Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

torsdag 10 februari 2011

Om Kalvinismen Stämmer, Varför Evangelisera?

Eller: Varför predikade apostlarna när de som kom till tro ändå redan var bestämda till evigt liv? (Apg 13:48)

Gud har kallat mig att predika Hans ord och om jag visste att alla de utvalda hade en gul rand målad längs ryggen, så skulle jag sluta predika Evangeliet och börja lyfta på skjortor! - Charles Spurgeon

Första gången jag hörde talas om kalvinism var för ca 4,5 år sen. Vad jag fick veta om det då var att kalvinister trodde på predestination, att Gud förutbestämt vilka som blir frälsta och inte, och att man inte kan förlora sin frälsning.

Dessa är två av de fem punkterna/nådens läror som visar på vad kalvinismen lär. I det här inlägget ska jag rikta in mig på utkorelsen och just denna fråga som är i rubriken. Så detta är inte en heltäckande diskussion om kalvinism eller ett försvar.

När jag först hörde talas om kalvinismen så tänkte jag att detta var onödig information. Visst kan Gud ha förutbestämt allt men Han har ju likväl förutbestämt på vilket sätt de sakerna ska gå till. Han har befallt oss att predika Evangeliet. Så det var så jag tänkte och visste inte hur nära jag var hur kalvinisterna tänker också. Gud har bestämt "medlen" såväl som "målet." Men man ser ju det inte som onödig information, och det gör jag inte idag heller. Snarare blir man så tagen av Guds storhet, Hans suveränitet i frälsningen, och det påverkar verkligen hur tillber och lyder Honom - till det bättre. Man uppmuntras att troget predika Hans Ord, utan att förvanska det, för fastän man vet att detta är en dårskap för de som går förlorade - så är det Guds kraft för de som blir frälsta. Det är Gud som frälser och uppväcker de döda (Ef 2:1) i kraft av Sitt Evangelium, och inte vi som ska försöka övertyga de döda med vackra ord eller vishet.

Slå gärna upp och läs själv 1 Kor 1:18-2:7 (och lägg förövrigt märke till ord som kallat, utvalt osv).

Och vad var det som hade uppmuntrat Paulus att predika så i Korint? Herren hade talat till Paulus i en syn: jag har mycket folk här i staden. (Apg 18:10)

Så lika uppmuntrande är det för oss. Vi vet att Gud har folk där ute, som Han förutbestämt enligt Sin vilja, som aldrig kan omintetgöras (Ef 1:5, Jes 14:24), Han har bestämt att använda predikan, vi går ut i lydnad (Mark 16:15). De som är de utvalda "fåren", kommer att lyssna till Hans röst och tro (Joh 10:26-28.) De som inte tror blir dömda rättvist för sina synder, inkl att de hört och förkastat glädjebudet, och förblir vredens kärl som Gud förhärdar, också enligt Hans vilja, att äras genom att visa Sin vrede och gör Sin makt känd på dem (Rom 9:22). Hans vilja sker!

Tror man annorlunda (är t ex arminian) däremot, kan vi förstå varför det ser ut som det gör idag.. Man tror att människan har fri vilja om hon vill omvända sig och bli frälst. Då blir det istället upp till oss att försöka övertyga, och förvanska och göra budskapet anpassat så att folk ska godta det, och vilja ta emot det. Men då blir ingen egentligen frälst eftersom de inte får höra det sanna Evangeliet.

Titta gärna på detta videoklipp ur Amazing Grace: The History and Theology of Calvinism som tar upp den här frågan:(Några bra delar ur videon fritt översatt/återgett:)

Dr Roger Schultz: Ser man på USA:s historia ser man att de största väckelserna frambringades, genom Guds suveränitet, av människor som predikade nådens läror. Det första Stora uppvaknandet på 1730- och 40-talen, med Jonathan Edwards och George Whitefield, folk som förkunnade nådens läror.

Dr Stephen Mansfield: Den vanliga invändningen mot kalvinism är att den underminerar anledningen för att evangelisera, att om Gud redan utvalt så finns ingen anledning att evangelisera. Men faktum är att de största evangelisterna genom kyrkans historia har varit kalvinister. George Whitefield, säkert en av de största evangelisterna genom kyrkans historia och egentligen en av Amerikas grundare, var en kalvinist som ledde ett jättestort antal människor till Jesus och även andra. Så verkligheten är den att det är mer sannolikt att en man kommer predika Evangeliet om han vet att Gud suveränt valt att det ska ha framgång, istället för att det bara är baserat på människans vilja.

Eric Holmberg: Arminianen frågar ofta: varför då predika för hela skapelsen? Varför ödsla tid på de som inte bestämts till att bli frälsta? - Helt enkelt för att Gud inte berättar för oss vilka som är de utvalda...

Dr Stephen Mansfield: Det är del av anklagelsen mot de förlorade att de fått höra Evangeliet och inte gensvarat. För det andra så har Evangeliet delvis en "surdegseffekt" på kulturen, även ofrälsta påverkas av Evangeliet.

Eric Holmberg: Mycket av vad som kommer från kristen verksamhet idag har kompromissats genom humanismens surdeg som ser publiken som autonoma varelser som har rätt att döma Gud och Hans ord, ta ut vad de gillar och slänga undan resten. Så har man fått en resultatbaserad syn på själavinnande, där man verkar mer intresserad av hur många som gick fram till botbänken, än budskapets innehåll. Om inte antalet är tillräckligt, förändras budskapet för att få så många som möjligt att "ta ett beslut".

Istället för att söka de utvalda genom att ge föda åt "fåren," att predika Guds Ord som den helige Ande använder för att överbevisa de utvalda om deras synd, söker många efter stora antal. Man predikar inte längre om människans synd eller korsets blodiga stötesten. Så istället ger den moderna kyrkan föda åt "getterna."

Dr Stephen Mansfield: Den vanliga evangelisationsfrasen är att säga till otroende "Gud älskar dig precis som du är." Men den otroende kommer säga: "Om Gud älskar som jag är varför måste jag ändra på mig?" Vi måste göra oss av med det här humanistiska struntpratet!

Relaterat i Dagen:
Haggard: Jesus har gjort ett mirakel i mitt liv
Att leva i förnyelse kräver mod
Årets evangelist utsedd

12 kommentarer:

 1. Det är intressant att du tar upp detta. Vi kan behöva lite större förståelse för kalvinistisk teologi i Sverige. Jag är visserligen inte själv kalvinist, men jag har viss förståelse för dess sätt att tänka. Men jag tycker att Mansfield överdriver när du säger att de största evangelisterna varit kalvinister. Det är nog snarare så att man kan dela upp de stora evangelisterna i både kalvinister (som Whitefield och Edwards) och arminianer (som tex John Wesley och Charles Finney).
  Jag tycker förresten att det är lite konstigt att du kallar din blogg för Job 25. I det kapitlet talar ju Bildad. Hans ord får senare skarp kritik av Gud själv (Job 42:7-10) och är inte mycket att bygga på. Jobs tre vänner är helt enkelt usla teologer och bedrövliga själavårdare, eller hur?

  SvaraRadera
 2. Jonas,

  Tack för din kommentar. Nej givetvis har inte de stora väckelsepredikanterna och evangelisterna genom tiderna bara varit kalvinister. Wesley är ett bra exempel.

  Ang Job 25, en del säger det. Men ett av bokens syften verkar vara att undervisa även genom vännerna, fastän de tillämpar rätt teologi fel och kritiserar Job. Så där var väl deras största fel. Men eftersom de kan ha fel och får kritik senare så får ju det de säger om Gud testas mot övriga Skriften. Jag finner alltså inte att uttalandet i Job 25 är felaktigt utan stämmer med övriga Skriftens vittnesbörd om Gud och människan.

  Frid

  SvaraRadera
 3. Förresten, angående Finney så är han ett exempel på som nämns ovan. Han trodde att människan har fri vilja och att människan kan manipuleras till att ta beslut om hon vill bli frälst och att det inte är ett Guds verk. Det var han som började med detta som nu mynnat ut i vad vi ser idag, menar många. Det tas upp bl a i detta avsnitt av History of the Modern Gospel http://www.youtube.com/watch?v=IUze_WQngIk.

  Wesley däremot menade att det var ett Guds verk om jag förstått det rätt, så han är ett bra exempel på arminiansk väckelsepredikant.

  SvaraRadera
 4. Då kan vi ju hänvisa när Jesus kallar sig själv mask i stället i ps 22:7 om nu inte job 25 passar.

  SvaraRadera
 5. Ja, riktigt! Det är ju en messiansk psalm om vad som hände på korset, att Jesus blev en mask i vårt ställe eftersom vi är maskar.

  Gud kallar även Sitt folk mask i Jes 41:14.

  Människor kallas för långt värre saker än mask på andra ställen i Bibeln.

  SvaraRadera
 6. Det är bra Jonas att du i allafall inte går emot kalvinismen och kallar den villolära, som många har tendens att göra och blint blunda för det starka bibelstöd som finns bakom läran.
  Jag tror mera på den kalvinistiska läran utifrån de skrifter jag kan se än den arminianska.
  men, Jesus sa aldrig: på deras lära skall ni känna igen dem utan han sa: på frukten.
  så allt handlar om Jesus och ett pånyttfött hjärta ett förändrat liv och frukt.
  därför accepterar jag folk som har annan bibel tolkning än den Jag har.
  vi följer ingen teologi i första hand utan en frälsare.

  SvaraRadera
 7. Jo, mask i Jes 41:14 syftar på svaghet och ska inte ses som en förolämpning eller förakt från Guds sida.
  jag minns att Richmann gjorde ett grundligt studium av Bibeln
  för att se om Gud någon gång föraktar människan. Han
  kunde inte hitta något sådant. Istället såg han att föraktet
  alltid hörde ihop med Satan/Antikrists ande.

  Något utmärkande hos exemeplvis Adolf hitler var ju att han
  föraktade människor. Jämförde människor med djur t ex råttor.
  Insekter och ohyra. Det är ju inte svårt att ta livet av något man föraktar= inte ser som mer värt än en insekt.

  Men Gud ser inte på oss som Hitler gör, och vi ska inte se på
  varandra på det sättet. Vi är inte djur, vi är människor,
  Guds skapelse krona, Guds avbild.

  SvaraRadera
 8. Anonym,

  Vem är det som har sagt något om förakt?

  Gud älskar oss trots dem vi är. Han ser inget hos oss som är värt Hans kärlek och får Honom att älska oss utan tvärt om. Han borde hata oss för dem vi är.

  Se denna text: Du är inte en Gud som älskar ogudaktighet, den som är ond får ej bo hos dig. De övermodiga består inte inför dina ögon, du hatar alla ogärningsmän. Du förgör dem som talar lögn, HERREN avskyr de blodtörstiga och falska. Men jag får gå in i ditt hus genom din stora nåd. Jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. (Ps 5:5-8)

  Så jag håller inte helt med Richmann. Detta är inte Satan/Antikrist i den här versen utan HERREN Gud och det står att Han hatar och avskyr syndare.

  Bibeln målar upp en totalt fördärvad mänsklighet - fallen, syndig, ond, svekfull - se t ex Rom 3:9-19. Långt värre saker än mask ibland. Ändå har Gud faktiskt kärlek till oss att sända sin ädle Son att t o m dö för oss. Det här visar ju hur stor kärlek Gud faktiskt har. Knappast vill någon dö för en hederlig människa - kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. (Rom 5:7-8) Och vi är frälsta av nåd allena, inte av något hos oss själva utan det beror helt och hållet på Guds nåd och barmhärtighet.

  Sedan kommer en dom, då ska de som inte är frälsta uppstå till förakt och evig skam (Dan 12:2) - de kommer till Helvetet där Guds vrede och heliga hat utgjuts över dem för alltid.

  Så än en gång, kan inte säga att jag ser samma sak som Richmann. Men jag har inte sett hur det studiet såg ut och vad han gick igenom för texter.

  Frid

  SvaraRadera
 9. Han borde hata oss för dem vi är.

  Nej, jag håller inte med.Han borde döma oss, visst. Men han borde inte hata oss för dem vi är. Det är mot Guds natur. Han älskar oss, och därför sände han sin son för oss. Om Gud var en syndig människa som oss, då borde han hata oss. Men Gud är god och kärleksfull, därför kan han inte hata oss, bara älska. Även domen är utifrån att Gud är god. Eftersom Gud är kärleksfull så måste han döma syndaren, som inte är god.

  Ps 5 är Davids ord om Gud, i en poetisk text. Jag tycker inte att det är övertygande att använda denna text som argument för att Gud inte älskar alla människor.
  Nu är ju inte jag kalvinist, utan tror att Jesus dog för alla människor (hela världen: "pavta kosmos") men det är tydligt att motivet bakom Jesu offerdöd är detta: att Gud älskar människan, även de ogudaktiga. Ja, det var inte för de rättfärdiga Jesus kom, utan för syndare.
  Även Rom 3:9-19 är en poetisk text, Davids ord, inte Guds ord (om du förstår vad jag menar). (allt som David säger är inte nödvändigtvis sanningar bara för att han var en gudsman, plus att han uttrycker sig poetiskt).

  Du skriver:
  "de kommer till Helvetet där Guds vrede och heliga hat utgjuts över dem för alltid."
  Vad har du för bibelstöd för ett sådant uttalande?

  Viktor

  SvaraRadera
 10. Viktor,

  Vi håller ju med varandra om att Gud älskar syndare, och att Jesus kom för att frälsa syndare. Naturligtvis. Rättfärdiga behöver ju inte någon frälsning. Ingen människa är rättfärdig i sig själv.

  Samtidigt finns bibelverser som de ovan där det står att Gud hatar. Guds hat är ett heligt rättfärdigt hat och inte samma onda hat som vi människor har.

  Petrus skrev Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud. (2 Petr 1:20-21)
  Och Paulus: Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet (2 Tim 3:16)
  HELA Bibeln är skriven av människor, och ALLT det är inspirerat av Gud. Man gör lite för lätt för sig, att välja och vraka mellan vilka bibeltexter man vill tro på, om man ska kunna säga "Det är bara Davids ord," "det är bara Paulus," "det är bara Moses, Jesaja, Hesekiel, Sefanja..." osv. om bibeltexter. Därför vet jag inte hur seriös vår diskussion kan bli i fortsättningen? Ska jag ge dig bibelstöd för Helvetet så kommer du väl bara att säga samma sak?

  Frid

  SvaraRadera
 11. Diskussionen har gått för off-topic så inga fler kommentarer off-topic! :)

  Men jag ser att det är en del missförstånd och frågor som jag gärna bemöter, så maila mig (se under om+kontakt) så kan vi prata vidare om det, om så önskas.

  Vill klargöra:
  Gud har allmän kärlek till alla i detta liv (Matt 5:45) och särskild till de utvalda (Ef 2:4-5; 2 Tess 2:13.) Kärleken är villkorslös och baseras INTE på något vi gjort eller är.
  Samtidigt finns bibelställen om att Gud hatar och avskyr syndaren (inte bara synden. Bl a 3 Mos 20:23, 5 Mos 25:16, Ps 5:5-6, 11:5, Hos 9:15, och inte minst Rom 9:11-22) Vi måste våga se dessa och se spänningen här och inte avfärda det så lätt.

  Allt gott!

  SvaraRadera
 12. Wow, enda en skandinavisk kalvinist! Et sjelden, men velkomment, syn.

  SvaraRadera