Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 13 augusti 2009

Trygga i Guds famn - tröst för förkrossade föräldrar

Om du nånsin varit med om ett barns död, eller behövt trösta en mamma eller pappa vars lilla barn dött, måste du kunna svara på några viktiga frågor: Var hamnar barn när de dör? Hur kan jag veta att min baby är i himlen? Varför skulle mitt barn dö?
Jag har tidigare länkat en annan youtube-video där John MacArthur svarar: här
Nedan är en video där han särskilt tar itu med frågan. Det är mer utförligt än i en talkshow och vi får även träffa verkliga föräldrar som genomgått denna sorg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar