Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 21 mars 2013

SANN Framgångsteologi (Paul Washer)

Det finns framgångsteologi som är falsk och lovar ut guld och gröna skogar. Att man ska få framgång och bli rik och vara vid god hälsa i detta liv.

Här presenterar Paul Washer den sanna "framgångsteologi" som handlar om välsignelserna på välsignelserna i att lära känna Jesus mer och mer.Bibeln varnar för villolärare som är ute efter pengar och uppmanar oss att sträva efter den sanna rikedomen som är evigt liv i den kommande tidsåldern, där man ska se och vara hos Jesus Kristus för evigt.

Paulus skriver till Timoteus i 1 Tim 6:3-16, om de som ger falsk undervisning och ser gudsfruktan som en god affär (pengamässigt). Visst, skriver han, är gudsfruktan en stor vinning men då menas det inte med pengar!

Man ska vara nöjd med vad man har, kärlek till pengar är en rot till allt ont och de som vill bli rika råkar ut för frestelser och snaror och skadliga begär, kommer bort från tron och störtas i fördärv och undergång:

Ja, gudsfruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.
(1 Timoteusbrevet 6:6-10 SFB)

Pengabegär och sådant ska gudsmannen hålla sig borta ifrån, och istället sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet, kämpa trons goda kamp och försöka vinna det eviga livet - och få se Kristus.

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet. Kämpa trons goda kamp, sök att vinna det eviga livet som du blev kallad till och som du bekände dig till genom att inför många vittnen avlägga den goda bekännelsen. Inför Gud, som ger liv åt allt, och inför Kristus Jesus som inför Pontius Pilatus avlade den goda bekännelsen, uppmanar jag dig: bevara det som han har befallt rent och oförfalskat, till vår Herre Jesu Kristi ankomst, som han skall låta oss få se när tiden är inne, han, den salige, ende Härskaren, konungarnas Konung och herrarnas Herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus dit ingen kan komma, och som ingen människa har sett eller kan se. Honom tillhör ära och evig makt! Amen.
(1 Timoteusbrevet 6:11-16 SFB)

...