Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

söndag 3 juli 2011

Din Mors Undervisning (av James Smith 1861)

Förkasta inte din mors undervisning.
Ordspråksboken 1:8

En mors inflytande är stort; en mors kärlek är stark. Varje mor bör därför söka använda sitt inflytande vist, och för sitt barns eviga väl. Ett väldigt stort ansvar vilar på gudaktiga mödrar, som de bör inse, och när de inser det - bör de handla efter det. Moderns liv bör vara barnets lektion; och moderns ord, bör vara barnets lag. Moderns auktoritet, är i grund och botten kärlekens auktoritet; och moderns undervisning bör vara kärlekens undervisning. Med detta i åtanke, vill vi förstärka den inspirerade förmaningen till de unga, för

FÖREMÅLET I Fråga. En gudaktig mors undervisning. O vilken förmån att ha en gudaktig mor! En som känner till . . .
  själens värde
  Frälsarens person
  vägen till frälsning
  och makten i hennes eget hjärtas livsviktiga fromhet.
En sådan mor kommer lära sitt barn . . .
  att värdesätta vad som verkligen är viktigt och andligt
  att säkra ett frälsande intresse i evig sällhet
  att undvika det syndiga och farliga
  att göra det nödvändiga och rätta
  att åtnjuta det tillåtna och nyttiga
  att förbereda sig för det framtida och eviga.
Hon kommer så att inskärpa Frälsarens råd i sitt barn: "Sök först Guds rike och rättfärdighet." Frälsningen av barnets själ kommer vara närmast hennes hjärta. Den eviga och fullständiga invigningen av hennes barn till Gud kommer vara det hon siktar mot. För detta kommer hon undervisa, be och handla. Och inte heller kommer något mindre än detta någonsin att tillfredsställa hennes moderliga sinne.

Varje barn bör . . .
  noggrant vara uppmärksam på en mors undervisning
  samla på sig en mors lektioner
  minnas vad en mor ber om
  och försöka utföra en mors önskningar.
Så kom ihåg:

FRESTELSEN man Måste Motstå. När unga flyttar hemifrån och går in på ett driftställe, eller någon yrkesskola, eller yrke - finner de sig själva omgivna av nya omständigheter. De träffar ofta nya kamrater och lastas med nya frestelser.

Hemifrån, borta från en mors öga, utom räckhåll från en mors röst. Här är de benägna att glömma sin mors undervisning. En gång trodde de att de aldrig skulle det, aldrig kunde det - men det gör de!

Inte bara det, de frestas att förkasta en mors undervisning, och ta till sig en ny och oprövad livsregel, kanske raka motsatsen mot vad deras mor gav dem.

Så börjar de följa en annan bana, en som går utför. Det är mjukt och lätt till en början. Köttet behagas, ungdomens begär tillfredsställs, man lägger sig till med dåliga vanor, och död, evig död, finns på deras villovägar! O hur många unga män, hur många unga kvinnor, har blivit förstörda, genom att förkasta sin mors undervisning! Därav:

FÖRMANINGEN: "Förkasta inte din mors undervisning."

Tänk på en mors kärlek - så stark, så öm, så konstant.

Tänk på en mors visdom - nedlagd i hennes hjärta av din mors Gud.

Tänk på en mors omsorger för sitt barn - så djup, så livlig, så oavbruten.

Ett barn må glömma sin mor - men modern kommer aldrig glömma sitt barn. Barnets intresse av sin mor må dö ut - men moderns intresse i sitt barn kommer aldrig det.

En mors kärlek - är en odöende kärlek.

En mors vishet - är snabb och uppfinningsrik.

En mors omsorg om sin avkomma - håller lika långt som livet.

Tänk på att du möter din mor inför Gud i domen! Då kommer hennes lektioner att uppväckas i ditt minne - då kommer hennes böner och tårar komma fram inför dig på nytt. Då kommer hon fröjdas i din frälsning - ELLER samtycka i den rättvisa domarens dom, när han säger åt dig att gå bort ifrån honom till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar! Ja, din mor kommer samtycka med det som är rättvist, t o m i sitt barns eviga fördömelse - som en förhärdad, uthållig upprorsmakare mot Gud!

O hur allvarlig är inte tanken - en mor pliktig att vara ense med hennes barns förvisning från Gud och evig härlighet - till evigt Helvete! Tänk på att ha bilden på din mor - en helig mor, en förhärligad mor - stämplad på ditt minne för alltid i Helvetet. Tänk dig att höra den ömma, rörande rösten - som varnar, bönar och ber dig att fly till Jesus - stämplad på ditt sinne för alltid i Helvetet. Tänk på att ha din mors undervisning och din mors försök att frälsa dig - för alltid inför dig, när allt hopp är borta, och varje utväg spärrats, spärrats för evigt!

Tänk på hur du nu kan lägga till hennes lycka, genom att besluta dig för Gud; ELLER öka hennes sorg, genom att fortskrida i dina överträdelser.

Unge man, unga kvinna, vid all ömhet i en mors kärlek, vid den intensiva omsorgen i en mors hjärta - om du inte vill förkorta hennes levnadsdagar, eller förbittra hennes dödstimmar, bönfaller jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Vid den skräckinjagande tanken på att möta din mor som ett vittne mot dig på den yttersta domen, och på att höra henne intyga sitt godkännande till fördömelsen som avkunnas dig, vid Frälsaren som du förolämpat och förkastat - bönfaller jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Vid den otäcka tanken på att bli . . .
  hemsökt av minnet av din mors gestalt
  plågad av minnet av din mors böner
  och helt genomborrad av hågkomsten av din mors tårar - som du måste ha i Helvetet för evigt; bönfaller jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Eftersom du så stort kan lägga till din mors glädjeämnen, ELLER öka din mors sorger; vid ett barns kärlek, vid ett barns plikt - ber jag dig: "Förkasta inte din mors undervisning!"

Få inser en mors värde som de bör, medan de har en - särskilt en gudaktig mor. Men när döden gjort sitt med henne, när hennes själ avrest, kommer det, att se på en mors lik, följa kistan som innehåller en mors kvarlevor, eller stå vid en mors grav - att uppväcka underliga tankar, nya känslor, och kanske bitter ånger. Medan du har en mor - älska henne, lyd henne och gör hennes hjärta glatt.

Många glömmer och överger sin mors undervisning, när de är borta från henne. Detta är ovist, det är ovänligt, det är otacksamt. En mors råd . . .
  är osjälviskt
  är bara för hennes barns bästa
  är ett resultat av den djupaste kärlek
  och ofta frukten av de mest ivriga, ihärdiga böner.
Men alltför många förkastar sin mors undervisning!
De har fascinerats av sina kamrater
förletts av ett otroende hjärta
tjusats av en falsk och fåfäng värld
och fångats i en grym och slug djävuls snara.
Många kommer önska sig - men önska sig förgäves, att de aldrig haft en sådan mor!
Det kommer öka deras dom
lägga till deras plågor
och ge styrka åt de bittra kvalen som frambringas av hopplös förtvivlan!
Tankarna på vad deras mor var, vad deras mor gjorde, och hur deras mor försökte hindra deras undergång - kommer göra Helvetet tio gånger hetare för många barn till gudaktiga föräldrar, än det annars skulle vara.

Men å andra sidan kommer många välsigna Gud för alltid för . . .
  en mors kärlek
  en mors exempel
  och en mors undervisning.
Den kärleken vann hjärtat för Jesus;
det exemplet var en konstant lekton om varning, tillrättavisning och instruktion;
och den lagen tvingade själen att böja sig för Kristi spira och endast förtrösta på hans välsignade namn.

Unga vänner, försök att inse värdet av en gudaktig mor, medan ni har en! Låt aldrig, aldrig någon eller något fresta dig att förkasta hennes undervisning, så att du i Helvetet inte bittert och evigt får ångra det! Utan låt en mors kärlek, en mors exempel och en mors lag leda dig direkt till Jesus, så att du till sist får möta din mor med glädje och bo med henne i Himlen för alltid!

(Min översättning)

Grace Gems (engelska)
Grace Gems översatta till svenska

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar