Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 22 januari 2019

Demokrati: avguden som avled

Tror du på demokrati? Det gör inte jag. Demokrati är obibliskt. 51 % av befolkningen bestämmer inte vad som är sant eller rättfärdigt. Gud bestämmer. Demokrati är 51 % som tyranniserar 49 %.

Tror någon på demokrati längre? Kan någon tro på demokrati längre, när nu allt kommer omkring? Kanske gör folket i Sverige fortfarande det, som, trots att de blir förda bakom ljuset kvadrennium efter kvadrennium, ändå fortsätter med det. Men de politiker de valt in gör det inte.

Socialister är, som jag varit inne på tidigare, mästare på propaganda, och Socialdemokraterna och dess propagandaministeria, SVT och SR, är inga undantag. Snarare är de de allra mest mästerliga, för att de lyckas på ett slugt sätt - och inte på ett uppenbart sätt som i andra socialistiska eller kommunistiska diktaturer, såsom Sovjet och Nordkorea.

Den stora lögnen är ett begrepp inom propaganda som myntades av Adolf Hitler i Mein Kampf och som syftar på en lögn som är så kolossal att allmänheten utgår ifrån att ingen skulle ha mage att ljuga så stort. Tydliga exempel på detta är när de statliga radio- och tv-kanalerna kallar sig "public service", skanderar ut att de är "oberoende". Och nu häromsistens då Stefan Löfven förkunnar att de, med sin nya regering, står upp för demokrati och står emot antidemokrati.

Men deras maktövertagande är ju allt annat än demokratiskt. Drygt 79 % av Sveriges befolkning (och då menar jag hela Sveriges befolkning, inte bara "valdeltagarna", eller de som anses "röstberättigade") röstade inte på dem i valet i september. Räknar vi bort dem som blev dragna vid näbben - de som röstade på C och L i tron om en alliansregering - är det fortfarande en majoritet - 70 % som inte röstade på de som nu gjort sig till makthavare. Allt i "demokratins" namn. Den stora lögnen.

Stefan Löfven valdes i riksdagen till statsminister med 115 röster för och 153 röster emot. Helt demokratiskt. Den stora lögnen.

De säger att de gjorde det för att stoppa Sverigedemokraterna från att få inflytande - de är ju rasister, nazister, fascister och/eller allt möjligt annat som är, eller låter, dåligt. Varav det mesta antagligen inte är sant utan passar mer in på den regering som nu blev. Den stora lögnen.

Och oavsett, om man tror på demokrati och om 51 % röstar på nazister så har ju demokratin talat. Det är helt demokratiskt att ha röstat fram dem. Eller i det här fallet, när drygt 17 % - eller för att vara rättvis och använda samma måttstock som innan: 11 % - har röstat på "nazister", så borde de, för demokratins bevarande, ha proportionerligt inflytande, snarare än de som nu är med och regerar. I synnerhet då dessa, som nu är med och regerar, i senaste undersökningar tappat ännu fler sympatisörer och även hamnat under 4 %-spärren (som ju i sig inte heller är så demokratisk).

Undvikandet av extraval var ju inte heller demokratiskt. Istället för att låta folket välja igen så höll politikerna detta viktiga beslut för sig själva. För man kan ju inte låta folket välja på riktigt, alltför många gånger. Att ha val vart fjärde år är ju redan tillräckligt riskabelt, men då har man ju pengar och tid för ordentliga propagandakampanjer innan så att folk ska välja rätt! Flera av politikerna har istället nu pustat ut i förskott och visat sina rätta ansikten och, som sagt, sjunkit i de senaste opinionsmätningarna. De skulle ha demokratin emot sig.

Med dessa fakta på bordet så är det tydligt att ingen av makthavarna egentligen tror på demokratin. De tror på sin egen ideologi - och makten framför allt - som till varje pris måste bevaras.

I vilket fall som helst så skulle ju socialism råda - alla partier i riksdagen är ju socialister.

Ingen tror på demokrati. Jag tror inte på demokrati, politikerna tror inte på demokrati, du borde inte heller tro på demokrati.

Vi vet att det är Gud som härskar, Han krossar alla människors avgudar. Han har gjort detta för att blottlägga makthavarnas hyckleri och att, som så många gånger förut, visa att Han är den ende värdige Härskaren över Sin skapelse och Sitt folk, som råder i sanning och rättfärdighet.

Avguden Dagons förstörelse (1 Sam 5:2-7) Philippe-Jacques Loutherbourg d.y., 1793


Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. (Ef 1:20-23 SFB)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar