Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 24 mars 2013

Karaktärsdrag i den moderna kristna predikstolen! (J.C. Ryle, 1816-1900)

Så sade han till de folkskaror som kommit ut för att döpas av honom: "Huggormsyngel, vem visade er att fly från vreden som är på väg? Så bär frukter värdiga ångern!" (Lukas 3:7-8)

Det hade varit bra för Kristi Församling om den hade mer tjänare som talade klarspråk som Johannes Döparen.

En sjuklig motvilja mot starkt språk; en överdriven rädsla för att vara stötande; ett konstant tillbakaryggande från rakhet och klarspråk, är, olyckligtvis, för många karaktärsdrag i den moderna kristna predikstolen!

Kärlekslöst språk är tveklöst alltid något man ska ta avstånd ifrån. Men det finns ingen kärlek i att smickra oomvända människor genom att avstå från att nämna deras laster eller sätta mjuka namn på deras fördömliga synder!

Det finns två texter som glöms bort alldeles för mycket av kristna predikanter. På ett står det "Ve er när människorna talar väl om er!" (Luk 6:26)

På det andra står det: "Givetvis försöker jag inte att vara människor till lags! Nej, jag försöker vara Gud till lags. Om jag fortfarande försökte vara människor till lags, hade jag inte varit Kristi tjänare." (Galaterbrevet 1:10)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska