Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 21 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #9

Nionde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)Frågan: Om Gud inte vill att vi ska synda, varför gjorde Han så att det känns bra att synda?

I vissa fall känns det bra att synda. Sex är det främsta han tänker på här (som han nämner). Varför skapade Gud det så?

Svar: Gud gjorde inte så att det känns bra att synda. Men eftersom vi är onda syndare så älskar vi synden och njuter av synden. Även om Gud gett oss ett samvete så det inte känns bra egentligen, när vi får dåligt samvete, så är vi så fördärvade så, dels fungerar det inte riktigt eller blir avtrubbat, och så vill vi synda iallafall.
Job 15
14Vad är en människa, att hon skulle vara ren,
att en av kvinna född skulle vara rättfärdig?
15Gud kan inte lita på sina heliga, inför hans ögon är inte himlarna rena,
16hur mycket mindre då den som är avskyvärd och fördärvad,
en människa som dricker orättfärdighet som vatten!
Så står det i Bibeln om människan. Synden är vårt rätta element. Vi är avskyvärda och fördärvade. Vi trivs i avskyvärdhet och fördärv, som fisken i vattnet. Och vi dricker orättfärdigheten, synden, som om det vore uppfriskande, härligt vatten!

Angående sex, påstår azsuperman01 även att man bara får ha sex för att föröka sig enligt kristendomen. Fast det stämmer ju inte, regeln är att man bara får ha sex inom äktenskapet. En man och en kvinna. Det är en bild Gud lagt i Sin skapelse sedan begynnelsen, av Kristus och församlingen, och föreningen som äger rum i Himlen. (Se 1 Mos 2:24, Ef 5:21, Upp 19). Människan, som syndare, har perverterat det mesta av det som Gud skapade gott från början. Så då är inte synden själva saken i sig (sex, mat, osv) utan hur man missbrukar det och går utöver och trotsar vad Gud bestämt.

Jag luskade lite i azsuperman01 bakgrund (dvs, jag läste en kommentar under ett av hans videoklipp). Jag minns inte om jag skrivit att han säger sig vara en f d kristen som avföll efter att ha fått såna här tuffa frågor själv och nu ställer dessa till andra kristna. Egentligen visar det sig att han var en mormon, inte kristen, alltså. Så han måste ju ställa frågorna mest utifrån hur mormoner tror och inte alltid kristna. Även om mycket stämmer för hur kristna tror också, men bra att veta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar