Herraväldet och fruktan tillhör Gud, fridstiftaren i höjden. Kan hans skaror räknas? Över vem går ej hans ljus upp? Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan, det krypet, människobarnet, den masken. (Job 25:2-6 SFB)

fredag 3 december 2010

Tuffa Frågor För Kristna? - #4

Fjärde delen i den fortsatta "Tuffa Frågor För Kristna"-serien.
En serie där vi utmanas av ateisten azsuperman01 på youtube, och svarar.

(Tidigare frågor: #1, 2, 3)



Frågan: Tror du verkligen att du förtjänar att bli torterad?

(Han menar Helvetet, som är en evig tortyr.)

Svar: Ja.

Jämför man sig med Guds Lag ser man tydligt att man är en brottsling som förtjänar straff. (Det är förstås naturligt för vilken brottsling som helst att inte vilja bli straffad, eller att inte hålla med om straffet som domaren utmäter.)

Han säger också något om att titta på film med våld och tortyr i - och tänka sig att man verkligen förtjänat det. Nu är ju våld, i verkligheten eller på film, inte något som vi ska finna nöje i, men ja, jag har sett sådana filmer och tänkt mig in i den situationen att bli torterad. Men det man ser på film kan aldrig komma i närheten av det man kommer att genomlida i Helvetet. Vi har Bibeln:

Så skall det vara vid tidsålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. (Matt 13:49-50)

Den som tillber vilddjuret och dess bild och tar dess märke på sin panna eller sin hand, han skall själv få dricka av Guds vredes vin, som oblandat hälls i Guds vredes bägare. Han kommer att plågas i eld och svavel inför de heliga änglarna och inför Lammet. Röken från deras plåga stiger upp i evigheternas evigheter. De har ingen ro eller vila vare sig dag eller natt, dessa som tillber vilddjuret och dess bild och tar emot märket med dess namn. (Upp 14:9-11)

Det är nyttigt att tänka på Helvetets plågor åtminstone ett par gånger om dagen, i bön:
  1. I tacksägelse till Gud för att Han låter en leva trots att man redan förtjänar att vara i Helvetet; att Han låter oss andas Hans luft, har tak över huvudet, mat för dagen; och inte minst frälsningen ifrån Helvetet (Rom 5:9) - att vi alls fått höra Evangeliet, blivit pånyttfödda, fått omvändelse, tro, rättfärdiggörelse, helgelsen, hoppet, kärleken, i Hans Son Jesus Kristus som tog vårt straff och bar lidandet för våra synder, i vårt ställe, dog och återuppstod. Rom 8:18-39... (kan vi klaga?)
  2. För kärleksfull och medlidsam förbön, och verksamhet för de förlorades frälsning, nära och kära, släktingar, vänner, fiender, främlingar, alla människor!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar