Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 15 juli 2011

Tuffa Frågor För Kristna? - #24

Även om bloggandet är lite på sparlåga just nu så ska vi nog ändå kunna svara på en tuff fråga: Tjugofjärde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

Herren Kristus skall ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni förklarar det hopp ni äger. (1 Petr 3:15)

(Tidigare frågor: #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23)Fråga: Gud vill få äran. Av vem? Varför bryr Han Sig om det?

Människor, politiker, idrottare, musiker, vill få ära för vad de åstadkommer. De vill se bättre ut inför andra, dig och mig. Men varför vill Gud det?

Svar: Det engelska ordet "glory" betyder ära eller härlighet. Så här kan vi förstå att det görs ett litet utbyte av ordets betydelse mitt i. En s k, bait and switch, felslutet ekvivokation.

Med Guds härlighet och att Gud vill förhärliga Sig själv betyder det inte (alltid) att Han ska "impa" på andra. Gud har inte något behov av att ha någon att "impa" på eller få äran av. Eller att visa upp Sin härlighet för. Men ändå har Han skapat oss människor och änglar för att få se Hans härlighet, åtnjuta Honom och och förhärliga Honom ännu mer. Varför? Helt enkelt för att Han är så härlig att Han vill dela med Sig till andra. Det är en förmån för oss att få se Honom och Hans härlighet och att vi är objekt genom vilka Han väljer att ge Sig själv ännu mer ära. Detta är det största målet och viktigaste syftet i vår själva existens.

Men istället spottar människor på denna häpnadsväckande ofantligt stora gåva och förmån, som t ex genom att fråga "varför", jämföra det med sitt fördärvade släktes idrottare, publicister, politiker och popularitetstävlingar osv osv. Människan i sitt naturliga tillstånd är inte intresserad av Guds härlighet utan endast sitt eget ego. Fast detta förhärligar också Gud i slutändan då Hans rättfärdighet uppenbaras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar