Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 3 februari 2023

Judas brev 1:4 och Folkbibelns teologiska vinklingar

Det finns en viss teologisk lutning i Svenska Folkbibeln, hur mycket jag än uppskattar ett alternativ till den hädiska Bibel 2000.

 
Folkbibeln har översatt Judas brev 1:4 "vissa personer vars dom för länge sedan är förutsagd i Skriften".

Den ordagranna översättningen är dock: "Vissa människor har ju börjat slinka in, som fordom är föreskrivna till den här domen"

Ordet föreskriva betyder bestämma, inte förutsäga eller skriva i förväg. När man föreskriver något så ger man en order, en befallning, en bestämmelse. Texten visar att Gud har förutbestämt vissa till att bli fördömda. Inte bara att "Gud såg in i framtiden och visste att de skulle gå förlorade och kunde därför skriva om det i förväg". Samtidigt som Gud förutbestämt, före jordens grundläggning, att de utvalda ska bli frälsta (Ef 1:4), hade Han också bestämt sig för att utelämna andra från utväljandet och låta dem gå förlorade i sina synder och bli rättvist dömda för dem (Rom 9:18-22).

Men i den Svenska Folkbibelns översättningskommité, särskilt 2015, verkar det ha slunkit in vissa med en teologisk bias som har översatt den för att passa sin egen teologi, och inte låta Bibeln själv i dess originalspråk utforma teologin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar