Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 30 september 2010

Jes 14:24

Det har varit en så fantastisk vecka med frågesporten om Jes 14:24 här intill.
Och nu är den över.
Här är resultatet:Det var glädjande att 11 röstade jämfört med 5 förra veckan. Det är en dubbel ökning och en till.
Och som alltid, även i teologiska frågor, avgör majoriteten av människor vad som är rätt och fel. Inte. Men, det var rätt ändå.

Nästa fråga ligger redan uppe nu en bit ned till höger på sidan. Den baserar sig på Romarbrevet 8:29-30 som låter såhär:
Ty dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans Sons bild, för att Sonen skulle vara den förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat.
Frågan: Hur många av de som blivit kallade, förklarade rättfärdiga och förhärligade, har Gud INTE i förväg känt som Sina och förutbestämt?
Svarsalternativen:
Alla
Massor
Några
Inga

Vad klurigt!!!

Behatslacha! Lycka till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar