot om denne möjligtvis kunde hitta någon av sina munkar, som för Kristi namn ville gå till de trakterna ... Så hände det, att [Ansgar] på den kungliga befallningen kallades härifrån till palatset; och han ombads att inte raka sig förrän han kommit inför kejsaren. Och gudsmannen, som visste allt om vad han kallats för, började att brinna av hela hjärtats glöd i kärlek till Gud och ansåg det all glädje, om han skulle få ge sig ut i att vinna själar ... När så han förts inför kejsaren och han fått frågan, ifall han ville åta sig det uppdraget, svarade han med ohämmad röst, att han var beredd till allt, vad kejsaren än i sin befogenhet skulle bestämma att påbörda honom för Kristi namn.
Då, med Guds försyn, fann abboten den tidigare Witmar till [Ansgars] följeslagare ur ert brödraskap, värdig och villig till ett så stort arbete ... och så tog han sig an det uppdrag som kejsaren gett honom, att gå till de svenska trakterna och undersöka, ifall det folket var berett att tro, såsom de förut nämnda sända gjort känt. Hur stora och hur svåra olyckor skulle få genomgås i detta uppdrag, kan fader Witmar, som själv var med, berätta bättre. Det räcker för oss att säga såhär mycket, att, medan de nästan var halvvägs, råkade de ut för pirater. Och när handelsmännen som gått med dem, manligt försvarade sig och började lyckas, åtminstone i början, ändå efteråt blev besegrade och överträffade av dessa pirater, så att de tog ifrån dem skeppen och allt som de hade, och själva knappt kom undan genom att fly till fots på land. Där förlorade de alltså även de kungliga gåvorna som de skulle ha fört dit, och allt, som de hade, förutom knappt det, som de möjligtvis kunde föra med sig och bära när de sprang från skeppet. De förlorade av plundrarna bland detta också nästan 40 böcker, som de samlat till sig för gudstjänst. Så när detta hänt, när vissa var benägna att återvända, vissa att gå tillbaka, kunde gudstjänaren [Ansgar] på inget sätt avrådas från resan som påbörjats. Snarare, eftersom han lagt allt i Guds vilja, vad som än skulle hända honom, tänkte han inte återvända, förrän han fått ett tecken från Gud, huruvida han skulle få predika i de trakterna. När de fortsatt med så stor svårighet till fots efter detta, på den så långa vägen och, färdats över mellanliggande hav med skepp, när det gick, kom de slutligen fram till rikets hamn, som heter Birka. Där mottogs de vänligt av kungen som hette Björn, när hans sändebud talat om varför de kommit. Så när deras uppdrag blivit bekant, och när [Björn] diskuterat denna sak med de sina, gav han dem, med allas enhälliga röst och medgivande friheten att stanna där och predika Kristi evangelium, och gav frihet till vem som än ville, att ta emot deras lära. Så med ivrigt hjärta, när de såg att de fick vad de ville, började de förkunna frälsningens ord till folket som var där. Också många fanns som var vänliga till uppdraget och villigt lyssnade till Herrens lära. Även många kristna hölls som fångar hos dem, som nu gladde sig åt att de äntligen kunde delta i de gudomliga mysterierna. Och så bevisades det att allt var sant, som deras egna sända berättat för den fridfulle kejsaren, och flera önskade sig uppriktigt dopets nåd. Bland dessa tog även byns prefekt och kungens rådgivare, mycket älskad av denne, vid namn Herigar, emot det heliga dopets gåva och upptogs stadigt i den katolska tron. Inte mycket senare byggde han själv också på sin egendom en kyrka och utövade mycket religiöst gudstjänsten i denna.

söndag 29 augusti 2010

Tänk på Lots hustru! (J.R. Miller, 1840-1912)


"Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under!" 1 Moseboken 19:17

Detta är fortfarande evangeliebudskapet. Vi är i fara för Guds dom, och måste undkomma den, om vi vill leva. Vi får inte stanna någonstans på syndslätten, för det finns ingen trygg plats, inget skydd någonstans, inget ställe där domens eld inte kommer falla.

Vissa människor skulle vilja kompromissa; de är villiga att fly från vissa synder, men inte från andra. Det finns vissa bekända kristna som skulle vilja stanna på gränserna till sina gamla liv. De frågar ständigt om de får göra det ena eller det andra, gå hit eller dit, och fortfarande vara kristna. De vill hålla sig så nära Sodom de bara kan, utan att bli uppbrända i Sodoms undergång! Svaret på alla sådana frågor är: "Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under!" Inte ens gränserna är säkra! Det enda säkra stället är bergen, där Kristi Kors står!

Lots hustru "såg sig tillbaka." Det fanns ett särskilt bud: "Se dig inte tillbaka!" Varför Lots hustru såg sig tillbaka får ingen förklaring. Var det nyfikenhet att se hur den fruktansvärda förstörelsen som hon hörde dåna bakom sig såg ut? Eller var det hennes bestörtning när hon tänkte på sitt vackra hem, med all dess rika möblering och prydnader, och alla hennes juveler och klädesplagg och andra ägodelar, som nu slukades i den stora branden?

Man skulle kunna tro att hon var förfärad vid tanken att lämna och förlora alla sina älskade ägodelar, och stannade i flykten för att se sig om, i förhoppningen att hon kanske ännu skulle kunna springa tillbaka och norpa åt sig någon av prydnaderna eller smyckena, åtminstone något, från den hemska förödelsen. Men Lots hustru såg sig tillbaka - och hon blev en saltstod!

"Tänk på Lots hustru!" Lukas 17:32. Vi bör inte missa "läxan" som vår Herre Själv lär oss utifrån denna kvinnas tragiska öde: vi får inte båda världar! Lots hustru kunde ha undkommit med sin make och sina döttrar, men hon kunde bara fly genom att bestämt och beslutsamt lämna allt hon hade i Sodom. Kärleken till hennes ägodelar, kostade henne livet!

Likadant, finns det tusentals idag, som Guds budskap når: "Fly för livet! Se dig inte tillbaka och stanna inte någonstans på slätten. Fly till bergen så att du inte går under!" De önskar att följa Kristus lite grann, men kärleken till världen är så stark att de inte kan lämna den, de kan inte avsäga sig den. De måste välja, likväl, vem de vill avsäga sig: Kristus eller världen. De kan inte behålla båda!

I Lots hustru, har vi ett exempel på en som nästan blev frälst, men ändå gick förlorad! Hon gick förlorad eftersom hon älskade världen.

"Tänk på Lots hustru!"

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 28 augusti 2010

Biografi: John Wycliffe

John Wycliffe är en dramatisk biografi över teologen, predikanten och reformisten som först översatte Bibeln till engelska. Wycliffe (ca 1324-1384) var inblandad i en rad politiska och religiösa konflikter. Professorn vid Oxford University anses vara en av sin tids mest kända filosofer. Han var även en av de mest ivriga försvararna av engelsk nationalism mot påvemakten och kämpade mot orättvisor som begicks av de rika mot de fattiga. Hans undervisning betonade att Guds förlåtelse inte kan köpas med avlat, att den enda verkliga myndigheten är Guds Ord och att det inte kunde förstås om folk inte kan studera på sitt modersmål och att Bibeln är fullt begriplig för vem som helst och inte behöver någon klerikal uttolkning. Som förelöpare till reformationen, kallas han Reformationens morgonstjärna. Filmen speglar denne mans liv och kamp, vars frukter skördas än idag. Varning: den är på engelska.

fredag 27 augusti 2010

Den bittraste ingrediensen i det "gudomliga missnöjets bägare" (Samuel Davies, 1723–1761)


"Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt." 2 Korintierbrevet 4:18

SYNLIGA ting är förgängliga, och kan snart lämna oss. När vi tror att de är våra, försvinner de ofta ifrån vår famn!

Rikedomar kan gå upp i rök och aska, genom en olycksbrand!

Vi kan bli nedstörtade ifrån ärans höjd, och falla i rena skammen!

Sensuella njutningar slutar ofta i överdrift och leda, eller i sjukdom och död!

Vår frihet och tillgång kan ryckas ifrån oss av tyrannins, förtryckets eller bedrägeriets hand!

På sätt och vis, finns det inget som vi nu åtnjuter, som vi plötsligt kan förlora!

Å andra sidan, är våra eländen här på jorden temporära. Hjärtat får många sår, men det läker igen. Fattigdom kan sluta i rikedom. En vanställd karaktär kan redas upp; och från skam, kan vi stiga till ära. Vi kan återhämta oss från sjukdom. Och om vi förlorar en bekvämlighet, kan vi få en annan.

Men i EVIGHETEN varar allting för evigt och går inte att ändra! Glädje och elände har inget slut, och de som får dem vet mycket väl att så är fallet.

Det är denna evighet och beständighet som fullbordar glädjen för himlens invånare; den minsta misstanke om ett slut, skulle blanda sig med all deras nöjen, och göra dem beska; för ju större glädjen är, desto större är ängslan och förväntan om att förlora det. Men åh, hur hänryckande för de heliga där ovan det är, att se framåt genom eviga tidsåldrars följd, med visshet om att de kommer vara lyckliga igenom dem alla, och att de inte ska känna någon förändring - förutom från ära till ära!

Å andra sidan, detta är den bittraste ingrediensen i det "gudomliga missnöjets bägare" i det framtida stadiet - att eländet är evigt! Åh, med vilken skräck det där förtvivlade ropet "För evigt! För evigt! För evigt!" ekar genom helvetets valv!

Och nu, behöver jag erbjuda något mer för att övertyga er om den överlägsna vikten av osynliga och eviga ting, över synliga och tillfälliga ting? Kan du behöva några argument för att övertyga dig om att en evighet av den mest fullkomliga glädje, bör väljas över några få år av simpla, otillfredsställande syndiga nöjen?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 25 augusti 2010

Ditt viktigaste val?

Ni har inte utvalt Mig, utan Jag har utvalt er... Johannes 15:16

Vissa kan ha råkat ut för den här valkampanjen som pågår av några apostatiska samfund. Den kallas för Ditt viktigaste val (hemsida), där man använder de valtider vi lever i som språngbräde. Ännu något inne och relevant som ska locka in folk i byggnaden. Kampanjen handlar om att man ska välja Jesus. Redan rubriken här visar alltså på karaktärsdraget hos hela denna kampanj: antibiblisk.

På detta ska följa att man har predikningar i de enskilda kyrkorna osv. De kanske blir hur bra som helst, vad vet jag. Det skulle däremot vara väldigt underligt om inte uppföljningen man har skulle stämma överens med vad som är här. Jag utgår ifrån vad jag ser i kampanjen, jag kommer kommentera en av videosarna som finns, och det s.k. valmanifestet, där det mesta övriga står, och som finns att ladda ner som PDF här. Jag citerar från vad som står med kursiv text och kommenterar del för del med vanlig text men även bibelcitat är kursiva men det syns nog vilket som är vad.

Först, kan vi titta på teasern:


Från det att vi föds, förväntas vi att göra val, valen bara ökar i antal och följer med oss i alla faser i livet. En del får vi leva med i fyra år, andra bara nå'n minut. Men bara ett avgör evigheten.

Så långt, inte dumt alls. Inget fel. Det viktigaste av allt. Det finns ett val som avgör evigheten. Himlen eller Helvetet. Problemet är att inget i resten av kampanjen handlar om evigheten. Varken Himlen eller Helvetet nämns. Big surprise. Det gäller istället att vara sökarvänlig, inte nämna de kontroversiella sakerna, utan locka folk, som de flesta vanliga sekter, med andra saker som låter bra och som rör människors egoism och köttsliga välbefinnande i detta liv. De kommer att bli besvikna. I valmanifestet läser vi att det i själva verket inte handlar om evigheten utan att de vill peka på några viktiga områden där kristen tro kan bidra i ditt liv. Även om det också står i manifestet att vad som händer när vi dör är någon av de saker vi behöver tala om, nämns, som sagt, inget mer om detta alls.

Och därmed har vi också redan avverkat första sidan av text i manifestet som jag ville ta upp. Bara att fortsätta, tar inte upp allt, även om det finns en del, en del skulle även bli upprepat. Hela texterna går att se i PDF-filen som länkats till ovan.

”Människan ska inte leva bara av bröd,” sa Jesus. Det tror vi att de flesta håller med om. Frågan är bara vad man ska ha mer än limpa? (Sid 5 i PDF-filen, vänstra sidan)

Det är bara att fortsätta i Matt 4:4 vad Jesus sa: "Varje ord som utgår från Guds mun." Men våra valmanifestförfattare har tydligen hittat något som de tyckte var ännu bättre: Vi vill förstärka den själsliga hälsan genom tre viktiga områden... Och ingen av dem har med Guds Ord att göra, förutom när de går emot det. På nästa sida kan vi läsa om de tre viktiga områdena:

ETT Lyfta fram en hälsosam gudsbild
Många svenskar har fått en bild av Gud som extremt krävande: Gud är aldrig nöjd med deras insats, den räcker aldrig till. Här finns känslan av att vara oduglig, fördömd och misslyckad.


Just det, precis som Han sagt i Bibeln (t ex Jes 64:6, Matt 5:17-20, 45, Mark 10:17ff, Rom 3:10ff m.m...)

Detta menar vi är en falsk och ohälsosam gudsbild.

Jaha, Gud ger visst Sig själv en falsk och ohälsosam gudsbild. Det var väl därför de bytte ut Guds Ord mot de här tre punkterna då. Då förstår jag.

Vi vill göra vårt yttersta för att förmedla det vi är övertygade om är en riktig bild av Gud.

Bild av Gud = avgudabild?

Gud...är din starkaste företrädare, inte ditt dåliga samvete.
Han står på din sida.


Till skillnad från Bibelns Gud som gett oss samvetet, Hans Lag som är inbyggd i oss som säger när vi gör rätt och fel (Rom 2:14f). Som är kärleksfull, helig, och fullkomligt rättvis och inte står på brottslingars sida, som inte tolererar lögn, stöld, hat, mord, eller att man våldtar små barn, utan skipar fullkomlig rättvisa och straffar all synd.

[Gud]:... vill ge dig kraft i din svaghet, inte öka din börda.
... vill upprätta dig, inte peka finger åt dina misslyckanden.
... vill trösta dig när du sörjer.
... gläds över din framgång och ditt välbefinnande.


Detta kan vara löften i Bibeln som gäller Guds folk, inte oomvända syndare. Vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda - Rom 2:8-9

TVÅ En plats för samtal om livet
Alla kyrkor i vårt nätverk kan erbjuda ett öppet forum för andliga samtal med kristen tro som utgångspunkt. Detta samtal går under namnet Alpha-kurser och är ett internationellt program med mycket goda möjligheter till andlig fördjupning och själslig hälsa.


En välskriven biblisk granskning av alphakurserna kan läsas här.

TRE Stöd att komma ut – en fråga om själslig hälsa
Vi vill arbeta för att öka acceptansen i samhället för människor som vill ”komma ut” som kristna. I skolan, på arbetsplatser och i offentliga samtal finns en tendens att ifrågasätta trons betydelse och kraft. Det vill vi ändra på. Att vara kristen ska ses som en merit, inte som en belastning. Den kristna tron är inte en privatsak, utan en skapande kraft i människors liv som kan berika samhället på många sätt. Därför behöver tron få utrymme i vardagsmiljöer som skolor, arbetsplatser och i goda vänners lag. Likväl som det är en hälsofaktor i samhällsdebatten.


Fast det är ju lite ironiskt att det verkar som att de skäms att nämna den helige Ande. Istället är det den "kristna tron" som är en skapande kraft. Den helige Andes kraft tillskrivs den kristnes föreställningsförmåga.

Till sid 7, vänstra sidan: Att lyssna till sitt hjärta och förstå vad det betyder kallar Bibeln för vishet.

Gör den? – Ordspråksboken 28:26: Den som förlitar sig på sitt hjärta är en dåre. Vilken bibel läser de? Satanistiska?

Vi vill arbeta för att förstärka kunskap för livet genom den kristna trons kraftkällor; Bibeln bönen och själavården.

Men är inte kraftkällan egentligen den man tror på och ber till, nämligen den levande Guden? Skäms de att prata om Gud som en verklighet?

ETT Andlig vägledning
I varje församling i vårt nätverk finns utbildade själavårdare som kan ge andlig rådgivning i viktiga frågor, helt kostnadsfritt.


Vad snällt. Men går de inte förbi en viss sak här? Att man behöver bli frälst? Vad hjälper själavård en som är död genom sina överträdelser? - Ef 2:5

TVÅ En offentlig gudstjänst
I församlingarna i vårt nätverk är gudstjänsterna öppna för vem som helst. Gudstjänsterna är tänkta att tala till tanke, känsla och vilja.


Är inte gudstjänsten till för att tjäna Gud? Där Hans utvalda, avskilda, heliga folk samlas för att tillbe, ära, hylla och upplyfta Honom och lyssna till Hans Ord för att se vad Hans vilja är så att man kan lyda den?

Vi tror att Bibeln och vardagen hör ihop och gör vårt yttersta för att visheten i Bibeln ska bli tillgänglig för alla.

Kom att tänka på vad Paulus skrev till Korintierna i 1 Kor 2:1ff. Det enda han ville veta av när han först kom till dem och evangeliserade var korset, han skrev att han kom till dem svag, rädd och mycket orolig, inte med stor vältalighet eller hög visdom. Hans tal skulle inte bestå i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i ande och kraft, han ville inte att deras tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. Jag ser ingenting i denna kampanj om att visheten i Bibeln, som man talar om, är den Guds vishet som är en dårskap för världen, nämligen att tala om korset. Evangelium undermineras snarare.

Vi lovar att be tillsammans med dig, varje dag under minst en vecka.

Igen, behöver man inte bli frälst först? HERREN är fjärran från de ogudaktiga, men de rättfärdigas bön hör han. (Ords 15:29) Om någon vänder bort sitt öra och ej vill höra lagen, då är också hans bön en styggelse. (Ords 28:9)

Sidan 9, från gröna rutan på vänster sida och lite in på höger sida: Vi förklarar krig mot den ofrivilliga ensamheten! Vi vill arbeta för omsorg på riktigt genom att fokusera på tre viktiga områden

Ingenstans här nämns något om att Gud faktiskt finns och att man kan ha gemenskap med Honom.

Vi har bestämt oss för att forma en ”kom-som-du-är-kultur”. Vem du än är och hur du än lever ditt liv är du välkommen hos oss. Vi går emot fördomar som säger att du måste vara lyckad för att platsa i kyrkorna och den kristna tron [...] Alla svenskar borde ha rätt till en gemenskap dit du kan komma precis som du är och får hjälp att bli den du vill vara. I alla kyrkor som deltar i denna kampanj finns en önskan att bjuda in nya människor.

Menade de inte förut att alla var lyckade? Iallafall, låt oss bara jämföra med Bibeln. 1 Kor 5:6-8: Vet ni inte att lite surdeg syrar hela degen? Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och elakhetens surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade deg.

Femte kapitlet i första korintierbrevet ger exempel på församlingstukt. Det handlar om vilka som platsar och inte platsar i kyrkorna och den kristna tron. De som är ute i världen och inte menar sig platsa i kyrkan eller tron, är som de är och vill, de behöver Evangelium så de kan bli frälsta. Dem ska vi inte ta avstånd ifrån (v9-10) utan gå ut till (Mark 16:15, inte bjuda in i kyrkan). Men däremot, vers 11: Jag skriver nu till er att ni inte skall umgås med någon som kallas broder, alltså, en person som kallar sig kristen, kommer till kyrkan för gemenskap, om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare, förtalare, drinkare eller utsugare. Inte heller skall ni äta tillsammans med en sådan. Alltså: en person som kallar sig kristen, kommer till kyrkan, men är som han är, lever hur han vill, platsar inte i kyrkan och den kristna tron. Här menas inte att alla ska vara perfekta och lyckade för att platsa i församlingen. Vi som är pånyttfödda och frälsta, har förstått att vi är misslyckade och förlorade utan Kristus, genom Andens mäktiga verkan över våra hjärtan, vi är förkrossade, och är inte som vi vill vara, men strävar efter helgelse och lever inte hur vi skulle vilja i vår syndiga natur. Vi vandrar i ljuset liksom Han är i ljuset och har gemenskap med församlingen, vi är smärtsamt medvetna om att vi har synd, ångrar oss med verklig ånger, bekänner den, och har full tillförsikt att Gud är trofast och rättfärdig och förlåter dem och att Jesu, Hans Sons blod renar oss från allt (1 Joh 1:7-9). Men om en person som kallar sig kristen, lever hur han vill, är som han är, vandrar i mörkret, i obotfärdig synd, har inte gemenskap med Gud eller församlingen (1 Joh 1:6). Om den personen fortsätter Paulus att skriva i vers 13: DRIV UT IFRÅN ER DEN SOM ÄR OND!

Råkar någon däremot, av en händelse, som inte tror, iallafall komma in, står det i 1 Kor 14:24 att denne ska bli avslöjad av alla och dömd av alla. Få insikt om sin synd och i bästa fall omvända sig och bli frälst.

Fortsätter i manifestet, lite ner på samma sida: Ingen ska behöva dö ensam i sin lägenhet utan att någon visste att du fanns.

Jag säger inte emot det påståendet, men Evangeliet då? Ingen ska behöva dö utan att höra Evangeliet. Ingen ska behöva dö och hamna i Helvetet ovarnad. Det är den främsta prioriteten, något som inte detta manifest tycks ha.

Nu, till sidan 11, snart slut. Jag klistrar bara in lite från högra sidan för att kommentera.
Vi vill få in alla svenskar i ett arbete med mening genom att aktivt rekrytera nya människor till våra funktioner.
ETT Bli volontär...
TVÅ Upptäck dina förmågor

Vi tror att Gud har lagt ner förmågor i varje människa...
TRE Öppna ditt hem...
FYRA Bidra – inte bara ekonomiskt...


Detta är bra saker - som tillhör det kristna livet! Gud har gett oss ett nytt hjärta, med ny vilja att lyda Honom av kärlek och tacksamhet för att ära Honom för Den Han är, och det Han gjort. Vi älskar och vill följa Guds bud, och tjäna, för att Han älskat oss först, Han dog för oss. Det är på grund av Evangeliet! De fortsätter här istället, att gå förbi Evangeliet och frälsning för att få folk att göra detta ändå.

En sista sak. Jag råkade gå in på sidan till ungdomsvarianten http://www.jesusforpresident.se/. I den är Sveriges unga katoliker med...

Denna kampanj är bara ett av många symptom, som visar på avfällgheten hos kristenheten och samfunden i Sverige. Den är en orsak av och bidrar till mer avfällighet, underminerar Evangeliet och gör människor förhärdade. "Vadå, är jag förlorad och måste omvända mig? Så stod det inte i kampanjen, där står att Gud är på min sida och att jag ska få framgång och må bra och vara den jag är och vill vara?"

Även om man kan bli ironisk över hur löjligt uppenbart detta går emot Bibeln, så tycker jag inte att detta är skoj. Det är en svår sorg och tragedi som har fått mig till mycket tårar och sömnlösa nätter och bön. Av de bibelokunniga och antibibliska karaktärsdrag vi ser av så mycket som pågår, är det inte alls för överdrivet att kunna dra slutsatsen att detta har satanskt ursprung. Det är dags att vakna upp ur den söta sömnen och inse att verkligheten är en mardröm. Gå ned på knä, gråt och ropa till Gud. Är du med i någon av församlingarna eller i någon annan där du känner igen att sådana här saker pågår. Be ännu mer för den och pastorer eller ledare. Gå och tala med dem. Om de inte vill ta till sig och bättra sig, har det visat sig att detta i själva verket inte är en församling utan en religiös klubb - gå ut från henne (Upp 18:4) - och hitta en församling...

Jag tar ingen hänsyn till personer, de kan ha hur stora och kända namn som helst. Den Ende jag tar hänsyn till är Jesus Kristus, den ädle dyrbare Sonen som nedläts att bli människa för att hånas, förföljas, bli övergiven, torterad, uppspikad blodig på ett kors och lida under Guds vrede för mina synder och dö. Vad eller vem som än grumlar denna bild av Honom, Hans Evangelium, ska jag inte ta någon hänsyn till, utan avslöja och peka ut. Jag bryr mig inte vad folk tycker om mig (jag blir mobbad vilket som) det enda jag bryr mig om är vad Gud tycker.

Vårt hopp ligger inte i att få välfärd i detta förgängliga liv, tack och lov. Vi har vårt hopp förvarat åt oss i Himlen. Vi tror på Jesus därför vi insett att vi själva inte är något annat än onda, usla, helvetesförtjänande kräk, och Han är vår enda räddning och vårt enda hopp. Han har frälst mig från Helvetet och för mig till Himlen, för Sitt Namns skull och Sin nåds skull, där ska jag få ära och åtnjuta Honom för evigt. Det är Evangelium. Halleluja!

Se även:
Varför de flesta som väljer Jesus faller av och biblisk evangelieförkunnelse: video eller text
90-årig norsk kvinnas syn från 60-talet om nutiden
David Wilkerson om att anpassa sig efter sökare: "ett evangelium från Helvetet"
Paul Washer - Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan (Svensk Text)
Mer läsning om sökarvänlighet

Relaterat i Dagen:
Pingstledare ser många utmaningar
Svenska baptistsamfundet är på väg in i dimmorna

tisdag 24 augusti 2010

Sådan är min vän! (James Smith, 1802-1862)

"Ni är mina vänner!" Johannes 15:14

Vilken evig nedlåtenhet av Jesus, att kalla oss syndiga maskar Hans vänner! Men Han inte bara kallar oss det, utan behandlar oss som det! Och förväntar sig av oss som Hans vänner, att göra vad Han befaller oss.

Är Jesus din vän?
Besök Honom då ofta - låt Honom höra din röst i bön och tillbedjan.
Lita då säkert på Honom - låt Honom se bevis på din tro i ditt beroende.
Vandra då med Honom i kärlek - låt Honom åtnjuta mycket av ditt sällskap.
Förvänta dig då av Honom att vara din Vän
i sjukdom och hälsa,
i fattigdom och överflöd,
i liv och död!

Om Jesus är vår vän, kan vi aldrig bli utblottade. Om vår far och mor överger oss, kommer Han lyfta upp oss och ta in oss.

Vi kan aldrig bli förtvivlade - Han kommer ta emot oss och vara en vis och kärleksfull Fader mot oss.

Vi kan aldrig bli försummade, ty Han kommer aldrig svika oss eller överge oss, utan kommer göra allt Han lovat i Sitt Ord. Han kommer:
skydda oss från fiender,
besöka oss i sjukdom, och
heja på och stötta oss i döden!

Dyre Herre Jesus, Du är min Vän . . .
i liv,
i död,
vid domen, och
inför Din Faders ansikte för evigt!

"Allt hos honom är ljuvlighet! Sådan är min vän, ja, sådan är min älskade!" Höga Visan 5:16

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 23 augusti 2010

Jobb-masken...

Har nu jobbat färdigt för sommaren och de 8 veckorna gick undan. Det känns som om det var igår som jag skrev mitt förra "riktiga" inlägg om att jag skulle jobba och kanske inte kunna skriva något. Och det visade sig riktigt. Men jag får säga att jag hade några bra sommarvikarier här som Samuel Davies, JC Ryle, Arthur Pink, JR Miller, Spurgeon m.m. så det var kanske bättre och nu blir den här bloggen dålig igen när jag ska börja skriva. Jag tror jag ska hyra in dem lite mer eftersom jag har texter kvar av dem.

Är nå'n för intresserad av vad jag jobbat med så har det varit arbete och truckkörning i Volvos reservdelslager. Jag bor 9km ifrån där det ligger och min pappa jobbar där. Jag har varit där i tre somrar nu och en höst. Jag vet inte hur mycket jag får skriva om det för det står såhär i kontraktet:
Den anställde är skyldig att iakkta fullständig sekretess och lojalitet gentemot Företaget [stort F, läskigt]. Rättsliga åtgärder kan komma att vidtas mot den anställde om han eller hon missbrukar eller utan tillstånd avslöjar företagsinformation och/eller know-how. Detta gäller både under och efter anställningen vid företaget.
Fast jag tror jag får skriva detta som står på intyget på att man jobbat där, det tror jag inte är något hemligt dokument:
huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att ta emot och bedöma kvaliteten på retunerade reservdelar från våra återförsäljare och därefter packa om dom och lägga in på lagret.
Men det beror ju på... om det är dålig kvalitet så ska man inte packa om dem utan slänga eller skicka tillbaks. Men det kanske är hemligt.

När jag jobbat dessa gånger har jag fått en liiiiten föreställning om hur det är för riktiga människor som jobbar såhär hela tiden. Dag ut och dag in. Jobba, äta, sova, jobba, äta, sova, jobba äta, sova, jobba, äta, sova... sen pensionär, sen dör man. Detta bekräftade hon som jag delade arbetsbord med sista veckan (hon kom från semestern). Detta är en del av straffet som Gud har gett människan enligt 1 Mos 3:19 I ditt anletes svett ska du äta ditt bröd till dess du vänder åter till jorden, ty av den har du tagits. Jord är du, och jord skall du åter bli. Och sedan kommer domen. Himlen eller Helvetet.

När hon sa det med att jobba och dö, var det som en öppning för att vittna som jag inte tog. Jag vet inte om man får vittna på arbetstid men jag gjorde det förrförra sommaren jag jobbade där, så någon av de gångerna gjorde jag rätt, en av dem fel, jag bekänner. På arbetstiden ska man arbeta och inte prata. Och för en kristen, är alltid Chefen där. Något som ständigt överbevisat mig när jag försökt ta det för lugnt eller sega, eller slarva och göra saker lättare. Att arbeta är ett sätt för helgelse, det är andligt, att följa Andens maning och få ta sig i kragen och sköta sig. Hålla tider på rasterna och inte dra över. Jag gjorde det till en grej att alltid vara på sekunden som klockan i datorn visade. Skoj, nästan. Syndfritt, iallafall. Och ibland kan man ge en extra halv minut eller två :)

Man är väl inte en mer "brinnande kristen" om man pratar och vittnar för alla på arbetstid och inte jobbar? Eller "mindre andlig" för att man har ett heltidsjobb som inte tycks ha något med Gud och Jesus att göra? Har man ett jobb, ska man väl sköta sig, som om man jobbade för Gud där.
Romarbrevet 13 1Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 3Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gördet onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 4Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. 6Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. 7Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.

Andra Tessalonikerbrevet 3 7Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er, 8vi åt inte hos någon utan att betala för oss. Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. 9Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa. 10När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. 11Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. 12Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd. 13Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott. 14Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas. 15Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.
Vi har också exempel i Herren Jesus själv. Det finns inte mycket skrivet om Hans liv förrän Han var 30 år då Han började predika. Jag påstår inte att vi ska vänta tills 30 själva, tiden är fullbordad och det är dags för länge sedan. Men innan dess var Han snickare. Vad Han nu byggde, hus, eller uppfann bordet och stolarna (som i Passion of the Christ,) så hade det inget med Gud att göra (de gånger då Han inte byggde synagogor eller tempel), och Han misskötte Sig inte, Han var utan synd. Fast, nu för tiden är det svårt att få jobb, telefonförsäljare är inte så kristligt :P, men många av oss "går och drar" mot vår vilja. Så är även fallet med mig, är glad för dessa 8 veckor jag fått, men jag går istället för att endast "gå och dra" eller på diverse intressanta kurser jag kan hitta på universitetet så länge, åka in till stan för att vittna. Så kan man leta jobb samtidigt också. Jag kom på en anställningsintervju en gång i våras men fick det inte. Och det var ändå ett sån't jobb där jag hade haft en chans...

Mer om att vittna. En annan intressant grej jag reflekterat över senaste året jag varit ute och evangeliserat en del, har varit om jag alls hade orkat detta om jag jobbade. Jag tänkte lite på det under dessa veckor nu. Det hade inte varit omöjligt, men väldigt jobbigt. Efter att ha stått på golvet så ska man stå på gatan efteråt. Jag vill rikta min uppskattning till er som gör detta.

För övrigt, inte mycket tillfällen att vittna på rasterna. Än mindre bekanta mig då det är en kort tid och jag som sagt är en asocial, blyg och feg person. Jag blir mobbad vilket som... >_> ba' skoja, de var snälla.
Jag låter bli att svamla mer.

Detta är slutsatsen, när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud, det hör alla människor till.
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen,
med allt som är fördolt, vare sig det är gott eller ont.
(Predikaren 12:13-14)

söndag 22 augusti 2010

Ju mer Kristus lidit för oss... (Thomas Brooks 1608–1680)

Ju mer Kristus lidit för oss, desto kärare bör vi ha Kristus. Ju större och bittrare Kristi lidanden varit för oss, desto större och ljuvligare bör vår kärlek vara till Honom. Å mina vänner! det finns ingen kärlek förutom en strålande kärlek, som alls passar till den käre Jesu överlägsna lidanden. Åh,
älska Honom över era begär,
älska Honom över era relationer,
älska Honom över världen,
älska Honom över alla era nöjen och njutningar;
ja, älska Honom över era egna liv!

Säkerligen, ju bittrare Hans lidanden varit för oss, desto mer utomordentlig bör vår kärlek till Honom vara. Åh, hur skulle detta upptända vår kärlek till Kristus! Åh, om våra hjärtan vore mer påverkade av Kristi lidanden! Vem kan kliva på denna heta glöd, utan att hennes hjärta skulle brinna i kärlek till Kristus?

Åh, Kristi oändliga kärlek, att Han skulle lämna Sin Faders sköte, och komma ned från himlen, för att kunna bära upp er till himlen; att Han som var en Son skulle anta en tjänares gestalt:
så att ni slavar - skulle kunna göras till söner;
så att ni fiender - skulle kunna göras till vänner;
så att ni vredens arvingar - skulle göras till Guds arvingar!

För att rädda oss från evig undergång, var Kristus villig att bli till kött, att bli frestad, övergiven, förföljd, och dö på ett grymt kors! Åh vilka kärlekslågor dessa saker bör upptända i våra hjärtan till Kristus!

Åh, låt en lidande Kristus ligga närmast era hjärtan!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 21 augusti 2010

Tyst under Guds svidande spö (Thomas Brooks 1608–1680)

Tänk på detta, kristen, att alla dina . . .
prövningar och bekymmer
faror och eländen
kors och förluster
som du möter i denna värld
är det enda helvete du någonsin kommer få!

Här och nu har du ditt helvete.
Härefter ska du få din himmel!

Detta är det värsta skick du är i;
det bästa har ännu inte kommit!

Lasarus hade sitt helvete först, och sin himmel sist;
Den rike mannen hade sin himmel först, och sitt helvete till sist.

Du har de enda värkar, och smärtor, och kval här - som du någonsin kommer att få!
Din bekvämhet, och vila, och njutning - har ännu inte kommit!

Här får du allt ditt bittra;
dina sötsaker har ännu inte kommit!

Här får du dina sorger;
dina glädjeämnen har ännu inte kommit!

Döden kommer göra slut på alla dina synder
- och allt ditt lidande!

Döden kommer bli en ingång för de glädjeämnen, förtjusningar, välbefinnanden
- som aldrig kommer få ett slut!

Vem kan allvarligt meditera över detta
och inte vara tyst under Guds mest svidande spö?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

fredag 20 augusti 2010

Se upp! (J.R. Miller, 1840-1912)


"Jag lyfter mina ögon upp till bergen. Varifrån skall min hjälp komma? Min hjälp kommer från HERREN, som har gjort himmel och jord." Psalm 121:1-2

Det är gott att alltid se upp. Tusentals människor krymper sina liv och hindrar möjligheter för tillväxt i sina själar, genom att titta nedåt. De håller sina ögon alltid insnärjda i ynka jordiska sevärdheter, och missar härligheten i kullarna som genomborrar molnen och himlarna som välver sig över dem!

Det finns en berättelse om en pojke som en dag fann ett guldmynt på gatan. Ända sedan detta hände höll han sina ögon på marken medan han gick, och letade efter mynt. Under en lång livstid, hittade han ett stort antal mynt, men under tiden såg han aldrig blommorna och träden som växte i en så underbar skönhet överallt; han såg aldrig kullarna, bergen, de ljuva dalarna, de bildsköna landskapen; han såg aldrig den blå himlen. För honom var denna förtjusande värld endast en dammig väg, trist och ovacker, bara en plats där man kan leta mynt.

Detta är egentligen historien om de flesta människors liv. De lyfter aldrig sina ögon från marken! De lever bara för att samla pengar, att lägga fält till fält, göra upp planer för makt eller finna nöje. Eller, om deras sökande är lite högre, är det ändå bara efter jordiska ting. De lyfter aldrig sina ögon upp till Gud! Det finns ingen blå himmel i deras tavla. De omfamnar inga himmelska syner. De är utan Gud i världen.

"Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden." Kolosserbrevet 3:1-2

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 19 augusti 2010

Ett osvikligt prov! (Samuel Davies, 1723–1761)


"Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse!" 1 Korintierbrevet 16:22

Om du verkligen har Herren Jesus Kristus kär, då strävar du flitigt och försöker behaga Honom genom ett liv i fullständig lydnad. Kärleken önskar alltid behaga den person som älskas; och det kommer naturligt leda till ett uppförande som behagar. Detta, ska du då vara säker på, att om du verkligen har Jesus kär, då är det ditt livs strävan att behaga Honom.

Det enda sättet att behaga Jesus, och det bästa provet på din kärlek till Honom, är lydnad till Hans bud. Detta har gjorts till det avgörande kännetecknet av Kristus Själv: "Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." Johannes 14:23, 24

Jesus upprepar detta tema gång på gång i olika varianter: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig," vers 21. "Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud," vers 15. "Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er." Joh 15:14. "Detta är kärleken till Gud," säger Johannes; dvs, det är det säkraste beviset, och det naturliga, oskiljaktiga resultatet av vår kärlek till Gud, "att vi håller hans bud. Och hans bud är inte tunga." 1 Johannes 5:3; dvs, de kommer inte verka svåra för den som lyder dem utifrån principen av uppriktig kärlek.

Här, alltså, du som säger dig ha Herren Jesus kär - här är ett osvikligt prov på din kärlek! Gör du det ditt livs stora intresse att hålla Hans bud? Försöker du ärligt utföra varje plikt som Han har krävt, och det eftersom Han har befallt det? Och står du kraftigt emot och kämpar emot varje synd, hur medfödd, hur modern, hur lönande den än är - eftersom Han förbjuder den? Och är lydnadens väg behaglig för dig? Skulle du välja denna heliga väg till himlen, hellre än någon annan, om du fick valet?

Det att ni inte älskar Gud - om det fortsätter, kommer säkerligen leda er till helvetet. Ni passar inte för något annat ställe! Var bör Guds fiender vara, om inte i ett infernaliskt fängelse? Det är lika riktigt att kasta er i helvetet, som att man stänger in galningar i dårhus, eller upprorsmakare i en fängelsehåla! Ni är ju redan diaboliserade! Ni har just djävlars humör! Fiendskap mot Gud är den stora beståndsdelen hos en djävul, det är den värsta ingrediensen i denna infernaliska anordning; och detta har ni i era hjärtan, och, så att säga, införlivat i ert vanliga humör! Och vad tror ni det kommer bli av er? Döm själva: ska du inte bli dömd till den eviga eld, som bereddes åt djävulen och hans änglar, som du liknar?

"Om någon inte har Herren kär, skall han vara under förbannelse!" 1 Korintierbrevet 16:22

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

onsdag 18 augusti 2010

Vad var det för fel på honom? (Arthur Pink, 1886-1952)


"Ett fattas dig." Markus 10:21

De orden talade vår Herre till den rike unge mannen som närmat sig Honom med en så tydlig ivrighet och uppriktighet, och som hade några beundransvärda egenskaper som sällan finns hos unga män, särskilt välbärgade sådana.

Ändå fanns en fatal defekt, fortsättningen talar nämligen om för oss att han vände sig från Kristus och "gick bedrövad sin väg" (Mark 10:22). Vad var det för fel på honom? "'Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.' Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket." (Mark 10:21-22).

Det fanns en kamp mellan hans förvissningar och hans fördärv; han önskade tjäna två herrar - Gud och mammon; och när Kristus talade om för honom att det var omöjligt, blev han besviken.

Hans fatala brist kan beskrivas på en mängd olika sätt. Han hade ingen övertygelse om att han var en förfallen, förlorad och helvetesförtjänande syndare, ingen uppfattning om att han var en andlig spetälsk i Guds åsyn, ingen insikt om sin fullkomliga hjälplöshet att bättra sitt tillstånd. Även om han var religiös, var han fortfarande i karaktärsmörker, och därför, var hans tillgivenheter inte lyfta över denna världs fåfängligheter. Det fanns ingen kärlek till Gud inom honom; och följdaktligen, var han ovillig att förneka sig själv, överge sina avgudar, och ge Gud Hans rättmätiga plats i sitt liv, och tjäna, behaga och åtnjuta Honom. Han saknade en verklig och helhjärtad överlåtelse av sitt hjärta till Gud.

Är detta fallet med dig, kära läsare?

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 17 augusti 2010

Man måste ta emot en hel Kristus, med hela hjärtat (Thomas Sherman)

"Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn..." Johannes 1:12

Man måste ta emot en hel Kristus, med hela hjärtat.

Vissa instämmer med frälsningsvägen i sitt förstånd, men samtycker ändå inte med det i sin vilja. I bedömning är de för Kristus, men i tillgivenhet är de för andra saker. Det finns bara en del av deras själ som är för Kristus. Andra skulle vilja ha fördelarna som kommer från Kristus, men har ingen kärlek till Kristi person.

Vissa skulle bara vilja ha Kristus som Frälsare, men inte som Herre. De vill bara ha Honom som en Präst att frambära offer för deras synder, men inte som en Profet att lära dem, inte heller som en Kung att härska över dem. Så att, det endast är en del av Kristus, som de skulle vilja ta emot.

Men båda dessa riktningar är lika farliga; för, om vi vill bli frälsta, måste vi klamra oss fast vid Kristus med hela själens förmåga, med vilja, omdöme, tillgivenhet, osv. Och så, än en gång, vi måste klamra oss fast vid hela Kristus, Kristus i Hans väsen, person, ämbeten, osv. Om du därför på rätt sätt vill ta emot Kristus, se till att hela din själ tar emot en hel Kristus.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 16 augusti 2010

Jebusitfästen (J.R. Miller, 1840-1912)


"Kungen och hans män tågade nu mot Jerusalem och jebusiterna som bodde där i landet." 2 Samuelsboken 5:6

Jebusiterna hade fortfarande ett fäste i hjärtat av landet, och hade aldrig fördrivits. På samma sätt, finns det "jebusiter" i varje kristet hjärta!

I varje hjärta, finns små "jebusitfästen" som det verkar omöjligt för oss att erövra. Ibland är det en hemlig synd som fortlever, obesegrad, bland ett livs allmäna helighet. Ibland är det en kvarleva från den gamla naturen - som stolthet, världslighet, själviskhet, begär, eller bitterhet. Det finns många andra sådana ondskecitadeller, som reser sina stolta torn och motstår erövring.

"Vi har alla våra fel!" säger vi, och under denna "mantel" lyckas vi stoppa undan ett stort antal kära avgudar som vi inte vill lämna ifrån oss!

Vi måste ge akt på dessa olydiga delar av våra liv, så att varje tanke, känsla och humör kan bringas i underkastelse till Kristus. Det är farofyllt att överhuvudtaget lämna ett sådant oerövrat fäste i vårt hjärta!

"Vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus!" 2 Korintierbrevet 10:5

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 15 augusti 2010

Vore det inte bättre för dig att vara en katt eller hund? (Samuel Davies, 1723–1761)

"Ni vill inte komma till mig för att få liv!" Johannes 5:40. Ändå tror du att det inte är ett brott att du inte kommer till Jesus. Är detta ett konsekvent resonemang? Är det inte likadant om en rebell skulle tro att han kan ursäkta sig genom att säga: "Jag har ett så inbitet hat till min kung--att jag inte kan älska honom!" Eller som om en rånare skulle säga till sitt försvar: "Jag har en sån motvilja att vara hederlig--att jag omöjligt kan hjälpa att jag stjäl!" Skulle inte detta göra brottet värre, istället för att ursäkta det! Är den odödliga styrkan i ditt hat mot Kristus ett försvar för den? Är du mer ursäktlig genom hur mycket mer du hatar Honom?

Syndare, ge upp detta dåraktiga resonemang, för frågan är för viktig att slarva med! I korthet, vilka vädjanden och ursäkter du än gör, kommer du till slut finna att din undergång helt är på grund av dina egna perversa begär och val! Du VILL helt enkelt inte komma till Kristus för att få liv, och därför måste du gå under utan det. Denna reflektion kommer för alltid att plåga dig, att ni med vilje förstört er själva, och var skyldiga till det mest onaturliga självmord! Till er vill jag därför passande rikta denna förebråelse:

"Varför vill ni dö? Varför vill ni? Varför förstör ni er själva så frivilligt? Varför vill ni dö? Varför vill ni utan orsak för evigt gå under genom ert eget handlande? Vad kan vara större idioti än detta!"

I detta ljus avslöjas ofta syndarnas uppförande i de heliga skrifterna: "En oxe känner sin ägare," säger Jesaja, "en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting!" Jesaja 1:3. "Alla viker av i egen riktning," säger Jeremia, "likt hästar som störtar sig ut i striden! Till och med storken under himlen vet sin bestämda tid, och turturduvan, svalan och tranan passar tiden när de skall komma tillbaka. Men mitt folk," (vilka är dummare än dessa vildar!) "känner inte HERRENS domslut." Jeremia 8:6-7.

Att vägra erbjudandet av evig frälsning, när de framlagts på de mest rimliga villkor, är att rusa in i helvetet, hellre än att bli frälst av Jesu Kristi vänliga händer! Det är att lida den mest fasansfulla avrättning, hellre än att ta emot Kristi fria benådning! Det är att förkasta all himlens salighet, när den lagts fram fritt av Kristus! Det är att välja syndens nöjen för en tid, hellre än en evighet i den mest exalterade glädje!

Är det så en förnuftig varelse uppför sig? Nej! Visa mig den vilden, om du kan, som skulle handla så dumt angående saker som hon ändå förstår sig på. Vore det inte bättre för dig att vara en katt eller hund - än den råa människa som är kapabel till så mycket dumhet?

En odödlig själ förlorad! Förlorad för alltid! Förlorad genom sin egen envishet! Förlorad mitt bland frälsningsmedlen! Hur tragiskt är inte detta! Gud vanärad! Jesus förkastad! Hans kärlek avvisad! Hans blod förtrampat! Hans Ande bedrövad! Hur jämmerligt är inte detta!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 14 augusti 2010

The Cross And The Switchblade-film

Som ingen annan märkt är det David Wilkerson-tema och jag lägger upp den här filmen av hans bok Korset och stiletten om hans arbete med kriminella ungdomsgäng i New York. Den här filmen såg jag på youtube för några år sen och den ligger kvar. Det är den sanna berättelsen om vad som händer när en gudsman går i lydnad till sin Gud och vi ser fortfarande massor av frukt från detta. Se den, som tur är har du ju kvar datorn efter att ha skjutit ihjäl TV:n.fredag 13 augusti 2010

Om detta är lycka - så ge mig olycka! (Thomas Sherman)

"Det var en rik man som klädde sig i purpur och fint linne och levde var dag i glädje och fest." Lukas 16:19

Hur mycket lutar inte många vid anblicken av ett rikt världens barn, åt att avundas honom för vad han har? Men, för min del, tycker jag synd om honom istället för vad han saknar!
Han har talang, men den saknar förbättring;
han har en lampa, men den saknar olja;
han har en själ, men den saknar nåd;
han har skapelsen, men han saknar Skaparen;
han har ett stort hus, men han saknar himlen.

I detta liv flyter han på en ström av tomhet, som rinner vidare in i ett hav av förtret!

Och efter döden, kommer det sägas om honom: "Ta denna odugliga tjänare, bind honom till händer och fötter och kasta ut honom i mörkret! Överlämna hans själ till den eviga sjön av eld och svavel!"

Var är nu han som du avundas?

Det är då inte guld som kan rädda honom,
eller hans stora hus som då kan göra honom nöjd,
eller hans vänner som kan trösta honom.

Därför, om han är värd att avundas - vem kan då vara värd att tycka synd om?

Om detta är lycka - så ge mig olycka!

Herre, gör mig hellre fattig med ett heligt hjärta - än rik med ett ont trolöst hjärta!

"Förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld!" Lukas 16:24

"Och dessa skall gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv!" Matteus 25:46

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 12 augusti 2010

David Wilkerson - Jesus is coming

6 dagar kvar


på jobbet. Det är ett bra jobb åtminstone med tanke på att jag kan lyssna på predikningar och jobba samtidigt. Har denna vecka börjat lyssna på gamla predikningar av David Wilkerson. Har nästan hört igenom alla där nu och kan varmt rekommendera dem. Jag är mållös. Verkligen laddade med Guds Ande. Men var beredd på att du kommer börja se TV:n som en avgud som bör skjutas med hagelgevär. Och lite annan sån helgelse.

En av de jag lyssnade på idag var den här om Jesu återkomst. Han slår huvudet på spiken. De som sitter helt upptagna med att försöka räkna ut dagarna och tiderna, eller sätter upp diverse tolkningar och konstruktioner har missat poängen, kommer de att vara beredda när Jesus återvänder?

onsdag 11 augusti 2010

Kristi outgrundliga rikedom (Samuel Davies, 1723–1761)

"Kristi outgrundliga rikedom!" Efesierbrevet 3:8

Tänk på vilka rika välsignelser Kristus köpt åt Sitt folk; inte köpt med förgängliga ting som silver och guld - utan med Sitt eget dyrbara blod! Inköpspriset rekommenderar välsignelserna och gör dem omtyckta. Som om de skulle behöva en sådan rekommendation, de som är så stora i sig själva! Vad kan vara större eller mer passande välsignelser för syndare på väg till helvetet, än:
benådning för de skyldiga
friköpning för slavar
rättfärdighet och rättfärdiggörelse för de fördömda
helgelse för de oheliga
vila för de trötta
tröst för sörjande
Guds ynnest för rebeller och landsflyktiga
styrka för de maktlösa
skydd för de hjälplösa
och evig glädje för helvetets arvingar!
Och, för att sammanfatta allt - nåd och ära och allt gott och Kristi outgrundliga rikedom - för de usla och eländiga; för de fattiga, blinda och nakna!

Dessa är verkligen välsignelser, och, jämfört med dem, utarmas all världens rikedom och försvinner till intet!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 10 augusti 2010

Att nära en orm vid sin barm! (James Smith, 1802-1862)

Vandra i ödmjukhet med din Gud. (Mika 6:8)

Stolthet är en av våra största ondskor!

Att ge efter för stoltheten--är att nära en orm vid sin barm!

Guds nåd ödmjukar oss alltid; och det är bara när vi är uppriktigt ödmjuka som vi verkligen kan bli glada.

Gud nedlåter sig att vandra med den ödmjuka människan, men Han håller den stolta människan på avstånd.

Tänk på . . .
vilken vidrig syndare du var till din natur,
vilken ondska som nu lurar i ditt hjärta,
vad du hade varit utan Guds nåd
--och var ödmjuk.

Det enda du har som verkligen är gott--är den fria nådens gåva!

Allt du gör som är gott--är resultatet av Guds verk i dig!

Vad har du då att vara stolt över?

Vad har du då för anledning till att berömma dig?

Åh, ligg lågt i självförnedringens smuts!

Ha ödmjukande tankar om dig själv!

Beundra Guds barmhärtighet, nedlåtenhet och eviga medlidande--att ens lägga märke till en så vidrig, så ovärdig mask som du!

Studera den ödmjuke Jesu karaktär och uppträdande, och sträva efter att leva som Han levde. "Lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat." Matteus 11:29

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 9 augusti 2010

Att besegra världen (Arthur Pink, 1886-1952)


"Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro." 1 Johannes 5:4

En av den nya födelsens frukter är en tro som gör att dess innehavare kan besegra, inte bara de sensuella och syndiga sedvänjor, och de köttsliga regler och riktlinjer som den profana världen regleras av, utan även de lögnaktiga inbillningar och felaktigheter som den bekännande världen dödligt blir bedragna av.

Det enda som kommer eller kan "besegra världen" är en gudagiven - men självutövad tro.

Tron besegrar världen för det första, genom att ta emot in i sitt hjärta Guds ofelbara vittnesbörd om världen. Han förklarar att "världen" är en korrupt, förgänglig, fientlighet, som snart ska förgöras av Honom. Hans Heliga Ord lär att världen är "ond" (Galaterbrevet 1:4); att "allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från Fadern utan från världen" (1 Johannes 2:16); att "hela världen är i den ondes våld" (1 Johannes 5:19) och kommer "upplösas av hetta" (2 Petrus 3:10). När tron godtar Guds utlåtande om världen, är sinnet andligt upplyst; och dess innehavare ser den som något värdelöst, farligt och avskyvärt!

Tron besegrar världen för det andra, genom att lyda de Gudomliga befallningarna om den. Gud har bjudit oss: "Anpassa er inte efter den här världen" (Romarbrevet 12:2); "Älska inte världen, inte heller det som är i världen." (1 Johannes 2:15); och varnar oss att "Den som vill vara världens vän blir Guds fiende." (Jakob 4:4). Genom att lyda de Gudomliga föreskrifterna, bryts trollformeln den har över hjärtat.

Tron besegrar världen för det tredje, genom att uppta själen med mer ärorika, själsglädjande och förnöjande föremål. Ju mer den himmelska världens substans engagerar hjärtat, desto mindre grepp kommer denna jordiska världs skuggor ha över det. "Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat." (Hebreerbrevet 11:10)

Tron besegrar världen för det fjärde, genom att dra ut hjärtat till Kristus. Så som själen först befriades från världens makt och slaveri, genom att fly till Honom för skydd, så är det genom hela det kristna livet. Ju mer vi odlar verklig gemenskap med Kristus, desto mindre dragningskraft kommer den här världens struntsaker ha för oss! Frestelsens styrka ligger helt i våra tillgivenheters böjelser, "ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara" (Matteus 6:21). När Kristus ses som "ypperst bland tiotusen" (Höga Visan 5:10) och att "allt hos honom är ljuvlighet" (Höga Visan 5:16), kommer det som förtjusar det stackars världens barn, att stöta bort oss.

Världen vinner seger över de opånyttfödda genom att hålla deras tillgivenheter fångna och fånga deras viljor. Men den kristne besegrar världen, eftersom hennes tillgivenhet är fäst på Kristus och hennes vilja överlämnad åt Honom.

Här, alltså, har vi ett säkert kriterium som vi kan ha till hjälp för att avgöra vår kristna utveckling eller andliga tillväxt. Om den här världens ting har en mindre och mindre kraft över mig, då blir min tro starkare och starkare. Om jag nedvärderar de saker som de ogudaktiga värderar högt, då måste det betyda att jag växer i en upplevd och själsförnöjande kunskap om Kristus. Om jag blir mindre bedrövad när några av den här världens rikedomar och bekvämligheter tas ifrån mig, då är det bevis på att de har mindre grepp om mig.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

lördag 7 augusti 2010

Vår tids babylonska böcker! (Charles Spurgeon, 1834-1892)


Historien bakom den mänskliga okunskap som kallar sig själv "filosofi", är helt identisk med dårarnas historia! Om man skulle skriva dårskapens historia, skulle man få tillägna flera kapitel åt filosofin, och de kapitlen skulle bli mer avslöjande än vilka andra som helst.

Se upp för vår tids babylonska böcker! Guds sanning är den enda skatt vi söker efter, och Skriften är det enda fält vi gräver efter den i! Om du håller dig nära den inspirerade boken, kan du inte lida någon skada; du är vid urkällan till allt moraliskt och andligt gott. Detta är passande föda för Guds folk - detta är brödet som när det högsta livet.

Ordets andäktiga studie är inte bara ett undervisningssätt, utan en andakt där nådens förvandlande kraft ofta utövas, där den förändrar oss till Kristi avbild, som Ordet avspeglar.

I Skriften, finns balsam för varje skada, salva för varje sår. Åh, den underbara kraften i Skriften till att skapa ett hjärta av hopp, under revben av förtvivlan! Bland skarpa och starka frestelser, och skoningslösa och bittra prövningar, har Herrens Ord bevarat oss. Bland svårigheter som kvävde våra hopp och besvikelser som sårade våra hjärtan, har våra biblar gett oss en hemlig, oövervinnelig tröst.

Det finns ingen sann lära som inte blivit fruktsam i goda gärningar. Payson sade vist: "Om det finns ett faktum, en lära, eller löfte i Bibeln, som inte frambringat någon praktisk effekt på ditt humör eller uppträdande, var så säker på att du i själva verket inte tror på dem."

"Nådens läror" frambringar:
en fin moral
en stadig integritet
en utsökt renhet
en innerlig helighet
invigning i liv
lugn undergivenhet i lidandets stund
glädjefullt förtroende i dödsstunden.
Det måste verkligen vara ett evangelium, som kan frambringa sådana liv som dessa!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

torsdag 5 augusti 2010

Om ni vågar! (Samuel Davies, 1723–1761)

"Och jag såg en stor vit tron och honom som satt på den. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Och jag såg de döda, både stora och små, stå inför tronen. Och böcker öppnades ... Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön!" Uppenbarelseboken 20:11, 12, 15

Vilken häpnadsväckande scen är inte detta! Den stadiga jorden och himlen kan inte uthärda majestäten och skräcken av Hans åsyn; de flyr iväg förskräckta! Detta är Domaren som vi ska stå inför; och såhär visar Han sig!

Men är detta Betlehems spädbarn - som låg och tjöt i krubban?

Är detta den förmodade snickarsonen, den föraktade galilén?

Är detta sorgernas man?

Är detta Han som blev . . .
gripen,
dömd,
slagen,
bespottad,
krönt med törnen,
avrättad som en slav och brottsling, på korset?

Ja, det är Han! Den samme Jesus från Nasaret!

Men å vad annorlunda! Vad välförtjänt högt uppsatt! Himlen och jorden flyr för Honom!

Låt nu hans fiender visa sig med sitt förakt och ondska!

Pilatus - döm nu judarnas Konung som en upprorsmakare!

Ni judar, höj nu ropet "Korsfäst Honom, korsfäst Honom!" Böj nu knä i förakt, spotta Honom i ansiktet, och slå Honom! Säg nu till den gisslade bedragaren att Han ska dö!

Förakta nu Hans nåd,
skratta nu åt Hans hot, och
ta nu lätt på Hans missnöje - om ni vågar!

Ah! nu sviker deras mod, och skräck omger dem! Nu försöker de gömma sig i grottor och bland bergens klippor. Nu ropar de till bergen och klipporna "Fall över oss och göm oss för Hans ansikte som sitter på tronen och för Lammets vrede. Ty deras vredes stora dag har kommit, och vem kan då bestå?"

Men, ack! Det LAMM som en gång blödde som ett offer för synden - visar sig nu i ett LEJONS alla fasor! Åh! vad lyckliga de skulle skatta sig om de bara kunde gömma sig på havets botten, eller i någon klippa som bär bergens tyngd!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

tisdag 3 augusti 2010

Någonting särskilt, uppenbart, och annorlunda jämfört med andra människor (J.C. Ryle, 1816-1900)


"Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit!"
2 Korintierbrevet 5:17

Frågar någon mig vad vi kan förvänta oss att se i en sann omvändelse? Jag svarar - det kommer alltid synas något i en omvänd människas:
karaktär
känslor
uppträdande
åsikter
och dagliga liv.

Du kommer inte se perfektion i henne; men du kommer se i henne, någonting särskilt, uppenbart, och annorlunda jämfört med andra människor.

Du kommer se henne:
hata synden
älska Kristus
sträva efter helgelse
ha sin glädje i sin bibel
hålla ut i bönen

Du kommer se henne:
ångerfull
ödmjuk
troende
avhållsam
givmild
sannfärdig
godmodig
tålmodig
hederlig
hedervärd
vänlig.

Dessa kommer i någon mån vara hennes mål, dessa är de saker hon kommer eftersträva, oavsett hur ofullkomligt.

Hos några omvända människor kommer du se dessa saker mer uppenbart, mindre hos andra. Jag säger bara detta, var det än finns sann omvändelse, kommer något av detta synas.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

måndag 2 augusti 2010

Vårdar en huggorm! (J.R. Miller, 1840-1912)

"Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder." Kolosserbrevet 3:5-7

Ett nytt liv i Kristus kräver att dessa ondskor fullkomligt förstörs. Det är en skamlig lista som Paulus nämner. Vi skäms över att tänka att vi kan äga sådana egenskaper - eller att de kan bo i vårt hjärta! Vem skulle tro att någon av dessa vidriga saker skulle kunna finnas i någon som bär mänsklig skepnad! Ändå finns många av dessa otäckheter i var och en av oss! Våra hjärtan är av naturen orena fåglars burar!

Vad säger Paulus till oss att vi ska göra med dessa oheligheter? Han säger att vi ska döda dem. När vi finner någon ondska i oss själva, måste vi döda den, för den har ingen rätt att leva. Ett kompromisslöst krig bör föras mot all ondska. Den som hyser någon orenhet i sig själv - vårdar en huggorm som sakta men säkert kommer stinga honom till döds!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

söndag 1 augusti 2010

Men slarva lite till, då! (Samuel Davies, 1723–1761)

"Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun." Uppenbarelseboken 3:15-16

Är ljumhet och likgiltighet humör som passar en GLÄDJE som långt övergår våra nuvarande tankars och önskningars yttersta gräns; en glädje i den storlek som våra själar skulle kunna rymma i deras mest förbättrade och fullkomliga tillstånd; en glädje bortom graven, när detta kortvariga livs alla nöjen tagit en evig flykt ifrån oss; en glädje som kommer vara lika länge som våra odödliga andar, och aldrig tyna bort eller flyga ifrån oss?

Eller är ljumhet och likgiltighet humör som passar ett obeskrivbart ELÄNDE, ofattbart förskräckligt; ett elände tillfogat av en Gud med allsmäktig kraft och orubblig rättvisa på alla envisa, oförbätterliga rebeller, för otaliga, avsiktliga och fräcka provokationer; tillfogat med avsikt för att visa Hans vrede och göra Hans makt känd? Ett elände som utgår från den gudomliga förbittringens samlade raseri, av ett skyldigt samvetes våldsamma lidelse, av illvilliga plågodjävlar? Ett elände (vem kan hålla modet uppe under den fasansfulla tanken!) som kommer vara lika länge som den evige Guden kommer leva för att tillfoga det - lika länge som synden kommer fortsätta vara ond nog att förtjäna det - lika länge som en odödlig ande kommer bestå för att råka ut för det - ett elände som aldrig kommer mildras, aldrig avbrytas, aldrig, aldrig, aldrig få ett slut?

Och kom ihåg, att ett tillstånd i evig glädje eller elände inte är långt borta ifrån oss - utan nära oss, precis framför oss! Nästa år, nästa timme, eller nästa ögonblick - kan vi gå in i det!

Åh, herrar, passar en apatisk, oförsiktig attityd oss i en så allvarlig situation? Är ett tillstånd av så evig glädje - eller sådant elände; är ett sådant tillstånd som vi snart måste gå in i - en ickefråga för oss? Åh, kan du vara ljummen i sådana frågor? Har någon så oöverträffad dumhet nånsin setts under himlavalvet, eller ens i helvetesmarkerna - som vimlar av monstruösa och otäcka varelser? Nej! De gräsligaste demoner där nere kan inte ta lätt på dessa saker! Dödliga! kan du slarva med dem?

Men slarva lite till, då - sedan är ditt slarv slut, för evigt! Du kanske nu är likgilting om att förbättra din tid; men tiden är bestämd att fortsätta sin snabba bana, och skynda dig in i evighetens hav, även om du skulle fortsätta sova och drömma genom hela färden!

Därför vakna, stig upp - innan din dom fastställts och inte kan ändras mer!

Låt brottslingen, dömd att dö imorgon, förbli likgiltig inför ett frikännande; låt en drunknande man strunta i att ta tag i den enda bräda som kan rädda honom; men åh strunta inte och var inte likgiltig inför evigheten - och sådana häpnadsväckande verkligheter som himlen och helvetet!

Om ni betvivlar dessa saker - är ni otrogna.
Om nu tror på dessa saker, men fortfarande är oberörda av dem - är ni värre än otrogna! Inte ens självaste helvetet kan finna ett prejudikat till ett sådant beteende. Djävlarna tror - och bävar! Du tror - och slarvar med saker vars självaste namn slår allvar och fruktan genom himlen och helvetet.

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska