Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 11 februari 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #12

Tolfte delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)Frågan: Vilka saker skulle vara "omoraliska" eller "onda" om de begicks av Gud?

Gud har dödat/dödar alla och skapat allt inkl sjukdomar. Om det är gott, vad är ont i så fall?

Frågan kan besvaras i 3 lager

1 Vilka saker skulle vara "omoraliska" eller "onda" om de begicks av Gud? Inga. Gud är själv måttstocken för vad som är moraliskt gott och ont. Lagen utgår ifrån vem Han själv är. Utan detta kan vi inte alls avgöra något om vad som skulle vara gott eller ont. Ateisten måste själv anta att Gud finns för att sedan kunna säga något om huruvida Han är ond eller god, eller vad Han gör. Säger man att Gud är ond så hädar man och bryter själv mot Guds Lag, och är i själva verket ond själv.

2 För oss som enskilda människor att döda oskyldiga eller ge sjukdomar till oskyldiga är ont enligt Guds lag. Men Gud råder över Sin skapelse och straffar, med död och evig plåga i Helvetet eftersom vi förtjänar det. Det är gott och rättvist av Gud att göra det. Han har också gett denna befogenhet till människan i form av överheten (Rom 13) men inte enskilda människor alltså. Vi förtjänar redan nu att vara i Helvetet men ändå låter Gud oss leva. Får man sjukdomar här på jorden så är de ändå inte tillräckligt för det straff vi förtjänat.

3 Jag hade inte sett den här frågan förrän nu, och jag skrev ju även i måndags om Guds suveränitet. (Länk till det inlägget).

Några av bibelorden i det inlägget:
Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand. (5 Mos 32:39)
HERREN dödar och gör levande, han för ner i dödsriket och upp därifrån. HERREN gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer. (1 Sam 2:6-7)
Jag danar ljuset och skapar mörkret, jag ger lycka och skapar olycka. Jag, HERREN, gör allt detta. (Jer 45:7)

azsuperman01 har inte fel i att Gud skapat allt, inkl olyckor och sjukdomar och dödar - till sist alla. Gud kan/får göra, och gör precis vad Han vill med Sin egen skapelse. Gud styr och ordnar allt - till Sitt goda syfte - Hans ära och det bästa för de utvalda (Rom 8:28ff). I slutändan ingår allt i Guds goda plan. Därför är det gott att allting händer, även om inte alla enskilda saker i sig är goda. Även människans synd ingår ju i planen och leder i slutändan till att Gud äras. Antingen genom att Han uppvisar Sin rättvisa, vrede och makt när Han straffar den, eller Sin överflödande nåd när Han förlåter den genom Kristus; men synden i sig är ju också fel och människan bär själv hela skulden och ansvaret för sin ondska. Så Gud är inte ansvarig för synd och ondska. Men Han har suveränt förordnat allt och vi har inte tillåtelse att ifrågasätta Honom.

Nu säger du kanske till mig: Varför förebrår han oss då? Vem kan stå emot hans vilja? Men du, människa, vem är du som går till rätta med Gud? Inte kan väl det som formas säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan? Har inte krukmakaren den rätten över leret att av samma klump göra ett kärl för hedrande användning och ett annat för mindre hedrande? Men om nu Gud, fastän han ville visa sin vrede och göra sin makt känd, ändå med stort tålamod hade haft fördrag med vredens kärl, som var färdiga att förstöras, vad har du då att säga? Och om han gjorde detta för att göra sin härlighets rikedom känd på barmhärtighetens kärl, som han i förväg har berett för härligheten? (Rom 9:19-23)

1 kommentar:

  1. Väl svarat.
    Det finns en frestelse i att förlägga allt som vi upplever som ont till djävulen och allt som vi upplever som gott till Gud.
    Det finns många kristna som tror att vi människor definerar vad kärlek och godhet är och så kan vi utifrån detta "kräva" vissa saker av Gud som ju är en "god" Gud. Vissa "onda" saker kan Gud inte ha gjort eller tillåta.
    Dessa missförstånd beror på att nästan ingen har predikat om Guds helighet och vad den innebär de senaste 50 åren.

    SvaraRadera