Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 26 november 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #3

Tredje delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

(Tidigare frågor: #1, 2)Frågan: Vad är det för poäng med att ge oss fri vilja om vi inte får använda den?

Förutsättningen i hans fråga är att Gud gett oss fri vilja, men om vi använder den för att välja bort Honom och göra onda saker, så kommer Han att straffa oss. Vi får alltså inte använda den.

Mången predikan har man ju hört om hur Gud varit så god och gett oss den underbara gåvan "fri vilja." Som att åhörarna ska ändra sin inställning och börja tycka om Gud bara på grund av detta, och vilja bli kristna. Inget om människans totala fördärv, synd, domen, Evangelium, bot och bättring. Det verkar ju slå tillbaka på de här som predikar detta då, när det istället orsakar denna tuffa fråga från en skeptiker. Hur ligger det egentligen till med människans fria vilja? Westminsterbekännelsen kap IX om fri vilja:
III. Människan, genom sitt fall till ett syndigt tillstånd, förlorade fullständigt all förmåga att vilja något andligt gott beledsagande frälsning:a så att, en naturlig människa, alltigenom avog det godab och död i synd,c är oförmögen, genom sin egen styrka, att omvända sig själv eller att förbereda sig själv därtill.d

a Rom. 5:6; Rom. 8:7; Joh. 15:5. b Rom. 3:10,12. c Ef. 2:1,5; Kol. 2:13. d Joh. 6:44,65; Ef. 2:2-5; 1 Kor. 2:14; Tit. 3:3-5.

Så ligger det alltså till med människans fria vilja. Den finns inte. Hon varken vill, kan, kan vilja, vill vilja, eller vill kunna välja Gud. Förutsättningen för ateistens fråga är falsk (men jag klandrar honom inte, den är väl orsakad av kristna som tror på den fria viljan.)

Däremot har Gud gett människan ansvar, hon är en ansvarig varelse, som kommer att ställas till svars för sina handlingar. Gud har gett oss bud, befallningar, att lyda. Lagen säger t ex du ska inte mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott, det står inte du får mörda, ljuga, stjäla, begå äktenskapsbrott - om du vill! Och - Gud befaller människorna att de alla och överallt skall omvända sig (Apg 17:30) - inte, de behöver inte omvända sig om de inte vill.

Så, fastän vi i vårt naturliga tillstånd, är så fördärvade att vi inte vare sig vill eller kan klara det, så har vi ansvar! Guds lagar och befallningar kan alltså inte ge oss rättfärdighet, utan endast ge oss insikt om vår synd (Rom 3:20,) och vår totala oförmåga, och i slutändan ska det leda oss till att inse vårt fullständiga behov av Kristus och vända oss i förtröstan till Honom (Gal 3:24.)

Ännu en nyttig fråga från ateisten alltså, som får oss att tänka till om vad man ser som självklarheter i dagens kristenhet, och gå till vad Bibeln verkligen säger om vissa frågor!

1 kommentar:

  1. svårt att förklara om man är arminian.
    om man heter John Piper så är hans fråga enkel att svara på

    SvaraRadera