Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

lördag 30 juli 2011

Amazing Grace del 1 (om kalvinismens teologi och historia)

theapologeticsgroup.com/​shop/​item.aspx?itemid=219

Vad är egentligen "kalvinism?" Gör denna lära människan till en deterministisk robot och Gud till syndens upphov? Fri vilja då? Om kyrkan godtar kalvinism, kommer evangelisation att kvävas, kanske till och med släckas? Hur kan vi balansera Guds suveränitet och människans ansvar? Vilka är skillnaderna mellan historisk kalvinism och hyperkalvinism? Varför förnekar män som Augustinus, Luther, Calvin, Spurgeon, Whitefield, Edwards och en mängd kända protestantiska evangelister den arminianska definitionen av fri vilja och stämplar den som villolära? Varför fördömer romersk-katolska kyrkan den reformerta läran om predestination och utkorelse för att istället omfamna teologin om fri vilja? Och varför håller så många protestanter, kanske omedvetet, med Rom i denna fråga?

“Amazing Grace - The History and Theology of Calvinism” (Kalvinismens teologi och historia) är den första videodokumentären som svarar på dessa och andra relaterade frågor. Denna fascinerande fyra timmars presentation i tre delar är detaljerad nog för att inte skyla över kontroversen. Samtidigt är den uppdelad i tio sektioner för att göra det rika innehållet hanterbart och tillgängligt för den genomsnittliga tittaren.

Del 1 utforskar historien bakom debatten. Den börjar med den centrala tvisten mellan Augustinus och Pelagius och fortsätter genom semipelagianska kontroversen, med särskilt fokus på debatten mellan Martin Luther och Desiderius Erasmus. Många tittare kommer att bli chockade över att upptäcka att teologin om fri vilja INTE var reformationens lära utan undervisningen hos den alltmer avfälliga romersk-katolska kyrkan. Den historiska delen avslutas med en slutgiltig historisk förklaring till de frågor som uppkom under kontroversen mellan kalvinism och arminianism. Genom att undersöka de fem punkterna i Arminianism och synoden i Dordrechts svar, kommer betraktaren se tydligt att den protestantiska kyrkan förstod hur evangeliet skulle äventyras om arminianismen rådde.

Amazing Grace: The History & Theology of Calvinism (Part 1 of 3) from Ner Rad on Vimeo.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar