Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

onsdag 24 mars 2021

Utlåtande om corona-restriktioner

Våra reformerta bröder i Tyskland har som församling genom Herrens nåd skrivit ett offentligt utlåtande angående de aktuella coronarestriktionerna. Bland annat är det förbjudet för församlingar att sjunga till HERREN.

Utlåtandet är en respons till ett papper som skrivits av ca 50 ledande evangelikala ledare i Tyskland, som förfäktar åsikten att man måste lyda staten i alla lägen.

Istället delar våra bröder broder John MacArthurs syn, som är mycket kritiserad och utsätts för ärenkränkning även i Tyskland. De ansåg det viktigt att stå tillsammans med honom och andra som delar våra övertygelser. Broder James White har publicerat en engelsk översättning av detta utlåtande på sin webbsida (öppnas i nytt fönster).

Jag har också tidigare skrivit ett mindre, mer praktiskt, utlåtande om hur det förhåller sig med rätten att införa restriktioner, vilka som har det och under vilka omständigheter som vi bör följa dem. Jag publicerar det här.

Rätten att införa restriktioner: privata företag och personer, staten, församlingen

Privata företag och personer

Privata företag och fastighetsägare har rätt att kräva ansiktsmask och andra regler eller försiktighetsåtgärder för sina anställda som är bundna av sitt kontrakt, och kunder, hantverkare och affärsidkare som väljer att besöka deras fastighet för att köpa eller sälja varor och tjänster. Privatpersoner har också rätt att bära en mask på sin egen kropp. Å andra sidan har de också rätt till det motsatta. Människor har rätt att avstå ifrån att bära mask och avstå ifrån att besöka platser där markägare kräver mask. Markägaren har rätt att förbjuda människor, beteenden och maskbärande, och att avvisa dem från sin egendom med hjälp av rimliga medel för att upprätthålla sin äganderätt. Dessa rättigheter och friheter är givna av Gud genom Hans budord. Avtalsfrihetens princip framgår av bl a Matt 20:1–16.

Staten

Staten har inte rätten att införa restriktioner, kräva ansiktsmask och förbjuda människor att träffas, för den äger inte någon annan egendom än vad de har stulit från folket. Staten har inga rättigheter eller något existensberättigande enligt Guds Ord. Deras enda respekt kommer från deras svärd och dess enda plikt och uppgift (ej rättighet), där de under Guds försyn finns, är att upprätthålla lag och ordning genom att bestraffa dem som vill göra det onda genom att bryta Guds Lag (Rom 13). Deras uppgift är inte att ansvara för folkhälsan, lägga till extra lagar, regleringar och restriktioner o.s.v., eller ens rekommendationer

Vad regeringar jorden runt nu gör är inte att ta hand om folks hälsa – det kan människor själva! Om de hade brytt sig om människors hälsa hade de redan haft ett tillräckligt beredskapslager och resurser för sjukvården som de stulit nog med pengar för att kunna ha råd med och sluppit dessa inskränkningar som de nu gör från första början. (Inte för att jag är för socialistisk sjukvård, bara påpekar deras inkonsekvens med sig själva). Nej, de bryr sig inte om någons hälsa, utan det de gör just nu är att passa på att ta åt sig enorm makt för att inskränka på människors rättigheter och ta ifrån oss friheter, som är givna av Gud. Även den svenska regeringen kommer att göra det efter ett tag. [Stycket skrevs för ett tag sedan, nu har det skett, anm.] Det är alltså regleringar som inte behagar Herren. Jag ser också folk, inkl kristna syskon, i princip tillbe sina länders ledare; be till dem om räddning i nöden och berömma dem, beundra dem för deras insatser för att skydda sina länder, vilket gör mig djupt bedrövad i anden. Samma länder och ledare dödar ju flera tusen eller miljoner ofödda barn genom deras abortlagstiftning. Det är rent hyckleri, de bryr sig inte alls om liv och hälsa. Likt Herodes, ger de inte äran åt Gud, utan tar själva åt sig Guds roll som Beskyddare och Försörjare, livgivare och dödare. Vad som sker med sådana ledare säger Skriften: Herrens ängel slog honom så att han blev uppäten av maskar (Apostlagärningarna 12:23). Låt dem ta varning.

Församlingen

Guds församling är Guds egendom, dess ledare (äldste) är endast Guds förvaltare och de har inte rätt att ställa in det regelbundna tillbedjandet av Herren på Herrens dag, tvinga alla närvarande att bära mask eller på annat sätt gå utöver vad som står i Ordet om gudsdyrkan. Den enda principen som kan tillämpas är hur de sjuka placerades i karantän, så de som är sjuka bör stanna hemma. Principen finns även om att bevara livet, men covid går inte under denna princip eftersom det inte är så farligt som regeringen och media säger till oss.* Journalister och politiker har ingen medicinsk utbildning och vet därför inte så mycket om vad de skriver om eller beslutar, utan de tenderar i socialistiska stater att gå hand i hand: staten finansierar via presstöd journalisterna som i gengäld vinklar nyheterna för att cementera politikernas auktoritära makt; allt med det satanska målet att försöka förtrycka Guds församling. Till exempel genom att piska upp rädsla, som gör människor villiga att ta på sig och följa vilka krav eller "rekommendationer" som helst.

Istället måste Guds församling vara ett vittnesbörd om tro och tillit till Honom, inte till staten, visa hur man kan vara lugn mitt i all hysteri, tänka klart och förhålla sig sakligt. Men masker kan inte heller förbjudas för dem som känner att de behöver dem. Jag respekterar, som sagt, rätten att bära den.

*Oddsen att dö av covid:

<19 år 3/100 000

20-49 år 1/ 10 000

50 år 1/500

60 år 1/100

>70 år 5,4 %

(Källa)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar