Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

tisdag 12 juli 2011

Vad hade Jesus gjort? (James Smith, 1802-1862)

Hur ska jag ära Jesus idag?

För det första måste jag INVIGA mig åt Honom på nytt.

För det andra måste jag se till Honom efter allt jag BEHÖVER för dagen.

För det tredje måste jag EFTERLIKNA Jesus i allt jag gör.
Han framställs för oss i Sitt Ord som vår stora förebild;
därför bör vi sträva efter att efterlikna Honom.
Min uppgift bör vara...
  att tänka som Jesus tänkte
  att tala som Jesus talade
  att känna som Jesus kände
  och att uppträda som Jesus uppträdde
Ofta, väldigt ofta, bör vi stanna upp och fråga oss: Är detta likt Jesus?
  Skulle Han ge efter för ett sådant humör?
  Skulle Han använda ett sådant språk?
  Skulle Han främja sådana tankar?
  Skulle Han göra - som jag gör nu?
Eller, när vi inte vet vad vi ska göra, bör vi fråga oss:
  Vad hade Jesus gjort?
  Hur hade Han uppträtt i detta fall?
  Vad hade Jesus gjort under dessa omständigheter?
  Vad hade Jesus sagt?
  Vilket humör hade Jesus uppvisat?
Detta kommer ofta sända oss till Hans Ord.
Vi bör få kännedom om Hans liv.
Vi bör bli väl bekanta med Hans karaktär.
Och vad det hade bevarat oss!
Vilken ödmjukhet det skulle ge oss!

Jesus önskar att vi blir som Honom. Han har gett oss ett exempel för att vi ska följa i Hans fotspår. Han säger: Gör som jag gjort!

Så, om jag vill ära Jesus måste jag göra det till mitt intresse, och jag måste dagligen söka nåd att kunna efterlikna Honom i allt jag gör, alltid och överallt.
O att bli lik Jesus...
  i min familj
  i mitt företag
  i kyrkan
  och när jag är ensam med Gud!
Den som säger sig förbli i honom är skyldig att själv leva så som han levde. (1 Johannesbrevet 2:6 SFB)

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar