Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 6 januari 2011

Den helvetiska församlingen

Nu går Pingst FFS (lol)-ledaren Pelle Hörnmark ut och avslöjar sig själv. Dagen:
Han menar att det funnits en föreställning om att församlingen på jorden är en kopia av den himmelska. Därför fanns förr en "församlingstukt", alltså att man kunde bli utesluten om man inte följde reglerna.
Ja, den där gamla föreställningen som Jesus hade i Matt 18:15-20 - särskilt vers 18
Amen säger jag er: Allt vad ni binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad ni löser på jorden skall vara löst i himlen.
Pelle fortsätter stolt:
- Men vi har övergett den synen
Här har vi det alltså. Han säger det själv klart och tydligt, deras församling ska inte vara en kopia av den himmelska. Och jag håller med. Den är en kopia av den helvetiska församlingen. Ingen som kommer dit kommer att utmanas i sin synd, får höra Evangeliet och bli frälst, utan de välkomnas in i den falska tryggheten, får förbli som de är, oomvända, och få sitt slut i Helvetet.

Vi som däremot älskar Gud och människor, lyder Guds bud om att ha församlingstukt, driver ut ifrån oss den som är ond - ty vårt påskalamm Kristus är slaktat och låt oss hålla helig högtid med renhetens och sanningens osyrade deg (se 1 Kor 5) och varna människor för synden som leder till Helvetet.

Vi varnar även för dessa Satans bordeller som kallas "församlingar." Ett av minimikraven för en sann biblisk församling är nämligen att de utövar församlingstukt.

"Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Uppenbarelseboken 18:4)

Se vidare:
Paul Washer - Kärleksfull och medlidsam församlingstukt (Ur predikan Tio Anklagelser Mot Den Moderna Kyrkan - se hela här!)
Be för Sverige 2011
Varför jag Lämnade "församlingen"

Dagen: Swärd positiv till församlingstukt

27 kommentarer:

 1. Finns det ens några församlingar i Sverige som utövar församlingstukt? Om man vill gå med i en församling, vart ska man vända sig då tycker du?

  SvaraRadera
 2. Vill du bli tagen på allvar bör du varken läsa in mer än vad som står eller övertolka. Att se över sitt medlemsbegrepp är ett sundhetstecken, speciellt när det som sägs inte efterlevs i praktiken. Det betyder INTE att allt innan vare sig är fel eller behöver överges. Tvärtom kan en sådan process innebära att man återupptäcker något som gått förlorat. Flera församlingar, sammanslutningar etc. borde våga se över hur man bygger. /doff

  SvaraRadera
 3. Anonym: Jag vet inte om det finns några församlingar i Sverige som utövar församlingstukt. Jag känner till någon/ett fåtal bibliska församlingsplanteringar i landet däremot. Det första är att alla sanna kristna ska lämna de här falska församlingarna. Som jag skrivit i en av länkarna ovan så lämnade jag den falska församling jag var med i i våras. Sedan ska alla sanna kristna gå samman för att tillbe Gud och uppbyggas i sann biblisk församlingsgemenskap. Är på en liten början av detta med några syskon just nu där vi träffas i deras hem. Vi har ett viktigt arbete och ansvar framför oss att plantera bibliska församlingar.

  SvaraRadera
 4. Vad spännande! Lycka till!

  SvaraRadera
 5. doff: jag har citerat Pelle Hörnmark ordagrant ur Dagen-artikeln där han säger att de övergett synen, syftande på den urgamla bibliska läran om församlingen och uppmaningen om församlingstukt. Det är egentligen ett sedan länge känt faktum. Man förkastar församlingstukt, med stolthet, för att alla ska känna sig välkomna och bekväma.

  SvaraRadera
 6. Anonym: Tack. Är ledsen om jag inte kan hjälpa så mycket i frågan om någon uppriktigt undrar vart man ska vända sig. Har ju knappt något svar till det för min egen del heller, utan det är bara så att några måste börja ta initiativ. Och ligga på sitt ansikte inför Gud. Gud lät mig träffa några syskon och närheten som tänker ungefär likadant och vi är inte många, svårt att hitta. Svårt att få många att slita sig. Det är väl omöjligt utan Gud...

  SvaraRadera
 7. Vad jag vill läsa om? Guds kärlek och Hans nåd. Det vill jag läsa om.

  SvaraRadera
 8. Gud bevisar Sin kärlek till oss genom att Kristus DOG i vårt ställe medan vi ännu var SYNDARE. (Rom 5:8) Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där SYNDEN blev större, där överflödade nåden ännu mer. (Rom 5:20)

  Vad är vi för några och vad har vi gjort för att Jesus måste lida och dö för att vi ska kunna bli förlåtna? Varför behöver vi alls Guds nåd?

  Man kan inte ens komma i närheten av att tala om Guds kärlek och nåd om man inte först talar om Hans helighet, rättfärdighet, vrede, lagen, synden och domen. Gud älskar oss inte "som" vi är, Guds kärlek är mycket större än så - Han älskar oss TROTS att vi är vidriga kräk och att Han borde hata oss!

  Gud ger nåd och kärlek genom Kristus i överflöd åt ödmjukade och förkrossade syndare. De stolta och obotfärdiga har inget annat än vrede, dom, nöd och ångest och en evigt brinnande sjö att vänta sig. (Rom 3:8-9)

  SvaraRadera
 9. Daniel,
  Jag tycker att du ska tukta din egen mun (hand). Att skriva att pingstförsamlingar skulle vara Satans bordeller är ju verkligen uppåt väggarna!
  Så talar inte kristna om andra troende; de knäpper snarare sina händer och ropar ut sin förtvivlan mot Herren. Har du verkligen gjort det??

  Visst håller jag med om att det Hörnmark säger också är väldigt förvånansvärt, och verkligen obibliskt, egensinnigt, och att det säkert kan finnas en hel ytlighet men trots det finns det många sant kristna trossyskon inom pingströrelsen. Men har Gud anställd DIG som domare? Och är du en främling i ditt eget hjärta? Meditera hellre över det Paulus säger : "Därför är du utan ursäkt, du människa, vem du än är som dömer. När du dömer en annan fördömer du dig själv. Du som dömer handlar ju på samma sätt." ROm 2

  SvaraRadera
 10. Theodor: Bibliskt så beskrivs falska församlingar som skökor (vilket jag utifrån Bibeln tyvärr finner att bl a pingstföreningarna är.) Se även språkbruket t ex i Hes 16.

  Det fanns en tid då jag bad i förtvivlan till Gud, sömnlösa nätter, tårar, jag har bett för "pastorerna" och andra verksamma och verksamheter i den "församling" jag själv varit medlem i, jag har talat med dem. Vill de inte bättra sig så är det bara att skaka sanden av sandalerna. De är inte "andra troende."

  Visst finns det kristna trossyskon inom pingströrelsen (och andra samfund), men liksom när jag var där så lider de över vart allt är på väg. Bibeln uppmanar alla som är i dessa skökor: "Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor." (Uppenbarelseboken 18:4)

  Bibeln förbjuder oss inte att döma. Jesus sa att man ska fälla en rätt dom (Joh 7:24.) Det som fördöms är när man fäller hycklerska domar. Och faktum är att du själv dömer mig för att jag dömer!

  Vi är uppmanade av Bibeln och skyldiga att bestraffa, tillrättavisa och förmana (2 Tim 4:2); ge akt på dem som vållar splittring och kan bli till fall, i strid mot läran (Rom 16:17) etc. Den som älskar, varnar - och jag tycker det är väldigt tråkigt att det är så att man ska behöva göra det faktiskt.

  SvaraRadera
 11. Theodor: Jag är vän med Daniel irl och blir ofta illa berörd när jag läser den kritik han får. Han har inte valt en lätt väg, eller snarare så ser jag det som att han följer sin kallelse trots all den smärta det kan orsaka. Jag som känner Daniel, har aldrig någonsin sett honom som en person som sätter sig till doms över andra. Jag ser istället en ung man som, i sin kärlek till sina systrar och bröder, är villig att sätta sig själv i en svår sits för att kunna tjäna Herren och eventuellt rädda får som svälter i församlingen medans getterna matas feta och frodiga.

  Jag tror inte att någon av oss betvivlar att det finns sant kristna trossyskon inom pingströrelsen. Frågan är om dessa syskon får den andliga mat de behöver för att kunna växa i Herren? Jag har tillsammans med Daniel haft samtal med pastorer gällande detta, och har då fått svaret att gudstjänsterna inte är till för oss kristna. Gudstjänsterna är till för oomvända, vilket innebär att världen behöver tas in i kyrkan för att locka in det värdsliga folket. Det som sägs under gudstjänsten ska förhandsgranskas, ingenting som kan upplevas som stötande får yppas (stötande är då ex otaliga Bibelverser som handlar om omvändelse, dom, priset för att följa Jesus, sista tiden osv).

  Vi vill inte att våra älskade syskon ska gå förlorade, bli ljumma. Nej, leka domare ska vi inte göra. Agera när syskon blir förledda, ja, här bör vi inte tiga!

  SvaraRadera
 12. Bibeln beskriver via två bibelställen hur vi ska hantera frågan…

  Liknelsen om ogräset
  MATT 13:24 En annan liknelse framställde han för dem: “Himmelriket är likt en man som sådde god säd i sin åker. 25 Men då folket sov, kom hans ovän och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. 26 När nu säden sköt upp och gick i ax, visade sig också ogräset. 27 Då gick tjänarna till sin herre och sade: Herre, visst sådde du god säd i din åker? Varifrån har då ogräset kommit? 28 Han svarade: En ovän har gjort det. Tjänarna frågade honom: Vill du att vi skall gå och samla ihop det? 29 Nej, svarade han, om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. 30 Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge.”

  Mark 2:17 Jesus hörde det och sade till dem: “Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare.”

  Utifrån detta är det ganska solklart att ingen ska rensas ut ur församlingen…

  Kyrkan är inte till för de rättfärdiga utan för syndarna, har vi inte fattat det är vi snart ett minne blott.....

  SvaraRadera
 13. Nej var ser du i mitt inlägg att syndare ska förbli som de är...?

  Men för att utöva tukt eller tillrättavisning så måste vi vara 100% säkra på att vi handlar och bedömmer helt utifrån Guds vilja, det har historisk visat sig hur dåliga vi är på detta och människor har sårats för all framtid på grund av korkade människotankar......

  Därför skulle jag råda var och en i ansvarsfull position i församlingarna att inte ens tänka tanken innen de är 100% säkra på sin sak.....!

  Om du studerar Matt 13 lite djupare så ser du stora likheter med församlingen, tjänarna ska inte rycka bort ogräset utan det kommer Gud ta hand om vid tidens slut, vi vill så gärna springa före Gud i våra församlingar....!

  Jag är övertygad om att problemet ligger inte hos syndarna i församlingen utan det ligger på ett helt annat plan, en levande församling som låter den Helige Ande verka och där man har focus på Jesus kommer inte behöva nån mänsklig tillrättavisning eller kyrkotukt....

  Där kommer Guds Ande verka i människors hjärta så att de kommer att få syndanöd och söka bättring utan människors pekpinnar......

  Jag har riktigt starka exempel på detta där Gud talat till Pastorer att vänta..... Är vi för snabba kommer vi att både såra och skrämma bort människor, tvärtemot vad Jesus gjorde.....

  Domen kommer men låt Gud få ta hand om den....!

  SvaraRadera
 14. SimonKrigare: Jag får alltid dessa kommentarer till mina inlägg för att ni egentligen inte orkar läsa så mycket mer om vad man egentligen säger, utan utifrån era fördomar. Jag är inte emot evangelisation, det är en annan sak. Gudstjänsten är till Gud, där församlingen, de som är friköpta i Hans blod, ska samlas för att tillbe Honom och byggas upp med undervisning i Hans Ord och gemenskap, att vara salt och ljus och kunna vara trogna, starka vittnen i denna mörka värld när de är utanför kyrkan. Nu blir det istället att man tar in den mörka världen i "kyrkan" och där låter de Satans getaherdarna till pastorer de sanna fåren svälta ihjäl och dö till förmån för att de vill bli omtyckta av getterna.

  Ta och läs bibeltexterna om församlingstukt igen, Matt 18:15-20, 1 Kor 5. Det är nästan som att du menar att Bibeln säger emot sig själv när du framför dessa bibelställen. Din förståelse om dessa bibelställena är alltså felaktig. De handlar inte om att vi inte ska ha församlingstukt och att välkomna oomvända syndare att förbli som de är i församlingen.

  Matt 13:24ff får vi förklaring till i v36-43. Åkern är världen, inte församlingen. Notera att det kommer en dom där änglarna "skall samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet, och de skall kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder." Detta om något ska vi varna för så att människor omvänder sig och blir frälsta! Inte något du får höra i dina sökarvänliga horförsamlingar.

  I Mark 2:13-17 var Jesus hemma hos Levi. Han bjöd inte in syndare i kyrkan. Befallningen är att "Gå UT!" och predika budskapet om OMVÄNDELSE, inte locka in folk i kyrkan och låta dem vara oomvända som de är...

  SvaraRadera
 15. Sorry, du hann ta bort och lägga in ditt inlägg så det hamnade i oordning, men jag tror du ser mitt inlägg över ditt... Bless

  SvaraRadera
 16. Jag ber om ursäkt, min kommentar till SimonKrigare insåg jag inledningsvis skulle kunna uppfattas som lite ohövlig då jag skrev i all hast så jag tog bort den. Men han hann tydligen redan läsa den och svara så jag lade upp den här ovan igen. Här är mitt svar på nästa: Jag förespråkar inte det som pågått i pingst tidigare där man uteslutit folk men inte följt Bibeln om hur det ska gå till. Jesus ger mycket goda föreskrifter i Matt 18:15-20 för hur vi kan göra en riktig bedömning. Se "Kärleksfull och medlidsam församlingstukt" http://job25-masken.blogspot.com/2009/04/karleksfull-och-medlidsam.html

  Åkern i liknelsen i Matt 13 är som sagt världen och inte församlingen. Liknelser är menade att göra endast den poäng och betydelse Jesus menar med dem och de ska inte studeras djupare. Bibeln uppmanar till församlingstukt och säger inte emot sig själv.

  Har vi "focus på Jesus" i församlingen så lyder vi Hans bud om att utöva församlingstukt. Och följer vi Hans exempel så varnar vi för synd, nämner, pekar ut synd, domen och manar till omvändelse. Det är inte bara att predika människobehagande budskap, där man betygar människor allt annat än att de är onda helvetesförtjänande syndare. Snarare motarbetar de Andens verk att överbevisa om synd och domen.

  Jag har riktigt starka exempel på detta där Gud talat till Pastorer att vänta.
  Det här är utombiblisk uppenbarelse som ska prövas mot Skriften i så fall. Och just detta stämmer inte så bra med Bibeln alltså. Dessa "pastorer" bör sätta sig och studera Ordet istället för att inbilla sig röster. Pastorers (betyder "herde") jobb är enligt Bibeln att leda hjorden av Guds friköpta, inte underhålla getter.

  Domen kommer men låt Gud få ta hand om den

  Men vi måste vara tydliga att varna om denna dom, annars är vi inte kärleksfulla. Vad skickar det för signaler om vi inte konfronterar människor om deras synd? De tror sig inte vara syndare och de tror inte att de kommer bli dömda. De inser inte sitt behov av frälsning och varför Jesus behövde dö.

  SvaraRadera
 17. Daniel, jag inser att vi står på två helt olika plan i den andliga verkligheten, jag tror inte vi kommer att nå varandra i dagsläget, Gud gav mig en syn som 18 åring om just vad som skulle komma att ske med församlingen, jag är idag 47 år och har burit på och fått se detta förverkligas, tyvärr kommer många församlingar dö ut för de följer tradition och inte lever i relation.....

  300 församlingar läggs ner i Sverige, 30 nya startas varje år...... Församlingen är inte en byggnad, Guds församling är människor som du och jag och alla som tillhör Honom...!

  Därför gäller Matt oss tjänare oavsett om vi befinner oss i världen eller inte..... Till och med kyrkorna ligger i världen....;)

  Vi måste få mer vishet och med visheten blir man mer ödmjuk inför Ordet och människorna, den som är utan synd kastar första stenen......

  Tyvärr har det kastats alldeles för mycket sten från våra kyrkor.....

  Jag är också mycket tveksam om kyrkotukt verkligen är ett bud....? Sen missar du en viktig poäng.....

  MATT 18:21 Då gick Petrus fram och frågade Jesus: "Herre, hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?" 22 Jesus sade till honom: "Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.

  Altså 490 gånger........:)

  När tror du nån fick 490 chanser innan han uteslöts ur sin församling...?

  SvaraRadera
 18. SimonKrigare: Vad menar du? Att du är mer "andlig" av dig? Jag är å andra sidan övertygad att vi måste rätt utlägga och lyda Bibeln om vi ska ses som andliga och inte lita på utombibliska uppenbarelser eller inbillningar som människor har. Ödmjukhet mot Ordet går före ödmjukheten mot människorna. Ibland går inte både ock och då ska vi välja Gud. Men ska vi gå efter människors syner så kan vi ju ta denna jag skrivit om här: http://job25-masken.blogspot.com/2009/12/90-arig-norsk-kvinnas-syn-fran-60-talet.html den stämmer med Bibeln så den är OK.

  Att ha församlingstukt är helt klart ett bud enligt de bibelställen jag visat. Matt 18:15-20, 1 Kor 5.

  Nej, församlingen är inte en byggnad, utan alla kristna och vi har ett uppdrag i världen. Jag säger inte emot detta! Men var sak har sin plats. När det är gudstjänst så är det församlingen som ska samlas i byggnaden för att tillbe Gud, uppbyggas i Ordet, osv. Vi ska inte ta in världslighet där. Om någon otroende råkar komma in på denna gudstjänst så ska de känna sig avslöjade och dömda av alla (1 Kor 14:24.)

  I Matt 18:21 tas det upp personlig förlåtelse, inte församlingstukt. Igen, läs texterna om församlingstukt. Tror du Bibeln säger emot sig själv eftersom du tar upp dessa bibelställen?

  Dessutom, är det en som ber om förlåtelse, ångrar sig så ska de inte tuktas ur församlinge. De som ska tuktas är de som inte alls har någon ånger, som inte anser sig synda eller behöva bli förlåtna. De går i uppror mot Gud och visar inga tecken på att vara kristen, en del av den sanna församlingen. Detta gör man av kärlek till dem för att vara tydlig att de inte är frälsta utan på väg till Helvetet och måste omvända sig.

  SvaraRadera
 19. Hej igen Daniel, satt över en timme och gjorde ett långt inlägg, men det försvann, får se om jag får ork att göra om det.... Bless

  SvaraRadera
 20. SimonKrigare: Bloggers kommentarsfunktion är inte så bra. Jag beklagar. Det här har hänt mig med. Skriv i ett textprogram (anteckningar t ex) och kopiera in det för att vara säker på att ha kvar det.

  SvaraRadera
 21. Ja, man borde kanske kopierat texten innan...:)

  SvaraRadera
 22. Japp, envis som jag är så gör jag ett nytt försök....;)

  Daniel, vad jag syftade på var inte om man är mer eller mindre andlig utan att vi har vanrat på två helt olika vägar med olika erfarenheter, min väg har varit ganska annorlunda mot de flesta kristna vänner jag har..... Självklart ska vi följa Bibeln och det finns ingen motsättning i det...

  Jag växte upp i en liten by och med mina föräldrar aktiva i en Pingstkyrka blev jag så att säga med på vägen av deras välvilja...;)

  Först 15 år gammal insåg jag att jag inte kan leva på föräldrarnas tro, därför tog jag beslutet att döpa mig.... I dopgraven sa jag till Gud att nu får du andvända mig hur mycket du vill.....

  Det var ett livsförvandlande beslut och från den dagen var jag totalt förändrad, Gud börjde andvända mig på de mest märkliga sätt och det har hänt så mycket att jag skulle kunna skriva en hel bok om allt jag fått uppleva.....

  Du ska veta att det är en stor nåd för jag är verkligen inte en perfekt människa och det har förvånat mig många gånger att Han valt att andvända mig.... Men allt är nåd och jag är glad att jag tog beslutet att följa Honom vart han kallade mig.....

  Vid 27 år ålder sa Gud till mig att jag skulle ut, ut utanför kyrkans väggar... Så under 14 år verkade jag bland människorna där ute....

  Detta var en fantastisk resa där Gud fick många av mina fördomar att falla ihop som ett korthus...

  Samtidigt var det smärtsamt att inse vilka djupa sår vårt beteende satt i människors liv och det mest skrämmande var att jag var tvungen att inse att det var sant......

  Så när debatten dyker upp om kyrkotukt/medlemshantering kan jag inte hålla tyst, vi har betett oss (och gör fortfarande) så urbota dumt att det är pinsamt.....

  Jag hoppas du kan ta det utan att bli arg för det är inte min mening utan du får ta mig för vad jag är och pröva inför Herren......

  Men jag kan inte hålla med dig i vissa delar, jag ser inte att församlingstukt är ett bud så det får vi släppa....

  Däremot säger MATT 18:15 Om din broder har begått en synd

  Och i vers 21 läser vi:

  21 hur många gånger skall min broder försynda sig mot mig och få min förlåtelse?

  Man pratar om en broder i bägge verserna och det som syftas på är en broder i Herren.... Så jag ser inget personligt, allt hör samman....

  Det mest intressanta är att Bibeln har inte sagt att vi ska gå ut i hela världen och göra folk till medlemmar utan till lärljungar...!

  Medlemskap är ett mänskligt påfund och inte nått vi blivit ombedda.....!

  Jag lägger ingen större vikt vid detta men när jag läser Matt 18:17 så står inget om nån uteslutning... Han ska vara som en hedning eller publikan står det.... Så vart uteslutningar och medlemskap kommit in i bilden är när vi börjar bli religösa....

  Religon är död, relation är liv.......!

  Jag är stolt när jag berättar om vår församling, utanför dörren möts besökarna av en vägskylt, det är en förbudsskylt med texten "inga perfekta människor välkommna"

  På 2 år har vi tredubblats från ca 40 till över 120 och sett fantastiska frälsningsögonblick och många stora under..... Vi är stolta men inte nöjda, vi vill se fler komma till tro och jag är övertygad om att detta bara är början.....

  Men vet du vad, vi har verkligen inte kört med pekpinnar, människor har kommit med syndanöd och vi har fått be till befrielse.....

  Inte skulle väl ett sjukhus säga, nä nu har du varit sjuk flera gånger så nu stänger vi dörren för dig...????

  På samma sätt som Jesus kom för syndarna och inte för de rättfärdiga så måste vårt mål vara att få syndarna till oss och inte stänga dörren för dom, hur ska dom då få höra om Jesus och få sina liv förvandlade...????

  Bless

  SvaraRadera
 23. Tack för din envishet och att göra den här långa kommentaren igen. Nu förstår jag lite bättre var du kommer ifrån. Du har rätt i att vi har olika erfarenheter vi bör ha delat med varandra så att vi kan prata med en gemensam förståelse för den andre. Det är också viktigt att veta var jag kommer ifrån. Mitt blogginlägg här var väldigt kort så jag förstår om man kan dra förhastade slutsatser om vad man skriver. Därför hade jag innan gjort längre inlägg som jag länkade till och hoppas att de som kom in skulle läsa. Titta gärna i de som är under "se vidare" i inlägget ovan.

  Jag får göra längre inlägg om några av de saker du tar upp. Har planerat att t e x göra en utläggning av vad Jesus egentligen gjorde med syndare och publikaner, eftersom detta förvrängs mycket för att stödja sin sökarvänlighet som man har. Senaste året innan jag lämnade den "församling" jag var med i hade man säkert minst 3 predikningar om denna berättelse med samma förvrängda tillämpning.

  Du har rätt i att medlemskap i sig inte är nödvändigt bibliskt. Dvs att man har en lista över medlemmar. Församlingen är alla kristna i en kropp - och "medlem": lem betyder ju kroppsdel. Gudstjänsten är när församlingen träffas... som jag också skrivit om. Där kan ju icke-troende vara med också men man anpassar sig inte till dem eller försöker göra det bra för dem. Utan de ska i så fall bli utmanade i sin synd och i bästa fall omvända sig som jag nämnde tidigare utifrån 1 Kor 14:24. Gudstjänsten har bibliskt inte alls ett evangeliserande syfte utan församlingen ska "gå ut" och evangelisera resten av tiden. Men man behöver denna tid för sig själva med Gud för att uppbyggas och med full kraft gå ut igen. Och vad man gjorde i urkyrkan var att man skickade ut de icke-troende när det var dags för nattvard. Det är därifrån ordet "mässa" kommer. Så där ser jag att församlingstukten kommer i sitt egentliga bruk - personen får se att hon är behov av omvändelse innan hon har del i Kristi kropp - församlingen, och brödet..! Paulus skriver i 1 Kor 5 om församlingstukt, att vi inte ska äta med andra än sanna kristna. Här talar han om nattvarden alltså och inte vanlig mat. Han avslutar kapitlet med "driv ut ifrån er den som är ond!" Församlingen genom historien har alltid utövat församlingstukt.

  Förlåtelse och nåd ska alltid ges till den som är ödmjuk, förkrossad och villig att bättra sig och vill ha förlåtelse. Men de som är stolta, förhärdade och obotfärdiga, saknar ånger, vill inte bli förlåtna, de har vrede, dom, nöd och ångest att vänta sig, vilket Bibeln varnar om och vilket vi också varnar om om vi är kärleksfulla. Förhoppningsvis ger Gud dem omvändelse om vi troget delar Guds Ord med dem.

  Som sagt, se helst i länkarna i blogginlägget ovan. Andra tips du gärna kan se på:
  Videorna här om biblisk evangelieförkunnelse (den första har svensk text): http://job25-masken.blogspot.com/p/helvetets-mest-valbevarade-hemlighet.html
  Och hela predikan "10 anklagelser" av Paul Washer (svensk text): http://www.vimeo.com/7463906

  SvaraRadera
 24. Tack Daniel för ditt svar, jag är glad att du inte tog det negativt även om jag försöker vara rak i min inlägg, enligt vad jag förstår är du ganska rak också och det uppskattas......

  Jag vet och har fått profeterat 3 gånger över mig av 3 helt olika personer att min uppgift kommer att vara att stå upp och strida även när andra tycker jag är obekväm.......

  Oavsett om det är Pastorer församlingsledare eller andra i höga positioner, det kommer kosta mig men jag är villig att ta det när tiden är inne........

  Jag är gärna en sten i skon på religösa människor......:)

  Jag säger som en av texterna i Jerusalems låtar... Jag kommer kämpa tills jag dör, även om det kostar mig allt, även om det kostar mig hela mitt liv....!

  Mitt liv har inneburit att jag kan aldrig tvivla, allt för Honom....! Yes...!

  Önskar dig all välsignelse på din väg...... Bless

  SvaraRadera
 25. SimonKrigare: Må Gud leda dig rätt i din kallelse... hoppas du inte bara är ute efter att "kriga" ner "religiösa människor" eller folk som du inte håller med, utan är ödmjuk och förstår att du kan lära dig av andra också.

  Att man har fått profeterat över sig betyder inte att man är bäst på allt vad man än tror eller säger direkt utan vidare. Paulus skrev till Timoteus, som fått profetord över sig (1 tim 1:18) Gör allt du kan för att bestå provet inför Gud, likt en arbetare som inte behöver skämmas utan rätt delar sanningens ord. (2 Tim 2:15)

  Jag har också fått profeterat 3 ggr av 3 olika personer samma sak. Det betyder inte att man ska tro på det utan vidare. Eller att det bara är att luta sig tillbaka utan att ta ansvaret eller förbereda sig. Med tanke på storleken i det så lär jag ju ha blivit rätt besviken om jag blint trodde på det. Och gigantisk risk att bli högmodig. Känner också flera som fått "profetior" av någon självutnämnd profet, som de trott på och det har förstört deras liv. Så var försiktig med vad du tror på och att bli högmodig av det. Förakta inga profetior men pröva allt. Man behöver inga profetior om att man ska stå upp och strida för sanningen, det är vad Bibeln säger till oss alla att göra. Så profetian du fått stämmer med Bibeln men egentligen så hade du inte behövt det om du bara följer och tror på Bibeln. Bibeln är fullt tillräcklig till allt.

  Som sagt, må Gud leda dig. Har du den kallelsen så önskar jag välsignelse och att du inte blir högmodig utan söker utföra din kallelse på ett sätt som behagar Gud.

  SvaraRadera
 26. Daniel, självklart är jag inte ute efter att bara kriga, men om Gud ger mig uppdraget så är jag redo..... Ja ödmjukhet är viktigt och som jag skrev i mitt tidigare inlägg är jag varken perfekt eller förstår varför Gud väljer ut mig...

  Dessutom är det som jag skrev bara av nåd...! All ära till Honom i mig själv är jag ingenting...!

  Profetian som jag fått är ingen nyhet utan en bekräftelse som ger styrka att fortsätta i den uppgift jag är och jag är oerhört tacksam för just i denna tid är det så mycket som är på gång och ibland tvivlar även jag på om det jag upplever verkligen är från Gud...

  Just i dom stunderna är det underbart att få det uttalat av någon som inte har en aning om vad jag har för kall......

  Ja, högmod är livsfarligt och jag har varit med om det i tidiga år så det är nåt Gud verkligen har visat mig, så jag hoppas verkligen att jag aldrig någonsin hamnar där igen.....

  Jag får önska dig det samma och att du får följa Hans väg som finns utlagd för dig, för det finns inget häftigare man kan få vara med om och just i denna tiden rustar Gud för en kommande väckelse, men den kommer inte att bli som vi förväntar oss.......

  Bless

  SvaraRadera