Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 15 januari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #8

Åttonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)Frågan: Varför är Gud bara villig att ge extraordinära bevis till vissa människor istället för att ge samma grad av bevis till alla?

Det här är typ samma fråga som förra, fast han pratar om Paulus, som förföljde kristna och inte blev kristen förrän Jesus uppenbarade Sig. Så jag hänvisar till förra avsnittet för svaret. Jag vet inte om jag kan tillägga något, men understryka. Det handlar inte om tvivel på Guds existens utan, gudstroende judar som inte trodde på att Jesus är den Smorde. Det krävs ett gudomligt ingripande hos alla för att vi ska komma till tro. I 1 Kor 2:4-5 skriver Paulus: Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. Vi ville inte att er tro skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft.

Bl a Joh 1:12-13 och 1 Joh 5:1 visar att tron är ett resultat av att Gud har fött en på nytt. Gud väljer vem Han vill, vi som människor har inte tillåtelse att ifrågasätta Guds suveräna val, som jag också visade i förra inlägget.

Det finns också med en bonusfråga i denna video: Tog Gud bort Pauli fria vilja när Han uppenbarade Sig själv?

En bra fråga som jag själv använder med kristna som menar att människan har fri vilja och att Gud inte tränger sig på någon. Att människan har fri vilja är ju nämligen obibliskt. Hon vill inte ha med Gud att göra om hon inte först blir född på nytt och får ett nytt hjärta för Gud (för att anknyta till ovanstående.) Jag gick in mer på även detta i en tidigare av ateistens frågor som handlade om just fri vilja. Läs det här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar