Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 29 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #10

Tionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)Frågan: Var Jesu offer för obetydligt att behaga Gud? Om inte, varför återinför Gud djuroffer?

Hesekiel profeterade om djuroffer i Guds tempel (kap 43) EFTER slutstriden mellan det Goda och det Onda (kap 38-39). Om Jesus var det slutgiltiga offret, varför behövde Gud då återinföra djuroffer?

Svar: Hebreerbrevet (särskilt 8-10) är bra för att ta itu med denna fråga. Jag börjar bakifrån (kap 10, se vers 1-14) eftersom azsuperman01 vilar sin tuffa fråga på grundantagandet att djuroffren i templet faktiskt skulle vara verkliga offer som tog bort synd. Men det är de ju inte. Det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder (Hebr 10:4). Offren är bara en skugga av det som skulle komma (vers 1) - en sorts messiasprofetior. Jesus dog som det fullkomliga offret för Sitt folk i alla tider (vv 10,12,14) - dåtid, nutid och framtid. Så, om det skulle finnas djuroffer i ett tempel i Himlen, så hade dessa bara haft samma funktion som de i det jordiska i GT, de skulle endast illustrera vad Jesus gjorde en gång för alla, och är inte egentligen några verkliga offer.

Men kommer det då att bokstavligen finnas ett likadant tempel med djuroffer, som det jordiska i GT, i Himlen? Hebr 8:5 säger att även den jordiska helgedomen är en skuggbild av den himmelska helgedomen, och enligt 9:23 är också alla dess föremål avbilder av de himmelska tingen. Så detta är hur man ska förstå vad Hesekiel beskriver om. I stort sett är det samma ritning som Salomos tempel, och bör förstås på samma sätt. Inte bokstavligt, utan bildligt, lika bildligt som det jordiska templet i GT är en bild av Himlen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar