Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 18 februari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #13

Trettonde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)Frågan: Varför var Gud så motvillig att offra Sig själv för dina synder?

Gud visste allt. Han visste hela världshistorien innan Han skapade den. Han visste att världen skulle falla i synd och att Han skulle bli tvungen att offra Sig själv till Sig själv. Men Han väntar i 4000 år med att offra Sig själv. Han försöker att göra en massa andra "räddningsplaner" för mänskligheten och för att slippa offra Sig själv. Han ber till Sig själv i Getsemane för att slippa bli offrad. Han verkar motvillig?

Svar: Jesus kämpade verkligen en kamp i Getsemane för Han visste att Han skulle bära Guds vrede för våra synder. Det som skulle kosta miljontals människor evigheters evighet var, av plåga i Helvetet, skulle Han ta på Sig själv. Så ja, det var verkligen en kamp för Honom - "motvilja" - men Hans vilja, Hans kärlek var större! (Mer om det i videoklippet längst ner här...)

Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe - när tiden var inne! Står det i Romarbrevet 5:6. Så det var en bestämd tid som skulle komma, som Gud bestämt och utlovat sedan evighet (Tit 1:1-3). När människan fallit utlovade Gud redan en kommande Frälsare (1 Mos 3:15) och har gjort det genom historien (vilket vi ser i Bibeln) där Han visat genom förebilder och skuggor om Han som skulle rädda oss från den kommande vredesdomen. Allting som händer ingår i Guds plan - det var inte en massa olika räddningsplaner eller nödplaner som om Han blev överraskad av vad som hände. Det var en sorts profetior, löften. Inget annat än Guds Sons blod kan rädda oss från Guds vrede.

Klipp ur en predikan av Paul Washer. Svensk text!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar